Punjabi Humorous Poems

ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 • ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
 • ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਬਣ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਬੂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਭੁਲ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਚੌਧਰ ਦਾ ਝਗੜਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਖਾਣ ਦਾ ਚਟੂਰਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਨਖ਼ਰੇ ਤੋੜੂ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਪਾਟੇ ਖ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਪਹਿਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਪੌਲਿਸੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਆਣ ਦਿਓ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਸੁਥਰਾ ਜੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
 • ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਧਮਕੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਮੇਰੇ ਲਈ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਮੁਨਾਰਾ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਦੂਰ ਦੀ ਸੁੱਝੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਟ੍ਰੈਜਡੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਮਾਡਰਨ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਫ਼ੋਟੋ ਤੇਰੀ ਕਰਤਬ ਸਾਡੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਗੇਜਾ ਸਰਪੰਚ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਗੋਗੜ ਮੱਲ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਖਾਂਦੇ ਚੋਬਾ ਜੀ ਆਹਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਸ਼ਰਾਬੀ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਅਨੋਖਾ ਝਗੜਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਬਚ ਖੱਚਰ ਤੋਂ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਤੰਦੂਰ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 • ਜਣੇ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਪਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਰੱਬ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਸੂਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਉਲ੍ਹਾਮਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਹੀਰ ਦਾ ਸਰਾਪ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਚੁਗਲ-ਖ਼ੋਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
 • ਹਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ ਬਸੰਤੇ ਹੋਰੀਂ ਆਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਯਾਰਾਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਤੰਦੂ ਚਾਇਆ ਵੱਟਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੈ ਆਟਾ ਘੱਟੈ ਕਿ ਨਾ ਘੱਟੈ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਦਸੋ ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੀਰਾਂ ਹੈਨ ਖਾਧੀਆਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਵਿਚ ਉਖਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂਹਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
 • ਗਿਰਗਿਟ (ਅਨਤੋਨ ਚੈਖ਼ੋਵ)-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਠਵਾਲਾ