Punjabi Ghazlan
ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

Punjabi Kavita
  

ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

Punjabi Ghazlan/Ghazals in Punjabi

Ghazal Kaav
Aashiq Lahore
Abdul Karim Qudsi
Afzal Ahsan Randhawa
Akbar Qazmi
Akhtar Hussain Akhtar
Akhtar Kashmiri
Amin Khayal
Arif Abdul Mateen
Ashraf Sharfi
Baba Najmi
Habib Jalib
Karamjit Singh Gathwala
Khavar Raja
Mian Muhammad Bakhsh
Mohammad Akhtar Khan Hafizabadi
Nand Lal Noorpuri
Noor Muhammad Noor
Professor Mohan Singh
Professor Mohan Singh
Pali Khadim
Rauf Sheikh
Saadullah Shah
Sabar Saudaai
Saleem Dilawari
Saleem Kashir
Sayyed Tanveer Nawazish
Shareef Kunjahi
Shaukat Ali Qamar
Shiv Kumar Batalvi
Sultan Kharvi
Tariq Gujjar
Umar Ghani
Zafar Iqbal
Zaheer Kunjahi