Saif-Ul-Malook Mian Muhammad Bakhsh

ਸੈਫ਼ੁਲ-ਮਲੂਕ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼

 • ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ
 • ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ
 • ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ
 • ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਦੀ ਅਕਾਸ਼-ਫੇਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
 • ਸ਼ੈਖ਼ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ
 • ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਸਤਤਿ
 • ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ
 • ਪੀਰ ਸੱਜਾਦਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
 • ਹਸਨ ਮੈਮੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ
 • ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਰਲਾ
 • ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਦਹ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਰਲਾ
 • ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਤਰਲਾ
 • ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ
 • ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਕਲਮੇ
 • ਇਸਤਗ਼ਨਾ (ਬੇਪਰਵਾਹੀ) ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
 • ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
 • ਹੈਰਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
 • ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
 • ਕਿੱਸਾ ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਵਾ ਬੱਦੀਅ-ਉਲ-ਜਮਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਜਨਮ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ
 • ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
 • ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ
 • ਸ਼ਾਹ ਆਸਿਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
 • ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ
 • ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੱਝਣਾ
 • ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ
 • ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ
 • ਚੀਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਚੀਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
 • ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਇਦ ਦਾ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਓਥੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣਾ
 • ਸੰਗਸਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੰਗੀਆਂ (ਹਬਸ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਨਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਅਕਲ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਜਬਰਾਈਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇਵ ਅਸਫ਼ੰਦ ਯਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ
 • ਮਲਿਕਾ-ਖ਼ਾਤੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮਲਿਕਾ ਨਾਲ਼ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣਾ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਾਇਦ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ
 • ਇੱਕ ਪਰਮਾਣ-ਸਾਖੀ
 • ਬਦਰਾ-ਖ਼ਾਤੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਇਦ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ
 • ਬਦੀਅ-ਜਮਾਲ ਸਰਾਂਦੀਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ
 • ਸ਼ਾਹ-ਪਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
 • ਹਾਸਲ ਕਲਾਮ
 • ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਦੋਹੜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬਦੀਅ-ਜਮਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ
 • ਬਦੀਅ-ਜਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤ
 • ਬਹਿਰਾਮ ਦਿਉ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ
 • ਸ਼ਾਹਪਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹਾਸ਼ਮ ਵੱਲ ਖ਼ਤ
 • ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਪਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
 • ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਪਾਲ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
 • ਸ਼ਾਹਪਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ
 • ਸੁੱਖੀਂ ਵਸਦੇ ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਦਰਦ ਰੰਞਾਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣਾ
 • ਸਾਇਦ ਦਾ ਮਿਸਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਰਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ
 • ਜਮਸ਼ੈਦ ਸਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਆਸਿਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਤ
 • ਸੈਫ਼-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਦਾ ਵਫ਼ਾਤ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬਦੀਅ-ਜਮਾਲ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ
 • ਆਸ਼ਿਕਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
 • ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਦਹ
 • ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਅਕਲ ਸ਼ਉਰ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
 • ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਜਾਤ