Punjabi Shabad-Roop Te Shabad-Jor Kosh : Editor Dr. Harkirat Singh

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਕੋਸ਼ : ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ


-(ਅਗੇ) †ਅਸਹਿ (ਵਿ) †ਅਸੰਖ (ਵਿ) †ਅਸੰਗਤ (ਵਿ) ਅਸੰਤ (ਵਿ) ਅਸਤਿ (ਵਿ) †ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ (ਵਿ) †ਅਸੰਤੁਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਸੰਤੋਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਸਥਾਈ (ਵਿ) †ਅਸਥਿਰ (ਵਿ) †ਅਸਧਾਰਨ (ਵਿ) †ਅਸਫਲ (ਵਿ) †ਅਸੰਭਵ (ਵਿ) †ਅਸਮਰਥ (ਵਿ) †ਅਸਮਾਨ (ਵਿ) [=ਨਾਬਰਾਬਰ] †ਅਸ੍ਵਸਥ (ਵਿ) †ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) †ਅਸਾਧ (ਵਿ) †ਅਸਾਵਧਾਨ (ਵਿ) †ਅਸੀਮ (ਵਿ) ਅਸੁਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਸੈਨਿਕ (ਵਿ) †ਅਸ਼ਾਂਤ (ਵਿ) †ਅਸ਼ੁੱਧ (ਵਿ) †ਅਸ਼ੁਭ (ਵਿ) †ਅਹਿੰਸਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹਿੱਲ (ਵਿ) †ਅਕਹਿ (ਵਿ) †ਅਕੱਟ (ਵਿ) †ਅਕੱਥ (ਵਿ) †ਅਕਰਮਕ (ਵਿ) †ਅਕਾਰਨ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) †ਅਖੰਡ (ਵਿ) ਅਗਮ (ਵਿ) †ਅਗਿਆਤ (ਵਿ) †ਅਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਘੁਲ (ਵਿ) ਅਚੱਲ (ਵਿ) †ਅਚਿੰਤ (ਵਿ) †ਅਚੁੱਕ (ਵਿ) †ਅਚੇਤ (ਵਿ) ਅਛਲ (ਵਿ) ਅਛਿੱਜ (ਵਿ) †ਅਛੂਤ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਛੇਦ (ਵਿ) †ਅਛੋਹ (ਵਿ) †ਅਜਰ (ਵਿ) †ਅਜਿੱਤ (ਵਿ) †ਅਜੂਨੀ (ਵਿ) †ਅਜੈ (ਵਿ) †ਅਟੱਲ (ਵਿ) †ਅਟੁੱਟ (ਵਿ) ਅਡਿੱਠ (ਵਿ) †ਅਡੋਲ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) †ਅਤੁਲ (ਵਿ) ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ (ਵਿ) ਅਦਿੱਖ (ਵਿ) ਅਧਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧੀਰ (ਵਿ) †ਅਨਿਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਵਿ) †ਅਨਿਖੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਨਿੱਤ (ਵਿ) †ਅਨਿਯਮਿਤ (ਵਿ) †ਅਨੀਂਦਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਪਹੁੰਚ (ਵਿ) ਅਪਚ (ਵਿ) ਅਪੱਥ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) †ਅਪਵਿੱਤਰ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਸਨ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਵਾਨ (ਵਿ) †ਅਪ੍ਰਾਪਤ (ਵਿ) †ਅਪੂਰਨ (ਵਿ) †ਅਪੂਰਵ (ਵਿ) †ਅਬਿਨਾਸੀ (ਵਿ) ਅਬੁੱਝ (ਵਿ) ਅਬੋਧ (ਵਿ) ਅਭਾਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਭਾਗੇ ਅਭਾਗਿਆਂ ਅਭਾਗੀ (ਇਲਿੰ) ਅਭਾਗੀਆਂ] ਅਭਿੱਜ (ਵਿ) ਅਭਿੰਨ (ਵਿ) ਅਭਿੰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਭੁੱਲ (ਵਿ) ਅਭੇਖ (ਵਿ) †ਅਭੇਦ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭੈ (ਵਿ) †ਅਭੌਤਿਕ (ਵਿ) †ਅਮਰ (ਵਿ) †ਅਮਿੱਟ (ਵਿ) ਅਮੁੱਕ (ਵਿ) ਅਮੁੱਲ (ਵਿ) ਅਮੁੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਮੁੱਲੇ ਅਮੁੱਲਿਆਂ ਅਮੁੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਮੁੱਲੀਆਂ] ਅਮੂਰਤ (ਵਿ) †ਅਮੋਲ (ਵਿ) †ਅਮੋੜ (ਵਿ) †ਅਯੋਗ (ਵਿ) †ਅਰੁਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਰੂਪ (ਵਿ) ਅਰੂੜ੍ਹ (ਵਿ) ਅਰੋਕ (ਕਿਵਿ) †ਅਰੋਗ (ਵਿ) †ਅਲਿਖਤ (ਵਿ) †ਅਲੂਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਅਵਾਕ (ਵਿ) †ਅਵਿਅਕਤ (ਵਿ) †ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਵਿਕਸਿਤ (ਵਿ) †ਅਵਿਕਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ (ਵਿ) †ਅਵਿਵੇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਵੈਤਨਿਕ (ਵਿ) ਅੰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਉਲਾਦ] ਅਸਹਿ (ਵਿ) ਅਸੰਖ (ਵਿ) ਅਸੰਗਤ (ਵਿ) ਅਸਗੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਅਸਗਾਹ (ਵਿ) ਅਸਚਰਜ (ਵਿ) ਅਸਚਰਜਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਤ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅਸਤਣਾ : [ਅਸਤਣੇ ਅਸਤਣੀ ਅਸਤਣੀਆਂ; ਅਸਤਣ ਅਸਤਣੋਂ] ਅਸਤਦਾ : [ਅਸਤਦੇ ਅਸਤਦੀ ਅਸਤਦੀਆਂ; ਅਸਤਦਿਆਂ] ਅਸਤਿਆ : [ਅਸਤੇ ਅਸਤੀ ਅਸਤੀਆਂ ਅਸਤਿਆਂ] ਅਸਤੂ ਅਸਤੇ : ਅਸਤਣ ਅਸਤੇਗਾ/ਅਸਤੇਗੀ : ਅਸਤਣ/ਅਸਤਣਗੀਆਂ ਅਸਤਬਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਬਲਾਂ ਅਸਤਬਲੋਂ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ-ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ] ਅਸਤਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਅਸਤਬਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਰਾਂ; ਅਸਤਰਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਖੱਚਰ ਦਾ ਨਰ ਬੱਚਾ] ਅਸਤਰਾਂ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਸਤਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਲੋਟਾ] [ਅਸਤਾਵੇ ਅਸਤਾਵਿਆਂ ਅਸਤਾਵਿਓ] ਅਸਤਿਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲੀ, ਬਵ) [ਹਿੰਦੀ] ਅਸਤੀਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ (ਵਿ) ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸੰਤੁਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸੰਤੁਲਿਤ (ਵਿ) ਅਸੰਤੋਖ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਅਸੰਤੋਸ਼' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸਥਾਈ (ਵਿ) ਅਸਥਾਈਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਥਾਈਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਥਿਰ (ਵਿ) ਅਸਥਿਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਧਾਰਨ (ਵਿ) ਅਸਪਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਪਾਤੀ (ਵਿ) ਅਸਫਲ (ਵਿ) ਅਸਫਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਸੰਬਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਓਂ] ਅਸਬਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸੰਭਵ (ਵਿ) ਅਸੱਭਿ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ : ਅਸਭ੍ਯ] ਅਸੱਭਿਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਮਤਾਵਾਂ ਅਸਮਰਥ (ਵਿ) ਅਸਮਰਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਕਾਸ਼] ਅਸਮਾਨਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਅਸਮਾਨੋਂ; ਅਸਮਾਨੀ (ਵਿ) ਅਸਮਾਨ (ਵਿ) [=ਨਾਬਰਾਬਰ] ਅਸਮਾਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਸਮੇਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ] ਅਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਰਾਂ ਅਸਰਦਾਰ (ਵਿ) ਅਸਰ-ਰਸੂਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਲ (ਵਿ) †ਅਸਲੀ (ਵਿ) †ਅਸਲੋਂ (ਵਿ) ਅਸਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜੱਦੀ; ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ] ਅਸਲਿਓਂ ਅਸਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸ਼ਸਤਰ] ਅਸਲੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਅਸਲਾਖਾਨਿਓਂ] ਅਸਲੀ (ਵਿ) ਅਸਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਲੋਂ (ਵਿ) ਅਸ੍ਵਸਥ (ਵਿ) ਅਸ੍ਵਸਥਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅਸ੍ਵੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਅਸ੍ਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਾਂ (ਪੜ) [ਸੰਬੰਰੂ, 'ਅਸੀਂ' ਤੋਂ] ਅਸਾਧ (ਵਿ) ਅਸਾਨ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ : ਆਸਾਨ] ਅਸਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ : ਸਾਮੀ] [ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਸਾਮੀਓਂ] ਅਸਾਵਧਾਨ (ਵਿ) ਅਸਾਵਧਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ (ਪੜ) †ਅਸਾਂ (ਸੰਬੰਰੂ) ਅੱਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਤਿੱਖਾ ਕੰਢਾ] ਅੱਸੀਆਂ ਅੱਸੀਓਂ] ਅੱਸੀ (ਵਿ) ਅੱਸ੍ਹੀਆਂ ਅੱਸ੍ਹੀਂ ਅੱਸ੍ਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਸ੍ਹੀਏ [: ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸ੍ਹੀਏ ਵਿੱਚ] ਅੱਸ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅੱਸ੍ਹੀਵੇਂ ਅੱਸ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਸੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸੀਸਾਂ ਅਸੀਮ (ਵਿ) ਅਸੀਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸੀਮਿਤ (ਵਿ) ਅੱਸੂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਸੂਓਂ ਅਸੂਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸੂਲਾਂ ਅਸੂਲੋਂ ਅਸੂਲੀ (ਵਿ) ਅਸੈਨਿਕ (ਵਿ) ਅੰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਿੱਸਾ] ਅੰਸ਼ਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ (ਵਿ) ਅੰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਅਸ਼ਕੇ (ਵਿਸ) ਅਸ਼ਟੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸ਼ਟੰਡਾਂ ਅਸ਼ਟੰਡੀ (ਵਿ) ਅਸ਼ਟਧਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਟਪਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਭੁਜ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ (ਵਿ) ਅਸ਼ਟਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ ਅਸ਼ਟਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: stamp] ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮੋਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ (ਵਿ) ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਾਂਤ (ਵਿ) ਅਸ਼ਾਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਵਿ) ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ (ਵਿ) ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ੁੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਸ਼ੁਭ (ਵਿ) ਅਸ਼ੋਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸ਼ੋਕ-ਚੱਕਰ (ਨਾਂ/ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਸ਼ੋਕ (ਵਿ) ਅਹੰਕਾਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਹੰਕਾਰ' ਵੀ ਠੀਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹਿੰਸਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਅਹਿਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਦਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਅਹਿਮ (ਵਿ) ਅਹਿਮੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹਿਮਕ (ਵਿ) ਅਹਿਮਕਾਂ; ਅਹਿਮਕਾ (ਸੰਬੋ) ਅਹਿਮਕ ਅਹਿਮਕਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਮਕਪੁਣੇ ਅਹਿਮਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਮਦੀ (ਨਾਂ, ੫) ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਹਿਰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹਿਰਨਾਂ ਅਹਿਰਨੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਹਿਲਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹਿਲਮੱਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹਿਲਮੱਦਾਂ ਅਹਿਲਮੱਦੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਹਿਲਮੱਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹੀ-ਤਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹੀਰਾਂ ਅਹੀਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਹੀਰਨ (ਇਲਿੰ) ਅਹੀਰਨਾਂ ਅਹੀਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਅਹੁ (ਪੜ) ਅਹੁਥੋਂ ਅਹੁਦਾ ਅਹੁਨਾਂ ਅਹੁਨੂੰ ਅਹੁਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਹੁਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਹੁਦਿਓਂ]; ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹੁਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹੁਰਾਂ ਅਹੁਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਹੁਰੇ ਅਹੁਰਿਆਂ ਅਹੁਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਹੁਰੀਆਂ] ਅਹੁੜ (ਕਿ, ਸਕ) ਅਹੁੜਦਾ [ਅਹੁੜਦੇ ਅਹੁੜਦੀ ਅਹੁੜਦੀਆਂ ਅਹੁੜਦਿਆਂ ] ਅਹੁੜਨਾ : [ਅਹੁੜਨੇ ਅਹੁੜਨੀ ਅਹੁੜਨੀਆਂ; ਅਹੁੜਨ ਅਹੁੜਨੋਂ] ਅਹੁੜਿਆ : [ਅਹੁੜੇ ਅਹੁੜੀ ਅਹੁੜੀਆਂ; ਅਹੁੜਿਆਂ] ਅਹੁੜੂ ਅਹੁੜੇ : ਅਹੁੜਨ ਅਹੁੜੇਗਾ/ਅਹੁੜੇਗੀ : ਅਹੁੜਨਗੇ/ਅਹੁੜਨਗੀਆਂ ਅਹੂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਹੂਤੀਆਂ ਅੱਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਕਾਂ ਅੱਕੋਂ; ਅੱਕ-ਪਲਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ (ਕਿਵਿ) ਅੱਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅੱਕਣਾ [ਅੱਕਣੇ ਅੱਕਣੀ ਅੱਕਣੀਆਂ; ਅੱਕਣ ਅੱਕਣੋਂ] ਅੱਕਦਾ : [ਅੱਕਦੇ ਅੱਕਦੀ ਅੱਕਦੀਆਂ; ਅੱਕਦਿਆਂ] ਅੱਕਦੋਂ : [ਅੱਕਦੀਓਂ ਅੱਕਦਿਓ ਅੱਕਦੀਓ] ਅੱਕਾਂ : [ਅੱਕੀਏ ਅੱਕੇਂ ਅੱਕੋ ਅੱਕੇ ਅੱਕਣ] ਅੱਕਾਂਗਾ/ਅੱਕਾਂਗੀ : [ਅੱਕਾਂਗੇ/ਅੱਕਾਂਗੀਆਂ ਅੱਕੇਂਗਾ ਅੱਕੇਂਗੀ ਅੱਕੋਗੇ/ਅੱਕੋਗੀਆਂ ਅੱਕਣਗੇ/ਅੱਕਣਗੀਆਂ] ਅੱਕਿਆ : [ਅੱਕੇ ਅੱਕੀ ਅੱਕੀਆਂ; ਅੱਕਿਆਂ] ਅੱਕੀਦਾ ਅੱਕੂੰ : [ਅੱਕੀਂ ਅੱਕਿਆਂ ਅੱਕਿਓ ਅੱਕੂ] ਅੰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਕਾਂ, †ਅੰਕਿਤ (ਵਿ) ਅਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਸਾਂ ਅਕਸੀ (ਵਿ) ਅੰਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਕਸਾਂ ਅੰਕਸੋਂ ਅਕਸਮਾਤ (ਕਿਵਿ) ਅਕਸਰ (ਕਿਵਿ) ਅਕਸਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਕਸਰੀਅਤਾਂ ਅਕਸੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਕਸੀਰੀ (ਵਿ) ਅਕਹਿ (ਵਿ) ਅੰਕਗਣਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਕਗਣਿਤੀ (ਵਿ) ਅਕੱਟ (ਵਿ) ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਤੂਬਰੋਂ ਅਕੱਥ (ਵਿ) ਅਕਥਨੀ (ਵਿ) ਅਕਬਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਕਰਮਕ (ਵਿ) ਅਕਰਮਕੀ (ਵਿ) [: ਅਕਰਮਕੀ ਵਰਤੋਂ] ਅਕਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਕਲਾਂ ਅਕਲੀਂ ਅਕਲੋਂ; ਅਕਲਮੰਦ (ਵਿ) ਅਕਲਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਕੜਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਕੜਾਉਣਾ : [ਅਕੜਾਉਣੇ ਅਕੜਾਉਣੀ ਅਕੜਾਉਣੀਆਂ; ਅਕੜਾਉਣ ਅਕੜਾਉਣੋਂ] ਅਕੜਾਉਂਦਾ : [ਅਕੜਾਉਂਦੇ ਅਕੜਾਉਂਦੀ ਅਕੜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਕੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਕੜਾਉਂਦੋਂ : [ਅਕੜਾਉਂਦੀਓਂ ਅਕੜਾਉਂਦਿਓ ਅਕੜਾਉਂਦੀਓ] ਅਕੜਾਊਂ : [ਅਕੜਾਈਂ ਅਕੜਾਇਓ ਅਕੜਾਊ] ਅਕੜਾਇਆ : [ਅਕੜਾਏ ਅਕੜਾਈ ਅਕੜਾਈਆਂ; ਅਕੜਾਇਆਂ] ਅਕੜਾਈਦਾ : [ਅਕੜਾਈਦੇ ਅਕੜਾਈਦੀ ਅਕੜਾਈਦੀਆਂ] ਅਕੜਾਵਾਂ : [ਅਕੜਾਈਏ ਅਕੜਾਏਂ ਅਕੜਾਓ ਅਕੜਾਏ ਅਕੜਾਉਣ] ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ /ਅਕੜਾਵਾਂਗੀ : ਅਕੜਾਵਾਂਗੇ ਅਕੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਕੜਾਏਂਗਾ/ਅਕੜਾਏਂਗੀ ਅਕੜਾਓਗੇ ਅਕੜਾਓਗੀਆਂ ਅਕੜਾਏਗਾ/ਅਕੜਾਏਗੀ ਅਕੜਾਉਣਗੇ/ਅਕੜਾਉਣਗੀਆਂ ਅੰਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਕੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਕੜਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕੜੇਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕੜੇਵੇਂ ਅਕੜੇਵਿਆਂ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ)[ਮੂਰੂ : 'ਕ੍ਰਿਤਘਨ'] ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਾਂ : ਅਕ੍ਰਿਤਘਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਕਾਉਣਾ : [ਅਕਾਉਣੇ ਅਕਾਉਣੀ ਅਕਾਉਣੀਆਂ; ਅਕਾਉਣ ਅਕਾਉਣੋਂ] ਅਕਾਉਂਦਾ : [ਅਕਾਉਂਦੇ ਅਕਾਉਂਦੀ ਅਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਕਾਉਂਦੋਂ : [ਅਕਾਉਂਦੀਓਂ ਅਕਾਉਂਦਿਓ ਅਕਾਉਂਦੀਓ] ਅਕਾਊਂ : [ਅਕਾਈਂ ਅਕਾਇਓ ਅਕਾਊ] ਅਕਾਇਆ : [ਅਕਾਏ ਅਕਾਈ ਅਕਾਈਆਂ; ਅਕਾਇਆਂ] ਅਕਾਈਦਾ : [ਅਕਾਈਦੇ ਅਕਾਈਦੀ ਅਕਾਈਦੀਆਂ] ਅਕਾਵਾਂ : [ਅਕਾਈਏ ਅਕਾਏਂ ਅਕਾਓ ਅਕਾਏ ਅਕਾਉਣ] ਅਕਾਵਾਂਗਾ/ਅਕਾਵਾਂਗੀ : [ਅਕਾਵਾਂਗੇ/ਅਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਕਾਏਂਗਾ ਅਕਾਏਂਗੀ ਅਕਾਓਗੇ ਅਕਾਓਗੀਆਂ ਅਕਾਏਗਾ/ਅਕਾਏਗੀ ਅਕਾਉਣਗੇ/ਅਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਕਾਊ (ਵਿ) ਅਕਾਊਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਊਂਟਾਂ; ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ['ਅੱਕਣਾ' ਤੋਂ] ਅਕਾਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਅਕਾਸ਼ੀਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ; ਅਕਾਸ਼-ਮੰਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਂਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ (ਵਿ) ਅਕਾਦਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਓਂ] ਅਕਾਰਥ (ਵਿ) ਅਕਾਰਨ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅਕਾਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਲ (ਵਿ) ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤੋਂ ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਕਾਲ-ਬੁੰਗੇ ਅਕਾਲ-ਬੰਗਿਓਂ] ਅਕਾਲੀ (ਨਾਂ, ) [ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆ (ਸੰਬੋ) ਅਕਾਲੀਓ ਅਕਾਲਣ (ਇਲਿੰ) ਅਕਾਲਣਾਂ ਅਕਾਲਣੇ (ਸੰਬੋਂ) ਅਕਾਲਣੋ] ਅੰਕਿਤ (ਵਿ) ਅਕੀਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕੀਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕੀਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਕੇਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਕੇਵੇਂ ਅਕੇਵਿਆਂ ਅੱਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਖਾਂ ਅੱਖੀਂ ਅੱਖੋਂ; ਅੱਖ-ਝਮੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਖ-ਝਮੱਕੇ ਅੱਖ-ਮਟੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਖ-ਮਟੱਕੇ ਅੱਖ-ਮਟੱਕਿਆਂ ਅਖੰਡ (ਵਿ) ਅਖੰਡਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖੰਡਿਤ (ਵਿ) ਅਖੰਡੀ (ਵਿ) [ : ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ] ਅਖੰਡ-ਪਾਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖੰਡ-ਪਾਠਾਂ ਅਖੰਡ-ਪਾਠੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਖੰਡ-ਪਾਠੀਆਂ; ਅਖੰਡ-ਪਾਠਣ (ਇਲਿੰ) ਅਖੰਡ-ਪਾਠਣਾਂ] ਅੱਖਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਖਰਾਂ ਅੱਖਰੀਂ ਅੱਖਰੋਂ; ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਖਰਵਾਰ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅੱਖਰੀ (ਵਿ) ਅਖਰੋ-ਅੱਖਰ (ਕਿਵ) ਅਖਰੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖਰੋਟਾਂ ਅਖਰੋਟੀ (ਵਿ) ਅਖਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਅਖਵਾਉਣਾ : [ਅਖਵਾਉਣੇ ਅਖਵਾਉਣੀ ਅਖਵਾਉਣੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਅਖਵਾਉਣੋਂ] ਅਖਵਾਉਂਦਾ : [ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਖਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਖਵਾਉਂਦੋਂ : [ਅਖਵਾਉਂਦੀਓਂ ਅਖਵਾਉਂਦਿਓ ਅਖਵਾਉਂਦੀਓ] ਅਖਵਾਊਂ : [ਅਖਵਾਈਂ ਅਖਵਾਇਓ ਅਖਵਾਊ] ਅਖਵਾਇਆ : [ਅਖਵਾਏ ਅਖਵਾਈ ਅਖਵਾਈਆਂ; ਅਖਵਾਇਆਂ] ਅਖਵਾਈਦਾ : [ਅਖਵਾਈਦੇ ਅਖਵਾਈਦੀ ਅਖਵਾਈਦੀਆਂ] ਅਖਵਾਵਾਂ : [ਅਖਵਾਈਏ ਅਖਵਾਏਂ ਅਖਵਾਓ ਅਖਵਾਏ ਅਖਵਾਉਣ] ਅਖਵਾਵਾਂਗਾ/ਅਖਵਾਵਾਂਗੀ : [ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਖਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਖਵਾਏਂਗਾ/ਅਖਵਾਏਂਗੀ ਅਖਵਾਓਗੇ/ਅਖਵਾਓਗੀਆਂ ਅਖਵਾਏਗਾ/ਅਖਵਾਏਗੀ ਅਖਵਾਉਣਗੇ/ਅਖਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਅੱਖੜ (ਵਿ) ਅਖਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਅਖਾਉਣਾ : [ਅਖਾਉਣੇ ਅਖਾਉਣੀ ਅਖਾਉਣੀਆਂ; ਅਖਾਉਣ ਅਖਾਉਣੋਂ] ਅਖਾਉਂਦਾ : [ਅਖਾਉਂਦੇ ਅਖਾਉਂਦੀ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਖਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਖਾਉਂਦੋਂ : [ਅਖਾਉਂਦੀਓਂ ਅਖਾਉਂਦਿਓ ਅਖਾਉਂਦੀਓ] ਅਖਾਊਂ : [ਅਖਾਈਂ ਅਖਾਇਓ ਅਖਾਊ] ਅਖਾਇਆ : [ਅਖਾਏ ਅਖਾਈ ਅਖਾਈਆਂ; ਅਖਾਇਆਂ] ਅਖਾਈਦਾ : [ਅਖਾਈਦੇ ਅਖਾਈਦੀ ਅਖਾਈਦੀਆਂ] ਅਖਾਵਾਂ : [ਅਖਾਈਏ ਅਖਾਏਂ ਅਖਾਓ ਅਖਾਏ ਅਖਾਉਣ] ਅਖਾਵਾਂਗਾ/ਅਖਾਵਾਂਗੀ : [ਅਖਾਵਾਂਗੇ/ਅਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਖਾਏਂਗਾ/ਅਖਾਏਂਗੀ ਅਖਾਓਗੇ/ਅਖਾਓਗੀਆਂ ਅਖਾਏਗਾ/ਅਖਾਏਗੀ ਅਖਾਉਣਗੇ/ਅਖਾਉਣਗੀਆਂ ਅਖਾਉਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਖਾਉਤਾਂ ਅਖਾਉਤੀ (ਵਿ) ਅਖਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖਾਣਾਂ ਅਖਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਖਾੜੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅਖਾੜਿਓਂ ] ਅਖਿਲ (ਵਿ) ਅਖੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿਵਿ) ਅਖੀਰੀ (ਵਿ) ਅਖੀਰਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਖੀਰਲੇ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਅਖੀਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਖੀਰਲੀਆਂ] ਅਖੁੱਟ (ਵਿ) ਅਖ਼ਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ; ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਖ਼ਬਾਰੀ (ਵਿ) ਅਖ਼ਲਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਖ਼ਲਾਕੀ (ਵਿ) ਅੱਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਗਾਂ ਅੱਗੇ [=ਅੱਗ ਨਾਲ] ਅੱਗੋਂ ਅੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗਾਂ ਅੰਗੋਂ; ਅੰਗ-ਸੰਗ (ਕਿਵਿ) ਅੰਗ-ਸਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗਹੀਣ (ਵਿ) ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਗਸਤ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਸਤੋਂ ਅੰਗਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਨ-(ਅਗੇ) ਅਗਨਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਨਕੁੰਡਾਂ ਅਗਨਬਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਨਬਾਣਾਂ ਅਗਨਬੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਨਬੋਟਾਂ ਅਗਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਨੀ-ਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਨੀ-ਕੁੰਡਾਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਕ ਗੋਤ] [ਅਗਨੀਹੋਤਰੀਆਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੁਗੰਧਿਤ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ] ਅਗਰਬੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਅਗਰ (ਯੋ) [ = ਜੇ] ਅੰਗਰਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗਰਖੇ ਅੰਗਰਖਿਆਂ ਅਗਰਵਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਅਗਰਵਾਲਾਂ ਅਗਰਵਾਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅੰਗਰੇਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਵਿ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਗਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਗਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਅਗਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਗਲੀਆਂ] ਅਗਲੇਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਗਲੇਰੇ ਅਗਲੇਰਿਆਂ ਅਗਲੇਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਗਲੇਰੀਆਂ] ਅਗਵਾ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅਗਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਵਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਵਾੜਾਂ ਅਗਵਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਵਾੜਿਓਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ (ਕਿਵਿ) ਅੰਗੜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਅੱਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) +ਅੱਗੇ (ਕਿਵਿ) +ਅੱਗੋਂ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਅਗਾਊਂ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅਗਾਂਹ (ਕਿਵਿ) ਅਗਾਂਹਵਧੂ (ਵਿ) ਅਗਾਧ (ਵਿ) ਅਗਾਮੀ (ਵਿ) ਅਗਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਾੜੀ-ਪਿਛਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਾੜੀ (ਕਿਵਿ) ਅਗਾੜੀਓਂ ਅਗਿਆਤ (ਵਿ) ਅਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗਿਆਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਗਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਗਿਆਰੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਅੰਗਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ]; ਅੰਗਿਆਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਅੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰਗੀਆਂ ਅੰਗੀਓਂ] ਅੰਗੀਕਾਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅੰਗੀਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਗੀਠੇ ਅੰਗੀਠਿਆਂ ਅੰਗੀਠਿਓਂ] ਅੰਗੀਠੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਓਂ]; ਅੰਗੀਠੀਪੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗੀਠੀਪੋਸ਼ਾਂ ਅੰਗੀਠੀਪੋਸ਼ੋਂ ਅੰਗੂਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਗੂਠੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਅੰਗੂਠਿਓਂ] ਅੰਗੂਠੀ ( ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਓਂ] ਅੰਗੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗੂਰਾਂ ਅੰਗੂਰੋਂ ਅੰਗੂਰੀ (ਵਿ) ਅੱਗੇ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗਿਓਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗਿਓਂ-ਪਿੱਛਿਓਂ ਅਗੇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਗੇਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਗੇਤਰਾਂ ਅਗੋਤਰੀ (ਵਿ) [ : ਅਗੇਤਰੀ ਸੰਬੰਧਕ] ਅਗੇਤਰਾ* (ਵਿ, ਪੁ) *ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ‘ਅਗੇਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। [ਅਗੇਤਰੇ ਅਗੇਤਰਿਆਂ ਅਗੇਤਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਗੇਤਰੀਆਂ] ਅਗੇਰੇ (ਕਿਵ) ਅਗੇਰਿਓਂ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗੋਂ (ਕਿਵਿ) ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ (ਕਿਵਿ) ਅਗੋਚਰ (ਵਿ) ਅੰਗੋਛਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਗੋਛੇ ਅੰਗੋਛਿਆਂ ਅਘੋਰਪੰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਘੋਰਪੰਥੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਘੋਰਪੰਥੀਆਂ ਅਚਕਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਚਕਨਾ ਅਚਕਨੋਂ ਅਚਨਚੇਤ (ਕਿਵ) ਅਚੰਭਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਚੰਭੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਚਵੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਚਾਨਕ (ਕਿਵਿ) ਅਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਚਾਰਾਂ ਅਚਾਰੀ (ਵਿ) ਅਚਾਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਚਾਰੀਏ ਅਚਾਰੀਆਂ ਅਚਿੰਤ (ਵਿ) ਅਚੱਕ (ਵਿ) ਅਚੇਤ (ਵਿ) ਅੱਛਾ** (ਵਿ, ਪੂ; ਵਿਸ; ਕਿਵਿ) **'ਅੱਛਾ' ਤੇ 'ਹੱਛਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। [ਅੱਛੇ ਅੱਛਿਆਂ ਅੱਛੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਛੀਆਂ]; ਅਛਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਛੂਤ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਛੂਤਾਂ ਅਛੂਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਛੂਤੇ ਅਛੂਤਿਆਂ ਅਛੂਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅਛੂਤੀਆਂ] ਅਛੋਹ (ਵਿ) ਅਛੋਪਲ਼ਾ (ਕਿਵ) ਅਛੋਪਲ਼ੇ ਅੱਜ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਜੋ;*** ***ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਅੱਜੇ' ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿ/ਪੁ) ਅੱਜ-ਭਲ਼ਕ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜਗਰਾਂ ਅਜਗਰੀ (ਵਿ) ਅੰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜਨਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਜਨਬੀਆਂ ਅਜਨਬੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅੰਜਨਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਜਨੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜਬ (ਵਿ) ਅਜਰ (ਵਿ) ਅੰਜਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਜਲੀਆਂ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ ਅਜਾਇਬ-ਘਰੀਂ ਅਜਾਇਬ-ਘਰੋਂ ਅਜਾਈਂ (ਕਿਵ) ਅੰਜਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜਿਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਜਿਹੇ ਅਜਿਹਿਆਂ ਅਜਿਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅਜਿਹੀਆਂ] ਅਜਿੱਤ (ਵਿ) ਅਜੀਟਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : adjutant] ਅਜੀਟਣਾਂ ਅਜੀਬ (ਵਿ) ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ (ਵਿ) ਅੰਜੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਜੀਰਾਂ ਅੰਜੀਰੋਂ; ਅੰਜੀਰੀ (ਵਿ) ਅਜ਼ੀਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਜੁੱਧਿਆ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : 'ਆਯੋਧਯਾ'] ਅਜੂਨੀ (ਵਿ) ਅਜੂਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜੂਬੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਅਜੇ (ਕਿਵ) ਅਜੈ (ਵਿ) ਅਜੋਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਜੋਕੇ ਅਜੋਕਿਆਂ ਅਜੋਕੀ (ਇਲਿੰ) ਅਜੋਕੀਆਂ] ਅਜੋਗ (ਵਿ) ਅਜ਼ਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਜ਼ਮਤੀ (ਵਿ) ਅਜ਼ਮਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ : [ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀਆਂ; ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਜ਼ਮਾਉਣੋਂ] ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ : [ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਜ਼ਮਾਉਦੋਂ : [ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀਓਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਿਓ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀਓ] ਅਜ਼ਮਾਊਂ : [ਅਜ਼ਮਾਈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਓ ਅਜ਼ਮਾਊ] ਅਜ਼ਮਾਇਆ : [ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਜ਼ਮਾਈ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ; ਅਜ਼ਮਾਇਆਂ] ਅਜ਼ਮਾਈਦਾ : [ਅਜ਼ਮਾਈਦੇ ਅਜ਼ਮਾਈਦੀ ਅਜ਼ਮਾਈਦੀਆਂ] ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ : [ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਅਜ਼ਮਾਏਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਜ਼ਮਾਉਣ] ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ/ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੀ : [ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ/ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਏਂਗਾ ਅਜ਼ਮਾਏਂਗੀ ਅਜ਼ਮਾਓਗੇ/ਅਜਮਾਓਗੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਏਗਾ/ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ/ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ (ਵਿ) ਅਜ਼ਰਾਈਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ] ਅਜ਼ਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜ਼ਲੀ (ਵਿ) ਅਜ਼ਾਦ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ : ਆਜ਼ਾਦ] ਅਜ਼ਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਜ਼ਾਦੀਪਸੰਦ (ਵਿ) ਅਜ਼ਾਦੀਪਸੰਦਾਂ ਅਜ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਾਂਗ] ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਅਜ਼ਾਰਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜ਼ਾਰਬੰਦਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਝਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਝਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅਝਕਣਾ : [ਅਝਕਣੇ ਅਝਕਣੀ ਅਝਕਣੀਆਂ; ਅਝਕਣ ਅਝਕਣੋਂ ਅਝਕਦਾ : [ਅਝਕਦੇ ਅਝਕਦੀ ਅਝਕਦੀਆਂ; ਅਝਕਦਿਆਂ] ਅਝਕਦੋਂ : [ਅਝਕਦੀਓਂ ਅਝਕਦਿਓ ਅਝਕਦੀਓ] ਅਝਕਾਂ : [ਅਝਕੀਏ ਅਝਕੇਂ ਅਝਕੋ ਅਝਕੇ ਅਝਕਣ] ਅਝਕਾਂਗਾ/ਅਝਕਾਂਗੀ : [ਅਝਕਾਂਗੇ/ਅਝਕਾਂਗੀਆਂ ਅਝਕੇਗਾ/ਅਝਕੇਗੀ ਅਝਕੋਗੇ ਅਝਕੋਗੀਆਂ ਅਝਕੇਗਾ/ਅਝਕੇਗੀ ਅਝਕਣਗੇ/ਅਝਕਣਗੀਆਂ] ਅਝਕਿਆ : ਅਝਕੇ ਅਝਕੀ ਅਝਕੀਆਂ; ਅਝਕਿਆਂ ਅਝਕੀਦਾ ਅਝਕੂੰ : [ਅਝਕੀਂ ਅਝਕਿਓ ਅਝਕੂ] ਅਝੱਕ (ਵਿ; ਕਿਵ) ਅੰਞਾਣ (ਵਿ) ਅੰਞਾਣਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਞਾਣਪੁਣੇ ਅੰਞਾਣਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਞਾਣੇ ਅੰਞਾਣਿਆਂ ਅੰਞਾਣਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅੰਞਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਅੰਞਾਣੀਆਂ] ਅੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਟ (ਕਿ, ਅਕ) : - ਅੱਟਣਾ : [ਅੱਟਣੇ ਅੱਟਣੀ ਅੱਟਣੀਆਂ; ਅੱਟਣ ਅੱਟਣੋਂ] ਅੱਟਦਾ : [ਅੱਟਦੇ ਅੱਟਦੀ ਅੱਟਦੀਆਂ; ਅੱਟਦਿਆਂ] ਅੱਟਿਆ : [ਅੱਟੇ ਅੱਟੀ ਅੱਟੀਆਂ; ਅੱਟਿਆਂ] ਅੱਟੂ ਅੱਟੇ : ਅੱਟਣ ਅੱਟੇਗਾ/ਅੱਟੇਗੀ : ਅੱਟਣਗੇ/ਅੱਟਣਗੀਆਂ ਅਟਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟਕੋਂ ਅਟਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਟਕਾਂ; +ਅਟਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅਟਕਣਾ : [ਅਟਕਣੇ ਅਟਕਣੀ ਅਟਕਣੀਆਂ; ਅਟਕਣ ਅਟਕਣੋਂ] ਅਟਕਦਾ : [ਅਟਕਦੇ ਅਟਕਦੀ ਅਟਕਦੀਆਂ; ਅਟਕਦਿਆਂ] ਅਟਕਦੋਂ : [ਅਟਕਦੀਓਂ ਅਟਕਦਿਓ ਅਟਕਦੀਓ] ਅਟਕਾਂ : [ਅਟਕੀਏ ਅਟਕੇਂ ਅਟਕੋ ਅਟਕੇ ਅਟਕਣ] ਅਟਕਾਂਗਾ ਅਟਕਾਂਗੀ : [ਅਟਕਾਂਗੇ/ਅਟਕਾਂਗੀਆਂ ਅਟਕੇਂਗਾ/ਅਟਕੇਂਗੀ ਅਟਕੋਗੇ/ਅਟਕੋਗੀਆਂ ਅਟਕੇਗਾ/ਅਟਕੇਗੀ ਅਟਕਣਗੇ/ਅਟਕਣਗੀਆਂ] ਅਟਕਿਆ : [ਅਟਕੇ ਅਟਕੀ ਅਟਕੀਆਂ; ਅਟਕਿਆਂ] ਅਟਕੀਦਾ ਅਟਕੂੰ : [ਅਟਕੀਂ ਅਟਕਿਓ ਅਟਕੂ] ਅਟੰਕ (ਵਿ) ਅਟਕ-ਮਟਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਟਕਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਟਕਲਪੱਚੂ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅਟਕਲਪੱਚੂਆਂ ਅਟਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਅਟਕਵਾਉਣਾ : [ਅਟਕਵਾਉਣੇ ਅਟਕਵਾਉਣੀ ਅਟਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਅਟਕਵਾਉਣ ਅਟਕਵਾਉਣੋਂ ] ਅਟਕਵਾਉਂਦਾ : [ਅਟਕਵਾਉਂਦੇ ਅਟਕਵਾਉਂਦੀ ਅਟਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਟਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਟਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਅਟਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਅਟਕਵਾਉਂਦਿਓ ਅਟਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਅਟਕਵਾਊਂ : [ਅਟਕਵਾਈਂ ਅਟਕਵਾਇਓ ਅਟਕਵਾਊ] ਅਟਕਵਾਇਆ : [ਅਟਕਵਾਏ ਅਟਕਵਾਈ ਅਟਕਵਾਈਆਂ ਅਟਕਵਾਇਆਂ] ਅਟਕਵਾਈਦਾ : [ਅਟਕਵਾਈਦੇ ਅਟਕਵਾਈਦੀ ਅਟਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਅਟਕਵਾਵਾਂ : [ਅਟਕਵਾਈਏ ਅਟਕਵਾਏਂ ਅਟਕਵਾਓ ਅਟਕਵਾਏ ਅਟਕਵਾਉਣ] ਅਟਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਅਟਕਵਾਵਾਂਗੀ : [ਅਟਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਅਟਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਟਕਵਾਏਂਗਾ/ਅਟਕਵਾਏਂਗੀ ਅਟਕਵਾਓਗੇ/ਅਟਕਵਾਓਗੀਆਂ ਅਟਕਵਾਏਗਾ/ਅਟਕਵਾਏਗੀ ਅਟਕਵਾਉਣਗੇ/ਅਟਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਟਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਟਕਵੇਂ ਅਟਕਵਿਆਂ ਅਟਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਟਕਵੀਂਆਂ] ਅਟਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) : - ਅਟਕਾਉਣਾ : [ਅਟਕਾਉਣੇ ਅਟਕਾਉਣੀ ਅਟਕਾਉਣੀਆਂ; ਅਟਕਾਉਣ ਅਟਕਾਉਣੋਂ] ਅਟਕਾਉਂਦਾ : [ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਟਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਟਕਾਉਂਦੋਂ : [ਅਟਕਾਉਂਦੀਓਂ ਅਕਟਾਉਂਦਿਓ ਅਟਕਾਉਂਦੀਓ] ਅਟਕਾਊਂ : [ਅਟਕਾਈਂ ਅਟਕਾਇਓ ਅਟਕਾਊ] ਅਟਕਾਇਆ : [ਅਟਕਾਏ ਅਟਕਾਈ ਅਟਕਾਈਆਂ; ਅਟਕਾਇਆਂ ] ਅਟਕਾਦੀਦਾ : [ਅਟਕਾਈਦੇ ਅਟਕਾਈਦੀ ਅਟਕਾਈਦੀਆਂ] ਅਟਕਾਵਾਂ : [ਅਟਕਾਈਏ ਅਟਕਾਏਂ ਅਟਕਾਓ ਅਟਕਾਏ ਅਟਕਾਉਣ] ਅਟਕਾਵਾਂਗਾ/ਅਟਕਾਵਾਂਗੀ : [ਅਟਕਾਵਾਂਗੇ/ਅਟਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਟਕਾਏਂਗਾ/ਅਟਕਾਏਂਗੀ ਅਟਕਾਓਗੇ/ਅਟਕਾਓਗੀਆਂ ਅਟਕਾਏਗਾ/ਅਟਕਾਏਗੀ ਅਟਕਾਉਣਗੇ/ਅਟਕਾਉਣਗੀਆਂ ਅਟਕਾਊ (ਵਿ) ਅਟਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟਕਾਵਾਂ ਅੱਟਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਟਣਾਂ ਅਟੱਲ (ਵਿ) ਅਟੱਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਟਾ-ਸਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟੇ-ਸਟੇ (ਸੰਬੰਰੂ; ਕਿਵਿ) ਅਟਾਕੁੱਟ (ਕਿਵਿ) ਅਟਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਟਾਰੀਆਂ ਅਟਾਰੀਓਂ] ਅੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੱਟੀਆਂ ਅੱਟੀਓਂ]; ਅੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੱਟਿਆਂ ਅੱਟਿਓਂ] ਅਟੁੱਟ (ਵਿ) ਅਟੇਰ (ਕਿ, ਸਕ/ਅਕ) :- ਅਟੇਰਦਾ : [ਅਟੇਰਦੇ ਅਟੇਰਦੀ ਅਟੇਰਦੀਆਂ; ਅਟੇਰਦਿਆਂ] ਅਟੇਰਦੋਂ : [ਅਟੇਰਦੀਓਂ ਅਟੇਰਦਿਓ ਅਟੇਰਦੀਓ] ਅਟੇਰਨਾ : [ਅਟੇਰਨੇ ਅਟੇਰਨੀ ਅਟੇਰਨੀਆਂ; ਅਟੇਰਨ ਅਟੇਰਨੋਂ] ਅਟੇਰਾਂ : [ਅਟੇਰੀਏ ਅਟੇਰੇਂ ਅਟੇਰੋ ਅਟੇਰੇ ਅਟੇਰਨ] ਅਟੇਰਾਂਗਾ/ਅਟੇਰਾਂਗੀ : [ਅਟੇਰਾਂਗੇ/ਅਟੇਰਾਂਗੀਆਂ ਅਟੇਰੇਂਗਾ/ਅਟੇਰੇਂਗੀ ਅਟੇਰੋਗੇ/ਅਟੇਰੋਗੀਆਂ ਅਟੇਰੇਗਾ/ਅਟੇਰੇਗੀ ਅਟੇਰਨਗੇ/ਅਟੇਰਨਗੀਆਂ] ਅਟੇਰਿਆ : [ਅਟੇਰੇ ਅਟੇਰੀ ਅਟੇਰੀਆਂ; ਅਟੇਰਿਆਂ] ਅਟੇਰੀਦਾ : [ਅਟੇਰੀਦੇ ਅਟੇਰੀਦੀ ਅਟੇਰੀਦੀਆਂ] ਅਟੇਰੂੰ : [ਅਟੇਰੀਂ ਅਟੇਰਿਓ ਅਟੇਰੂ] ਅਟੇਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟੇਰਨਾਂ ਅਟੇਰਨੋਂ ਅਟੈਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: Attack] ਅਟੈਕਾਂ ਅਟੈਕੋਂ ਅਟੈਚੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: Attache] ਅਟੈਚੀਆਂ ਅਟੈਚੀ-ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਟੈਚੀ-ਕੇਸਾਂ ਅਟੈਚੀ-ਕੋਸੋਂ ਅਟੈਲੀਅਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕਪੜਾ] ਅਠ-(ਅਗੇ) †ਅਠਪਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਠਮਾਹਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) †ਅਠਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਠ (ਵਿ) ਅੱਠਾਂ ਅੱਠੀਂ ਅੱਠੇ ਅੱਠੋਂ ਅਠਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਵੇਂ ਅਠਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅੱਠੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਠੀਆਂ ਅੱਠੋ-ਅੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਆਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਠੱਤਰ (ਵਿ) ਅਠੱਤਰਾਂ ਅਠੱਤਰੀਂ ਅਠੱਤਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠੱਤਰਵੇਂ ਅਠੱਤਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਤਾਲ਼ੀ (ਵਿ) ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਂ ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਆਂ ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠੱਤੀ (ਵਿ) ਅਠੱਤ੍ਹੀਆਂ ਅਠੱਤ੍ਹੀਂ ਅਠੱਤ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠੱਤ੍ਹੀਵੇਂ ਅਠੱਤ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਪਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਠਪਹਿਰੇ ਅਠਪਹਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਠਮਾਹਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਅਠਮਾਹਿਆ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਅਠਮਾਹੇਂ ਅਠਮਾਹਿਆਂ ਅਠਮਾਹੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਮਾਹੀਂਆਂ] ਅਠਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਠਰਾ (ਕਿ, ਸਕ) ['ਆਠਰਨਾ' ਤੋਂ] :- ਅਠਰਾਉਣਾ : [ਅਠਰਾਉਣੇ ਅਠਰਾਉਣੀ ਅਠਰਾਉਣੀਆਂ; ਅਠਰਾਉਣ ਅਠਰਾਉਣੋਂ] ਅਠਰਾਉਂਦਾ : [ਅਠਰਾਉਂਦੇ ਅਠਰਾਉਂਦੀ ਅਠਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅਠਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਠਰਾਉਂਦੋਂ : [ਅਠਰਾਉਂਦੀਓਂ ਅਠਰਾਉਂਦਿਓ ਅਠਰਾਉਂਦੀਓ] ਅਠਰਾਊਂ : [ਅਠਰਾਈਂ ਅਠਰਾਇਓ ਅਠਰਾਊ] ਅਠਰਾਇਆ : [ਅਠਰਾਏ ਅਠਰਾਈ ਅਠਰਾਈਆਂ; ਅਠਰਾਇਆਂ] ਅਠਰਾਈਦਾ : [ਅਠਰਾਈਦੇ ਅਠਰਾਈਦੀ ਅਠਰਾਈਦੀਆਂ] ਅਠਰਾਵਾਂ : [ਅਠਰਾਈਏ ਅਠਰਾਏ ਅਠਰਾਓ ਅਠਰਾਏ ਅਠਰਾਉਣ] ਅਠਰਾਵਾਂਗਾ/ਅਠਰਾਵਾਂਗੀ : [ਅਠਰਾਵਾਂਗੇ/ਅਠਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਠਰਾਏਂਗਾ/ਅਠਰਾਏਂਗੀ ਅਠਰਾਓਗੇ/ਅਠਰਾਓਗੀਆਂ ਅਠਰਾਏਗਾ/ਅਠਰਾਏਗੀ ਅਠਰਾਉਣਗੇ/ਅਠਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਠਵੰਜਾ (ਵਿ) ਅਠਵੰਜ੍ਹਾਂ ਅਠਵੰਜ੍ਹੇਂ ਅਠਵੰਜ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਵੰਜ੍ਹਵੇਂ ਅਠਵੰਜ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਠਵਾਰੇ ਅਠਵਾਰਿਆਂ ਅਠਾਈ (ਵਿ) ਅਠਾੲ੍ਹੀਆਂ ਅਠਾੲ੍ਹੀਂ ਅਠਾਈਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਾਈਵੇਂ ਅਠਾਈਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਾਸੀ (ਵਿ) ਅਠਾਸ੍ਹੀਆਂ ਅਠਾਸ੍ਹੀਂ ਅਠਾਸੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਾਸੀਵੇਂ ਅਠਾਸੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਾਹਠ (ਵਿ) ਅਠਾਹਨਾਂ ਅਠਾਹਠੀਂ ਅਠਾਹਠਵਾਂ (ਵਿ,) ਅਠਾਹਠਵੇਂ ਅਠਾਹਠਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਾਨਵੇਂ (ਵਿ) ਅਠਾਨ੍ਹਵਿਆਂ ਅਠਾਨ੍ਹਵੀਂ ਅਠਾਨਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਾਨਵੇਂ ਅਠਾਨਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਾਰਾਂ (ਵਿ) ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਅਠਾਰ੍ਹੀਂ ਅਠਾਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਠਾਰਵੇਂ ਅਠਾਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਠਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਅਠਿਆਨੀਓਂ] ਅਠੂੰਹਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ: ਠੂੰਹਾਂ] ਅਠੂੰਹੇਂ ਅਠੂੰਹਿਆਂ ਅਠੋਤਰ ਸੌ (ਵਿ) ਅਠੋਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਠੋਤਰੀਆਂ ਅਠੋਤਰੀਓਂ] ਅੱਡ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅੱਡ-ਅੱਡ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅੱਡੋ-ਅੱਡ (ਕਿਵਿ) ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰਿਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੀਆਂ] ਅੱਡ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅੱਡਣਾ [ਅੱਡਣੇ ਅੱਡਣੀ ਅੱਡਣੀਆਂ; ਅੱਡਣ ਅੱਡਣੋਂ] ਅੱਡਦਾ : [ਅੱਡਦੇ ਅੱਡਦੀ ਅੱਡਦੀਆਂ; ਅੱਡਦਿਆਂ] ਅੱਡਦੋਂ : ਅੱਡਦੀਓਂ; ਅੱਡਦਿਓ ਅੱਡਦੀਓ] ਅੱਡਾਂ : [ਅੱਡੀਏ ਅੱਡੇਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੇ ਅੱਡਣ] ਅੱਡਾਂਗਾ/ਅੱਡਾਂਗੀ : ਅੱਡਾਂਗੇ/ਅੱਡਾਂਗੀਆਂ ਅੱਡੇਂਗਾ/ਅੱਡੇਂਗੀ ਅੱਡੋਗੇ/ਅੱਡੋਗੀਆਂ ਅੱਡੇਗਾ/ਅੱਡੇਗੀ ਅੱਡਣਗੇ/ਅੱਡਣਗੀਆਂ] ਅੱਡਿਆ : [ਅੱਡੇ ਅੱਡੀ ਅੱਡੀਆਂ; ਅੱਡਿਆਂ] ਅੱਡੀਦਾ : [ਅੱਡੀਦੇ ਅੱਡੀਦੀ ਅੱਡੀਦੀਆਂ] ਅੱਡੂੰ : ਅੱਡੀਂ ਅੱਡਿਓ ਅੱਡੂ] ਅੰਡਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਡਣਸ਼ਾਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ. ਵਿ) ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀਆ ਅਡੰਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਡੰਬਰਾਂ ਅਡੰਬਰੀ (ਵਿ) ਅੱਡਰਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਅੱਡਰੇ ਅੱਡਰਿਆਂ ਅੱਡਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਡਰੀਆਂ] ਅੱਡਰਾ-ਅੱਡਰਾ [ਅੱਡਰੇ-ਅੱਡਰੇ ਅੱਡਰਿਆਂ-ਅੱਡਰਿਆਂ ਅੱਡਰੀ-ਅੱਡਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਡਰੀਆਂ-ਅੱਡਰੀਆਂ] ਅੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੱਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਅੱਡਿਓਂ] ਅੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਡੀਓਂ] ਅੱਡੀ-ਛੜੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਡੀ-ਛੜੱਪੇ ਅੱਡੀ-ਟੱਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਡੀ-ਟੱਪੇ ਅਡੋਲ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅਡੋਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣ-(ਅਗੇ) ਅਣਸਿੱਖਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਸਿੱਖੇ ਅਣਸਿੱਖਿਆਂ ਅਣਸਿੱਖੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਸਿੱਖੀਆਂ] ਅਣਹੋਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਹੋਏ ਅਣਹੋਇਆਂ ਅਣਹੋਈ (ਇਲਿੰ) ਅਣਹੋਈਆਂ] †ਅਣਹੋਣੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਣਹੋਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਕੱਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਕੱਟੇ ਅਣਕੱਟਿਆਂ ਅਣਕੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਕੱਟੀਆਂ] ਅਣਕਿਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਣਕਹੇ ਅਣਕਿਹਾਂ ਅਣਕਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਕਹੀਆਂ] ਅਣਖਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਖਾਧੇ ਅਣਖਾਧਿਆਂ ਅਣਖਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਖਾਧੀਆਂ] †ਅਣਗਹਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ †ਅਣਗਿਣਤ (ਵਿ) ਅਣਗੁੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਗੁੱਧੇ ਅਣਗੁੱਧਿਆਂ ਅਣਗੁੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਗੁੱਧੀਆਂ] ਅਣਘੜਤ (ਵਿ) ਅਣਘੜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਘੜੇ ਅਣਘੜਿਆਂ ਅਣਘੜੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਘੜੀਆਂ] †ਅਣਛਪਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਅਣਛਾਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਛਾਤੇ ਅਣਛਾਤਿਆਂ ਅਣਛਾਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਛਾਤੀਆਂ] ਅਣਛਿੱਲਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਛਿੱਲੇ ਅਣਛਿੱਲਿਆਂ ਅਣਛਿੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਛਿੱਲੀਆਂ] ਅਣਛੋਹਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਛੋਹੇ ਅਣਛੋਹਿਆਂ ਅਣਛੋਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਛੋਹੀਆਂ ] ਅਣਡਿੱਠ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅਣਡਿੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਡਿੱਠੇ ਅਣਡਿੱਠਿਆਂ ਅਣਡਿੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ] ਅਣਤੋਲਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਤੋਲੇ ਅਣਤੋਲਿਆਂ ਅਣਤੋਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਤੋਲੀਆਂ] †ਅਣਥੱਕ (ਵਿ) ਅਣਧੋਤਾ ( (ਵਿ, ਪੁ)) [ਅਣਧੋਤੇ ਅਣਧੋਤਿਆਂ ਅਣਧੋਤੀ (ਦਿਲੀ) ਅਣਧੋਤੀਆਂ] ਅਣਪਛਾਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ] ਅਣਭੋਲ (ਕਿਵਿ, ਵਿ) ਅਣਮੰਗਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਮੰਗੇ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਅਣਮੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਮੰਗੀਆਂ] ਅਣਮਿਥਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਮਿਥੇ ਅਣਮਿਥਿਆਂ ਅਣਮਿਥੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਮਿਥੀਆਂ] ਅਣਮੁੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਮੁੱਲੇ ਅਣਮੁੱਲਿਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ] ਅਣਲਿੰਬਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਲਿੰਬੇ ਅਣਲਿੰਬਿਆਂ ਅਣਲਿੰਬੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਲਿੰਬੀਆਂ] ਅਣਵੰਡਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਵੰਡੇ ਅਣਵੰਡਿਆਂ ਅਣਵੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਵੰਡੀਆਂ] ਅਣਵਿਆਹਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਵਿਆਹੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ] ਅਣਵਿੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਵਿੱਧੇ ਅਣਵਿੱਧਿਆਂ ਅਣਵਿੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਵਿੱਧੀਆਂ] ਅਣਹੋਣੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਅਣਹੋਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਖੀ (ਵਿ) ਅਣਖੀਆਂ ਅਣਖੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਖੀਲੇ ਅਣਖੀਲਿਆਂ ਅਣਖੀਲਿਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਣਖੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਖੀਲੀਆਂ] ਅਣਗਹਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ (ਵਿ) ਅਣਛਪਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਛਪੇ ਅਣਛਪਿਆਂ ਅਣਛਪੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਛਪੀਆਂ] ਅਣਥੱਕ (ਵਿ) ਅਣਬਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣਭਿੱਜ (ਵਿ) ਅਣਭੋਲ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅਣਿਆਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆਲਿਆਂ ਅਣਿਆਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣਿਆਲੀਆਂ] ਅਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਣੀਆਂ ਅਣੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਣੂਆਂ ਅਣੋਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਣੋਖੇ ਅਣੋਖਿਆਂ ਅਣੋਖੀ (ਇਲਿੰ) ਅਣੋਖੀਆਂ] ਅੱਤ ( ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅੱਤਕਥਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅੱਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤ-ਸਮਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਅੰਤ-ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅੰਤਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਅੰਤਿਮ (ਵਿ) ਅੰਤ (ਕਿਵਿ) ਅੰਤਹਿਕਰਨ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ‘ਅੰਤਹਕਰਣ' ਹੈ। ਅੱਤਕਥਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਤਕਥਨੀਆਂ ਅੰਤਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤਕੇ ਅੰਤਕਿਆਂ ਅਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਤਰਾਂ; ਅਤਰਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ ਅਤਰਦਾਨੀਓਂ] ਅਤਰ-ਫੁਲੇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅੱਤਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤਰਾਂ ਅੰਤਰ-(ਅੱਗੇ) [ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ] ਅੰਤਰਸੂਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅੰਤਰਗਤ (ਵਿ; ਸੰਬੰ) †ਅੰਤਰਜਾਮੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅੰਤਰਧਿਆਨ (ਕਿਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅੰਤਰਬਿਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਤਰਬੋਧ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅੰਤਰਪ੍ਰੇਰਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਤਰਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤਰਭਾਵਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਤਰਮੁਖੀ (ਵਿ) †ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਵਿ) ਅੰਤਰਵਿਭਾਗੀ (ਵਿ) ਅੰਤਰੰਗ (ਵਿ) ਅੰਤਰਗਤ (ਵਿ; ਸੰਬੰ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅੰਤਰਜਾਮੀਆਂ ਅੰਤਰਧਿਆਨ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਵਿ) ਅੰਤਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਤਰੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ (ਵਿ) [ਅੰ-interim] ਅੰਤਰੀਵ (ਵਿ) ਅਤਲਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ] ਅੰਤਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੰਤਲੇ ਅੰਤਲਿਆਂ ਅੰਤਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅੰਤਲੀਆਂ] ਅੱਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਤਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) [ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਓ (ਸਬੰ ਬਵ)] ਅਤ੍ਰਿਪਤ (ਵਿ) ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਤਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਤਾਰਾਂ ਅਤਿ (ਵਿ) ਅਤਿ-(ਅਗੇ) †ਅਤਿਅੰਤ (ਵਿ) †ਅਤਿਅਧਿਕ (ਵਿ) †ਅਤਿਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਤਿਰਿਕਤ (ਵਿ, ਸੰਬੰ) ਅਤਿਅੰਤ (ਵਿ) ਅਤਿਅਧਿਕ (ਵਿ) ਅਤਿਆਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਤਿਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਤਿਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਤਿਥੀਆਂ ਅੰਤਿਮ (ਵਿ) ਅਤਿਰਿਕਤ (ਵਿ; ਸੰਬੰ) ਅਤੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਤੁਲ (ਵਿ) ਅਤੇ (ਯੋ) ਅਤੋਲਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਤੋਲਵੇਂ ਅਤੋਲਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਤੋਲਵੀਆਂ] ਅਥਰਵ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਥਰਵਵੇਦ* (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਥਰਵਣਵੇਦ* (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) *ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਅਥਰਵਣਵੇਦ' ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ 'ਅਥਰਵਵੇਦ' ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਥਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਥਰੇ ਅਥਰਿਆਂ ਅਥਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਥਰੀਆਂ] ਅੱਥਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਥਰੂਆਂ ਅਥਵਾ (ਯੋ) ਅਥਾਹ (ਵਿ) ਅਦਨਾ (ਵਿ) [=ਘਟੀਆ] ਅਦਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਦਬੀ (ਵਿ) ਬਾਅਦਬ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅਦਭੁਤ (ਵਿ) ਅਦਮ (ਵਿ) ਅਦਮ-(ਅਗੇ) [=ਅਣ, ਬਿਨਾ] ਅਦਮਤਾਮੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਮਪੈਰਵੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਮਮੌਜੂਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਦਰ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ, ਸੰਬੰ) ਅੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰੀਂ ਅੰਦਰੇ †ਅੰਦਰੋਂ (ਕਿਵ) ਅੰਦਰਗਤੀ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰਮੁਖੀ (ਵਿ) †ਅੰਦਰਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਦਰਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਮਿਠਿਆਈ] ਅੰਦਰਸੇ ਅੰਦਰਸਿਆਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰਖਾਨੇ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰਗਤੀ (ਕਿਵਿ) ਅੰਦਰਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅੰਦਰਲੀਆਂ] ਅੰਦਰਵਾਰ (ਕਿਵਿ; ਸੰਬੰ) ਅੰਦਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਅਦਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਦਲੀ (ਵਿ) ਅਦਲ-ਬਦਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦ੍ਵੈਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦੀਆਂ ਅਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਨਖਰਾ] ਅਦਾਵਾਂ ਅਦਾ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅਦਾਇਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਦਾਕਾਰੋਂ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਦਾਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਦਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਓਂ] ਅੰਦਾਜ਼ਨ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅਦਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਦਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਓਂ ] ਅਦਾਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਲਤੋਂ; ਅਦਾਲਤੀ (ਵਿ) ਅਦਾਵਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਦਾਵਤਾਂ ਅਦੁਤੀ (ਵਿ) ਅੰਦੇਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਦੋਲਨਾਂ; ਅੰਦੋਲਨਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਦੋਲਨਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਧ-(ਅਗੇ) †ਅਧਖੜ (ਵਿ) ਅਧਖਿੜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਧਖਿੜੇ ਅਧਖਿੜਿਆਂ ਅਧਖਿੜੀ (ਇਲਿੰ) ਅਧਖਿੜੀਆਂ] ਅਧਨੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਧਨੰਗੇ ਅਧਨੰਗਿਆਂ ਅਧਨੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਅਧਨੰਗੀਆਂ] ਅਧਮੀਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਧਮੀਟੇ ਅਧਮੀਟਿਆਂ ਅਧਮੀਟੀ (ਇਲਿੰ) ਅਧਮੀਟੀਆਂ] †ਅਧਮੋਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) †ਅਧਰ੍ਹਿੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਵ੍ਹਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਵਾਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਧੋਂ; ਅੱਧ-ਪਚੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਅੱਧ-(ਅਗੇ) ਅੱਧਸਥਾਈ (ਵਿ) ਅੱਧਸਰਕਾਰੀ (ਵਿ) ਅੱਧਸ੍ਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਧਸ੍ਵਰਾਂ ਅੱਧਸੁੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਸੁੱਤੇ ਅੱਧਸੁੱਤਿਆਂ ਅੱਧਸੁੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਸੁੱਤੀਆਂ ] ਅੱਧਕੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਕੱਚੇ ਅੱਧਕੱਚਿਆਂ ਅੱਧਕੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਕੱਚੀਆਂ] ਅੱਧਕੱਜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਕੱਜੇ ਅੱਧਕੱਜਿਆਂ ਅੱਧਕੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਕੱਜੀਆਂ] ਅੱਧਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਧਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅੱਧਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ] ਅੱਧਪੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਪੱਕੇ ਅੱਧਪੱਕਿਆਂ ਅੱਧਪੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਪੱਕੀਆਂ] ਅੱਧਭੁੱਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਭੁੱਜੇ ਅੱਧਭੁੱਜਿਆਂ ਅੱਧਭੁੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਭੁੱਜੀਆਂ] ਅੱਧਵਰਿੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧਵਰਿੱਤੇ ਅੱਧਵਰਿੱਤਿਆਂ ਅੱਧਵਰਿੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧਵਰਿੱਤੀਆਂ] ਅਧਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ] ਅਧਕਾਂ ਅੰਧਕਾਰ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅੰਧਕਾਰਮਈ (ਵਿ) ਅਧਖੜ (ਵਿ) ਅੰਧਗ਼ੁਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਧਘੋਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਿਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ] ਅੰਧਪਰੰਪਰਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਧਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਧਮ (ਵਿ) ਅਧਮੋਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਧਮੋਏ ਅਧਮੋਇਆਂ ਅਧਮੋਈ (ਇਲਿੰ) ਅਧਮੋਈਆਂ ] ਅਧਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਰਕੀ (ਵਿ) ਅਧਰੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਰਮੀ (ਵਿ) ਅਧਰਮੀਆਂ ਅਧਰ੍ਹਿੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਰ੍ਹਿੜਕੇ ਅੰਧਰਾਤਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਨਰ੍ਹਾਤਾ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਧਰਾਤੇ ਅਧਵ੍ਹਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਵ੍ਹਾੜੇ ਅਧਵ੍ਹਾੜਿਆਂ; ਅਧਵ੍ਹਾੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧਵ੍ਹਾੜਾਂ ਅਧਵ੍ਹਾੜੋਂ ਅਧਵਾਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧਵਾਟੇ (ਕਿਵਿ) ਅਧਵਾਟੋਂ (ਵਿ) ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)]; ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਣ (ਇਲਿੰ) ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਣਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਣੋਂ (ਸੰਬੋ, ਬਦ) ਅੱਧੜਵੰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਧੜਵੰਜੇ ਅੱਧੜਵੰਜਿਆਂ ਅੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧੇ ਅੱਧਿਆ ਅੱਧਿਓਂ]; ਅੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਓਂ]; †ਅੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿ-(ਅਗੇ) [ਸੰ] †ਅਧਿਅਕਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਿਨਾਇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਧਿਨਿਯਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਅਕਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ; ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧਿਆਇ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) [ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਧਿਆਤਮਿਕ (ਵਿ) ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਧਿਆਨੀਆਂ ਅਧਿਆਨੀਓਂ] ਅਧਿਆਪਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਧਿਆਪਕਾ (ਇਲਿੰ) ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ] ਅਧਿਆਪਕੀ (ਵਿ) ਅਧਿਆਪਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਧਿਆਰੇ ਅਧਿਆਰਿਆਂ ਅਧਿਆਰਿਓਂ] ਅਧਿਕ (ਵਿ) [= ਵਧੇਰੇ] ਅਧਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧਿਕਰਨ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੋਂ; ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰੋਂ; ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰੀ (ਵਿ) ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਧਿਨਾਇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਨਾਇਕਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮੋਂ ਅਧਿਰਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਰਾਜਾਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧਿਵੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ (ਵਿ) ਅਧੀਨਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧੀਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਧੂਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਧੂਰੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਅਧੂਰੀ (ਇਲਿੰ) ਅਧੂਰੀਆਂ]; ਅਧੂਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਧੂਰੇਪਣ ਅਧੇੜ (ਵਿ) [: ਅਧੇੜ ਉਮਰ] ਅੱਧੋ-ਅੱਧ (ਕਿਵਿ) ਅੱਧੋ-ਅੱਧਾ (ਕਿਵਿ: ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧੋ-ਅੱਧੇ ਅੱਧੋ-ਅੱਧਿਆਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀਆਂ] ਅੱਧੋ-ਸੁੱਧ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਅੱਧ-ਸੁੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧੋ-ਸੁੱਧੇ ਅੱਧੋ-ਸੁੱਧਿਆਂ ਅੱਧੋ-ਸੁੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧੋ-ਸੁੱਧੀਆਂ] ਅਧੋਗਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਧੋਰਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਧੋਰਾਣੇ ਅੱਧੋਰਾਣਿਆਂ ਅੱਧੋਰਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਧੋਰਾਣੀਆਂ] ਅਨ-(ਅਗੇ) ਅਨ-ਉਚਿਤ (ਵਿ) ਅਨ-ਉਚਿਤਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨ-ਉਦਾਰ (ਵਿ) ਅਨ-ਉਪਸਥਿਤ (ਵਿ) ਅਨ-ਉਪਸਥਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨ-ਉਪਯੋਗੀ (ਵਿ) ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਿ) ਅਨ-ਇਛਿੱਤ (ਵਿ) †ਅਨਜਾਣ (ਵਿ) ਅਨਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਜੋੜਾਂ †ਅਨਪੜ੍ਹ (ਵਿ) †ਅਨਮੋਲ (ਵਿ) ਅੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਨ-ਸੰਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਨਹੀਣ (ਵਿ) ਅੰਨ-ਜਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਨਦਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਨਦਾਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨ-ਪਾਣੀਓਂ ਅਨਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਸਰਾਂ ਅਨਹਦ* (ਵਿ) *ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਅਨਹਤ', 'ਅਨਾਹਤ' ਅਤੇ 'ਅਨਾਹਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਜਾਣ (ਵਿ) ਅਨਜਾਣਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਅਨੰਤ (ਵਿ) ਅਨੰਤਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੰਦ-ਸਰੂਪ (ਵਿ) ਅਨੰਦ-ਪ੍ਰਸੰਨ (ਵਿ) ਅਨੰਦਮਈ (ਵਿ) ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜਾਂ ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੰਦ (ਵਿ) ਅਨਪੜ੍ਹ (ਵਿ) ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨਮਤੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਮਤੀਏ ਅਨਮਤੀਆਂ ਅਨਮੋਲ (ਵਿ) ਅਨਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਵਾਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ (ਸੰਬੋ) ਅੰਨ੍ਹਿਓ ਅੰਨ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਏ (ਸੰਬੋ) ਅੰਨ੍ਹੀਓ] ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ (ਕਿਵਿ) ਅਨਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਜਾਂ ਅਨਾਜੋਂ ਅਨਾਥ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਥਾਂ ਅਨਾਥੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਨਾਥਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਨਾਥਾਲੇ ਅਨਾਥਾਲਿਆਂ ਅਨਾਥਾਲਿਓਂ] ਅਨਾਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਦਰਜਨਕ (ਵਿ) ਅਨਾਦਿ (ਵਿ) ਅਨਾਨਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਨਾਸਾਂ ਅਨਾਨਾਸੋਂ ਅਨਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਰਾਂ ਅਨਾਰੋਂ ਅਨਾਰਦਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਅਨਾਰੀ (ਵਿ) ਅਨਾੜੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਾੜੀਆਂ; ਅਨਾੜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਅਨਾੜੀਓ ਅਨਾੜੀਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਿਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਿਆਂਵਾਂ ਅਨਿਆਂਈਂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨਿਆਂਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਵਿ) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨਿਖੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਅਨਿਖੜਵਿਆਂ ਅਨਿਖੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਨਿਖੜਵੀਂਆਂ] ਅਨਿਯਮਿਤ (ਵਿ) ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੀਂਦਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੀਂਦਰੇ ਅਨੀਂਦਰਿਆਂ ਅਨੀਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੀਮੇ ਅਨੁ-(ਅਗੇ) †ਅਨੁਸਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਸਾਰ (ਸੰਬੰ) †ਅਨੁਸੂਚਿਤ (ਵਿ) †ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਕੂਲ (ਵਿ) †ਅਨੁਗਾਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਛੇਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਨਾਸਿਕ (ਵਿ) †ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਪਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਭਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਨੁਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਯਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਰਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਨੁਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਸਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਸਾਰ (ਸੰਬੰ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ (ਵਿ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ (ਵਿ); ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਨੁਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਕਰਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਅਨੁਕੂਲ (ਵਿ) ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨੁਗਾਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਗਾਮੀਆਂ ਅਨੁਛੇਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਅਨੁਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਨਾਸਿਕ (ਵਿ) ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ (ਵਿ) ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਪ੍ਰਾਸਾਂ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਅਨੁਪ੍ਰਾਸੀ (ਵਿ) ਅਨੁਪਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਪਾਤੀ (ਵਿ) ਅਨੁਭਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਭਵਾਂ; ਅਨੁਭਵਹੀਣ (ਵਿ) ਅਨੁਭਵੀ (ਵਿ) ਅਨੁਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨੁਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨੋਂ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ (ਵਿ) ਅਨੁਯਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਨੁਯਾਈਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਨੁਰਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਅਨੁਵਾਦੋਂ; ਅਨੁਵਾਦਿਤ (ਵਿ) ਅਨੁਵਾਦਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਨੂਠਾ (ਵਿ,) [ਅਨੂਠੇ ਅਨੂਠਿਆਂ ਅਨੂਠੀ (ਇਲਿੰ) ਅਨੂਠੀਆਂ] ਅਨੂਠਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਨੂਠੇਪਣ ਅਨੂਪ (ਵਿ) ਅਨੇਕ (ਵਿ, ਬਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਨੇਕਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-pluralism] ਅਨੇਕਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪ; ਵਿ) ਅਨੇਕਵਾਦੀਆਂ ਅਪ-(ਅਗੇ) †ਅਪਜਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਪਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਪਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਹੁੰਚ (ਵਿ) ਅਪੱਛਰਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਅਪਜਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਣੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪਣਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਪਣਾਉਣਾ : [ਅਪਣਾਉਣੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ; ਅਪਣਾਉਣ ਅਪਣਾਉਣੋਂ] ਅਪਣਾਉਂਦਾ : [ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ] ਅਪਣਾਉਂਦੋਂ : [ਅਪਣਾਉਂਦੀਓਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਓ ਅਪਣਾਉਂਦੀਓ] ਅਪਣਾਊਂ : [ਅਪਣਾਈਂ ਅਪਣਾਇਓ ਅਪਣਾਊ] ਅਪਣਾਇਆ : [ਅਪਣਾਏ ਅਪਣਾਈ ਅਪਣਾਈਆਂ; ਅਪਣਾਇਆਂ] ਅਪਣਾਈਦਾ : [ਅਪਣਾਈਦੇ ਅਪਣਾਈਦੀ ਅਪਣਾਈਦੀਆਂ] ਅਪਣਾਵਾਂ : [ਅਪਣਾਈਏ ਅਪਣਾਏਂ ਅਪਣਾਓ ਅਪਣਾਏ ਅਪਣਾਉਣ ] ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ/ਅਪਣਾਵਾਂਗੀ : [ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ/ਅਪਣਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਪਣਾਏਂਗਾ/ਅਪਣਾਏਂਗੀ ਅਪਣਾਓਗੇ/ਅਪਣਾਓਗੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗਾ/ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ/ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਪਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਬਿਪਤਾ] ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਅਪਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਮਾਨਜਨਕ (ਵਿ) ਅਪਮਾਨਿਤ (ਵਿ) ਅਪਰੰਪਰ (ਵਿ) ਅਪਰਾਜਿਤ (ਵਿ) ਅਪਰਾਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਪਰਾਧੋਂ; ਅਪਰਾਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਪਰਾਧਣ (ਇਲਿੰ) ਅਪਰਾਧਣਾਂ ਅਪਰਾਧਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਪਰੈਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਰੈਲੋਂ ਅਪਰੋਖ (ਵਿ) ਅਪਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ (ਵਿ) ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਪੜ (ਵਿ) [: ਅੱਪੜ ਭੋਂ] ਅਪ੍ਰਸੰਨ (ਵਿ) ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਵਿ) ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ (ਵਿ) ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਵਿ) ਅਪ੍ਰਵਾਨ (ਵਿ) ਅਪਾਹਜ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਪਾਦਾਨ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਪਾਰ (ਵਿ) ਅਪੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪੀਲਾਂ ਅਪੀਲੋਂ [: ਅਪੀਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ] ਅਪੂਰਨ (ਵਿ) ਅਪੂਰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪੂਰਵ (ਵਿ) ਅਪੇਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਪੇਖਿਅਤ (ਵਿ) ਅਫਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫਰੇਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫਰੇਵੇਂ ਅਫਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫਾਰੇ ਅਫਾਰਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਫ਼ਸਰਾਨਾ (ਵਿ) ਅਫ਼ਸਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਫ਼ਸਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਅਫ਼ਸਾਨਿਆਂ; ਅਫ਼ਸਾਨਾਨਵੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਸਾਨਾਨਵੀਸਾਂ ਅਫ਼ਸਾਨਾਨਵੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਅਫ਼ਸੋਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ (ਵਿ) ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨੋਂ; ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਪੂ, ਵਿ) [ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਰੀਕੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਫ਼ਰੀਕੀਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਫ਼ਰੀਕਣ (ਇਲਿੰ) ਅਫ਼ਰੀਕਣਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਣੋਂ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਲਾਤੂਨਾਂ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨਾ (ਸੰਬੋ) ਅਫ਼ਲਾਤੂਨੋ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨੀ (ਵਿ) ਅਫ਼ਵਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹੋਂ ਅਫ਼ਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਫ਼ਾਕੇ ਅਫ਼ਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਫ਼ਾਤਾਂ ਅਫ਼ਾਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ : ਫੀਮ] ਅਫ਼ੀਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਫ਼ੀਮੀਆਂ; ਅਫ਼ੀਮੀਆ (ਸੰਬੋ) ਅਫ਼ੀਮੀਓ ਅਫ਼ੀਮਣ (ਇਲਿੰ) ਅਫ਼ੀਮਣਾਂ ਅਫ਼ੀਮਣੇ (ਸੰਬੋ) ਅਫ਼ੀਮਣੋ] ਅੰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬਾਂ ਅੰਬੋਂ; ਅੰਬੀ (ਇਲਿੰ) [ਅੰਬੀਆਂ ਅੰਬੀਓਂ ] †ਅੰਬਚੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅੰਬਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅੰਬਣਾ : [ਅੰਬਣੇ ਅੰਬਣੀ ਅੰਬਣੀਆਂ; ਅੰਬਣ ਅੰਬਣੋਂ] ਅੰਬਦਾ : [ਅੰਬਦੇ ਅੰਬਦੀ ਅੰਬਦੀਆਂ; ਅੰਬਦਿਆਂ] ਅੰਬਿਆ : [ਅੰਬੇ ਅੰਬੀ ਅੰਬੀਆਂ; ਅੰਬਿਆਂ] ਅੰਬੂ ਅੰਬੇ : ਅੰਬਣ ਅੰਬੇਗਾ/ਅੰਬੇਂਗੀ : ਅੰਬਣਗੇ/ਅੰਬਣਗੀਆਂ ਅਬਚਲ (ਵਿ) ਅਬਚਲ ਨਗਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਬਚਲ ਨਗਰੋਂ ਅੰਬਚੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬਰਾਂ ਅੰਬਰੋਂ ਅੰਬਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬਰਸੀ (ਵਿ) ਅਬਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਬਰਕੀ (ਵਿ) ਅਬਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬਲਾ (ਵਿ, ਇਲਿੰ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬਲਾਵਾਂ ਅੱਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਬਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ['ਅੰਬਣਾ' ਤੋਂ] ਅਬਾ-ਤਬਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬੇ-ਤਬੇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬਾਦ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ : ਆਬਾਦ] ਅਬਾਦਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਬਾਦਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਬਾਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਓਂ] ਅਬਾਬੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਬਾਬੀਲਾਂ ਅਬਿਨਾਸੀ* (ਵਿ) *'ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਅਬੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅੱਭੜਵਾਹ (ਕਿਵਿ) ਅੱਭੜਵਾਹੇ (ਕਿਵਿ) ਅਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿ-(ਅਗੇ) †ਅਭਿਆਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਆਗਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਨੰਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਨੈ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅਭਿਵਿਅੰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਆਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਭਿਆਸੋਂ, ਅਭਿਆਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ); ਵਿ) [ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਅਭਿਆਸੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਭਿਆਗਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਨੰਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਨੰਦਨ-ਗ੍ਰੰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਨੰਦਨ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਭਿਨੰਦਨ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਨੰਦਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਭਿਨੈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਮਾਨੀ (ਵਿ) [ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਅਭਿਮਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਭਿਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਯੋਗਾਂ ਅਭਿਯੋਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਯੋਗੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ); ਵਿ) [ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਭਿਵਿਅੰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭੁੱਲ (ਵਿ) ਅਭੇਦ (ਵਿ) ਅਭੇਦਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਭੈ (ਵਿ) ਅਭੈਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭੈਪਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਭੋਲ (ਕਿਵਿ) ਅਭੌਤਿਕ (ਵਿ) ਅਭੌਤਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਕਾ (ਪੜ, ਵਿ, ਪੁ) ਅਮਕੇ ਅਮਕੀ (ਇਲਿੰ) ਅਮਕੀਆਂ ਅਮਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਨ-ਚੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਨਪਸੰਦ (ਵਿ) ਅਮਨਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਨ-ਅਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਰ (ਵਿ) ਅਮਰਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਰਵੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਰੇ ਅਮਰਿਆਂ ਅਮਰਿਓਂ] ਅਮਰੀਕਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਰੀਕਨ (ਨਾਂ, ਪੂ; ਵਿ) ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਮਰੀਕਣ (ਇਲਿੰ) ਅਮਰੀਕਣਾਂ ਅਮਰੀਕਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਮਰੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਰੂਦਾਂ ਅਮਰੂਦੋਂ; ਅਮਰੂਦੀ (ਵਿ) ਅਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਰਨੀ, ਕਿਰਦਾਰ] ਅਮਲਾਂ ਅਮਲੋਂ ਅਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਨਸ਼ਾ] ਅਮਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਰਾਜ] ਅਮਲਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਲਤਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਲੇ; ਅਮਲਾ-ਫ਼ੈਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਅਮਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਅਮਲੀਆਂ ਅਮਲੀਆ (ਸੰਬੋ) ਅਮਲੀਓ] ਅਮੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮੜੀਆਂ ਅਮੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ (ਵਿ) [ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)]; ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਪ੍ਰਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਿਓਂ] ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ (ਵਿ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਓਂ] ਅੰਮਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਮਾ-ਜਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੰਮਾ-ਜਾਏ ਅੰਮਾ-ਜਾਇਆਂ; ਅੰਮਾ-ਜਾਈ (ਇਲਿੰ) ਅੰਮਾ-ਜਾਈਆਂ] †ਅਮੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਅੰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਾਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਾਨਤਾਂ; ਅਮਾਨਤਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪ [ਅਮਾਨਤਖ਼ਾਨੇ ਅਮਾਨਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਮਾਨਤਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਅਮਾਨਤਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮਾਨਤਨਾਮੇ ਅਮਾਨਤਨਾਮਿਆਂ ਅਮਾਨਤੀ (ਵਿ) ਅਮਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਹੌਦਾ ] ਅਮਾਰੀਆਂ ਅਮਾਵਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਮਾਵਸਾਂ ਅਮਾਵਸੀ (ਵਿ) ਅਮਿੱਟ (ਵਿ) ਅਮਿਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਮਿਟਵੇਂ ਅਮਿਟਵਿਆਂ ਅਮਿਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਅਮਿਟਵੀਂਆਂ] ਅਮਿੱਤ (ਵਿ) ਅੰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰਮੀਆਂ ਅੰਮੀਏ (ਸੰਬੋ) ਅਮੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਮੀਰਾਂ ਅਮੀਰੋ; ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀਆਂ]; ਅਮੀਰਾਨਾ (ਵਿ) ਅਮੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਅਮੋਨੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਮੋਨੀਏ ਅਮੋਲ (ਵਿ) ਅਮੋਲਕ (ਵਿ) ਅਮੋੜ (ਵਿ) ਅਮੋੜਾਂ ਅੱਯਾਸ਼ (ਵਿ) ਅੱਯਾਸ਼ਾਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਯਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਯਾਲ਼ੀਆਂ; ਅਯਾਲ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਅਯਾਲ਼ੀਓ ਅਯੋਗ (ਵਿ) ਅਯੋਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਾਂ ਅਰੋਂ ਅਰਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਮਾ] ਅਰਸੇ ਅਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਸ਼ਾਂ ਅਰਸ਼ੋਂ; ਅਰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਅਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਕਾਂ; ਅਰਕਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਰਕਦਾਨੀਆਂ ਅਰਕਦਾਨੀਓਂ] ਅਰਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਕੂਹਣੀ] ਅਰਕਾਂ ਅਰਕੋਂ ਅਰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਘੇ ਅਰਚਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਜੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਜੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬਰ] ਅਰਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬੇਨਤੀ] ਅਰਜ਼ਾਂ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਜ਼ਮੰਦ (ਵਿ) ਅਰਜ਼ਮੰਦਾਂ ਅਰਜ਼ਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਓਂ] ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭਾਵ] ਅਰਥਾਂ; ਅਰਥ-ਆਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥ-ਸੰਕੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥਹੀਣ (ਵਿ) ਅਰਥਪੂਰਨ (ਵਿ) ਅਰਥਯੁਕਤ (ਵਿ) ਅਰਥ-ਵਿਓਂਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਧਨ] ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਰਥ-ਮੰਤਰਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਰਥ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਰਥ-ਮੰਤਰਾਲਿਓਂ ਅਰਥ-ਮੰਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਥ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਆਰਥਿਕ (ਵਿ) ਅਰਥਾਤ (ਯੋ ) ਅਰਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਥੀਆਂ ਅਰਦਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਰਦਲੀਆਂ ਅਰਦਲੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)]; ਅਰਦਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਦਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਦਾਸੇ ਅਰਦਾਸਿਆਂ ਅਰਦਾਸੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਦਾਸੀਏ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਅਰਧਸਰੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਧੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਧੰਗੀਆਂ ਅਰਧਚੇਤਨ (ਵਿ) ਅਰਪਣ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅਰਪਿਤ (ਵਿ) ਅਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [=ਸੌ ਕਰੋੜ] ਅਰਬਾਂ ਅਰਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਦੇਸ] ਅਰਬੋਂ ਅਰਬੀ (ਵਿ) ਅਰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਰਬ ਦਾ ਵਾਸੀ] ਅਰਬਾਂ ਅਰਬੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਰਬੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਭਾਸ਼ਾ] ਅਰਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ] ਅਰੰਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰੰਭੋਂ; †ਅਰੰਭਿਕ (ਵਿ) ਅਰੰਭ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਰੰਭਣਾ [ਅਰੰਭਣੇ ਅਰੰਭਣੀ ਅਰੰਭਣੀਆਂ; ਅਰੰਭਣ ਅਰੰਭਣੋਂ] ਅਰੰਭਦਾ : [ਅਰੰਭਦੇ ਅਰਭਦੀ ਅਰੰਭਦੀਆਂ; ਅਰੰਭਦਿਆਂ] ਅਰੰਭਦੋਂ : [ਅਰੰਭਦੀਓਂ ਅਰੰਭਦਿਓ ਅਰੰਭਦੀਓ] ਅਰੰਭਾਂ : [ਅਰੰਭੀਏ ਅਰੰਭੇਂ ਅਰੰਭੋ ਅਰੰਭੇ ਅਰੰਭਣ] ਅਰੰਭਾਂਗਾ/ਅਰੰਭਾਂਗੀ : [ਅਰੰਭਾਂਗੇ/ਅਰੰਭਾਂਗੀਆਂ ਅਰੰਭੇਂਗਾ/ਅਰੰਭੇਂਗੀ ਅਰੰਭੋਗੇ/ਅਰੰਭੋਗੀਆਂ ਅਰੰਭੇਗਾ/ਅਰੰਭੇਗੀ ਅਰੰਭਣਗੇ/ਅਰੰਭਣਗੀਆਂ ਅਰੰਭਿਆ : [ਅਰੰਭੇ ਅਰੰਭੀ ਅਰੰਭੀਆਂ; ਅਰੰਭਿਆਂ] ਅਰੰਭੀਦਾ : [ਅਰੰਭੀਦੇ ਅਰੰਭੀਦੀ ਅਰੰਭੀਦੀਆਂ] ਅਰੰਭੂੰ : [ਅਰੰਭੀਂ ਅਰੰਭਿਓ ਅਰੰਭੂ] ਅਰੰਭਿਕ (ਵਿ) ਅਰਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਮਾਨਾਂ ਅਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਲਾ ਅਰਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਰਲੀਆਂ ਅਰਲੀਓਂ] ਅਰੜਾ (ਕਿ, ਅਕ) [ਲਹਿੰ] :- ਅਰੜਾਉਣਾ : [ਅਰੜਾਉਣੇ ਅਰੜਾਉਣੀ ਅਰੜਾਉਣੀਆਂ ਅਰੜਾਉਣ ਅਰੜਾਉਣੋਂ] ਅਰੜਾਉਂਦਾ : [ਅਰੜਾਉਂਦੇ ਅਰੜਾਉਂਦੀ ਅਰੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਰੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਰੜਾਊ ਅਰੜਾਇਆ : [ਅਰੜਾਏ ਅਰੜਾਈ ਅਰੜਾਈਆਂ; ਅਰੜਾਇਆਂ] ਅਰੜਾਏ : ਅਰੜਾਉਣ ਅਰੜਾਏਗਾ/ਅਰੜਾਏਗੀ : ਅਰੜਾਉਣਗੇ/ਅਰੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਰੜਾਖੋਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰੜਾਖੋਟਾਂ ਅਰਾਈਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਰਾਈਂ] ਅਰਾਈਆਂ; ਅਰਾਈਆ (ਸੰਬੋ) ਅਰਾਈਓ ਅਰਾਇਣ (ਇਲਿੰ) ਅਰਾਇਣਾਂ ਅਰਾਇਣੇ (ਸੰਬੋ) ਅਰਾਇਣੋ ਅਰਾਜਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਾਜਿਕਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਾਜਿਕਤਾਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਅਰਾਜਿਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਰਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਭੋਂ] ਅਰਾਧ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਰਾਧਣਾ : [ਅਰਾਧਣੇ ਅਰਾਧਣੀ ਅਰਾਧਣੀਆਂ; ਅਰਾਧਣ ਅਰਾਧਣੋਂ] ਅਰਾਧਦਾ : [ਅਰਾਧਦੇ ਅਰਾਧਦੀ ਅਰਾਧਦੀਆਂ; ਅਰਾਧਦਿਆਂ] ਅਰਾਧਦੋਂ : [ਅਰਾਧਦੀਓਂ ਅਰਾਧਦਿਓ ਅਰਾਧਦੀਓ] ਅਰਾਧਾਂ : [ਅਰਾਧੀਏ ਅਰਾਧੇਂ ਅਰਾਧੋ ਅਰਾਧੇ ਅਰਾਧਣ] ਅਰਾਧਾਂਗਾ/ਅਰਾਧਾਂਗੀ : ਅਰਾਧਾਂਗੇ/ਅਰਾਧਾਂਗੀਆਂ ਅਰਾਧੇਂਗਾ/ਅਰਾਧੇਂਗੀ ਅਰਾਧੋਗੇ/ਅਰਾਧੋਗੀਆਂ ਅਰਾਧੇਗਾ/ਅਰਾਧੇਗੀ ਅਰਾਧਣਗੇ/ਅਰਾਧਣਗੀਆਂ] ਅਰਾਧਿਆ : [ਅਰਾਧੇ ਅਰਾਧੀ ਅਰਾਧੀਆਂ; ਅਰਾਧਿਆਂ] ਅਰਾਧੀਦਾ : [ਅਰਾਧੀਦੇ ਅਰਾਧੀਦੀ ਅਰਾਧੀਦੀਆਂ] ਅਰਾਧੂੰ : [ਅਰਾਧੀਂ ਅਰਾਧਿਓ ਅਰਾਧੂ] ਅਰਾਧਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਾਧਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਾਧਕਾਂ ਅਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ: ਆਰਾਮ] ਅਰਾਮ-ਕੁਰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਰਾਮ-ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਰਾਮ-ਕੁਰਸੀਓਂ] ਅਰਾਮ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰਾਮ-ਘਰਾਂ ਅਰਾਮ-ਘਰੋਂ ਅਰਾਮਤਲਬ (ਵਿ) ਅਰਾਮਤਲਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਅਰਾਮਪਸੰਦ (ਵਿ) ਅਰਾਮਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰੁਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰੂਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਰੂਪ (ਵਿ) ਅਰੋਗ (ਵਿ) ਅਰੋਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਰੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਅਰੋੜੇ ਅਰੋੜਿਆਂ ਅਰੋੜਿਓ (ਸੰਬੋ,ਬਵ)] ਅੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੱਲਾਂ ਅਲਸਾ* (ਕਿ, ਅਕ) *ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਅਲਸਾਉਣਾ : [ਅਲਸਾਉਣੇ ਅਲਸਾਉਣੀ ਅਲਸਾਉਣੀਆਂ; ਅਲਸਾਉਣ ਅਲਸਾਉਣੋਂ] ਅਲਸਾਉਂਦਾ : [ਅਲਸਾਉਂਦੇ ਅਲਸਾਉਂਦੀ ਅਲਸਾਉਂਦੀਆਂ; ਅਲਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਅਲਸਾਉਂਦੋਂ : [ਅਲਸਾਉਂਦੀਓਂ ਅਲਸਾਉਂਦਿਓ ਅਲਸਾਉਂਦੀਓ] ਅਲਸਾਊਂ : [ਅਲਸਾਈਂ ਅਲਸਾਇਓ ਅਲਸਾਊ] ਅਲਸਾਇਆ : [ਅਲਸਾਏ ਅਲਸਾਈ ਅਲਸਾਈਆਂ; ਅਲਸਾਇਆਂ] ਅਲਸਾਈਦਾ ਅਲਸਾਵਾਂ : [ਅਲਸਾਈਏ ਅਲਸਾਏਂ ਅਲਸਾਓ ਅਲਸਾਏ ਅਲਸਾਉਣ] ਅਲਸਾਵਾਂਗਾ/ਅਲਸਾਵਾਂਗੀ : [ਅਲਸਾਵਾਂਗੇ/ਅਲਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅਲਸਾਏਂਗਾ/ਅਲਸਾਏਂਗੀ ਅਲਸਾਓਗੇ/ਅਲਸਾਓਗੀਆਂ; ਅਲਸਾਏਗਾ/ਅਲਸਾਏਗੀ ਅਲਸਾਉਣਗੇ/ਅਲਸਾਉਣਗੀਆਂ] ਅਲਸੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਸੇਟਾਂ ਅਲਹਿਦਾ (ਕਿਵਿ; ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਅਲਹਿਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਕਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲੰਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੰਕਾਰਾਂ; ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਅਲੰਕਾਰੀ (ਵਿ) ਅਲਕੋਹਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਖ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਅਲਖ ਜਗਾਈ] **ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਅਲੱਖ' ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਅਲਖ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਅਲਖਧਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਖਧਾਰੀਆਂ ਅਲੱਖ (ਵਿ; ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੱਗ ( (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਅਲਗਰਜ਼ (ਵਿ) ਅਲਗਰਜ਼ਾਂ; ਅਲਗਰਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਅਲਗਰਜ਼ੋ ਅਲਗਰਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਅਲਗਰਜ਼ੀਆਂ ਅਲਗ਼ੋਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਗ਼ੋਜ਼ੇ ਅਲਗ਼ੋਜ਼ਿਆਂ ਅਲਜਬਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਜਬਰੇ ਅੱਲਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਟੀਮੇਟਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਅਲਪ (ਵਿ) ਅਲਪ-(ਅਗੇ) ਅਲਪ-ਅਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਪ-ਅਹਾਰੀ (ਵਿ) ਅਲਪਸੰਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ (ਵਿ) ਅਲਪਕਾਲੀ (ਵਿ) ਅਲਪਜੀਵੀ (ਵਿ) ਅਲਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਪਪ੍ਰਾਣ (ਵਿ) ਅਲਪੱਗ (ਵਿ) ਅਲਪੱਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਫ਼ [ : ਅਲਫ਼ੋਂ ਬੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਲਫ਼-ਬੇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਫ਼ ਲੈਲਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲੰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੰਬੇ ਅਲਬੇਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਲਬੇਲੇ ਅਲਬੇਲਿਆਂ ਅਲਬੇਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਲਬੇਲੀਆਂ] ਅਲਬੇਲਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਬੇਲੇਪਣ ਅਲਮਸਤ (ਵਿ) ਅਲਮਸਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਓਂ] ਅੱਲ-ਵਲੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਲ-ਵਲੱਲੇ ਅੱਲ-ਵਲੱਲਿਆਂ ਅੱਲ-ਵਲੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਲ-ਵਲੱਲੀਆਂ]; ਅੱਲ-ਵਲੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਵਿਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਵਿਦਾਈ (ਵਿ) ਅੱਲ੍ਹੜ (ਵਿ) ਅੱਲ੍ਹੜ੍ਹਾਂ : ਅੱਲ੍ਹੜਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਲ੍ਹੜਪੁਣੇ ਅੱਲਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਰਮਾਤਮਾ] ਅੱਲਾ-ਮੀਆਂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅੱਲੇ ਅੱਲਿਆਂ ਅੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅੱਲੀਆਂ] ਅਲਾਉਂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: allowance] ਅਲਾਉਂਸਾਂ ਅਲਾਹ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਲਾਹਾਂ : [ਅਲਾਹੀਏ ਅਲਾਹੋਂ ਅਲਾਹੋ ਅਲਾਹੇ ਅਲਾਹੁਣ] ਅਲਾਹਾਂਗਾ/ਅਲਾਹਾਂਗੀ : [ਅਲਾਹਾਂਗੇ/ਅਲਾਹਾਂਗੀਆਂ ਅਲਾਹੇਂਗਾ/ਅਲਾਹੇਂਗੀ ਅਲਾਹੋਗੇ/ਅਲਾਹੋਗੀਆਂ ਅਲਾਹੇਗਾ/ਅਲਾਹੇਗੀ ਅਲਾਹੁਣਗੇ/ਅਲਾਹੁਣਗੀਆਂ ਅਲਾਹਿਆ : [ਅਲਾਹੇ ਅਲਾਹੀ ਅਲਾਹੀਆਂ; ਅਲਾਹਿਆਂ] ਅਲਾਹੀਦਾ : [ਅਲਾਹੀਦੇ ਅਲਾਹੀਦੀ ਅਲਾਹੀਦੀਆਂ] ਅਲਾਹੁਣਾ : [ਅਲਾਹੁਣੇ ਅਲਾਹੁਣੀ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ; ਅਲਾਹੁਣ ਅਲਾਹੁਣੋਂ] ਅਲਾਹੁੰਦਾ : [ਅਲਾਹੁੰਦੇ ਅਲਾਹੁੰਦੀ ਅਲਾਹੁੰਦੀਆਂ; ਅਲਾਹੁੰਦਿਆਂ] ਅਲਾਹੁੰਦੋਂ : [ਅਲਾਹੁੰਦੀਓਂ ਅਲਾਹੁੰਦਿਓ ਅਲਾਹੁੰਦੀਓ] ਅਲਾਹੂੰ : [ਅਲਾਹੀਂ ਅਲਾਹਿਓ ਅਲਾਹੂ] ਅਲਾਹੁਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਅਲਾਟ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ਅੰ : allot] ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਲਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਲਾਣੇ ਅਲਾਣਿਆਂ ਅਲਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਅਲਾਣੀਆਂ] ਅਲਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਾਪਾਂ ਅਲਾਪ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਅਲਾਪਣਾ : [ਅਲਾਪਣੇ ਅਲਾਪਣੀ ਅਲਾਪਣੀਆਂ; ਅਲਾਪਣ ਅਲਾਪਣੋਂ] ਅਲਾਪਦਾ: [ਅਲਾਪਦੇ ਅਲਾਪਦੀ ਅਲਾਪਦੀਆਂ; ਅਲਾਪਦਿਆਂ] ਅਲਾਪਦੋਂ : [ਅਲਾਪਦੀਓਂ ਅਲਾਪਦਿਓ ਅਲਾਪਦੀਓ] ਅਲਾਪਾਂ : [ਅਲਾਪੀਏ ਅਲਾਪੇਂ ਅਲਾਪੋ ਅਲਾਪੇ ਅਲਾਪਣ] ਅਲਾਪਾਂਗਾ/ਅਲਾਪਾਂਗੀ : [ਅਲਾਪਾਂਗੇ/ਅਲਾਪਾਂਗੀਆਂ ਅਲਾਪੇਂਗਾ/ਅਲਾਪੇਂਗੀ ਅਲਾਪੋਗੀ/ਅਲਾਪੋਗੀਆਂ ਅਲਾਪੇਗਾ/ਅਲਾਪੇਗੀ ਅਲਾਪਣਗੇ/ਅਲਾਪਣਗੀਆਂ] ਅਲਾਪਿਆ : [ਅਲਾਪੇ ਅਲਾਪੀ ਅਲਾਪੀਆਂ; ਅਲਾਪਿਆਂ] ਅਲਾਪੀਦਾ : [ਅਲਾਪੀਦੇ ਅਲਾਪੀਦੀ ਅਲਾਪੀਦੀਆਂ] ਅਲਾਪੂੰ : [ਅਲਾਪੀਂ ਅਲਾਪਿਓ ਅਲਾਪੂ] ਅਲਾਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਲਾਮਤੀ (ਵਿ) ਅਲਾਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲਾਰਮਾਂ ਅਲਾਰਮੋਂ ਅਲਾਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਿਮਾਰੀ] ਅਲਿਖਿਤ (ਵਿ) ਅਲਿਖਤੀ (ਵਿ) ਅਲਿਪਤ (ਵਿ) ਅਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੂਆਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਲੂਏਂ ਅਲੂਇਆਂ ਅਲੂਈਂ (ਇਲਿੰ) ਅਲੂਈਆਂ] ਅਲੂਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੂਚੇ ਅਲੂਚਿਆਂ ਅਲੂਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਲੂਣੇ ਅਲੂਣਿਆਂ ਅਲੂਣੀ (ਇਲਿੰ) ਅਲੂਣੀਆਂ] ਅਲੇਲ (ਵਿ) ਅੱਲੋ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲੋਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੋਕਾਰੀ (ਵਿ) ਅਲੋਪ*(ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) *ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਅਲੌਕਿਕ (ਵਿ) ਅਲੌਕਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲ਼ਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲ਼ਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਲ਼ਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਅਲ਼ਖ ਮੁਕਾਈ] ਅਲ੍ਹਕ (ਵਿ) ਅਵਸਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਵਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਸਰਾਂ ਅਵਸਰੋਂ; ਅਵਸਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਸਰਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਅਵਸਰਵਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਅਵੱਸ਼ (ਕਿਵਿ) †ਆਵਸ਼ਕ (ਵਿ) ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਵਹੇਲਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵਕਾਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਕਾਸ਼ੀ (ਵਿ) ਅਵੱਗਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਅਵੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਵੱਤੇ ਅਵੱਤਿਆਂ ਅਵੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਅਵੱਤੀਆਂ] ਅਵਤਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਤਾਰਾਂ; ਅਵਤਾਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਤਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਵਧ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ: ਵਿ) [ਅਵਧੀਆਂ ਅਵਧੀਓਂ] ਅਵਧੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ] ਅਵਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਮਾ] ਅਵਧੀਆਂ ਅਵਧੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਧੂਤਾਂ ਅਵਮੁੱਲਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਰੁੱਧ (ਵਿ) ਅੱਵਲ (ਵਿ) [=ਪਹਿਲਾ] ਅਵੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਵੱਲੇ ਅਵੱਲਿਆਂ ਅਵੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਅਵੱਲੀਆਂ] ਅਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵਾਈਆਂ ਅਵਾਕ (ਵਿ) ਅਵਾਜ਼** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : ਆਵਾਜ਼] **ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਵਾਜ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਵਾਜ਼ੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ (ਵਿ) ਅਵਾਜ਼ਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਅਵਾਣਾਂ ਅਵਾਣੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਵਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਅਵਾਮੀ (ਵਿ) ਅਵਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਵਾਰੇ [: ਅਵਾਰੇ ਪਸੂ] ਅਵਾਰਿਆਂ ਅਵਾਰਿਓ (ਸੰਬੋ) ਅਵਾਰੀ (ਇਲਿੰ) : [: ਅਵਾਰੀ ਗਾਂ] ਅਵਾਰੀਆਂ]; ਅਵਾਰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵਾਰਾਗਰਦ (ਵਿ) ਅਵਾਰਗਰਦਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਓਂ] ਅਵਾਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਿਅਕਤ (ਵਿ) ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵਿਕਸਿਤ (ਵਿ) ਅਵਿਕਾਰੀ (ਵਿ) ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ* (ਵਿ) *'ਅਬਿਨਾਸੀ' ਤੇ 'ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਅਵਿਵੇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵੇਸਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਵੇਸਲ਼ੇ ਅਵੇਸਲ਼ਿਆਂ ਅਵੇਸਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਅਵੇਸਲ਼ੀਆਂ] ਅਵੇਸਲ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਵੇਸਲ਼ੇਪਣ (ਸੰਬੰਰੂ) ਅਵੇਰ-ਸਵੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵੈਤਨਿਕ (ਵਿ) ਅਵੈਧ (ਵਿ) ਅਵੈਧਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅਵੈੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਅਵੈੜੇ ਅਵੈੜਿਆਂ ਅਵੈੜੀ (ਇਲਿੰ) ਅਵੈੜੀਆਂ] ਅੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਅੜ ਭੰਨੀ] ਅੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅੜਦਾ : [ਅੜਦੇ ਅੜਦੀ ਅੜਦੀਆਂ; ਅੜਦਿਆਂ] ਅੜਦੋਂ : [ਅੜਦੀਓਂ ਅੜਦਿਓ ਅੜਦੀਓ] ਅੜਨਾ : [ਅੜਨੇ ਅੜਨੀ ਅੜਨੀਆਂ; ਅੜਨ ਅੜਨੋਂ] ਅੜਾਂ : [ਅੜੀਏ ਅੜੇਂ ਅੜੋ ਅੜੇ ਅੜਨ] ਅੜਾਂਗਾ/ਅੜਾਂਗੀ : [ਅੜਾਂਗੇ/ਅੜਾਂਗੀਆਂ ਅੜੇਂਗਾ/ਅੜੇਂਗੀ ਅੜੋਗੇ/ਅੜੋਗੀਆਂ ਅੜੇਗਾ/ਅੜੇਗੀ ਅੜਨਗੇ/ਅੜਨਗੀਆਂ] ਅੜਿਆ : [ਅੜੇ ਅੜੀ ਅੜੀਆਂ; ਅੜਿਆਂ] ਅੜੀਦਾ ਅੜੂੰ : [ਅੜੀਂ ਅੜਿਓ ਅੜੂ] ਅੜਕ-ਮੜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੜਕਾਂ-ਮੜਕਾਂ ਅੜੰਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੜੰਗੇ ਅਰੰਗਿਆਂ ਅੜਚਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੜਚਨਾਂ ਅੜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਅੜਵਾਉਣਾ [ਅੜਵਾਉਣੇ ਅੜਵਾਉਣੀ ਅੜਵਾਉਣੀਆਂ; ਅੜਵਾਉਣ ਅੜਵਾਉਣੋਂ] ਅੜਵਾਉਂਦਾ : [ਅੜਵਾਉਂਦੇ ਅੜਵਾਉਂਦੀ ਅੜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਅੜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਅੜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਅੜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਅੜਵਾਉਂਦਿਓ ਅੜਵਾਉਂਦੀਓ] ਅੜਵਾਊਂ : [ਅੜਵਾਈਂ ਅੜਵਾਇਓ ਅੜਵਾਊ] ਅੜਵਾਇਆ : [ਅੜਵਾਏ ਅੜਵਾਈ ਅੜਵਾਈਆਂ; ਅੜਵਾਇਆਂ] ਅੜਵਾਈਦਾ : [ਅੜਵਾਈਦੇ ਅੜਵਾਈਦੀ ਅੜਵਾਈਦੀਆਂ] ਅੜਵਾਵਾਂ : [ਅੜਵਾਈਏ ਅੜਵਾਏਂ ਅੜਵਾਓ ਅੜਵਾਏ ਅੜਵਾਉਣ] ਅੜਵਾਵਾਂਗਾ/ਅੜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਅੜਵਾਵਾਂਗੇ/ਅੜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅੜਵਾਏਂਗਾ/ਅੜਵਾਏਂਗੀ ਅੜਵਾਓਗੇ/ਅੜਵਾਓਗੀਆਂ ਅੜਵਾਏਗਾ,ਅੜਵਾਏਗੀ ਅੜਵਾਉਣਗੇ/ਅੜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਅੜ੍ਹਬ (ਵਿ) ਅੜ੍ਹਬਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੜ੍ਹਬਪੁਣੇ ਅੜਾ (ਕਿ, ਅਕ) [=ਅਰੜਾ] :- ਅੜਾਉਣਾ : [ਅੜਾਉਣੇ ਅੜਾਉਣੀ ਅੜਾਉਣੀਆਂ; ਅੜਾਉਣ ਅੜਾਉਣੋਂ] ਅੜਾਉਂਦਾ : [ਅੜਾਉਂਦੇ ਅੜਾਉਂਦੀ ਅੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਅੜਾਉਦਿਆਂ] ਅੜਾਊ ਅੜਾਇਆ : [ਅੜਾਏ ਅੜਾਈ ਅੜਾਈਆਂ; ਅੜਾਇਆਂ] ਅੜਾਏ : ਅੜਾਉਣ ਅੜਾਏਗਾ/ਅੜਾਏਗੀ : ਅੜਾਉਣਗੇ/ਅੜਾਉਣਗੀਆਂ ਅੜਾ (ਕਿ, ਸਕ) [= ਫਸਾ] :- ਅੜਾਉਣਾ : [ਅੜਾਉਣੇ ਅੜਾਉਣੀ ਅੜਾਉਣੀਆਂ; ਅੜਾਉਣ ਅੜਾਉਣੋਂ] ਅੜਾਉਂਦਾ : [ਅੜਾਉਂਦੇ ਅੜਾਉਂਦੀ ਅੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਅੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਅੜਾਉਂਦੋਂ : [ਅੜਾਉਂਦੀਓਂ ਅੜਾਉਂਦਿਓ ਅੜਾਉਦੀਓ] ਅੜਾਊਂ : [ਅੜਾਈਂ ਅੜਾਇਓ ਅੜਾਊ] ਅੜਾਇਆ : [ਅੜਾਏ ਅੜਾਈ ਅੜਾਈਆਂ; ਅੜਾਇਆਂ] ਅੜਾਈਦਾ : [ਅੜਾਈਦੇ ਅੜਾਈਦੀ ਅੜਾਈਦੀਆਂ] ਅੜਾਵਾਂ : [ਅੜਾਈਏ ਅੜਾਏਂ ਅੜਾਓ ਅੜਾਏ ਅੜਾਉਣ] ਅੜਾਵਾਂਗਾ/ਅੜਾਵਾਂਗੀ : [ਅੜਾਵਾਂਗੇ/ਅੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਅੜਾਏਂਗਾ/ਅੜਾਏਂਗੀ ਅੜਾਓਗੇ/ਅੜਾਓਗੀਆਂ ਅੜਾਏਗਾ/ਅੜਾਏਗੀ ਅੜਾਉਣਗੇ/ਅੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਅੜਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਰੜਾਟ] ਅੜਿਆ* (ਸੰਬੋਧਨੀ ਨਿਪਾਤ, ਪੁ) * ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੜਿਓ ਅੜੀਏ (ਇਲਿੰ) ਅੜੀਓ ਅੜਿੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅੜਿੱਕਿਓਂ] ਅੜਿੰਗ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਅੜਿੰਗਣਾ : [ਅੜਿੰਗਣੇ ਅੜਿੰਗਣੀ ਅੜਿੰਗਣੀਆਂ; ਅੜਿੰਗਣ ਅੜਿੰਗਣੋਂ] ਅੜਿੰਗਦਾ : [ਅੜਿੰਗਦੇ ਅੜਿੰਗਦੀ ਅੜਿੰਗਦੀਆਂ; ਅੜਿੰਗਦਿਆਂ] ਅੜਿੰਗਿਆ : [ਅੜਿੰਗੇ ਅੜਿੰਗੀ ਅੜਿੰਗੀਆਂ; ਅੜਿੰਗਿਆਂ] ਅੜਿੰਗੂ ਅੜਿੰਗੇ : ਅੜਿੰਗਣ ਅੜਿੰਗੇਗਾ/ਅੜਿੰਗੇਗੀ : ਅੜਿੰਗਣਗੇ/ਅੜਿੰਗਣਗੀਆਂ ਅੜਿਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੜਿਲਾਂ ਅੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਓਂ]; ਅੜੀਅਲ (ਵਿ) ਅੜੀਅਲਾਂ ਅੜੀਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਅੜੇਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੜੇਸਾਂ ਅੜੌਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੜੌਣੀਆਂ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਆਉਣਾ : [ਆਉਣੇ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀਆਂ; ਆਉਣ ਆਉਣੋਂ] ਆਉਂਦਾ : [ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ; ਆਉਂਦਿਆਂ] ਆਉਂਦੋਂ : [ਆਉਂਦੀਓਂ ਆਉਂਦਿਓ ਆਉਂਦੀਓ] ਆਊਂ : [ਆਈਂ ਆਇਓ ਆਊ] ਆਇਆ : [ਆਏ ਆਈ ਆਈਆਂ; ਆਇਆਂ] ਆਈਦਾ ਆਵਾਂ : [ਆਈਏ ਆਏਂ ਆਓ ਆਏ ਆਉਣ] ਆਵਾਂਗਾ/ਆਵਾਂਗੀ : [ਆਵਾਂਗੇ/ਆਵਾਂਗੀਆਂ ਆਏਂਗਾ/ਆਏਂਗੀ ਆਓਗੇ/ਆਓਗੀਆਂ ਆਏਗਾ/ਆਏਗੀ ਆਉਣਗੇ/ਆਉਣਗੀਆਂ] ਆਉਂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਉਂਸਾਂ ਆਉ-ਭਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਊਟ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਆਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਇਤਾਂ; ਆਇਤਾਕਾਰ (ਵਿ) ਆਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਤੁਕ] ਆਇਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਈਸਲੈਂਡ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਆਈ-ਗਈ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਆਈ-ਚਲਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਈਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਈਨੇ ਆਈਨਿਆਂ ਆਈਨਿਓਂ]; ਆਈਨਾਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਈਨਾਸਾਜ਼ਾਂ ਆਈਨਾਸਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਆਈਨਾਸਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਾਂ ਆਸੀਂ ਆਸੋਂ: ਆਸਹੀਣ (ਵਿ) ਆਸਵਾਨ (ਵਿ) ਆਸ-ਮੁਰਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਾਂ-ਮੁਰਾਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸਣਾਂ ਆਸਣੋਂ ਆਸਤਿਕ (ਵਿ) ਆਸਤਿਕਾਂ ਆਸਤਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਤੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਤੀਨਾਂ ਆਸਤੀਨੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ (ਕਿਵਿ) ਆਸਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਾ-ਪਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਸਿਓਂ-ਪਾਸਿਓਂ]; ਆਸੀਂ-ਪਾਸੀਂ (ਕਿਵਿ) ਆਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਚਿੰਨ੍ਹ] ਆਸਾਰਾਂ ਆਸਾਵਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸਾਵਰੀਆਂ ਆਸ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸ਼ਕਾਂ ਆਸ਼ਕੋ; †ਆਸ਼ਕਾਨਾ (ਵਿ) ਆਸ਼ਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸ਼ੰਕਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸ਼ੰਕਿਤ (ਵਿ) ਆਸ਼ਕਾਨਾ (ਵਿ) ਆਸ਼ਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ; ਆਸ਼ਨਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਸ਼ਰਿਤ (ਵਿ) ਆਸ਼੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਆਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਇਰਾਦਾ] ਆਸ਼ੇ ਆਸ਼ਿਆਂ; ਆਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਉਮੀਦ] ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਆਸ਼ਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਆਸ਼ਿਆਨਿਓ] ਆਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਹਾਂ ਆਹੀਂ ਆਹ (ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿ)[: ਆਹ ਪੋਥੀ : ਬੋਲ] ਐਹਥੋਂ ਐਹਦਾ ਐਹਨਾ ਐਹਨੂੰ ਆਹ (ਵਿਸ) ਆਂਹਦਾ (ਵਰਕਿ, ਪੁ) [ਬੋਲ; = ਆਖਦਾ] [ਆਂਹਦੇ ਆਂਹਦਿਆਂ ਆਂਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਆਂਹਦੀਆਂ] ਆਂਹਦੋਂ : [ਆਂਹਦੀਓਂ ਆਂਹਦਿਓ ਆਂਹਦੀਓ] ਆਹਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਹਰਾਂ ਆਹਰੀਂ ਆਹਰੇ ਆਹਰੋਂ; ਆਹਰ-ਪਾਹਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਹਰੀ (ਵਿ) ਆਹਲਾ (ਵਿ) ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਆਹਲ਼ਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਹਲ਼ਕੀ (ਵਿ) ਆਹਾ (ਵਿਸ) ਆਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਹਿਸਤਾ (ਕਿਵਿ) ਆਹੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਹੋ (ਵਿਸ) [=ਹਾਹੋ, ਬੋਲ] ਆਂਕ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਆਂਕਣਾ [ਆਂਕਣੇ ਆਂਕਣੀ ਆਂਕਣੀਆਂ; ਆਂਕਣ ਆਂਕਣੋਂ] ਆਂਕਦਾ : [ਆਂਕਦੇ ਆਂਕਦੀ ਆਂਕਦੀਆਂ; ਆਂਕਦਿਆਂ] ਆਂਕਦੋਂ : [ਆਂਕਦੀਓਂ ਆਂਕਦਿਓ ਆਂਕਦੀਓ] ਆਂਕਾਂ : [ਆਂਕੀਏ ਆਂਕੇਂ ਆਂਕੋ ਆਂਕੇ ਆਂਕਣ] ਆਂਕਾਂਗਾ/ਆਂਕਾਂਗੀ : [ਆਂਕਾਂਗੇ/ਆਂਕਾਂਗੀਆਂ ਆਂਕੇਂਗਾ/ਆਂਕੇਂਗੀ ਆਂਕੋਗੇ/ਆਂਕੋਗੀਆਂ ਆਂਕੇਗਾ/ਆਂਕੇਗੀ ਆਂਕਣਗੇ/ਆਂਕਣਗੀਆਂ] ਆਂਕਿਆ : [ਆਂਕੇ ਆਂਕੀ ਆਂਕੀਆਂ; ਆਂਕਿਆਂ] ਆਂਕੀਦਾ : [ਆਂਕੀਦੇ ਆਂਕੀਦੀ ਆਕੀਦੀਆਂ] ਆਂਕੂੰ : [ਆਂਕੀਂ ਆਂਕਿਓ ਆਂਕੂ] ਆਕਸਮਿਕ (ਵਿ) ਆਕਸੀਜਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕਰਸ਼ਕ (ਵਿ) ਆਕਰਸ਼ਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕਰਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਆਕਰਮਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕਰਮਣਾਂ; ਆਕਰਮਣਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕਰਮਣਕਾਰਾਂ ਆਕਰਮਣਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਆਕੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕੜਾਂ; ਆਕੜਕੰਨ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਆਕੜਕੰਨ੍ਹੇ ਆਕੜਕੰਨ੍ਹਿਆਂ ਆਕੜਕੰਨ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਆਕੜਕੰਨ੍ਹੀਆਂ] †ਆਕੜਖ਼ਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕੜਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਆਕੜਬਾਜ਼ਾਂ ਆਕੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕੜਬਾਜ਼ੀਆਂ †ਆਕੜ-ਭੰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਆਕੜਦਾ : [ਆਕੜਦੇ ਆਕੜਦੀ ਆਕੜਦੀਆਂ; ਆਕੜਦਿਆਂ] ਆਕੜਦੋਂ : [ਆਕੜਦੀਓਂ ਆਕੜਦਿਓ ਆਕੜਦੀਓ] ਆਕੜਨਾ : ਆਕੜਨੇ ਆਕੜਨੀ ਆਕੜਨੀਆਂ; ਆਕੜਨ ਆਕੜਨੋਂ] ਆਕੜਾਂ : [ਆਕੜੀਏ ਆਕੜੇਂ ਆਕੜੋ ਆਕੜੇ ਆਕੜਨ] ਆਕੜਾਂਗਾ/ਆਕੜਾਂਗੀ : [ਆਕੜਾਂਗੇ/ਆਕੜਾਂਗੀਆਂ ਆਕੜੇਂਗਾ/ਆਕੜੇਂਗੀ ਆਕੜੋਗੇ/ਆਕੜੋਗੀਆਂ ਆਕੜੇਗਾ/ਆਕੜੇਗੀ ਆਕੜਨਗੇ/ਆਕੜਨਗੀਆਂ] ਆਕੜਿਆ : [ਆਕੜੇ ਆਕੜੀ ਆਕੜੀਆਂ; ਆਕੜਿਆਂ] ਆਕੜੀਦਾ ਆਕੜੂੰ : [ਆਕੜੀਂ ਆਕੜਿਓ ਆਕੜੂ] ਆਕੜਖ਼ਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕੜਖ਼ਾਨਾਂ ਆਕੜਖ਼ਾਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਆਕੜ-ਭੰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕੜ-ਭੰਨਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕਾਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰੋਂ ਆਕੀ (ਵਿ) ਆਖ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਆਖਣਾ : [ਆਖਣੇ ਆਖਣੀ ਆਖਣੀਆਂ; ਆਖਣ ਆਖਣੋਂ] ਆਖਦਾ : [ਆਖਦੇ ਆਖਦੀ ਆਖਦੀਆਂ; ਆਖਦਿਆਂ] ਆਖਦੋਂ : [ਆਖਦੀਓਂ ਆਖਦਿਓ ਆਖਦੀਓ] ਆਖਾ : [ਆਖੀਏ ਆਖੇਂ ਆਖੋ ਆਖੇ ਆਖਣ] ਆਖਾਂਗਾ/ਆਖਾਂਗੀ : [ਆਖਾਂਗੇ/ਆਖਾਂਗੀਆਂ ਆਖੇਂਗਾ/ਆਖੇਂਗੀ ਆਖੋਗੇ/ਆਖੋਗੀਆਂ, ਆਖੇਗਾ/ਆਖੇਗੀ ਆਖਣਗੇ/ਆਖਣਗੀਆਂ] ਆਖਿਆ : [ਆਖੇ ਆਖੀ ਆਖੀਆਂ; ਆਖਿਆਂ] ਆਖੀਦਾ : [ਆਖੀਦੇ ਆਖੀਦੀ ਆਖੀਦੀਆਂ] ਆਖੂੰ : [ਆਖੀਂ ਆਖਿਓ ਆਖੂ] ਆਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ] ਆਖੇ [ : ਆਖੇ ਲੱਗ] ਆਖੇਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਖੇਪਾਂ ਆਖ਼ਰ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਖ਼ਰਕਾਰ (ਕਿਵਿ) ਆਖ਼ਰੀ (ਵਿ) ਆਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੰਨੇ ਦਾ] ਆਗਾਂ ਆਗੋਂ ਆਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਵਸੂਲੀ] ਆਗਮਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਗ੍ਰਹਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਗਾਹ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਆਗਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਗਿਆਵਾਂ; ਆਗਿਆਕਾਰ (ਵਿ) ਆਗਿਆਕਾਰਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਗਿਆ-ਪੱਤਰਾਂ ਆਗਿਆਪਾਲਕ (ਵਿ) ਆਗੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਗੂਆਂ ਆਗੂਓਂ] ਆਂਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਚਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਚਾਰਹੀਣ (ਵਿ) ਆਚਾਰਵੰਤ (ਵਿ) ਆਚਾਰਵਾਨ (ਵਿ) ਆਚਾਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਚਾਰੀਏ ਆਚਾਰੀਆਂ ਆਜਜ਼ (ਵਿ) ਆਜਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਜੜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਜੜੀਆਂ; ਆਜੜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਆਜੜੀਓ ਆਜੀਵਕਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਜੀਵਨ (ਕਿਵਿ) ਆਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਂਟਾਂ ਆਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਟੇ ਆਟਿਓਂ] ਆਂਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : ਉਨਟਇ] ਆਂਟੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (ਵਿ) [ਅੰ : automatic] ਆਠਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਆਠਰਦਾ : [ਆਠਰਦੇ ਆਠਰਦੀ ਆਠਰਦੀਆਂ; ਆਠਰਦਿਆਂ] ਆਠਰਨਾ : [ਆਠਰਨੇ ਆਠਰਨੀ ਆਠਰਨੀਆਂ; ਆਠਰਨ ਆਠਰਨੋਂ] ਆਠਰਿਆ : [ਆਠਰੇ ਆਠਰੀ ਆਠਰੀਆਂ; ਆਠਰਿਆਂ] ਆਠਰੂ ਆਠਰੇ : ਆਠਰਨ ਆਠਰੇਗਾ/ਆਠਰੇਗੀ : ਆਠਰਨਗੇ/ਆਠਰਨਗੀਆਂ ਆਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅੱਠ ਦਾ ਅੰਕ] ਆਠੇ ਆਠਿਆਂ ਆਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਡਾਂ ਆਡੇ ਆਡੋਂ ਆਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [= ਤਿਰਛਾ] [ਆਡੇ ਆਡਿਆਂ ਆਡੀ (ਇਲਿੰ) ਆਡੀਆਂ] ਆਂਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਂਡੇ ਆਂਡਿਆਂ ਆਂਡਿਓਂ] ਆਂਢ-ਸਾਂਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਆਂਢਾ-ਸਾਂਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਂਢੇ-ਸਾਂਢੇ ਆਂਢਿਆਂ-ਸਾਂਢਿਆਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਂਢੋਂ-ਗੁਆਂਢੋਂ; ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਂਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਆਂਢੀਓ-ਗੁਆਂਢੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਆਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਢੇ ਆਢਿਆਂ ਆਂਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਂਤਾਂ ਆਤਸ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ] *ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ 'ਅਸਤਬਾਜੀ' ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਤਸ਼ਬਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਆਤਸ਼ੀ (ਵਿ) ਆਤੰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤੰਕਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤੰਕਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਆਤਮ-(ਅਗੇ) ਆਤਮਸੰਘਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਸੰਜਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਸਨਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਸ਼ਲਾਘਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਸ਼ਾਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਹੱਤਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਕਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਕੇਂਦਰਿਤ (ਵਿ) ਆਤਮਗਤ (ਵਿ) ਆਤਮਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਆਤਮਗਿਆਨੀਆਂ ਆਤਮਘਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਘਾਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਆਤਮਘਾਤੀਆਂ ਆਤਮਤਿਆਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਤਿਆਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਆਤਮਤਿਆਗੀਆਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ (ਵਿ) ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਪਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਰੱਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਆਤਮਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਤਮਿਕ (ਵਿ) ਆਤਰ (ਵਿ) ਆਂਤਰਿਕ (ਵਿ) ਆਥਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਆਥਣੇ ਆਥੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਦਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਦਤਾਂ ਆਦਤੋਂ ਆਦਮ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਮ-(ਅਗੇ) ਆਦਮਕੱਦ (ਵਿ) ਆਦਮਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਆਦਮਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਦਮਜ਼ਾਤ (ਵਿ) ਆਦਮਜ਼ਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਦਮੀਆਂ ਆਦਮੀਓਂ]; ਆਦਮੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਰਸੂਚਕ (ਵਿ) ਆਦਰਹੀਣ (ਵਿ) ਆਦਰਪੂਰਨ (ਵਿ) ਆਦਰਪੂਰਵਕ (ਕਿਵਿ) ਆਦਰਬੋਧਕ (ਵਿ) ਆਦਰ-ਭਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਰ-ਮਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਰਯੋਗ (ਵਿ) ਆਂਦਰ (ਨਾਂ, ਦਿਲਿੰ) ਆਂਦਰਾਂ ਆਂਦਰੀਂ ਆਂਦਰੋਂ ਆਦਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਰਸ਼ਾਂ; ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਆਦਲ (ਵਿ) ਆਦਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਿ-ਅੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਿ-ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਿ-ਜੁਗਾਦਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਿ-ਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ (ਨਿਪਾਤ) ਆਦਿਕ (ਨਿਪਾਤ) ਆਦੀ (ਵਿ) [=ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਆਧਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਧਾਰਾਂ; ਆਧਾਰ-ਸਮਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਧਾਰਿਤ (ਵਿ) ਆਧੁਨਿਕ (ਵਿ) ਆਧੁਨਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਨ-ਸ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਨਰੇਰੀ (ਵਿ) ਆਨਰੇਰੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਨੇ ਆਨਿਆਂ ਆਨਿਓਂ] ਆਪ (ਪੜ) ਆਪਸ (ਪੜ, ਸੰਬੰਰੂ) ਆਪਸਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਪਸੀ (ਵਿ) †ਆਪਹੁਦਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਆਪਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਆਪਬੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਆਪਮੁਹਾਰਾ (ਕਿਵਿ; ਵਿ, ਪੁ) ਆਪੇ (ਪੜ) ਆਪਹੁਦਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਆਪਹੁਦਰੇ ਆਪਹੁਦਰਿਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ (ਇਲਿੰ) ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ] ਆਪਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਆਪਣੀ (ਇਲਿੰ) ਆਪਣੀਆਂ] ਆਪੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਪੱਤੀਆਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ (ਵਿ) ਆਪਬੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਪਬੀਤੀਆਂ ਆਪਮੁਹਾਰਾ (ਕਿਵਿ: ਵਿ, ਪੁ) [ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਆਪਮੁਹਾਰਿਆਂ ਆਪਮੁਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ] ਆਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਪੇ (ਸੰਬੰਰੂ) ਆਪਾਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਆਪਾ-ਧਾਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਪੋ-ਧਾਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਪੇ (ਪੜ) ਆਫਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਆਫਰਦਾ : [ਆਫਰਦੇ ਆਫਰਦੀ ਆਵਰਦੀਆਂ; ਆਫਰਦਿਆਂ] ਆਫਰਦੋਂ : [ਆਫਰਦੀਓਂ ਆਫਰਦਿਓ ਆਫਰਦੀਓ] ਆਫਰਨਾ : [ਆਫਰਨੇ ਆਫਰਨੀ ਆਫਰਨੀਆਂ; ਆਫਰਨ ਆਫਰਨੋਂ] ਆਫਰਾਂ : [ਆਫਰੀਏ ਆਫਰੇਂ ਆਫਰੋ ਆਫਰੇ ਆਫਰਨ] ਆਫਰਾਂਗਾ/ਆਫਰਾਂਗੀ : ਆਫਰਾਂਗੇ/ਆਫਰਾਂਗੀਆਂ ਆਫਰੇਂਗਾ/ਆਫਰੇਂਗੀ ਆਫਰੋਗੇ ਆਫਰੋਗੀਆਂ ਆਫਰੇਗਾ/ਆਫਰੇਗੀ ਆਫਰਨਗੇ/ਆਫਰਨਗੀਆਂ ਆਫਰਿਆ : [ਆਫਰੇ ਆਫਰੀ ਆਫਰੀਆਂ; ਆਫਰਿਆਂ] ਆਫਰੀਦਾ ਆਫਰੂੰ : [ਆਫਰੀਂ ਆਫਰਿਓ ਆਫਰੂ] ਆਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਫ਼ਤੋਂ ਆਫ਼ਰੀਨ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਆਫ਼ਿਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਫ਼ਿਸਾਂ ਆਫ਼ਿਸੋਂ ਆਬ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਾਣੀ] * ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਬਸ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਆਬਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਬਪਾਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਆਬਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਆਬੀ (ਵਿ) ਆਬੇਹਯਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਆਬੋ-ਹਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਬਦਾਰ (ਵਿ) ਆਬਨੂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਬਨੂਸਾਂ ਆਬਨੂਸੀ (ਵਿ) ਆਬਰੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਬਰੂਦਾਰ (ਵਿ) ਆਬਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਬਿਆਨੇ ਆਬੀ (ਵਿ) ਆਬੋ-ਹਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਭਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਭਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਭਾਰੀ (ਵਿ) ਆਭੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਭੂਆਂ ਆਮ (ਵਿ) ਆਮ-ਖ਼ਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਆਮ-ਫ਼ਹਿਮ (ਵਿ) ਆਮਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਮਦਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਮਦਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਮਦਨੀ-ਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਮਲਾਂ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ (ਕਿਵ) ਆਮ੍ਹਣਿਓਂ-ਸਾਮ੍ਹਣਿਓਂ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ (ਕਿਵਿ) ਆਯਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਯੁਕਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਯੁਕਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ (ਵਿ) ਆਯੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਕਮਿਸ਼ਨ] ਆਯੋਗਾਂ ਆਯੋਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਯੋਜਿਤ (ਵਿ) ਆਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਾਂ ਆਰੋਂ ਆਰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਸੀਆਂ ਆਰਜਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਜ਼ੀ (ਵਿ) ਆਰਜ਼ੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਆਰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰਟਿਸਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਆਰਟੀਕਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਆਰਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਆਡਰ] ਆਰਡਰਾਂ ਆਰਡਰੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: ordinance] ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਆਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਆਰਤੀਆਂ ਆਰਤੀਓਂ] ਆਰਥਿਕ (ਵਿ) ਆਰਥਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰ-ਪਾਰ (ਕਿਵਿ) ਆਰਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰਫ਼ਾਂ ਆਰਫ਼ਾਨਾ (ਵਿ) ਆਰਬਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਰੇ ਆਰਿਆਂ ਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਆਰੀਆਂ] ਆਰੀ (ਵਿ) [=ਅਸਮਰਥ] ਆਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰੀਏ ਆਰੀਆਂ ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀਆਂ ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀਓ (ਸੰਬੋ,ਬਵ)] ਆਰੋਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਰੋਪਾਂ ਆਰੋਪੋਂ ਆਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ] ਆਲਾਂ ਆਲ-ਉਲ਼ਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਲਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਆਲਿਮ=ਵਿਦਵਾਨ] ਆਲਮਾਂ; ਆਲਮ-ਫ਼ਾਜ਼ਲ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਲਮਾਨਾ (ਵਿ) ਆਲਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਦੁਨੀਆਂ] ਆਲਮਗੀਰ (ਵਿ) ਆਲਮਗੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਲ੍ਹਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਲ੍ਹਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਆਲ੍ਹਣਿਓਂ ਆਲ੍ਹਣੀਂ] ਆਲਾ-ਭੋਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੂ; ਵਿ) ਆਲੇ-ਭੋਲ਼ੇ ਆਲਿਆਂ-ਭੋਲ਼ਿਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ (ਵਿ) ਆਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਲੂਆਂ ਆਲੂਓਂ] ਆਲੂਬੁਖ਼ਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅਲੂਬੁਖ਼ਾਰੇ ਆਲੂਬੁਖ਼ਾਰਿਆਂ ਆਲੋਚਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਲੋਚਕਾਂ ਆਲੋਚਕੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਆਲੋਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਆਲ਼ਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਲ਼ਸੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਲ਼ਸੀਆਂ; ਆਲ਼ਸੀਆ (ਸੰਬੋ) ਆਲ਼ਸੀਓ ਆਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਲ਼ੇ ਆਲਿ਼ਆਂ ਆਲਿ਼ਓਂ ਆਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਆਲ਼ੀਆਂ ਆਲ਼ੀਓਂ] ਆਲ਼ਾ-ਦੁਆਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਆਲਿ਼ਓਂ-ਦੁਆਲਿ਼ਓਂ] ਆਵਸ਼ਕ (ਵਿ) ਆਵਸ਼ਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਆਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆਵੇ ਆਵਿਆਂ ਆਵਿਓਂ ਆਵੀ (ਇਲਿੰ) ਆਵੀਆਂ ਆਵੀਓਂ] ਆਵਾਗਵਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਆਵਾਗੌਣ] ਆਵਾਜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰੋਂ ਆਵੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਵੇਸ਼ਾਂ ਆਵੇਸ਼ੀ (ਵਿ) ਆਵੇਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਵੇਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਵੇਦਨਾਂ ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਆੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆੜਾਂ ਆੜ੍ਹਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਆੜ੍ਹਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਸਬੰ, ਬਵ) ਆੜ੍ਹਤੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਆੜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਆੜੀਆਂ; ਆੜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਆੜੀਓ ਆੜੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਆੜੂਆਂ ਆੜੂਓਂ] ਐਉਂ (ਕਿਵਿ) ਐਸ (ਪੜ) ਐਸਾ (ਵਿ, ਪੂ; ਕਿਵਿ) [ਐਸੇ ਐਸਿਆਂ ਐਸੀ (ਇਲਿੰ) ਐਸੀਆਂ] ਐਸਾ-ਵੈਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਐਸੇ-ਵੈਸੇ ਐਸਿਆਂ-ਵੈਸਿਆਂ ਐਸੀ-ਵੈਸੀ (ਇਲਿੰ) ਐਸੀਆਂ-ਵੈਸੀਆਂ] ਐਸੀ-ਤੈਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਐਸ਼ਾਂ; ਐਸ਼ਪਸੰਦ (ਵਿ) ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਸ਼ੀ (ਵਿ) ਐਸ਼ੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਐਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਕਟਾਂ ਐਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਕਟਰਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਕਟ੍ਰੈੱਸਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਐਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਐਟਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਟਮਾਂ ਐਟਮੀ (ਵਿ) ਐਂਟਮ-ਬੰਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਟਮ-ਬੰਬਾਂ ਐੱਟਲਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐੱਟਲਸਾਂ ਐੱਡਮਿਰਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: admiral] ਐੱਡਮਿਰਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਐਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਐਡੇ ਐਡਿਆਂ ਐਡੀ (ਇਲਿੰ) ਐਡੀਆਂ] ਐਡੀਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਐਡੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਡੀਟਰਾਂ ਐਡੀਟਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਐਡੀਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਤਕਾਂ (ਕਿਵਿ) ਐਤਕੀਂ ਐਤਵਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਐਤਵਾਰਾਂ ਐਤਵਾਰੋਂ; ਐਤਵਾਰੀ (ਵਿ) ਐਥੇ (ਕਿਵਿ) ਐਥੋਂ ਐਦਾਂ (ਕਿਵਿ) ਐਦੂੰ (ਪੜ) ਐਧਰ (ਕਿਵ) ਐਧਰੇ ਐਧਰੋਂ ਐਨ (ਕਿਵਿ) : [ਐਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੁੱਜਾ] ਐਨਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਨਕਾਂ ਐਨਕੋਂ; ਐਨਕਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਨਕਸਾਜ਼ਾਂ ਐਨਕਸਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਐਨਕਸਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਨਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਐਨੇ ਐਨਿਆਂ ਐਨੀ (ਇਲਿੰ) ਐਨੀਆਂ] ਐਪਰ (ਯੋ) ਐਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਬਾਂ ਐਬੋਂ ਐਬੀ (ਵਿ) ਐਬੀਆਂ ਐੱਮ.ਏ. (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਐਰ-ਗ਼ੈਰ (ਵਿ) ਐਰਾ-ਗ਼ੈਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਐਰੇ-ਗ਼ੈਰੇ ਐਰਿਆਂ-ਗ਼ੈਰਿਆਂ ਐਰੀ-ਗ਼ੈਰੀ (ਇਲਿੰ) ਐਰੀਆਂ-ਗ਼ੈਰੀਆਂ] ਐਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਰੇ ਐਰਿਆਂ ਐਲਬਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਐਲਬਮਾਂ ਐਲਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਲਾਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆ (ਵਿ) ਐਲੋਮਿਨੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਐਵੇਂ (ਕਿਵਿ) ਐਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ (ਕਿਵਿ) ਐਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ (ਕਿਵਿ) ਐੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਐੜੇ ਐੜਿਆਂ ਔਸ (ਪੜ) ਔਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਸਤਨ (ਕਿਵਿ) ਔਸਰ (ਵਿ) [: ਔਸਰ ਮੱਝ] ਔਂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਂਸੀਆਂ ਔਸ਼ਧਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਔਸ਼ਧਾਲੇ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆਂ ਔਸ਼ਧਾਲਿਓਂ] ਔਸ਼ਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਓਂ] ਔਕੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਕੜਾਂ ਔਕੜੋਂ ਔਂਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਔਂਕੜਾਂ ਔਂਕੜੋਂ ਔਕਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਖ-ਸੌਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਔਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਔਖੇ ਔਖਿਆਂ ਔਖੀ (ਇਲਿੰ) ਔਖੀਆਂ] †ਉਖਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਔਗਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਔਗਣਾਂ ਔਗਣੋਂ; ਔਗਣਹਾਰ (ਵਿ) ਔਗਣਹਾਰਾਂ ਔਗਣਹਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਔਗਣਹਾਰੇ ਔਗਣਹਾਰਿਆਂ ਔਗਣਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਔਗਣਹਾਰੀਆਂ] ਔਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਔਜ਼ਾਰੋਂ ਔਝੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਝੜਾਂ ਔਝੜੇ ਔਝੜੋਂ ਔਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਔਡੇ ਔਡਿਆਂ ਔਡੀ (ਇਲਿੰ) ਔਡੀਆਂ] ਔਂਤ (ਵਿ) ਔਂਤਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਔਂਤਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਔਂਤਰੇ ਔਂਤਰਿਆਂ ਔਂਤਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਔਂਤਰਿਓ ਔਂਤਰੀ (ਇਲਿੰ) ਔਂਤਰੀਆਂ ਔਂਤਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਔਂਤਰੀਓ] ਔਥੇ (ਕਿਵਿ) ਔਥੋਂ ਔਧਰ (ਕਿਵ) ਔਧਰੇ ਔਧਰੋਂ ਔਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਰਤਾਂ ਔਰਤੋਂ ਔਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔਲ਼ਾਂ ਔਲ਼ਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੱਤ] ਔਲ਼ਖਾਂ ਔਲ਼ਖੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਔਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਔਲ਼ੇ ਔਲਿ਼ਆਂ ਔਲਿ਼ਓਂ] ਔਲ਼ੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਔਲ਼ੂਆਂ ਔਲ਼ੂਓਂ] ਔੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਔੜਾਂ ਔੜੋਂ

ਇਉਂ (ਕਿਵਿ) ਇਸ (ਪੜ, ਸੰਬੰਰੂ) ਇਸੇ* ਏਸੇ* *'ਬੋਲ-ਚਾਲ' ਵਿੱਚ ‘ਏਸੇ' ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਇਸੇ' ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[=ਤੀਵੀਂ] [ਇਸਤਰੀਆਂ; ਇਸਤਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਧੋਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ] [ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਓਂ] ਇਸਤਿਕਬਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਤਿਗ਼ਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਤਿਗ਼ਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਇਸਰਾਈਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਰਾਈਲੋਂ; ਇਸਰਾਈਲੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਇਸਰਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਲਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਸਲਾਮ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸਲਾਮੀ (ਵਿ) ਇਸਲਾਮੀਆ (ਵਿ) ਇਸ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਸ਼ਕੀਆ (ਵਿ) ਇਸ਼ਕਪੇਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਕਪੇਚੇ ਇਸ਼ਟ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਤਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੋਂ; ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ (ਵਿ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਓਂ] ਇਸ਼ਾਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਇਹ (ਪੜ) ਇਹਦਾ (ਪੜਨਾਵੀਂ ਵਿ, ਪੁ) [ਇਹਦੇ ਇਹਦਿਆਂ ਇਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਇਹਦੀਆਂ] ਇਹਨਾਂ (ਪੜ; ਵਿ) ਇਹਨੀਂ (ਪੜ; ਵਿ) ਇਹਨੂੰ (ਪੜ; ਵਿ) ਇਹੋ (ਪੜ, ਵਿ) ਇਹਸਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਹਸਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਹਸਾਨਾਂ; ਇਹਸਾਨਫਰਾਮੋਸ਼ (ਵਿ) ਇਹਸਾਨਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਹਸਾਨਮੰਦ (ਵਿ) ਇਹਤਿਆਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਇਹਤਿਆਤਨ (ਕਿਵਿ) ਇਹਤਿਆਤੀ (ਵਿ) ਇਹਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : 'ਹਾਤਾ'] ਇਹਾਤੇ ਇਹਾਤਿਆਂ ਇਹਾਤਿਓਂ] ਇੱਕ (ਵਿ) ਇੱਕੋ; ਇੱਕ-ਅੱਧ (ਵਿ) ਇੱਕ-ਅੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਇੱਕ-ਅੱਧੇ; ਇੱਕ-ਅੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਨਾ (ਪੜ, ਬਵ) †ਇੱਕ-ਮਿੱਕ (ਵਿ) ਇਕ/ਇੱਕ-(ਅਗੇ) ਇਕਸਾਹਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕਸਾਹਰੇ ਇਕਸਾਹਰਿਆਂ ਇਕਸਾਹਰੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਸਾਹਰੀਆਂ] ਇਕਸਾਹਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਇਕਸਾਹੇ (ਕਿਵਿ) ਇਕਸਾਹੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਸਾਰ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਇਕਸਾਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕਸੁਰ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਇਕਸੁਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕਤਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਤਾਰੇ ਇਕਤਾਰਿਆਂ ਇਕਤੁਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਤੁਕੇ ਇਕਤੁਕਿਆਂ ਇਕਦਮ (ਕਿਵ) ਇਕਧਿਰ (ਕਿਵਿ) ਇਕਰੰਗ (ਵਿ) ਇਕਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕਰੰਗੇ ਇਕਰੰਗਿਆਂ ਇਕਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਰੰਗੀਆਂ] ਇਕਰੂਪ (ਵਿ) ਇਕਰੂਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਇਕਵਚਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਵੱਢੋਂ (ਕਿਵਿ) ਇਕਵੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਵੱਲੇ; ਇਕਵੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਵਾਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਵਾਸੇ; ਇਕਵਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਵਾਸੀਆਂ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ-ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ-ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਇੱਕਚਿੱਤ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਇੱਕਜਾਨ (ਵਿ) ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਇੱਕਤਰਫ਼ੇ ਇੱਕਮਨ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਇੱਕਮੁੱਠ (ਵਿ) ਇੱਕਰੁੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇੱਕਰੁੱਤੇ ਇੱਕਰੁੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਇੱਕਰੁੱਤੀਆਂ] ਇਕਹਿਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕਹਿਰੇ ਇਕਹਿਰਿਆਂ ਇਕਹਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਹਿਰੀਆਂ] ਇਕੱਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕੱਠਾਂ ਇਕੱਠਾ (ਕਿਵਿ; ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕੱਠੀਆਂ] ਇਕੱਤਰ (ਵਿ) ਇਕੱਤਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ (ਵਿ) ਇਕਤਾਲੀ (ਵਿ) ਇਕਤਾਲ਼ੀਆਂ ਇਕਤਾਲ੍ਹੀਂ ਇਕਤਾਲ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਤਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਇਕਤਾਲ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕੱਤੀ (ਵਿ) ਇਕੱਤੀਆਂ ਇਕੱਤ੍ਹੀਂ ਇਕੱਤੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕੱਤੀਵੇਂ ਇਕੱਤੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕਨਾਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਇਕਨੀਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਇਕਬਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਬਾਲਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਬਾਲਨਾਮੇ ਇਕਬਾਲਨਾਮਿਆਂ ਇਕਬਾਲੀ (ਵਿ) ਇੱਕ-ਮਿੱਕ (ਵਿ) ਇਕਰਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਰਾਰਾਂ ਇਕਰਾਰੋਂ; ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਇਕਰਾਰੀ (ਵਿ) ਇਕੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕੱਲੀਆਂ]; ਇਕੱਲਾ-ਦੁਕੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਦੁਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲੀ-ਦੁਕੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕੱਲੀਆਂ-ਦੁਕੱਲੀਆਂ] ਇਕਲਾਪਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਕਲਾਪੇ ਇਕਲਾਪਿਆਂ ਇਕਲਾਪੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਲਾਪੀਆਂ] ਇਕਲੌਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕਲੌਤੇ ਇਕਲੌਤਿਆਂ ਇਕਲੌਤੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਲੌਤੀਆਂ] ਇਕੱਲ਼ਵਾਂਝਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਇਕੱਲ਼ਵਾਂਝੇ ਇਕੱਲ਼ਵਾਂਝਿਆਂ ਇਕੱਲ਼ਵਾਂਝੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕੱਲ਼ਵਾਂਝੀਆਂ ] ਇੱਕਵਚਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਕਵੰਜਾ (ਵਿ) ਇਕਵੰਜ੍ਹਾਂ ਇਕਵੰਜ੍ਹੀ ਇਕਵੰਜ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਵੰਜ੍ਹਵੇਂ ਇਕਵੰਜ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ (ਵਿ) ਇਕ੍ਹੱਤਰ (ਵਿ) ਇਕ੍ਹੱਤਰਾਂ ਇਕ੍ਹੱਤਰੀਂ ਇਕ੍ਹੱਤਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕ੍ਹੱਤਰਵੇਂ ਇਕ੍ਹੱਤਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕਾਈਆਂ ਇਕਾਸੀ (ਵਿ) ਇਕਾਸੀਆਂ ਇਕਾਸ੍ਹੀਂ ਇਕਾਸੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਾਸੀਵੇਂ ਇਕਾਸੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕਾਹਠ (ਵਿ) ਇਕਾਹਠਾਂ ਇਕਾਹਠੀਂ ਇਕਾਹਠਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਾਹਠਵੇਂ ਇਕਾਹਠਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕਾਗਰ (ਵਿ) ਇਕਾਗਰ-ਚਿੱਤ (ਵਿ) ਇਕਾਗਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਇਕਾਂਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਇਕਾਂਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਇਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਇਕਾਦਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇਕਾਦਸੀਆਂ ਇਕਾਦਸੀਓਂ] ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਇੱਕੇ-ਦੁੱਕੇ ਇੱਕੀ-ਦੁੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਇਕਾਨਵੇਂ (ਵਿ) ਇਕਾਨਵ੍ਹਿਆਂ ਇਕਾਨਵ੍ਹੀਂ ਇਕਾਨ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇਕਾਨ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇੱਕੀ (ਵਿ) ਇੱਕ੍ਹੀਆ ਇੱਕ੍ਹੀਂ ਇੱਕ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਇੱਕ੍ਹੀਵੇਂ ਇੱਕ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਇਕੇਰਾਂ (ਕਿਵ) [ਮਲ, ਬੋਲ ; ਕੇਰਾਂ] ਇੱਕੋ (ਵਿ) ਇੱਕੋ-ਇੱਕ (ਵਿ) ਇਕੋਤਰ ਸੌ (ਵਿ) ਇਕੋਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ (ਵਿ) ਇਖ਼ਤਿਲਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਖ਼ਲਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ: ਵਿ) [ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਇੰਗਲੈਂਡ (ਨਿਨਾਂ; ਪੁ) ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਇੱਚ (ਕਿ, ਸਕ) :– ਇੱਚਣਾ : [ਇੱਚਣੇ ਇੱਚਣੀ ਇੱਚਣੀਆਂ; ਇੱਚਣ ਇੱਚਣੋਂ] ਇੱਚਦਾ : [ਇੱਚਦੇ ਇੱਚਦੀ ਇੱਚਦੀਆਂ; ਇੱਚਦਿਆਂ] ਇੱਚਦੋਂ : [ਇੱਚਦੀਓਂ ਇੱਚਦਿਓ ਇੱਚਦੀਓ] ਇੱਚਾਂ : [ਇੱਚੀਏ ਇੱਚੇਂ ਇੱਚੋ ਇੱਚੇ ਇੱਚਣ] ਇੱਚਾਂਗਾ/ਇੱਚਾਂਗੀ : [ਇੱਚਾਂਗੇ/ਇੰਚਾਂਗੀਆਂ ਇੱਚੇਂਗਾ/ਇੱਚੇਂਗੀ ਇੱਚੋਗੇ/ਇੰਚੋਗੀਆਂ ਇੱਚੇਗਾ/ਇੱਚੇਗੀ ਇੱਚਣਗੇ/ਇੱਚਣਗੀਆਂ] ਇੱਚਿਆ : [ਇੱਚੇ ਇੱਚੀ ਇੱਚੀਆਂ ਇੱਚਿਆਂ] ਇੱਚੀਦਾ ਇੱਚੂੰ : [ਇੱਚੀਂ ਇੱਚਿਓ ਇੱਚੂ] ਇੰਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਚਾਂ ਇੰਚੋਂ; ਇੰਚੀ-ਟੇਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਚਿਰ (ਕਿਵਿ) [ਬੋਲ] ਇੱਛਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) * 'ਇੱਛਿਆ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ; ਇੱਛਕ (ਵਿ) ਇੱਛਾਧਾਰੀ (ਵਿ) ਇੱਛਾਧਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਮੂਲਿਕ (ਵਿ) ਇੱਛਿਤ (ਵਿ) ਇੰਜਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਜਣਾਂ ਇੰਜਣੋਂ ਇਜਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਜਲਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਜਲਾਸਾਂ ਇਜਲਾਸੋਂ ਇੱਜੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਜੜਾਂ ਇੱਜੜੀਂ ਇੱਜੜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਜਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਜਾਰੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ; ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੰਜੀਲ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੰਜੀਲੀ (ਵਿ) ਇੰਜੈੱਕਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਜੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਜੈੱਕਸ਼ਨੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੱਜ਼ਤੋਂ; ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ (ਵਿ) ਇੱਜ਼ਤਦਾਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੰਞ (ਕਿਵਿ) ਇੰਞੇ ਇੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੱਟਾਂ ; ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਇੱਟੋ-ਰੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਟੋ-ਰੋੜੇ ਇਟਸਿਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੰਡੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਡੀਅਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਇੰਡੈੱਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਡੈੱਕਸਾਂ ਇੰਡੈੱਕਸੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਕਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਕਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲੀ (ਵਿ) ਇੰਤਖ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਖ਼ਾਬੀ (ਵਿ) ਇੰਤਜ਼ਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ (ਵਿ) ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ (ਵਿ) ਇੰਤਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਤਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਫ਼ਾਕਨ (ਕਿਵਿ) ਇਤਫ਼ਾਕੀ (ਵਿ) ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਇਤਬਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਬਾਰਾਂ ਇਤਬਾਰੀ (ਵਿ) ਇਤਮਿਨਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਰਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਇਤਲਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਤਲਾਹਾਂ ਇਤਲਾਹੋਂ; ਇਤਲਾਹਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਲਾਹਨਾਮੇ ਇਤਲਾਹਨਾਮਿਆਂ ਇਤਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਤਿਹਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਤਿਹਾਸਿਕ (ਵਿ) ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਤਿਹਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਿਹਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ (ਕਿਵਿ) [=ਲਹਿੰ] ਇੱਥੋਂ (ਕਿਵਿ) ਇੰਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਦਰਜਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੰਦਰਪੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੰਦਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੰਦਰੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਇੰਦਰੀ (ਇਲਿੰ) ਇੰਦਰੀਆਂ] ਇੱਧਰ (ਕਿਵਿ) [ਲਹਿੰ] ਇਨਸਪੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਸਪੈੱਕਟਰਾਂ ਇਨਸਪੈੱਕਟਰੋਂ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਇਨਸਪੈੱਕਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਨਸਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਸਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀ (ਵਿ) ਇਨਸਾਨੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਨਸਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ (ਵਿ) ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਨਕਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਨਕਮ-ਟੈੱਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਕਮ-ਟੈੱਕਸੋਂ ਇਨਕਲਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਇਨਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਕਾਰਾਂ ਇਨਕਾਰੀ (ਵਿ) ਇਨਚਾਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਇਨਚਾਰਜੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਇੰਨ-ਬਿੰਨ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਇੰਨ੍ਹਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ;= ਬਾਲਣ] ਇਨਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਨਾਇਤਾਂ ਇਨਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਨਾਮਾਂ ਇਨਾਮੀ (ਵਿ) ਇਬਤਿਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਬਤਿਦਾਈ (ਵਿ) ਇਬਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਬਰਤਨਾਕ (ਵਿ) ਇਬਾਦਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਬਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਬਾਰਤਾਂ ਇਬਾਰਤੀ (ਵਿ) ਇਮਤਿਆਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ (ਵਿ) ਇਮਤਿਹਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨੋਂ; ਇਮਤਿਹਾਨੀ (ਵਿ) ਇਮਦਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਮਦਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਮਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਮਲੀਓਂ ਇਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : ਈਮਾਨ] ਇਮਾਨੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ) ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਮਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਮਾਮਾਂ; ਇਮਾਮਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇਮਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਇਮਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ] ਇਮਾਮਬਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਮਾਮਬਾੜੇ ਇਮਾਮਬਾੜਿਆਂ ਇਮਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਮਾਰਤੋਂ; ਇਮਾਰਤੀ (ਵਿ) ਇਰਦ-ਗਿਰਦ (ਕਿਵਿ) ਇਰਦਾ-ਗਿਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਰਦੇ-ਗਿਰਦੇ ਇਰਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਰਾਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਇਰਾਦਿਓਂ] ਇੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇੱਲਾਂ ਇਲਹਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਹਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਹਾਮੀ (ਵਿ) ਇਲਜ਼ਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮੋਂ ਇਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਲਤਾਂ ਇਲਤੋਂ; ਇਲਤੀ (ਵਿ) ਇਲਤੀਆਂ ਇਲਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਇਲਤੀਓ ਇਲਤਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਤਿਜਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਲਤਿਜਾਵਾਂ ਇਲਤਿਮਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਲਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਮਾਂ; ਇਲਮ-ਦੋਸਤ (ਵਿ) ਇਲਮੀ (ਵਿ) ਇਲਾਹੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ: ਵਿ) ਇਲਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇਲਾਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਇਲਾਕਿਓਂ]; ਇਲਾਕੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਾਕੇਦਾਰਾਂ ਇਲਾਕੇਦਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਇਲਾਕੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਇਲਾਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ : ਲਾਚੀ] ਇਲਾਚੀਆਂ ਇਲਾਚੀਓਂ]; ਇਲਾਚੀਦਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਾਚੀਦਾਣੇ ਇਲਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਲਾਜਾਂ ਇਲਾਜੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਸੰਬੰ) ਇਵਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਸੰਬ) ਇਵਜ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਈਸਬਗੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸਵੀ (ਵਿ) ਈਸਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸਾ-ਪੂਰਵ (ਕਿਵ) ਈਸਾ-ਮਸੀਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਈਸਾਈਆਂ ਈਸਾਈਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਈਸ਼ਵਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰੀ (ਵਿ) ਈਜਾਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਈਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਈਦਾਂ ਈਦੋਂ; ਈਦਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਈਦਗਾਹਾਂ ਈਦਗਾਹੀਂ ਈਦਗਾਹੋਂ †ਬਕਰੀਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਈਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਈਨਾਂ ਈਰਖਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਈਰਖਾਲੂ (ਵਿ) ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਈਰਾਕ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਈਰਾਕੋਂ; ਈਰਾਕੀ(ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਈਰਾਕੀਆਂ ਈਰਾਕੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਈਰਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਈਰਾਨੋਂ; ਈਰਾਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਈਰਾਨੀਆਂ ਈਰਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਈੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਏਸ਼ੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਏਸ਼ਿਆਈ (ਵਿ) ਏਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਏਕਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਏਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਏਕੜਾਂ ਏਕੜੋਂ ਏਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਕ] ਏਕੇ ਏਕਿਆਂ ਏਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਏਕਤਾ] ਏਕੇ ਏਕੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਏਜੰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਏਜੰਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਓਂ] ਏਜੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਏਜੰਟਾਂ ਏਜੰਟੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਏਜੰਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਏਜੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਏਜੰਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਏਜੰਡਿਓਂ] ਏਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਏਡੇ ਏਡਿਆਂ ਏਡੀ (ਇਲਿੰ) ਏਡੀਆਂ] ਏਥੇ (ਕਿਵਿ) ਏਥੋਂ ਏਦਾਂ (ਕਿਵਿ) ਏਦੂੰ (ਕਿਵਿ; ਸੰਬੰ) ਏਧਰ (ਕਿਵਿ) ਏਧਰੋਂ; ਏਧਰਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਏਧਰਲੇ ਏਧਰਲਿਆਂ ਏਧਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਏਧਰਲੀਆਂ] ਏਨਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਏਨੇ ਏਨਿਆਂ ਏਨੀ (ਇਲਿੰ) ਏਨੀਆਂ] ਏਲਚੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਏਲਚੀਆਂ ਏਵੇਂ (ਕਿਵਿ)

ਸਉ (ਕਿ, ਅਪੂ) [: ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਉ] ਸਊਦੀ ਅਰਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਇਆ (ਵਿ, ਪੁ)[=ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਿਆ] [ਸਏ ਸਇਆਂ ਸਈ (ਇਲਿੰ) ਸਈਆਂ] ਸਈਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਈਸਾਂ; ਸਈਸਾ (ਸੰਬੋ) ਸਈਸੋ ਸਈਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਸਾਂ ਸੱਸੇ (ਸੰਬੋ) ਸੱਸੋ; ਸੱਸੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਸੜੀਏ ਸੱਸੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ] ਸੰਸਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਕਰਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆ; ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ (ਵਿ) ਸਸਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ] ਸੰਸਕਾਰ (ਨਾ, ਪੁ) ਸੰਸਕਾਰਾਂ; ਸੰਸਕਾਰਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਸੰਸਕਾਰਹੀਣ (ਵਿ) ਸੰਸਕਾਰਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਸਕਾਰੀ (ਵਿ) ਸਸਤ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਸਸਤ-ਭਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਸਤ-ਮੁੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਸਤ-ਮੁੱਲੇ ਸਸਤ-ਮੁੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਸਤ-ਮੁੱਲੀਆਂ] ਸਸਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਸਤੇ ਸਸਤਿਆਂ ਸਸਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸਸਤੀਆਂ] ਸਸਤਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਸਤਾਉਣਾ : ਸਸਤਾਉਣ ਸਸਤਾਉਂਦਾ : [ਸਸਤਾਉਂਦੇ ਸਸਤਾਉਂਦੀ ਸਸਤਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਸਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਸਤਾਉਂਦੋਂ : [ਸਸਤਾਉਂਦੀਓਂ ਸਸਤਾਉਂਦਿਓ ਸਸਤਾਉਂਦੀਓ] ਸਸਤਾਊਂ : [ਸਸਤਾਈਂ ਸਸਤਾਇਓ ਸਸਤਾਊ] ਸਸਤਾਇਆ : [ਸਸਤਾਏ ਸਸਤਾਈ ਸਸਤਾਈਆਂ; ਸਸਤਾਇਆਂ] ਸਸਤਾਈਦਾ ਸਸਤਾਵਾਂ : [ਸਸਤਾਈਏ ਸਸਤਾਏਂ ਸਸਤਾਓ ਸਸਤਾਏ ਸਸਤਾਉਣ] ਸਸਤਾਵਾਂਗਾ/ਸਸਤਾਵਾਂਗੀ : [ਸਸਤਾਵਾਂਗੇ/ਸਸਤਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਸਤਾਏਂਗਾ/ਸਸਤਾਏਂਗੀ ਸਸਤਾਓਗੇ/ਸਸਤਾਓਗੀਆਂ ਸਸਤਾਏਗਾ/ਸਸਤਾਏਗੀ ਸਸਤਾਉਣਗੇ/ਸਸਤਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੰਸਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ— institution] ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਸੰਸਥਾਈ (ਵਿ) ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਸਥਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਥਾਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਥਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ—institute] ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਿਕ (ਵਿ) ਸੰਸਥਾਨੀ (ਵਿ) ਸੰਸਥਾਪਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਥਾਪਨਾਂ; ਸੰਸਥਾਪਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਸੰਸਥਾਪਿਤ (ਵਿ) ਸੰਸਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਸਦਾਂ ਸੰਸਦੋਂ; ਸੰਸਦੀ (ਵਿ) ਸੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਸੱਸੇ ਸੱਸਿਆ ਸੰਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸੇ ਸੰਸਿਆਂ ਸੰਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰੋਂ; ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਾਰ-ਚੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਾਰ-ਯਾਤਰਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਸਾਰਿਕ (ਵਿ) ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਸਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਸੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ (ਵਿ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ; ਸੰਸ਼ੋਧਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਸ਼ੋਧਕਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਕੀ (ਵਿ) ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ (ਵਿ) ਸਸ਼ੋਭਿਤ (ਵਿ) ਸਹਾਇਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਹਾਇਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸਹਾਇਕੋ ਸਹਾਇਕੀ (ਵਿ) ਸਹਾਇਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਾਈ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਹਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਹਾਰਦਾ : [ਸਹਾਰਦੇ ਸਹਾਰਦੀ ਸਹਾਰਦੀਆਂ; ਸਹਾਰਦਿਆਂ] ਸਹਾਰਦੀ : [ਸਹਾਰਦੀਓਂ ਸਹਾਰਦਿਓ ਸਹਾਰਦੀਓ] ਸਹਾਰਨਾ : [ਸਹਾਰਨੇ ਸਹਾਰਨੀ ਸਹਾਰਨੀਆਂ; ਸਹਾਰਨ ਸਹਾਰਨੋਂ] ਸਹਾਰਾਂ : [ਸਹਾਰੀਏ ਸਹਾਰੇਂ ਸਹਾਰੋ ਸਹਾਰੇ ਸਹਾਰਨ] ਸਹਾਰਾਂਗਾ/ਸਹਾਰਾਂਗੀ : [ਸਹਾਰਾਂਗੇ/ਸਹਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸਹਾਰੇਂਗਾ/ਸਹਾਰੇਂਗੀ ਸਹਾਰੋਗੇ/ਸਹਾਰੋਗੀਆਂ ਸਹਾਰੇਗਾ/ਸਹਾਰੇਗੀ ਸਹਾਰਨਗੇ/ਸਹਾਰਨਗੀਆਂ] ਸਹਾਰਿਆ : [ਸਹਾਰੇ ਸਹਾਰੀ ਸਹਾਰੀਆਂ; ਸਹਾਰਿਆਂ] ਸਹਾਰੀਦਾ : [ਸਹਾਰੀਦੇ ਸਹਾਰੀਦੀ ਸਹਾਰੀਦੀਆਂ] ਸਹਾਰੂੰ : [ਸਹਾਰੀਂ ਸਹਾਰਿਓ ਸਹਾਰੂ ] ਸਹਾਰਨਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਾਰਨਪੁਰੋਂ; ਸਹਾਰਨਪੁਰੀ (ਵਿ) ਸਹਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਹਾਰੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਸਹਾਰਿਓਂ] ਸਹਿ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਹਾਂ : [ਸਹੀਏ ਸਹੇਂ ਸਹੋ ਸਹੇ ਸਹਿਣ] ਸਹਾਂਗਾ/ਸਹਾਂਗੀ : [ਸਹਾਂਗੇ/ਸਹਾਂਗੀਆਂ ਸਹਾਂਗਾ/ਸਹੇਂਗੀ ਸਹੋਗੇ/ਸਹੋਗੀਆਂ ਸਹੇਗਾ/ਸਹੇਗੀ ਸਹਿਣਗੇ/ਸਹਿਣਗੀਆਂ] ਸਹਿਣਾ : [ਸਹਿਣੇ ਸਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀਆਂ; ਸਹਿਣ ਸਹਿਣੋਂ] ਸਹਿੰਦਾ : [ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀਆਂ; ਸਹਿੰਦਿਆਂ] ਸਹਿੰਦੋਂ : [ਸਹਿੰਦੀਓਂ ਸਹਿੰਦਿਓ ਸਹਿੰਦੀਓ] ਸਹੀਦਾ : [ਸਹੀਦੇ ਸਹੀਦੀ ਸਹੀਦੀਆਂ] ਸਹੂੰ : [ਸਹੀਂ ਸਹਿਓ ਸਹੂ] ਸਿਹਾ : [ਸਹੇ ਸਹੀ ਸਹੀਆਂ ਸਿਹਾਂ] ਸਹਿ-(ਅਗੇ) ਸਹਿਹੋਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਹਿਕਾਰੀ (ਵਿ) ਸਹਿਗਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਗਾਣਾਂ ਸਹਿਧਰਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਧਰਮੀਆਂ ਸਹਿਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਪੱਤਰਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਸਹਿਭੋਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਹਿਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਹਿਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਹੇ ਸਹਿਆਂ †ਸਹੀ (ਇਲਿੰ)] ਸਹਿਸ* (ਵਿ) [=ਹਜ਼ਾਰ] *ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜੋੜ 'ਸਹਸ' ਹਨ [ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਹੰਸਰ' ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਹਿਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਹਿਕਣਾ : [ਸਹਿਕਣੇ ਸਹਿਕਣੀ ਸਹਿਕਣੀਆਂ; ਸਹਿਕਣ ਸਹਿਕਣੋਂ] ਸਹਿਕਦਾ : ਸਹਿਕਦੇ ਸਹਿਕਦੀ ਸਹਿਕਦੀਆਂ; ਸਹਿਕਦਿਆਂ] ਸਹਿਕਦੋਂ : [ਸਹਿਕਦੀਓਂ ਸਹਿਕਦਿਓ ਸਹਿਕਦੀਓ] ਸਹਿਕਾਂ : [ਸਹਿਕੀਏ ਸਹਿਕੇਂ ਸਹਿਕੋ ਸਹਿਕੇ ਸਹਿਕਣ] ਸਹਿਕਾਂਗਾ/ਸਹਿਕਾਂਗੀ : ਸਹਿਕਾਂਗੇ/ਸਹਿਕਾਂਗੀਆਂ ਸਹਿਕੇਂਗਾ/ਸਹਿਕੇਂਗੀ ਸਹਿਕੋਗੇ/ਸਹਿਕੋਗੀਆਂ ਸਹਿਕੇਗਾ/ਸਹਿਕੇਗੀ ਸਹਿਕਣਗੇ/ਸਹਿਕਣਗੀਆਂ] ਸਹਿਕਿਆ ; [ਸਹਿਕੇ ਸਹਿਕੀ ਸਹਿਕੀਆਂ; ਸਹਿਕਿਆਂ] ਸਹਿਕੀਦਾ ਸਹਿਕ਼ੂੰ : [ਸਹਿਕੀਂ ਸਹਿਕਿਓ ਸਹਿਕੂ] ਸਹਿਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਹਿਕਵੇਂ ਸਹਿਕਵਿਆਂ ਸਹਿਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਹਿਕਵੀਂਆਂ] ਸਹਿਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਹਿਕਾਉਣਾ : [ਸਹਿਕਾਉਣ ਸਹਿਕਾਉਣੋਂ] ਸਹਿਕਾਉਂਦਾ : [ਸਹਿਕਾਉਂਦੇ ਸਹਿਕਾਉਂਦੀ ਸਹਿਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਹਿਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਹਿਕਾਉਂਦੋਂ : [ਸਹਿਕਾਉਂਦੀਓਂ ਸਹਿਕਾਉਂਦਿਓ ਸਹਿਕਾਉਂਦੀਓ] ਸਹਿਕਾਊਂ : [ਸਹਿਕਾਈਂ ਸਹਿਕਾਇਓ ਸਹਿਕਾਊ] ਸਹਿਕਾਇਆ : ਸਹਿਕਾਇਆਂ ਸਹਿਕਾਈਦਾ : [ਸਹਿਕਾਈਦੇ ਸਹਿਕਾਈਦੀ ਸਹਿਕਾਈਦੀਆਂ] ਸਹਿਕਾਵਾਂ : [ਸਹਿਕਾਈਏ ਸਹਿਕਾਏਂ ਸਹਿਕਾਓ ਸਹਿਕਾਏ ਸਹਿਕਾਉਣ] ਸਹਿਕਾਵਾਂਗਾ/ਸਹਿਕਾਵਾਂਗੀ : [ਸਹਿਕਾਵਾਂਗੇ/ਸਹਿਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਏਂਗਾ/ਸਹਿਕਾਏਂਗੀ ਸਹਿਕਾਓਗੇ/ਸਹਿਕਾਓਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਏਗਾ/ਸਹਿਕਾਏਗੀ ਸਹਿਕਾਉਣਗੇ/ਸਹਿਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਕਾਰੀ (ਵਿ) ਸਹਿਗਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸਹਿਗਲਾਂ ਸਹਿਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਚਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਚਾਰੀਆਂ ਸਹਿਜ** (ਨਾਂ, ਪੁ) **ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਸਹਜ' ਹੈ । ਸਹਿਜ-ਅਨੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜ-ਆਸਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜ-ਸਮਾਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜ-ਸਮਾਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜ-ਸੁਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ (ਕਿਵਿ) ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਹਿਜਧਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜ-ਧਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜ-ਧੁਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜ-ਧੁਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜ-ਪਾਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਹਿਜਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਜਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸਹਿਜਵਾਦੀਆਂ ਸਹਿਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੁੱਕ] ਸਹਿਜ-ਸਹਿਜ (ਕਿਵਿ) †ਸਹਿਜੇ (ਕਿਵਿ) ਸਹਿਜਧਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਹਿਜਧਾਰੀਏ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਹਿਜਧਾਰੀਓ ਸਹਿਜਧਾਰਨ (ਇਲਿੰ) ਸਹਿਜਧਾਰਨਾਂ] ਸਹਿਜਯੋਗ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਸਹਿਜਜੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਹਿਜਯੋਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਹਿਜੇ (ਕਿਵਿ) ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ (ਕਿਵਿ) ਸਹਿਤ (ਸੰਬੰ) [=ਨਾਲ] ਸਹਿੰਦੜ (ਵਿ) [= ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ] ਸਹਿਨ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਹਿਨਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਨਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਾਤ] ਸਹਿਨਕਾਂ ਸਹਿਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਮ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਹਿਮਣਾ : [ਸਹਿਮਣੇ ਸਹਿਮਣੀ ਸਹਿਮਣੀਆਂ; ਸਹਿਮਣ ਸਹਿਮਣੋਂ] ਸਹਿਮਦਾ : [ਸਹਿਮਦੇ ਸਹਿਮਦੀ ਸਹਿਮਦੀਆਂ; ਸਹਿਮਦਿਆਂ] ਸਹਿਮਦੋਂ : [ਸਹਿਮਦੀਓਂ ਸਹਿਮਦਿਓ ਸਹਿਮਦੀਓ] ਸਹਿਮਾਂ : [ਸਹਿਮੀਏ ਸਹਿਮੇਂ ਸਹਿਮੋ ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮਣ] ਸਹਿਮਾਂਗਾ/ਸਹਿਮਾਂਗੀ: [ਸਹਿਮਾਂਗੇ/ਸਹਿਮਾਂਗੀਆਂ ਸਹਿਮੇਂਗਾ/ਸਹਿਮੇਂਗੀ ਸਹਿਮੋਗੇ/ਸਹਿਮੋਗੀਆਂ ਸਹਿਮੇਗਾ/ਸਹਿਮੇਗੀ ਸਹਿਮਣਗੇ/ਸਹਿਮਣਗੀਆਂ] ਸਹਿਮਿਆ : [ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀਆਂ ਸਹਿਮਿਆਂ] ਸਹਿਮੀਦਾ ਸਹਿਮੂੰ : [ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮਿਓ ਸਹਿਮੂ ] ਸਹਿਮਤ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਹਿਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹਿਯੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਯੋਗੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ; ਸਹਿਯੋਗਣ (ਇਲਿੰ) ਸਹਿਯੋਗਣਾਂ ਸਹਿਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਰਾਵਾਂ; ਸਹਿਰਾਈ (ਵਿ) ਸਹਿਲ (ਵਿ) ਸਹਿਲਾ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਸਹਿਲੇ ਸਹਿਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਹਿਲੀਆਂ] ਸਹਿਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹਿਵਾਸੀਆਂ ਸਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਦਸਖ਼ਤ] ਸਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਹੇ ਦਾ ਇਲਿੰ] ਸਹੀਆਂ ਸਹੀ (ਵਿ) ਸਹੀ-ਸਹੀ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ (ਵਿ) ਸਹੀਆਂ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) **ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਹੀਓ ਸਹੁੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੁੰਆਂ ਸਹੁਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆ (ਸੰਬੋਂ) ਸਹੁਰਿਓ ਸਹੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੁਰੀਆਂ ਸਹੁਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਹੁਰੀਓ] ਸਹੁਰਾ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹੁਰੇ-ਘਰ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰੇ-ਘਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰਾ-ਪਿੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹੁਰੇ-ਪਿੰਡ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰੇ-ਪਿੰਡੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰੀਂ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰੇ (ਕਿਵਿ) ਸਹੁਰਿਓਂ ਸਹੂਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੇਂਦੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ] ਸਹੇਂਦੜਾਂ ਸਹੇਲੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਸਹੇਲੜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਹੇਲੜੀਓ ਸਹੇਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਹੇਲੀਓ; ਸਹੇਲਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਹੇਲਪੁਣੇ †ਸਹੇਲੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਹੇੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਹੇੜਦਾ : [ਸਹੇੜਦੇ ਸਹੇੜਦੀ ਸਹੇੜਦੀਆਂ; ਸਹੇੜਦਿਆਂ] ਸਹੇੜਦੋਂ : [ਸਹੇੜਦੀਓਂ ਸਹੇੜਦਿਓ ਸਹੇੜਦੀਓ] ਸਹੇੜਨਾ : [ਸਹੇੜਨੇ ਸਹੇੜਨੀ ਸਹੇੜਨੀਆਂ; ਸਹੇੜਨ ਸਹੜਨੋਂ] ਸਹੇੜਾਂ : [ਸਹੇੜੀਏ ਸਹੇੜੇਂ ਸਹੇੜੋ ਸਹੇੜੇ ਸਹੇੜਨ] ਸਹੇੜਾਂਗਾ/ਸਹੇੜਾਂਗੀ : [ਸਹੇੜਾਂਗੇ/ਸਹੇੜਾਂਗੀਆਂ ਸਹੇੜੇਂਗਾ/ਸਹੇੜੇਂਗੀ ਸਹੇੜੋਗੇ/ਸਹੇੜੋਗੀਆਂ ਸਹੇੜੇਗਾ/ਸਹੇੜੇਗੀ ਸਹੇੜਨਗੇ/ਸਹੇੜਨਗੀਆਂ] ਸਹੇੜਿਆ : [ਸਹੇੜੇ ਸਹੇੜੀ ਸਹੇੜੀਆਂ; ਸਹੇੜਿਆਂ] ਸਹੇੜੀਦਾ : [ਸਹੇੜੀਦੇ ਸਹੇੜੀਦੀ ਸਹੇੜੀਦੀਆਂ] ਸਹੇੜੂੰ : [ਸਹੇੜੀਂ ਸਹੇੜਿਓ ਸਹੇੜੂ] ਸਕ* (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ] * ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ‘ਕਰ ਸਕਣਾ', 'ਦੌੜ ਸਕਣਾ' ਆਦਿ । ਸਕਣਾ : [ਸਕਣੇ ਸਕਣੀ ਸਕਣੀਆਂ; ਸਕਣ ਸਕਣੋਂ] ਸਕਦਾ : [ਸਕਦੇ ਸਕਦੀ ਸਕਦੀਆਂ ] ਸਕਦੋਂ : [ਸਕਦੀਓਂ ਸਕਦਿਓ ਸਕਦੀਓ] ਸਕਾਂ : [ਸਕੀਏ ਸਕੇਂ ਸਕੋ ਸਕੇ ਸਕਣ] ਸਕਾਂਗਾ/ਸਕਾਂਗੀ : [ਸਕਾਂਗੇ/ਸਕਾਂਗੀਆਂ ਸਕੇਂਗਾ/ਸਕੇਂਗੀ ਸਕੋਗੇ/ਸਕੋਗੀਆਂ ਸਕੇਗਾ/ਸਕੇਗੀ ਸਕਣਗੇ/ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਕਿਆ : [ਸਕੇ ਸਕੀ ਸਕੀਆਂ] ਸਕੀਦਾ ਸਕੂੰ : [ਸਕਿਓ ਸਕੂ] ਸੱਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਕਾਂ ਸੰਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕਟਾਂ ਸੰਕਟੋਂ, †ਸੰਕਟ-ਕਾਲ (ਨਾਂ,ਪੁ) ਸੰਕਟਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸੰਕਟਮਈ (ਵਿ) ਸੰਕਟੀ (ਵਿ) ਸੰਕਟ-ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕਟ-ਕਾਲੋਂ; ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀ (ਵਿ) ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ (ਵਿ) ਸਕੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕੱਤਰਾਂ; ਸਕੱਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੱਤਰੇਤ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਇਲਿੰ) ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤੋਂ ਸਕਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੋਗ] ਸਕਤੇ ਸਕਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਸਭਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ] ਸਕਤਿਆਂ ਸੱਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕਰਮਕ (ਵਿ) ਸਕਰਮਕੀ (ਵਿ) ਸਕਰੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਅੰ : screen, saccharin] ਸੰਕਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕਲਨਾਂ, ਸੰਕਲਨਯੋਗ (ਵਿ) ਸੰਕਲਿਤ (ਵਿ) ਸੰਕਲਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕਲਪਾਂ; ਸੰਕਲਪਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਕਲਪਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-voluntarism] ਸੰਕਲਪਵਾਦੀ (ਵਿ) ਸੰਕਲਪਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਕਲਪਿਤ (ਵਿ) ਸਕੜੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੜੰਜਾਂ ਸਕਾ (ਵਿ; ਨਾ, ਪੁ) [ਸਕੇ ਸਕਿਆਂ; ਸਕਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਕਿਓ ਸਕੀ (ਇਲਿੰ) ਸਕੀਆਂ ਸਕੀਏ (ਸੰਬੋਂ) ਸਕੀਓ] ਸਕਾ-ਸੋਧਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਕੇ-ਸੋਧਰੇ ਸਕਿਆਂ-ਸੋਧਰਿਆਂ ਸਕੀ-ਸੋਧਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਕੀਆਂ-ਸੋਧਰੀਆਂ] ਸੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੱਕੇ ਸੱਕਿਆਂ ਸੱਕਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸੱਕਿਓ ਸੱਕਣ (ਇਲਿੰ) ਸੱਕਣਾਂ] ਸਕਾਊਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕਾਊਟਾਂ ਸਕਾਚ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : scotch] ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) [; ਹੁੰਡੀ ਸਕਾਰਨਾ]:— ਸਕਾਰਦਾ : [ਸਕਾਰਦੇ ਸਕਾਰਦੀ ਸਕਾਰਦੀਆਂ; ਸਕਾਰਦਿਆਂ] ਸਕਾਰਦੋਂ : [ਸਕਾਰਦੀਓਂ ਸਕਾਰਦਿਓ ਸਕਾਰਦੀਓ] ਸਕਾਰਨਾ : [ਸਕਾਰਨੇ ਸਕਾਰਨੀ ਸਕਾਰਨੀਆਂ; ਸਕਾਰਨ ਸਕਾਰਨੋਂ] ਸਕਾਰਾਂ : [ਸਕਾਰੀਏ ਸਕਾਰੇਂ ਸਕਾਰੋਂ ਸਕਾਰੇ ਸਕਾਰਨ] ਸਕਾਰਾਂਗਾ/ਸਕਾਰਾਂਗੀ : [ਸਕਾਰਾਂਗੇ/ਸਕਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸਕਾਰੇਂਗਾ/ਸਕਾਰੇਂਗੀ ਸਕਾਰੋਗੇ/ਸਕਾਰੋਗੀਆਂ ਸਕਾਰੇਗਾ/ਸਕਾਰੇਗੀ ਸਕਾਰਨਗੇ/ਸਕਾਰਨਗੀਆਂ] ਸਕਾਰਿਆ : [ਸਕਾਰੇ ਸਕਾਰੀ ਸਕਾਰੀਆਂ; ਸਕਾਰਿਆਂ] ਸਕਾਰੀਦਾ : [ਸਕਾਰੀਦੇ ਸਕਾਰੀਦੀ ਸਕਾਰੀਦੀਆਂ] ਸਕਾਰੂੰ : [ਸਕਾਰੀਂ ਸਕਾਰਿਓ ਸਕਾਰੂ] ਸਕਾਰਥ (ਵਿ) ਸਕਾਰਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਕਾਰਥੇ ਸਕਾਰਥੀ (ਇਲਿੰ) ਸਕਾਰਥੀਆਂ] ਸਕਾਰਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: scarf] ਸਕਾਰਫ਼ਾਂ ਸਕਾਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕਾਲਰਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸਕਿਟ [ਮ: ਸਕਟਿ] ਸਕਿਟਾਂ ਸਕਿੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਿੰਟ ਦਾ ੧/੬੦ ਭਾਗ] ਸਕਿੰਟਾਂ ਸਕੀਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੀਮਾਂ ਸਕੀਮੀ (ਵਿ) ਸੰਕੀਰਨ (ਵਿ) ਸੰਕੀਰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੀਰੀਆਂ ਸਕੀਲ (ਵਿ) ਸਕੀਵੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: skivvy] ਸਕੀਵੀਆਂ ਸੰਕੁਚਿਤ (ਵਿ) ਸਕੁੰਤਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ] ਸਕੂਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕੂਟਰਾਂ ਸਕੂਟਰੋਂ; ਸਕੂਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਨਿੰ) [ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਓਂ] ਸਕੂਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕੂਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੂਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕੂਲਾਂ ਸਕੂਲੀਂ ਸਕੂਲੇ ਸਕੂਲੋਂ; ਸਕੂਲੀ (ਵਿ) ਸਕੇਟਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : scating] ਸੰਕੇਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕੇਤਾਂ ਸੰਕੇਤੋਂ; ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਕੇਤਾਵਲੀਆਂ ਸੰਕੇਤਿਕ (ਵਿ) ਸੰਕੇਤੀ (ਵਿ) ਸਕੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕੇਲਾਂ ਸਕੈੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਕੈੱਚਾਂ ਸਕੈਂਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : scandal] ਸੰਕੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਕੋਚਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੰਕੋਚਵੇਂ; ਸੰਕੋਚਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੰਕੋਚਵੀਂਆਂ] ਸੰਕੋਚੀ (ਵਿ) ਸਕੋਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : scope] ਸੰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਖਾਂ ਸੱਖਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਖਣੇ ਸੱਖਣਿਆਂ ਸੱਖਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਖਣੀਆਂ]; ਸੱਖਣਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਖਣੇਪਣ ਸੱਖਮ-ਸੱਖਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਖਮ-ਸੱਖਣੇ; ਸੱਖਮ-ਸੱਖਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਖਮ-ਸੱਖਣੀਆਂ] ਸੰਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਖਿਆਵਾਂ; ਸੰਖਿਅਕ (ਵਿ) ਸੰਖਿਆ-ਕ੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਖਿਆਬੋਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਖਿਆਬੋਧਕ (ਵਿ) ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ (ਵਿ) ਸੰਖਿਆਵਾਚੀ (ਵਿ) ਸੰਖਿਪਤ (ਵਿ) ਸਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਖੀਆਂ ਸਖੀਏ (ਸੰਬੋਂ) ਸਖੀਓ ਸੰਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਖੀਆਂ ਸੰਖੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਖੀਏ ਸੰਖੇਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਖੇਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ); †ਸੰਖਿਪਤ (ਵਿ) ਸਖ਼ਤ (ਵਿ) ਸਖ਼ਤ-ਦਿਲ (ਵਿ) ਸਖ਼ਤ-ਮਿਜ਼ਾਜ (ਵਿ) ਸਖ਼ਤ-ਮਿਜ਼ਾਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਖ਼ਤਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਖ਼ਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਖ਼ਾਵਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਖ਼ੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਦਾਨੀ] ਸਖ਼ੀਆਂ; ਸਖ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਖ਼ੀਓ ਸਖ਼ੀਸਰਵਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ-ਸਾਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ-ਕੁਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੰਗੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗ-ਸੰਗਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੰਗਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ (ਕਿ, ਅਕ) :– ਸੰਗਣਾ : [ਸੰਗਣ ਸੰਗਣੋਂ] ਸੰਗਦਾ : [ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਦੀ ਸੰਗਦੀਆਂ; ਸੰਗਦਿਆਂ] ਸੰਗਦੋਂ : [ਸੰਗਦੀਓਂ ਸੰਗਦਿਓ ਸੰਗਦੀਓ] ਸੰਗਾਂ : [ਸੰਗੀਏ ਸੰਗੇਂ ਸੰਗੋ; ਸੰਗੇ ਸੰਗਣ] ਸੰਗਾਂਗਾ/ਸੰਗਾਂਗੀ : [ਸੰਗਾਂਗੇ/ਸੰਗਾਂਗੀਆਂ ਸੰਗੇਂਗਾ/ਸੰਗੇਂਗੀ ਸੰਗੋਗੇ/ਸੰਗੋਗੀਆਂ ਸੰਗੇਗਾ/ਸੰਗੇਗੀ ਸੰਗਣਗੇ/ਸੰਗਣਗੀਆਂ) ਸੰਗਿਆ : [ਸੰਗੇ ਸੰਗੀ ਸੰਗੀਆਂ; ਸੰਗਿਆਂ] ਸੰਗੀਦਾ ਸੰਗੂੰ : [ਸੰਗੀਂ ਸੰਗਿਓ ਸੰਗੂ] ਸੰਗਚੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਠਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਠਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ (ਵਿ) ਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤੀਂ ਸੰਗਤੋਂ; ਸੰਗਤੀ (ਵਿ) ਸੰਗਤੀਆਂ ਸੰਗਤਰਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ 'ਸੰਤਰਾ' ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਸੰਗਤਰੇ ਸੰਗਤਰਿਆਂ; ਸੰਗਤਰੀ (ਵਿ) ਸੰਗਤਰਾਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਤਰਾਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਦਿਲ (ਵਿ) ਸੰਗਦਿਲਾਂ ਸੰਗਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਗਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਗਨਾਂ; ਸਗਨਪੁੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਗਨਪੁੜੀਆਂ ਸਗਨਾਂ-ਬੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਗਨਾਂ-ਬੱਧੇ ਸਗਨਾਂ-ਬੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸਗਨਾਂ-ਬੱਧੀਆਂ] ਸਗਨਾਂ-ਭਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਗਨਾਂ-ਭਰੇ ਸਗਨਾਂ-ਭਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਗਨਾਂ-ਭਰੀਆਂ] ਸਗਨਾਂ-ਲੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਗਨਾਂ-ਲੱਧੇ ਸਗਨਾਂ-ਲੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸਗਨਾਂ-ਲੱਧੀਆਂ] ਸੰਗਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਮੀ (ਵਿ) ਸੰਗਮਰਮਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਮਰਮਰੀ (ਵਿ) ਸੰਗਰਹਿਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਰਾਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦੋਂ ਸੰਗਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਸੰਗਰਾਮੋਂ; ਸੰਗਰਾਮੀ (ਵਿ) ਸੰਗਰਾਮੀਆ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਸਗਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ] [ਸਗਲੇ ਸਗਲਿਆਂ ਸਗਲਿਓਂ ਸਗਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਗਲੀਆਂ ਸਗਲੀਓਂ] ਸਗਲਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ] *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਸਗਲਿਆਂ ਸੰਗਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਲ਼ਾਂ ਸੰਗਲ਼ੀਂ ਸੰਗਲ਼ੋਂ; ਸੰਗਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਲ਼ੀਆਂ ਸੰਗਲ਼ੀਓਂ] ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ; ਸੰਗ੍ਰਹਿ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ (ਵਿ) ਸੰਗਾਊ (ਵਿ) ਸੰਗਾਊਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗਾਊਪੁਣੇ ਸੰਗਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [‘ਸੰਗ' ਤੋਂ] ਸਗਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਸੱਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਸੱਗੀਆਂ; ਸੱਗੀ-ਪਰਾਂਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਗੀ-ਪਰਾਂਦੇ ਸੱਗੀ-ਫੁੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਸੱਗੀ-ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਗੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਾਥੀ] ਸੰਗੀਆਂ; ਸੰਗੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੰਗੀਓ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗੀਓ-ਸਾਥੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਸੰਗੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸੰਗੀਤਸ਼ਾਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ; ਸੰਗੀਤਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਤੱਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੀਤੱਗਾਂ; ਸੰਗੀਤੱਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਤਮਈ (ਵਿ) ਸੰਗੀਤ-ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਤਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਗੀਤਾਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਤਕ (ਵਿ) ਸੰਗੀਤੀ (ਵਿ) ਸੰਗੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਗੀਨਾਂ ਸੰਗੀਨ (ਵਿ) ਸਗੁਣ** (ਵਿ) [ਹਿੰਦੀ] **ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਗੁਣ' ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਸਗੁਣ-ਧਾਰਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਗੁਣ-ਭਗਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਗੁਣਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਗੁਣਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਗੁਣਵਾਦੀਆਂ ਸੱਗੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੰਗੇਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਗੇਵੇਂ ਸਗੋਂ (ਯੋ) ਸੱਗੋਰੱਤਾ (ਵਿ) ਸੱਗੋਰੱਤੇ ਸੰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗਲ] ਸੰਘਾਂ ਸੰਘੋਂ; †ਸੰਘੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਲ] ਸੰਘਾਂ; ਸੰਘਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਘਵਾਦੀ (ਵਿ) ਸੰਘਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਘੀ (ਵਿ) ਸੰਘਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੰਘਣੇ ਸੰਘਣਿਆਂ ਸੰਘਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੰਘਣੀਆਂ], ਸੰਘਣਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਘਣੇਪਣ ਸੰਘਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ] ਸੰਘਰਾਂ ਸੰਘਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ; ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ (ਵਿ) ਸੰਘਰਸ਼ਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਘਰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸੰਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਘੇ ਸੰਘਿਆਂ ਸੰਘਿਓਂ] ਸੰਘਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਘਾਰਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਘਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਘਾੜੇ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਸੰਘਿਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਘਿਤਾਵਾਂ ਸੰਘੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਗਲ਼] ਸੰਘੀਆਂ ਸੰਘੀਓਂ] ਸੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਚੋਂ, ਸੱਚ-ਝੂਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਚ-ਮੁੱਚ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸੱਚੀਂ (ਕਿਵਿ) ਸੱਚੀ-ਸੱਚੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ : ਸੱਚੀ-ਸੱਚੀ ਗੱਲ] ਸੱਚੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ (ਕਵਿ) ਸੱਚੋ-ਸੱਚ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਸੱਚ-ਖੰਡ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਚਦੇਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਚੇ ਸੱਚਿਆ ਸੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਚੀਆਂ ] ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸੱਚਿਆਂ-ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ] ਸੱਚਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ] [ਸੱਚੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸੱਚਿਓਂ] ਸਚਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਚਾਈਆਂ ਸਚਾਈਓਂ] ਸੰਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਚਾਰਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਚਾਰੀ (ਵਿ) ਸੰਚਾਲਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਚਾਲਕਾਂ; ਸੰਚਾਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਚਾਲਿਤ (ਵਿ) ਸਚਿਆਰ (ਵਿ) ਸਚਿਆਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਚਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਚਿਆਰੀਆਂ] ਸੰਚਿਤ (ਵਿ) ਸਚਿੱਤਰ (ਵਿ) ਸਚਿੱਤਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਚਿਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਚਿਵਾਂ ਸਚੇਤ (ਵਿ) ਸਚੇਤਨ (ਵਿ) ਸਚੇਤਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਚੇਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਚੇਤੇ ਸਜ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਜ-ਧਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਜਵੀਆਂ] ਸਜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਜਣਾ : [ਸਜਣੇ ਸਜਣੀ ਸਜਣੀਆਂ; ਸੱਜਣ ਸਜਣੋਂ] ਸਜਦਾ : [ਸਜਦੇ ਸਜਦੀ ਸਜਦੀਆਂ; ਸਜਦਿਆਂ ] ਸਜਦੋਂ : [ਸਜਦੀਓ ਸਜਦਿਓ ਸਜਦੀਓ] ਸਜਾਂ : [ਸਜੀਏ ਸਜੇਂ ਸਜੋ ਸਜੇ ਸਜਣ] ਸਜਾਂਗਾ/ਸਜਾਂਗੀ : [ਸਜਾਂਗੇ/ਸਜਾਂਗੀਆਂ ਸਜੇਂਗਾ/ਸਜੇਂਗੀ ਸਜੋਗੇ/ਸਜੋਗੀਆਂ ਸਜੇਗਾ/ਸਜੇਗੀ ਸਜਣਗੇ/ਸਜਣਗੀਆਂ] ਸਜਿਆ : [ਸਜੇ ਸਜੀ ਸਜੀਆਂ; ਸਜਿਆਂ] ਸਜੀਦਾ ਸਜੂੰ : [ਸਜੀਂ ਸਜਿਓ ਸਜੂ] ਸੱਜ-(ਅਗੇ) ਸੱਜਵਿਆਹਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਜਵਿਆਹੇ ਸੱਜਵਿਆਹੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਜਵਿਆਹੀਆਂ] [ਸੱਜਮੁਕਲਾਈ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਸੱਜਮੁਕਲਾਈਆਂ] ਸੱਜਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਜਣਾਂ; ਸੱਜਣਾ (ਸੰਬੋ) ਸੱਜਣੋ ਸੱਜਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਜਣੀਆਂ ਸੱਜਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੱਜਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਜਣਤਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਜਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਜਮਾਂ ਸੰਜਮੀ (ਵਿ) ਸੱਜਰ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਸੱਜਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਜਰੇ ਸੱਜਰਿਆਂ ਸੱਜਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਜਰੀਆਂ] ; ਸੱਜਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਜਰੇਪਣ ਸੱਜਲ਼ (ਵਿ) ਸਜਵਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਸਜਵਾਉਣਾ : [ਸਜਵਾਉਣੇ ਸਜਵਾਉਣੀ ਸਜਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਜਵਾਉਣ ਸਜਵਾਉਣੋਂ] ਸਜਵਾਉਂਦਾ : [ਸਜਵਾਉਂਦੇ ਸਜਵਾਉਂਦੀ ਸਜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸਜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਜਵਾਉਂਦਿਓ ਸਜਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਜਵਾਊਂ : [ਸਜਵਾਈਂ ਸਜਵਾਇਓ ਸਜਵਾਊ] ਸਜਵਾਇਆ : [ ਸਜਵਾਏ ਸਜਵਾਈ ਸਜਵਾਈਆਂ; ਸਜਵਾਇਆਂ] ਸਜਵਾਈਦਾ : [ਸਜਵਾਈਦੇ ਸਜਵਾਈਦੀ ਸਜਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਜਵਾਵਾਂ : [ਸਜਵਾਈਏ ਸਜਵਾਏਂ ਸਜਵਾਓ ਸਜਵਾਏ ਸਜਵਾਉਣ] ਸਜਵਾਵਾਂਗਾ/ਸਜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਜਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਜਵਾਏਂਗਾ/ਸਜਵਾਏਂਗੀ ਸਜਵਾਓਗੇ/ਸਜਵਾਓਗੀਆਂ ਸਜਵਾਏਗਾ/ਸਜਵਾਏਗੀ ਸਜਵਾਉਣਗੇ/ਸਜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਜਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਜਾਉਣਾ : [ਸਜਾਉਣੇ ਸਜਾਉਣੀ ਸਜਾਉਣੀਆਂ; ਸਜਾਉਣ ਸਜਾਉਣੋਂ] ਸਜਾਉਂਦਾ : [ਸਜਾਉਂਦੇ [ਸਜਾਉਂਦੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਜਾਉਂਦੋਂ : [ਸਜਾਉਂਦੀਓਂ ਸਜਾਉਂਦਿਓ ਸਜਾਉਂਦੀਓ] ਸਜਾਊਂ : [ਸਜਾਈਂ ਸਜਾਇਓ ਸਜਾਊ] ਸਜਾਇਆ : [ਸਜਾਏ ਸਜਾਈ ਸਜਾਈਆਂ; ਸਜਾਇਆਂ] ਸਜਾਈਦਾ : [ਸਜਾਈਦੇ ਸਜਾਈਦੀ ਸਜਾਈਦੀਆਂ] ਸਜਾਵਾਂ : [ਸਜਾਈਏ ਸਜਾਏਂ ਸਜਾਓ ਸਜਾਏ ਸਜਾਉਣ] ਸਜਾਵਾਂਗਾ/ਸਜਾਵਾਂਗੀ [ਸਜਾਵਾਂਗੇ/ਸਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਜਾਏਂਗਾ/ਸਜਾਏਂਗੀ ਸਜਾਓਗੇ/ਸਜਾਓਗੀਆਂ ਸਜਾਏਗਾ/ਸਜਾਏਗੀ ਸਜਾਉਣਗੇ/ਸਜਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੱਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਜੇ ਸੱਜਿਆਂ ਸੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਜੀਆਂ] ਸੱਜਾ-ਖੱਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸੱਜਿਓਂ-ਖੱਬਿਓਂ (ਕਿਵਿ) ਸੱਜਿਓਂ (ਕਿਵਿ) †ਸੱਜੂ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਜਾਇਆ* (ਵਿ, ਪੁ) [ = ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ] * ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਏ ਸਜਾਇਆਂ ਸਜਾਤੀ (ਵਿ) ਸੰਜਾਫ਼ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਸਜਾਵਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਜਾਵਟਾਂ; ਸਜਾਵਟੀ (ਵਿ) ਸਜਿਲਦ (ਵਿ) ਸੱਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਖਾਰ] ਸੰਜੀਦਾ (ਵਿ) ਸੰਜੀਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਜੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਜੀਲੇ ਸਜੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਜੀਲੀਆਂ] ਸਜੀਵ (ਵਿ) ਸਜੀਵਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਜੀਵਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)) ਸੰਜੁਗਤ* (ਵਿ) * ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ । ਸੰਜੁਗਤਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਜੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਖੱਬੂ ਦਾ ਉਲਟ] ਸੰਜੋਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਜੋਆਂ ਸੰਜੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਜੋਗਾਂ ਸੰਜੋਗੀਂ ਸੰਜੋਗੋਂ ; ਸੰਜੋਗਵੱਸ (ਕਿਵਿ) ਸੰਜੋਗਤਾਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਜੋਗਾਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਜ਼ਾਵਾਂ; ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ (ਵਿ) ਸੰਝ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਸੰਝ-ਸਵੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਝ-ਸਵੇਰੇ (ਕਿਵ) ਸੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਸੱਟਾਂ ਸੱਟੋਂ ; ਸੱਟ-ਪੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : stunt] ਸਟੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : stud] ਸਟੱਡਾਂ ਸਟਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟਰਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : sterling] ਸਟ੍ਰਾਈਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟ੍ਰੀਟ-ਲਾਈਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟ੍ਰੈੱਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟ੍ਰੈੱਚਰਾਂ ਸੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਟੇ; ਸੱਟਾ-ਬਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਟਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ; ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟਾਈਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : ਸਟੋਪ] ਸਟਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਾਰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਟਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਾਲਾਂ ਸਟਾਲਿਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਿੱਕ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : stick] ਸਟਿੱਕਾਂ ਸਟੀਕ (ਵਿ) ਸਟੀਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਸਟੂਡੀਓ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੂਡੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਸਟੂਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੂਲਾਂ ਸਟੇਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : stay] ਸਟੇਅਰਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨੋਂ ; ਸਟੇਸ਼ਨ-ਮਾਸਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੇਸ਼ਨ-ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅ: stationery] ਸਟੇਜ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਸਟੇਜਾਂ ਸਟੇਜੋਂ; ਸਟੇਜੀ (ਵਿ) ਸਟੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੇਟਾਂ ਸਟੇਟੋਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: statesman] ਸਟੇਟਸਮੈਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਸਟੈਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੈਂਡਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਸਟੈੱਨਸਿਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੈੱਨਸਿਲਾਂ ਸਟੈੱਨਗੰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੈੱਨਗੰਨਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਟੈਂਪ (ਨਾਂ, ਇ) [ਅੰ : stamp] ਸਟੈੱਪਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: stepney] ਸਟੋਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੋਰਾਂ ਸਟੋਰਕੀਪੁਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੋਰਕੀਪਰਾਂ ਸਟੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : story, storey] ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਟੋਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟੋਵਾਂ ਸੱਠ (ਵਿ) ਸੱਠਾਂ ਸੱਠੀਂ; ਸੱਠਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੱਠਵੇਂ ਸੱਠਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੱਠੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [= ਫ਼ਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਵੇ] ਸੰਡੇ-ਐਡੀਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਸਡੌਲ (ਵਿ) ਸਡੌਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) : ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਢ ਲਾਇਆ] ਸੰਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਫੰਡਰ ਮੱਝ] ਸੰਢਾਂ ਸੰਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਢੇ ਸੰਢਿਆਂ ਸੰਢੀ (ਇਲਿੰ) ਸੰਢੀਆਂ] ਸਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਣ-ਬੂਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਾਣਾ (ਵਿ) ਸਣ-(ਅਗੇ) [=ਸਣੇ] ਸਣਕਪੜੀਂ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਣਕੇਸੀਂ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਣਟੱਬਰਾ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਣਟੱਬਰੇ ਸਣਟੱਬਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਣਦੇਹੀ (ਵਿ) ਸਣੇ (ਸੰਬੰ) ਸਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਰਸ] ਸਤਹੀਣ ਸਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਜਤ-ਸਤ) †ਸਤਵੰਤ (ਵਿ) ਸਤਵਾਨ (ਵਿ) ਸਤ* (ਕਿ, ਅਕ) :- *ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਣਾ : [ਸਤਣ ਸੱਤਣੋਂ] ਸਤਦਾ : [ਸਤਦੇ ਸਤਦੀ ਸਤਦੀਆਂ; ਸਤਦਿਆਂ] ਸਤਾਂ : [ਸਤੀਏ ਸਤੇਂ ਸਤੋ ਸਤੇ ਸਤਣ] ਸਤਾਂਗਾ/ਸਤਾਂਗੀ : [ਸਤਾਂਗੇ/ਸਤਾਂਗੀਆਂ ਸਤੇਂਗਾ/ਸਤੇਂਗੀ ਸਤੋਗੇ/ਸਤੋਗੀਆਂ ਸਤੇਗਾ/ਸਤੇਗੀ ਸਤਣਗੇ/ਸਤਣਗੀਆਂ] ਸਤਿਆ : [ਸਤੇ ਸਤੀ ਸਤੀਆਂ; ਸਤਿਆਂ] ਸਤੀਦਾ ਸਤੂੰ : [ਸਤੀਂ ਸਤਿਓ ਸਤੂ] ਸਤ-(ਅਗੇ) †ਸਤਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਤਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਤਸੰਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਤਜੁਗ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਤਪੁਰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਤਬਚਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤ-(ਅਗੇ) ['ਸੱਤ' ਤੋਂ] †ਸਤਨਾਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਪੁੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਤਮਾਹਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਤਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਤਲੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਤਵੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਤਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤ (ਵਿ) ਸੱਤਾਂ ਸੱਤੀਂ ਸੱਤੇ; †ਸਤਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਤੀਆਂ †ਸਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਤਾਂ; ਸੰਤਾ (ਸੰਬੋ) ਸੰਤੋ ਸੰਤਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੰਤਣੀਆਂ]; ਸੰਤ-ਸੁਭਾਅ (ਵਿ) ਸੰਤ-ਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਤ-ਭਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਤਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਤਸੰਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਸੰਗੀਆਂ; ਸਤਸੰਗੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਤਸੰਗੀਓ ਸਤਸੰਗਣ (ਇਲਿੰ) ਸਤਸੰਗਣਾਂ ਸਤਸੰਗਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸਤਸੰਗਣੋ ਸਤਜੁਗ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਜੁਗੋਂ; ਸਤਜੁਗੀ (ਵਿ) ਸਤੱਤਰ (ਵਿ) ਸਤੱਤ੍ਹਰਾਂ ਸਤੱਤ੍ਹਰੀਂ; ਸਤੱਤ੍ਹਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤੱਤ੍ਹਰਵੇਂ ਸਤੱਤ੍ਹਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਨਾਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਨਾਜੇ ਸਤਨਾਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਨਾਮੀਏ ਸਤਨਾਮੀਆ ਸੱਤਪਰਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਤਪਰਾਏ ਸੱਤਪਰਾਇਆਂ; ਸੱਤਪਰਾਈ (ਇਲਿੰ) ਸੱਤਪਰਾਈਆਂ] ਸਤਪੁਰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਸਤਪੁੜਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਪੁੜੇ ਸਤਬਚਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਬਚਨੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਬਚਨੀਏਂ ਸਤੰਬਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਮਾਹਾਂ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਸਤਮਾਹਿਆ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਸਤਮਾਹੇਂ ਸਤਮਾਹੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਮਾਹੀਆਂ] ਸਤਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸੀਤਲਾ ਸਤਮੀ] ਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪੱਧਰ ] ਸਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਪੰਕਤੀ] ਸਤਰਾਂ ਸਤਰੀਂ ਸਤਰੋਂ ਸੱਤਰ (ਵਿ) ਸੱਤ੍ਹਰਾਂ ਸੱਤ੍ਹਰੀਂ ਸੱਤ੍ਹਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੱਤ੍ਹਰਵੇਂ ਸੱਤ੍ਹਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੱਤ੍ਹਰਿਆ-ਬਹੱਤ੍ਹਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਤ੍ਹਰੇ-ਬਹੱਤ੍ਹਰੇ ਸੱਤ੍ਹਰਿਆਂ-ਬਹੱਤ੍ਹਰਿਆਂ ਸੱਤ੍ਹਰੀ-ਬਹੱਤ੍ਹਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਤ੍ਹਰੀਆਂ-ਬਹੱਤ੍ਹਰੀਆਂ] ਸਤਰਕ (ਵਿ) ਸਤਰਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਤਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਰੰਗੇ; ਸਤਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਰੰਗੀਆਂ] ਸੰਤਰਾ** (ਨਾਂ,ਪੁ) **'ਸੰਤਰਾ' ਤੇ 'ਸੰਗਤਰਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਤਰੇ ਸੰਤਰਿਆਂ; ਸੰਤਰੀ (ਵਿ) ਸੰਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਤਰੀਆਂ ਸਤਲੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਲੜੇ; ਸਤਲੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਲੜੀਆਂ ] ਸਤਲੁਜ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਲੁਜੋਂ ਸਤਵੰਜਾ (ਵਿ) ਸਤਵੰਜ੍ਹਾਂ ਸਤਵੰਜ੍ਹੀਂ ਸਤਵੰਜ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਵੰਜ੍ਹਵੇਂ; ਸਤਵੰਜ੍ਹਵੀਂ (ਇ ਲਿੰ) ਸਤਵੰਤ (ਵਿ) ਸਤਵੰਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਵੰਤੇ ਸਤਵੰਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਵੰਤੀਆਂ] ਸਤਵੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਵੰਨੇ; ਸਤਵੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਵੰਨੀਆਂ] ਸਤਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਵੇਂ ਸਤਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਸਤਵਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਵਾਰੇ ਸਤਵਾਰਿਆਂ ਸਤ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੱਧਰ] ਸਤ੍ਹਾਂ ਸਤਹੀ (ਵਿ) ਸਤਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਤਾਉਣਾ : [ਸਤਾਉਣ ਸਤਾਉਣੋਂ] ਸਤਾਉਂਦਾ : [ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਤਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਤਾਉਂਦੋਂ : [ਸਤਾਉਂਦੀਓਂ ਸਤਾਉਂਦਿਓ ਸਤਾਉਂਦੀਓ] ਸਤਾਊਂ : [ਸਤਾਈਂ ਸਤਾਇਓ ਸਤਾਊ] ਸਤਾਇਆ : [ਸਤਾਏ ਸਤਾਈ ਸਤਾਈਆਂ; ਸਤਾਇਆਂ] ਸਤਾਈਦਾ ਸਤਾਵਾਂ : [ਸਤਾਈਏ ਸਤਾਏਂ ਸਤਾਓ ਸਤਾਏ ਸਤਾਉਣ] ਸਤਾਵਾਂਗਾ/ਸਤਾਵਾਂਗੀ : [ਸਤਾਵਾਂਗੇ/ਸਤਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਤਾਏਂਗਾ/ਸਤਾਏਂਗੀ ਸਤਾਓਗੇ/ਸਤਾਓਗੀਆਂ ਸਤਾਏਗਾ/ਸਤਾਏਗੀ ਸਤਾਉਣਗੇ/ਸਤਾਉਣਗੀਆਂ ਸੱਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਤਾਹੀਣ (ਵਿ) †ਸੱਤਾਧਾਰੀ (ਵਿ: ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੱਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ] ਸਤਾਈ (ਵਿ) ਸਤਾੲ੍ਹੀਆਂ ਸਤਾੲ੍ਹੀਂ ਸਤਾੲ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਾੲ੍ਹੀਵੇਂ ਸਤਾੲ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਸੀ (ਵਿ) ਸਤਾਸ੍ਹੀਆਂ ਸਤਾਸ੍ਹੀਂ ਸਤਾਸੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਾਸੀਵੇਂ ਸਤਾਸੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਹਠ (ਵਿ) ਸਤਾਹਠਾਂ ਸਤਾਹਠੀਂ ਸਤਾਹਠਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਾਹਠਵੇਂ ਸਤਾਹਠਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਾਣੇ] ਸਤਾਣਿਆਂ ਸਤਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਣੀਆਂ] ਸੱਤਾਧਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਤਾਨਹੀਣ (ਵਿ) ਸਤਾਨਵੇਂ (ਵਿ) ਸਤਾਨ੍ਹਵਿਆਂ ਸਤਾਨ੍ਹਵੀਂ [ : ਸਤਾਨ੍ਹਵੀਂ ਵੇਚਿਆ] ਸਤਾਨ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ)[ : ਸਤਾਨ੍ਹਵਾਂ ਲੇਖ] ਸਤਾਨ੍ਹਵੀਂ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਸੰਤਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਤਾਪਾਂ ਸੰਤਾਪੋਂ; ਸੰਤਾਪੀ (ਵਿ) ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਓਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਤਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਾਰੇ ਸਤਾਰਿਆਂ; ਸਤਾਰਿਆਂ-ਜੜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤਾਰਿਆਂ-ਜੜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ-ਜੜਿਆਂ ਸਤਾਰਿਆਂ-ਜੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਰਿਆਂ-ਜੜੀਆਂ] ਸਤਾਰੇ-ਜੜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਾਰੇ-ਜੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਰੇ-ਜੜੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ (ਵਿ) ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਰ੍ਹੀਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਰ੍ਹੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ : ਸਤਾਰ੍ਹੀ ਜੁੱਤੀ] ਸੰਤਾਲ਼ੀ (ਵਿ) ਸੰਤਾਲ੍ਹੀਆਂ ਸੰਤਾਲ੍ਹੀਂ ਸੰਤਾਲ਼ੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੰਤਾਲ਼ੀਵੇਂ ਸੰਤਾਲ਼ੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਤਾਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਸੱਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ-authoritarianism] ਸੱਤਾਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਸਤਿ-(ਅਗੇ) ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਸਤਿਕਰਤਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਤਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਿਗੁਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਿਨਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਿ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸਤਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਤੇ ਸਤਿਆਂ ਸਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤੀਆਂ] ਸੱਤਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਤਿਆਹੀਣ (ਵਿ) ਸੱਤਿਆਵਾਨ (ਵਿ) ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਤਿਆਨਾਸੀ (ਵਿ) ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ (ਵਿ) ਸਤਿਕਾਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ਸਤਿਕਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ] ਸਤਿਕਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਤਿਕਾਰਦਾ : [ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰਦੀ ਸਤਿਕਾਰਦੀਆਂ; ਸਤਿਕਾਰਦਿਆਂ] ਸਤਿਕਾਰਦੋਂ : [ਸਤਿਕਾਰਦੀਓਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਸਤਿਕਾਰਦੀਓ] ਸਤਿਕਾਰਨਾ : [ਸਤਿਕਾਰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਨੀ ਸਤਿਕਾਰਨੀਆਂ; ਸਤਿਕਾਰਨ ਸਤਿਕਾਰਨੋਂ] ਸਤਿਕਾਰਾਂ : [ਸਤਿਕਾਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰੇਂ ਸਤਿਕਾਰੋ ਸਤਿਕਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਨ] ਸਤਿਕਾਰਾਂਗਾ/ਸਤਿਕਾਰਾਂਗੀ : [ਸਤਿਕਾਰਾਂਗੇ/ਸਤਿਕਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰੇਂਗਾ/ਸਤਿਕਾਰੇਂਗੀ ਸਤਿਕਾਰੋਗੇ/ਸਤਿਕਾਰੋਗੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰੇਗਾ ਸਤਿਕਾਰੇਗੀ ਸਤਿਕਾਰਨਗੇ/ਸਤਿਕਾਰਨਗੀਆਂ] ਸਤਿਕਾਰਿਆ : [ਸਤਿਕਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ; ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ] ਸਤਿਕਾਰੀਦਾ : ਸਤਿਕਾਰੀਦੇ ਸਤਿਕਾਰੀਦੀ ਸਤਿਕਾਰਦੀਆਂ] ਸਤਿਕਾਰੂੰ : [ਸਤਿਕਾਰੀਂ ਸਤਿਕਾਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰੂ] ਸਤੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਤੀਆਂ; ਸਤੀਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਤੁਸ਼ਟ (ਵਿ) ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਤੁਲਨ (ਨਾ, ਪੁ) ਸੰਤੁਲਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੰਤੁਲਿਤ (ਵਿ) ਸੱਤੂ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਸੱਤੂਆਂ ਸਤੂਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤੂਨਾਂ ਸਤੂਨੀ (ਵਿ) ਸਤੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬੌਧ ਮੰਦਰ] ਸਤੂਪਾਂ ਸੱਤੇਂ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) [=ਚਾਨਣੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਤਵੀਂ] ਸੰਤੋਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਤੋਖਜਨਕ (ਵਿ) ਸੰਤੋਖਵਾਨ (ਵਿ) ਸੰਤੋਖੀ (ਵਿ) ਸੰਤੋਖ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਪੋਥੀ ਸੰਤੋਖੀ] :- ਸੰਤੋਖਣਾ : [ਸੰਤੋਖਣੇ ਸੰਤੋਖਣੀ ਸੰਤੋਖਣੀਆਂ; ਸੰਤੋਖਣ ਸੰਤੋਖਣੋਂ] ਸੰਤੋਖਦਾ : [ਸੰਤੋਖਦੇ ਸੰਤੋਖਦੀ ਸੰਤੋਖਦੀਆਂ; ਸੰਤੋਖਦਿਆਂ] ਸੰਤੋਖਦੋਂ : [ਸੰਤੋਖਦੀਓਂ ਸੰਤੋਖਦਿਓ ਸੰਤੋਖਦੀਓ] ਸੰਤੋਖਾਂ : [ਸੰਤੋਖੀਏ ਸੰਤੋਖੇਂ ਸੰਤੋਖੋ ਸੰਤੋਖੇ ਸੰਤੋਖਣ] ਸੰਤੋਖਾਂਗਾ/ਸੰਤੋਖਾਂਗੀ : [ਸੰਤੋਖਾਂਗੇ/ਸੰਤੋਖਾਂਗੀਆਂ ਸੰਤੋਖੇਂਗਾ/ਸੰਤੋਖੇਂਗੀ ਸੰਤੋਖੋਗੇ/ਸੰਤੋਖੋਗੀਆਂ ਸੰਤੋਖੇਗਾ/ਸਤੋਖੇਗੀ ਸੰਤੋਖਣਗੇ/ਸੰਤੋਖਣਗੀਆਂ] ਸੰਤੋਖਿਆ : [ਸੰਤੋਖੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਸੰਤੋਖਿਆਂ ] ਸੰਤੋਖੀਦਾ : [ਸੰਤੋਖੀਦੇ ਸੰਤੋਖੀਦੀ ਸੰਤੋਖੀਦੀਆਂ] ਸੰਤੋਖੂੰ : [ਸੰਤੋਖੀਂ ਸੰਤੋਖਿਓ ਸੰਤੋਖੂ] ਸਤੋਗੁਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤੋਗੁਣੀ (ਵਿ) ਸਤੋਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਤੋਤਰੀ ਸਤੌਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਬਾਹਲ਼ੀ ਉਲਾਦ; ਮਲ] ਸੱਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਥਾਂ ਸੱਥੀਂ ਸੱਥੋਂ ਸਥਗਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਗਿਤ (ਵਿ) ਸੱਥਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਥਰਾਂ ਸੱਥਰੀਂ ਸੱਥਰੋਂ; ਸੱਥਰ-ਲੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੱਥਰ-ਲੱਥੇ ਸੱਥਰ-ਲੱਥਿਆਂ ਸੱਥਰ-ਲੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਥਰ-ਲੱਥੀਆਂ] ਸੱਥਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੱਥਰੇ ਸੱਥਰਿਆਂ ਸੱਥਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਥਰੀਆਂ] ਸੰਥਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ 'ਸੰਥਿਆ' ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਸੰਥਾ' ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਥਾਵਾਂ ਸਥਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ)[ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ] ਸਥਾਈ (ਵਿ) ਸਥਾਈਤਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਈਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਨਾਂ; ਸਥਾਨ-ਅੰਤਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਨ-ਅੰਤਰਿਤ (ਵਿ) ਸਥਾਨਿਕ (ਵਿ) ਸਥਾਨੀ (ਵਿ) ਸਥਾਨੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਨੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਸਥਾਪਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਪਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥਾਪਕਾਂ ਸਥਾਪਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਥਾਪਿਤ (ਵਿ) ਸੰਥਾਲ (ਨਾ, ਪੁ) ਸੰਥਾਲਾਂ ਸੰਥਾਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸਥਾਵਰ (ਵਿ) ਸੰਥਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਥਿਆਵਾਂ ਸਥਿਤ (ਵਿ) ਸਥਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਥਿਰ (ਵਿ) ਸਥਿਰ-ਚਿੱਤ (ਵਿ) ਸਥਿਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਥਿਰੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਥੂਲ (ਵਿ) ਸਥੂਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦ-(ਅਗੇ) ਸਦਗਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦਗੁਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਗੁਣਾਂ ਸਦਗੁਣੀ (ਵਿ) ਸਦਭਾਵਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸਦਵਰਤੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਦ-ਸਦਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਦ-ਪੁਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਦ-ਪੁੱਛ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੱਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ] ਸੱਦਾਂ ਸੱਦ (ਕਿ, ਸਕ) :— ਸੱਦਣਾ : [ਸੱਦਣੇ ਸੱਦਣੀ ਸੱਦਣੀਆਂ ; ਸੱਦਣ ਸੱਦਣੋਂ] ਸੱਦਦਾ : [ਸੱਦਦੇ ਸੱਦਦੀ ਸੱਦਦੀਆਂ; ਸੱਦਦਿਆਂ] ਸੱਦਦੋਂ : [ਸੱਦਦੀਓਂ ਸੱਦਦਿਓ ਸੱਦਦੀਓ] ਸੱਦਾਂ : [ਸੱਦੀਏ ਸੱਦੇਂ ਸੱਦੋ ਸੱਦੇ ਸੱਦਣ] ਸੱਦਾਂਗਾ/ਸੱਦਾਂਗੀ : [ਸੱਦਾਂਗੇ/ਸੱਦਾਂਗੀਆਂ ਸੱਦੇਂਗਾ/ਸੱਦੇਂਗੀ ਸੱਦੋਗੇ/ਸੱਦੋਗੀਆਂ ਸੱਦੇਗਾ/ਸੱਦੇਗੀ ਸੱਦਣਗੇ/ਸੱਦਣਗੀਆਂ] ਸੱਦਿਆ : [ਸੱਦੇ ਸੱਦੀ ਸੱਦੀਆਂ; ਸੱਦਿਆਂ] ਸੱਦੀਦਾ : [ਸੱਦੀਦੇ ਸੱਦੀਦੀ ਸੱਦੀਦੀਆਂ] ਸੱਦੂੰ : [ਸੱਦੀਂ ਸੱਦਿਓ ਸੱਦੂ] ਸੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦਾਂ; ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਸਦੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦੱਸਾਂ, ਸਦੱਸਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦੱਸੀ (ਵਿ) ਸਦਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਕੇ ਸਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਨਾਂ; ਸਦਨੀ (ਵਿ) ਸਦਬਰਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫੁੱਲ] ਸਦਬਰਗੇ ਸਦਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਮੇ ਸਦਮਿਆਂ ਸਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਰਾਂ; ਸਦਰ-ਬਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਰ-ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਦਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਦਰਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦਰੀਆਂ ਸੰਦਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦਲੀ (ਵਿ) ਸੰਦਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਸਿਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ-ਬੱਧਾ ਕਪੜਾ] ਸੰਦਲੇ ਸੰਦਲਿਆਂ ਸਦਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) [‘ਸੱਦ' ਤੋਂ] :- ਸਦਵਾਉਣਾ : [ਸਦਵਾਉਣੇ ਸਦਵਾਉਣੀ ਸਦਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਦਵਾਉਣ ਸਦਵਾਉਣੋਂ] ਸਦਵਾਉਂਦਾ : [ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਸਦਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਦਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਦਵਾਉਂਦੋਂ : ਸਦਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਦਵਾਉਂਦਿਓ ਸਦਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਦਵਾਊਂ : [ਸਦਵਾਈਂ ਸਦਵਾਇਓ ਸਦਵਾਊ] ਸਦਵਾਇਆ : [ਸਦਵਾਏ ਸਦਵਾਈ ਸਦਵਾਈਆਂ; ਸਦਵਾਇਆਂ] ਸਦਵਾਈਦਾ : [ਸਦਵਾਈਦੇ ਸਦਵਾਈਦੀ ਸਦਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਦਵਾਵਾਂ : [ਸਦਵਾਈਏ ਸਦਵਾਏਂ ਸਦਵਾਓ ਸਦਵਾਏ ਸਦਵਾਉਣ] ਸਦਵਾਵਾਂਗਾ/ਸਦਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਦਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਦਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਦਵਾਏਂਗਾ/ਸਦਵਾਏਂਗੀ ਸਦਵਾਓਗੇ/ਸਦਵਾਓਗੀਆਂ ਸਦਵਾਏਗਾ/ਸਦਵਾਏਗੀ ਸਦਵਾਉਣਗੇ/ਸਦਵਾਉਣਗੀਆਂ ] ਸਦ੍ਰਿਸ਼ (ਵਿ) ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦਾ (ਕਿਵਿ) ਸਦਾ-ਸੁਹਾਗਣ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਸਦਾ-ਬਹਾਰ (ਵਿ) ਸਦਾ-ਬਹਾਰੀ (ਵਿ) ਸਦਾ-ਵਰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਾ-ਵਰਤੀ (ਵਿ) ਸਦਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸੱਦ' ਤੋਂ]:- ਸਦਾਉਣਾ : [ਸਦਾਉਣੇ ਸਦਾਉਣੀ ਸਦਾਉਣੀਆਂ; ਸਦਾਉਣ ਸਦਾਉਣੋਂ] ਸਦਾਉਂਦਾ : [ਸਦਾਉਂਦੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਸਦਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਦਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਦਾਉਂਦੋਂ : [ਸਦਾਉਂਦੀਓਂ ਸਦਾਉਂਦਿਓ ਸਦਾਉਦੀਓ] ਸਦਾਊਂ : [ਸਦਾਈਂ ਸਦਾਇਓ ਸਦਾਊ] ਸਦਾਇਆ : [ਸਦਾਏ ਸਦਾਈ ਸਦਾਈਆਂ; ਸਦਾਇਆਂ] ਸਦਾਈਦਾ : [ਸਦਾਈਦੇ ਸਦਾਈਦੀ ਸਦਾਈਦੀਆਂ] ਸਦਾਵਾਂ : [ਸਦਾਈਏ ਸਦਾਏਂ ਸਦਾਓ ਸਦਾਏ ਸਦਾਉਣ] ਸਦਾਵਾਂਗਾ/ਸਦਾਵਾਂਗੀ : ਸਦਾਵਾਂਗੇ/ਸਦਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਦਾਏਂਗਾ/ਸਦਾਏਂਗੀ ਸਦਾਓਗੇ/ਸਦਾਓਗੀਆਂ ਸਦਾਏਗਾ/ਸਦਾਏਗੀ ਸਦਾਉਣਗੇ/ਸਦਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੱਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਦੇ ਸੱਦਿਆਂ; ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਦੇ-ਪੱਤਰ ਸਦਾਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਅਵਾਜ਼] ਸਦਾਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦਾਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਦਾਚਾਰਿਕ (ਵਿ) ਸਦਾਚਾਰੀ (ਵਿ) ਸੰਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਰਨ] ਸੰਦਾਨਾਂ ਸਦਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦਾਰਤੀ (ਵਿ) ਸੰਦਿਗਧ (ਵਿ) ਸੰਦਿਗਧਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਓਂ] ਸਦੀਵ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਦੀਵਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਦੀਵੀ (ਵਿ), ਸੰਦੂਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਸੰਦੂਖ] ਸੰਦੂਕਾਂ ਸੰਦੂਕੋਂ; ਸੰਦੂਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਸੰਦੂਕੜੀਓਂ ] ਸੰਦੂਕੀ (ਵਿ) ਸੰਦੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦੇਸਾਂ ਸੰਦੇਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦੇਸੇ ਸੰਦੇਸਿਆਂ ਸੰਦੇਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਦੇਹਾਂ; ਸੰਦੇਹਜਨਕ (ਵਿ) ਸੰਦੇਹਭਰਪੂਰ (ਵਿ) ਸੰਦੇਹਮਈ (ਵਿ) ਸਦੇਹਾਂ (ਕਿਵਿ) [=ਸਵਖਤੇ; ਮਲ] ਸਦੇਹੇਂ ਸਧਨਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਧਨੇ ਸੱਧਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਧਰਾਂ ਸਧਰਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਧਰਾਏ; ਸਧਰਾਈ (ਇਲਿੰ) ਸਧਰਾਈਆਂ ਸੰਧਾਨੀ (ਵਿ)[=ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਵਾਲ਼ਾ] ਸਧਾਰਨ (ਵਿ) ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਸੰਧਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧਾਰੇ ਸੰਧਾਰਿਆਂ ਸੰਧਾਵਾਲ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧਾਵਾਲ਼ੀਏ ਸੰਧਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਧਿਆ-ਕਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧਿਆ-ਕਾਲੀ (ਵਿ) ਸੰਧਿਆ-ਵੇਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧਿਆ-ਵੇਲ਼ੇ (ਕਿਵਿ) ਸੰਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਧੀਆਂ; ਸੰਧੀ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧੀ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਸਧੁੱਕੜੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ] ਸੰਧੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਸੰਧੂਆਂ ਸੰਧੂਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸੰਧੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਧੂਰਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੰਪਰਦਾਨਾਂ ਸੰਧੂਰਦਾਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸੰਧੂਰਦਾਨੀਆਂ] ਸੰਧੂਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੰਧੂਰੇ ਸੰਧੂਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੰਧੂਰੀਆਂ] ਸਨ (ਕਿ, ਅਪੂ) [: ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ] ਸੰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਨਅਤਾਂ; ਸਨਅਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਸਨਅਤੀ (ਵਿ) ਸਨਸਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਨਸਨੀਖੇਜ (ਵਿ) ਸਨਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਨਕੀ (ਵਿ) ਸਨਕੀਆਂ ਸਨਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਨਦਾਂ; ਸਨਦੀ (ਵਿ) ਸਨਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਮਾਨਾਂ, ਸਨਮਾਨ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਮਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ (ਵਿ) ਸਨਮਾਨਿਤ (ਵਿ) ਸਨਮਾਨਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਨਮਾਨੇ ਸਨਮਾਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸਨਮਾਨੀਆਂ] ਸਨਮੁਖ (ਕਿਵਿ) ਸੰਨਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [: ਸੰਨਵਾਂ ਖੇਤ] ਸੰਨਵੇਂ ਸੰਨਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੰਨਵੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ੍ਹੋਂ ਸੰਨ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਨ੍ਹੇ ਸੰਨ੍ਹਿਆਂ ਸੰਨ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਗੁਤਾਵਾ; ਮਲ] ਸਨਾਅ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਵੇਲ] *'ਸਰਨਾਅ' ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਨਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਾਟੇ ਸਨਾਤਨ (ਵਿ) ਸਨਾਤਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਨਾਤਨਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਾਤਨੀ (ਵਿ) [ਸਨਾਤਨੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਾਤਨੀਏ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਸਨਾਤਨੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸਨਿਆਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਸਨਿਆਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਿਆਸੀਆਂ; ਸਨਿਆਸੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਨਿਆਸੀਓ ਸਨਿਆਸਣ (ਇਲਿੰ) ਸਨਿਆਸਣਾਂ ਸਨਿਆਸਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸਨਿਆਸਣੋ] ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ: ਛਨਿੱਛਰ] ਸਨਿੱਚਰਵਾਰੀ (ਵਿ); ਸਨਿੱਚਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨਿੱਚਰਾਂ ਸਨਿੱਚਰੀ (ਵਿ) ਸਨਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨੁਕੜੇ ਸਨੇਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨੇਹਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸਨੇਹਪੂਰਬਕ (ਕਿਵ) ਸਨੇਹਮਈ (ਵਿ) ਸਨੇਹੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨੇਹੀਆਂ ਸਨੇਹਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨੇਹੇਂ ਸਨੇਹਿਆਂ; ਸਨੇਹੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਨੇਹੜੇ ਸਨੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ; ਮਲ] ਸਨੇਰਾਂ ਸਨੈਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : snap] ਸਨੈਪਾਂ ਸਨੋਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ] ਸੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਪਾਂ; ਸਪਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਪਣੀਆਂ ਸੱਪ-ਸਲੂਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਪ-ਸਲੂਟੇ; ਸੱਪ-ਸਲੂਟੀ (ਇਲਿੰ) †ਸਪੋਲੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਪਸੀਹਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਲੀ] ਸੱਪਸੀਹਣਾਂ ਸੱਪਸੀਹਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਪਸੀਹਣੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ (ਵਿ) ਸਪਸ਼ਟਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਸ਼ਟੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਸਪੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੰਜਾਂ; ਸਪੰਜੀ (ਵਿ) ਸੰਪਟ-ਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਤਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਤਾਹਾਂ ਸਪਤਾਹਿਕ (ਵਿ) ਸੰਪਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਪਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਵਿ) ਸੰਪਤੀਹੀਣ (ਵਿ) ਸੰਪਤੀਵਾਨ (ਵਿ) ਸੰਪਦਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸੰਪਤੀ] ਸੰਪੰਨ (ਵਿ) ਸੰਪੰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਰਸ਼-ਇੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪਰਸ਼-ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਦਰੇ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬਵ) ਸਪਰਸ਼-ਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਰਸ਼-ਬਿੰਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਰਸ਼-ਰੇਖਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪਰਸ਼-ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਪਰਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਸਪਰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸੰਪਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਪਰਕਾਂ; ਸੰਪਰਕੀ (ਵਿ) ਸੰਪਰਦਾਇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ; ਸੰਪਰਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਪਰਦਾਈ (ਵਿ) ਸੰਪਰਦਾਨ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਰੇਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕ੍ਰੀਮ-ਕੱਢਿਆ ਦੁੱਧ] ਸਪਰੇਟੇ ਸਪਲਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪ੍ਰਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਸੰਪਾਦਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਪਦਕਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸੰਪਾਦਕੋ ਸੰਪਾਦਕੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਸੰਪਾਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਪਾਦਨ-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਪਾਦਿਤ (ਵਿ) ਸਪਾਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪਾਧੇ ਸਪਾਧਿਆਂ ਸਪਿਰਿਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੀਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੀਕਰਾਂ ਸਪੀਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੀਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੀਚਾਂ ਸਪੀਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੁੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੁੱਤਰਾਂ; ਸਪੁੱਤਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸਪੁੱਤਰੋ ਸਪੁੱਤਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਪੁੱਤਰੀਓ ਸਪੁਰਦ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਪੁਰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੂਤਾਂ ਸਪੂਤਾ (ਸੰਬੋ) ਸਪੂਤੋ ਸਪੂਤਨਿਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਰੂਸੀ : sputnik ] ਸੰਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸੰਪੂਰਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਪੇਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੇਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੇਨੀਆਂ ਸਪੇਨੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਸਪੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੇਰੇ ਸਪੇਰਿਆਂ; ਸਪੇਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਪੇਰਿਓ ਸਪੇਰਨ (ਇਲਿੰ) ਸਪੇਰਨਾਂ ਸਪੇਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਸਪੇਰਨੋ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਵਿ) ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਪੋਲ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਪੋਲ਼ੀਏ ਸਪੋਲ਼ੀਆਂ ਸਫਲ (ਵਿ) ਸਫਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸਫਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [: ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ] ਸਫੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫੂਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ਾਂ; ਸਫ਼ਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਰਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਸਫ਼ਰੀ (ਵਿ) ਸਫ਼ਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਫ਼ੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਸਫ਼ਿਓਂ] ਸਫ਼ਾਅ (ਵਿ) [=ਸਾਫ਼] ਸਫ਼ਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਾਚੱਟ (ਵਿ) ਸਫ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਵਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਵਕਾਂ ਸਫ਼ਾਈਪਸੰਦ (ਵਿ) ਸਫ਼ਾਈ-ਮਜ਼ਦੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਾਈ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਫ਼ਾਜੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ਾਜੰਗਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਸਫ਼ਾਰਤੀ (ਵਿ) ਸਫ਼ੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ੀਰਾਂ; ਸਫ਼ੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ੂਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ)[ =ਪੀਠਾ ਚੂਰਨ, ਫ਼ੱਕੀ;ਅਰ] ਸਫ਼ੈਦ (ਵਿ) ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ਾਂ, ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਫ਼ੈਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਫ਼ੈਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਫ਼ੈਦੇ ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਸਫ਼ੈਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬ-(ਅਗੇ) [ਅੰ: sub] ਸਬ-ਆਫ਼ਿਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬ-ਆਫ਼ਿਸਾਂ ਸਬ-ਇਨਸਪੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬ-ਇੰਨਸਪੈੱਕਟਰਾਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬਕਮੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬਕਲਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਕਲਾਸਾਂ ਸਬਕਾਸਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਕਾਸਟਾਂ ਸਬਜੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਜੱਜਾਂ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਬਤਹਿਸੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਬਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਕਾਂ ਸਬਜੈੱਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਜੈੱਕਟਾਂ; ਸਬਜੈੱਕਟ-ਕਮੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਜ਼ (ਵਿ) ਸਬਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਜ਼ੇ ਸਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਓਂ]; ਸਬਜ਼ੀਫ਼ਰੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਜ਼ੀਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਜ਼ੀ-ਮੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਬੰਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸੰਬੰਧ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੰਧਬੋਧਕ (ਵਿ) ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ (ਵਿ) ਸੰਬੰਧਵਾਚੀ (ਵਿ) ਸੰਬੰਧਿਤ (ਵਿ) †ਸੰਬੰਧੀ (ਸੰਬ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੰਧਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੰਧਕਾਂ; ਸੰਬੰਧਕੀ (ਵਿ) ਸੰਬੰਧੀ (ਸੰਬ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੰਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ] ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੰਬੰਧੀਓ ਸਬੱਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬੱਬੀ (ਕਿਵ) ਸਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬਰ-ਸਬੂਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਬਰ (ਕਿ, ਸਕ)[=‘ਹੂੰਝ', ਮਲ] :- ਸੰਬਰਦਾ : [ਸੰਬਰਦੇ ਸੰਬਰਦੀ ਸੰਬਰਦੀਆਂ; ਸੰਬਰਦਿਆਂ] ਸੰਬਰਦੋਂ : [ਸੰਬਰਦੀਓਂ ਸੰਬਰਦਿਓ ਸੰਬਰਦੀਓ] ਸੰਬਰਨਾ : [ਸੰਬਰਨੇ ਸੰਬਰਨੀ ਸੰਬਰਨੀਆਂ; ਸੰਬਰਨ ਸੰਬਰਨੋਂ] ਸੰਬਰਾਂ : [ਸੰਬਰੀਏ ਸੰਬਰੇਂ ਸੰਬਰੋ ਸੰਬਰੇ ਸੰਬਰਨ] ਸੰਬਰਾਂਗਾ/ਸੰਬਰਾਂਗੀ : [ਸੰਬਰਾਂਗੇ/ਸੰਬਰਾਂਗੀਆਂ ਸੰਬਰੇਂਗਾ/ਸੰਬਰੇਂਗੀ ਸੰਬਰੋਗੇ/ਸੰਬਰੋਗੀਆਂ ਸੰਬਰੇਗਾ/ਸੰਬਰੇਗੀ ਸੰਬਰਨਗੇ/ਸੰਬਰਨਗੀਆਂ] ਸੰਬਰਿਆ : [ਸੰਬਰੇ ਸੰਬਰੀ ਸੰਬਰੀਆਂ; ਸੰਬਰਿਆਂ] ਸੰਬਰੀਦਾ : [ਸੰਬਰੀਦੇ ਸੰਬਰੀਦੀ ਸੰਬਰੀਦੀਆਂ] ਸੰਬਰੂੰ : [ਸੰਬਰੀਂ ਸੰਬਰਿਓ ਸੰਬਰੂ] ਸੱਬਰਕੱਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਬਰਕੱਤੇ ਸੱਬਰਕੱਤਿਆਂ ਸੰਬਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ):— ਸੰਬਰਵਾਉਣਾ : [ਸੰਬਰਵਾਉਣੇ ਸੰਬਰਵਾਉਣੀ ਸੰਬਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੰਬਰਵਾਉਣ ਸੰਬਰਵਾਉਣੋਂ ] ਸੰਬਰਵਾਉਂਦਾ : [ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੇ ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੀ ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੰਬਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੰਬਰਵਾਉਂਦਿਓ ਸੰਬਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੰਬਰਵਾਊਂ : [ਸੰਬਰਵਾਈਂ ਸੰਬਰਵਾਇਓ ਸੰਬਰਵਾਊ] ਸੰਬਰਵਾਇਆ : [ਸੰਬਰਵਾਏ ਸੰਬਰਵਾਈ ਸੰਬਰਵਾਈਆਂ; ਸੰਬਰਵਾਇਆਂ] ਸੰਬਰਵਾਈਦਾ : [ਸੰਬਰਵਾਈਦੇ ਸੰਬਰਵਾਈਦੀ ਸੰਬਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੰਬਰਵਾਵਾਂ : [ਸੰਬਰਵਾਈਏ ਸੰਬਰਵਾਏਂ ਸੰਬਰਵਾਓ ਸੰਬਰਵਾਏ ਸੰਬਰਵਾਉਣ] ਸੰਬਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੰਬਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੰਬਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੰਬਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੰਬਰਵਾਏਂਗਾ/ਸੰਬਰਵਾਏਂਗੀ ਸੰਬਰਵਾਓਗੇ/ਸੰਬਰਵਾਓਗੀਆਂ ਸੰਬਰਵਾਏਗਾ/ਸੰਬਰਵਾਏਗੀ ਸੰਬਰਵਾਉਣਗੇ/ਸੰਬਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੰਬਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ('ਸੰਬਰ' ਤੋਂ) :- ਸੰਬਰਾਉਣਾ : [ਸੰਬਰਾਉਣੇ ਸੰਬਰਾਉਣੀ ਸੰਬਰਾਉਣੀਆਂ; ਸੰਬਰਾਉਣ ਸੰਬਰਾਉਣੋਂ] ਸੰਬਰਾਉਂਦਾ : [ਸੰਬਰਾਉਂਦੇ ਸੰਬਰਾਉਂਦੀ ਸੰਬਰਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੰਬਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੰਬਰਾਉਂਦੋਂ : [ਸੰਬਰਾਉਂਦੀਓਂ ਸੰਬਰਾਉਂਦਿਓ ਸੰਬਰਾਉਂਦੀਓ] ਸੰਬਰਾਊਂ : [ਸੰਬਰਾਈਂ ਸੰਬਰਾਇਓ ਸੰਬਰਾਊ] ਸੰਬਰਾਇਆ : [ਸੰਬਰਾਏ ਸੰਬਰਾਈ ਸੰਬਰਾਈਆਂ; ਸੰਬਰਾਇਆਂ] ਸੰਬਰਾਈਦਾ : [ਸੰਬਰਾਈਦੇ ਸੰਬਰਾਈਦੀ ਸੰਬਰਾਈਦੀਆਂ] ਸੰਬਰਾਵਾਂ : [ਸੰਬਰਾਈਏ ਸੰਬਰਾਏਂ ਸੰਬਰਾਓ ਸੰਬਰਾਏ ਸੰਬਰਾਉਣ] ਸੰਬਰਾਵਾਂਗਾ/ਸੰਬਰਾਵਾਂਗੀ : [ਸੰਬਰਾਵਾਂਗੇ/ਸੰਬਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੰਬਰਾਏਂਗਾ/ਸੰਬਰਾਏਂਗੀ ਸੰਬਰਾਓਗੇ/ਸੰਬਰਾਓਗੀਆਂ ਸੰਬਰਾਏਗਾ/ਸੰਬਰਾਏਗੀ ਸੰਬਰਾਉਣਗੇ/ਸੰਬਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਬਲ (ਵਿ) ਸਬਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਬਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਬਲ਼ਾਂ ਸੰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਕਪੜੇ ਦਾ ਬੰਦ] ਸੰਬੇ ਸੰਬਿਆਂ ਸਬਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਬਾਤਾਂ ਸਬਾਤੋਂ ਸਬੂਣ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਸਬੂਣ' ਤੇ 'ਸਾਬਣ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਸਬੂਣੀ (ਵਿ) ਸਬੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੂਤਾ** (ਵਿ, ਪੁ) **'ਸਬੂਤਾ' ਤੇ 'ਸਾਬਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । [ਸਬੂਤੇ ਸਬੂਤਿਆਂ ਸਬੂਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸਬੂਤੀਆਂ] ਸੰਬੋਧਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੋਧਨ-ਕਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ (ਵਿ) ਸੰਬੋਧਨ-ਵਿਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਬੋਧਨੀ (ਵਿ) ਸੰਬੋਧਿਤ (ਵਿ) ਸਭ (ਵਿ) ਸਭਸ (ਵਿ; ਸੰਬੰਰੂ) ਸਭਨਾਂ (ਵਿ; ਸੰਬੰਰੂ) ਸਭਨੀਂ (ਵਿ; ਸੰਬੰਰੂ) †ਸੱਭੇ (ਵਿ) †ਸੱਭੋ (ਵਿ) ਸੰਭਲ਼ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੰਭਲ਼ਦਾ : [ਸੰਭਲ਼ਦੇ ਸੰਭਲ਼ਦੀ ਸੰਭਲ਼ਦੀਆਂ; ਸੰਭਲ਼ਦਿਆਂ] ਸੰਭਲ਼ਦੋਂ : [ਸੰਭਲ਼ਦੀਓਂ ਸੰਭਲ਼ਦਿਓ ਸੰਭਲ਼ਦੀਓ] ਸੰਭਲ਼ਨਾ : [ਸੰਭਲ਼ਨੇ ਸੰਭਲ਼ਨੀ ਸੰਭਲ਼ਨੀਆਂ; ਸੰਭਲ਼ਨ ਸੰਭਲ਼ਨੋਂ] ਸੰਭਲ਼ਾਂ : [ਸੰਭਲ਼ੀਏ ਸੰਭਲ਼ੋਂ ਸੰਭਲ਼ ਸੰਭਲ਼ੇ ਸੰਭਲ਼ਨ] ਸੰਭਲ਼ਾਂਗਾ/ਸੰਭਲ਼ਾਂਗੀ : ਸੰਭਲ਼ਾਂਗੇ/ਸੰਭਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਸੰਭਲ਼ੇਂਗਾ/ਸੰਭਲ਼ੇਂਗੀ ਸੰਭਲ਼ੋਗੇ/ਸੰਭਲ਼ੋਗੀਆਂ ਸੰਭਲ਼ੇਗਾ/ਸੰਭਲ਼ੇਗੀ ਸੰਭਲ਼ਨਗੇ/ਸੰਭਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਸੰਭਲ਼ਿਆ : [ਸੰਭਲ਼ੇ ਸੰਭਲ਼ੀ ਸੰਭਲ਼ੀਆਂ; ਸੰਭਲ਼ਿਆਂ] ਸੰਭਲ਼ੀਦਾ ਸੰਭਲ਼ੂੰ : [ਸੰਭਲ਼ੀਂ ਸੰਭਲ਼ਿਓ ਸੰਭਲ਼ੂ] ਸੰਭਵ (ਵਿ) ਸੰਭਵਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਭਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਭਾਵਾਂ; ਸਭਾ-ਸਥਾਨ (ਨਾਂ, ਪ ) ਸਭਾ-ਸਦੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਭਾ-ਸਦੱਸਾਂ ਸਭਾਪਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਭਾ-ਮੰਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਭਾਲ਼ੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ] ਸੰਭਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਭਾਲ਼ੂ (ਵਿ) ਸੰਭਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੰਭਾਲ਼ਦਾ : [ਸੰਭਾਲ਼ਦੇ ਸੰਭਾਲ਼ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਸੰਭਾਲ਼ਦੋਂ : [ਸੰਭਾਲ਼ਦੀਓਂ ਸੰਭਾਲ਼ਦਿਓ ਸੰਭਾਲ਼ਦੀਓ] ਸੰਭਾਲ਼ਨਾ : [ਸੰਭਾਲ਼ਨੇ ਸੰਭਾਲ਼ਨੀ ਸੰਭਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਸੰਭਾਲ਼ਨ ਸੰਭਾਲ਼ਨੋਂ] ਸੰਭਾਲ਼ਾਂ : [ਸੰਭਾਲ਼ੀਏ ਸੰਭਾਲ਼ੇਂ ਸੰਭਾਲ਼ੋ ਸੰਭਾਲ਼ੇ ਸੰਭਾਲ਼ਨ] ਸੰਭਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਸੰਭਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਸੰਭਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਸੰਭਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਸੰਭਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਸੰਭਾਲ਼ੇਂਗੀ ਸੰਭਾਲ਼ੋਗੇ/ਸੰਭਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਸੰਭਾਲ਼ੇਗਾ/ਸੰਭਾਲ਼ੇਗੀ ਸੰਭਾਲ਼ਨਗੇ/ਸੰਭਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ : [ਸੰਭਾਲ਼ੇ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀਆਂ; ਸੰਭਾਲ਼ਿਆਂ] ਸੰਭਾਲ਼ੀਦਾ : [ਸੰਭਾਲ਼ੀਦੇ ਸੰਭਾਲ਼ੀਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ਦੀਆਂ] ਸੰਭਾਲ਼ੂੰ : [ਸੰਭਾਲ਼ੀਂ ਸੰਭਾਲ਼ਿਓ ਸੰਭਾਲ਼ੂ] ਸੰਭਾਵਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਭਾਵੀ (ਵਿ) ਸੰਭਾਵਿਤ (ਵਿ) ਸੱਭਿ (ਵਿ) [ਸੰ: सभ्य] ਸੱਭਿਅਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ (ਵਿ) ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ (ਵਿ) ਸੱਭੇ (ਵਿ) [=ਸਾਰੇ] ਸੱਭੋ (ਵਿ) ਸਮ (ਵਿ) ਸਮ-(ਅਗੇ) [=ਬਰਾਬਰ] †ਸਮਕਾਲੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਮਕੇਂਦਰ (ਵਿ) †ਸਮਕੋਣ (ਵਿ) ਸਮਚੁਕੋਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਤਲ (ਵਿ) ਸਮਤਾਪ (ਵਿ) ਸਮਤਿਕੋਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਤੁੱਲ (ਵਿ) †ਸਮਦਰਸ਼ੀ (ਵਿ) †ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਰੂਪ (ਵਿ) ਸਮਰੂਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਰੂਪੀ (ਵਿ) ਸੰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਮਾਂ ਸਮਸਤ (ਵਿ) ਸਮੱਸਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ; ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ (ਵਿ) ਸਮੱਸਿਆਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸਮੱਸਿਆਮਈ (ਵਿ) ਸਮਕਾਲੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਕਾਲੀਆਂ: ਸਮਕਾਲੀਨ (ਵਿ) ਸਮਕੇਂਦਰ (ਵਿ) ਸਮਕੇਂਦਰੀ (ਵਿ) ਸਮਕੋਣ (ਵਿ) ਸਮਕੋਣੀ (ਵਿ) ਸਮਗਰ (ਵਿ) ਸਮਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਗਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਗਲਰਾਂ; ਸਮਗਲਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਗਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸਮਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਝਦਾ-ਬੁੱਝਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਮਝਦੇ-ਬੁੱਝਦੇ ਸਮਝਦਿਆਂ-ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਸਮਝਦੀ-ਬੁੱਝਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸਮਝਦੀਆਂ-ਬੁੱਝਦੀਆਂ] ਸਮਝਦਾਰ (ਵਿ) ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਝ (ਕਿ, ਸਕ) ਸਮਝਣਾ : [ਸਮਝਣੇ ਸਮਝਣੀ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਣੋਂ ] ਸਮਝਦਾ : [ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਦੀ ਸਮਝਦੀਆਂ; ਸਮਝਦਿਆਂ] ਸਮਝਦੋਂ : [ਸਮਝਦੀਓਂ ਸਮਝਦਿਓ ਸਮਝਦੀਓ] ਸਮਝਾਂ : [ਸਮਝੀਏ ਸਮਝੇਂ ਸਮਝੋ ਸਮਝੇ ਸਮਝਣ] ਸਮਝਾਂਗਾ/ਸਮਝਾਂਗੀ : [ਸਮਝਾਂਗੇ/ਸਮਝਾਂਗੀਆਂ ਸਮਝੇਗਾ/ਸਮਝੇਗੀ ਸਮਝੋਗੇ/ਸਮਝੋਗੀਆਂ ਸਮਝੇਗਾ/ਸਮਝੇਗੀ ਸਮਝਣਗੇ/ਸਮਝਣਗੀਆਂ] ਸਮਝਿਆ : [ਸਮਝੇ ਸਮਝੀ ਸਮਝੀਆਂ; ਸਮਝਿਆਂ] ਸਮਝੀਦਾ : [ਸਮਝੀਦੇ ਸਮਝੀਦੀ ਸਮਝੀਦੀਆਂ] ਸਮਝੂੰ : [ਸਮਝੀਂ ਸਮਝਿਓ ਸਮਝੂ] ਸਮਝਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ਸਮਝਾਉਣਾ : [ਸਮਝਾਉਣੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ; ਸਮਝਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣੋਂ] ਸਮਝਾਉਂਦਾ : ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਮਝਾਉਂਦੋਂ : ਸਮਝਾਉਂਦੀਓਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦੀਓ] ਸਮਝਾਊਂ : [ਸਮਝਾਈਂ ਸਮਝਾਇਓ ਸਮਝਾਊ] ਸਮਝਾਇਆ : [ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਾਈ ਸਮਝਾਈਆਂ; ਸਮਝਾਇਆਂ] ਸਮਝਾਈਦਾ : [ਸਮਝਾਈਦੇ ਸਮਝਾਈਦੀ ਸਮਝਾਈਦੀਆਂ] ਸਮਝਾਵਾਂ : [ਸਮਝਾਈਏ ਸਮਝਾਏਂ ਸਮਝਾਓ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਾਉਣ] ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ/ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ : [ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ/ਸਮਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਮਝਾਏਂਗਾ/ਸਮਝਾਏਂਗੀ ਸਮਝਾਓਗੇ/ਸਮਝਾਓਗੀਆਂ ਸਮਝਾਏਗਾ/ਸਮਝਾਏਗੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ/ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਮਝੌਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਝੌਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ; ਸਮਝੌਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ਾਂ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਮਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਮਣਾਂ ਸੰਮਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਤਾਵਾਦੀ (ਵਿ) ਸੰਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਰਾਏ] ਸਮਦਰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਰੱਥ (ਵਿ) ਸਮਰੱਥਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾਹੀਣ (ਵਿ) ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ (ਵਿ) ਸਮਰਥਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਰਥਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮਰਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਰਪਿਤ (ਵਿ) ਸਮਰਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਰਾਟਾਂ ਸਮਰਾਟੀ (ਵਿ) ਸਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੇ ਸਮਿਆਂ ਸਮੇਬੱਧ (ਵਿ) ਸਮਾ (ਕਿ, ਅਕ) : ਸਮਾਉਣਾ : [ਸਮਾਉਣੇ ਸਮਾਉਣੀ ਸਮਾਉਣੀਆਂ; ਸਮਾਉਣ ਸਮਾਉਣੋਂ] ਸਮਾਉਂਦਾ : [ਸਮਾਉਂਦੇ ਸਮਾਉਂਦੀ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਮਾਉਂਦੋਂ : [ਸਮਾਉਂਦੀਓਂ ਸਮਾਉਦਿਓ ਸਮਾਉਂਦੀਓ] ਸਮਾਊਂ : [ਸਮਾਈਂ ਸਮਾਇਓ ਸਮਾਊ] ਸਮਾਇਆ : [ਸਮਾਏ ਸਮਾਈ ਸਮਾਈਆਂ; ਸਮਾਇਆਂ] ਸਮਾਈਦਾ ਸਮਾਵਾਂ : [ਸਮਾਈਏ ਸਮਾਏਂ ਸਮਾਓ ਸਮਾਏ ਸਮਾਉਣ] ਸਮਾਵਾਂਗਾ/ਸਮਾਵਾਂਗੀ : [ਸਮਾਵਾਂਗੇ/ਸਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਮਾਏਂਗਾ/ਸਮਾਏਂਗੀ ਸਮਾਓਗੇ/ਸਮਾਓਗੀਆਂ ਸਮਾਏਗਾ/ਸਮਾਏਗੀ ਸਮਾਉਣਗੇ/ਸਮਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੋਰੀ] ਸੰਮੇ ਸੰਮਿਆਂ ਸਮਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਸਾਂ ਸਮਾਸੀ (ਵਿ) ਸਮਾਗਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮਾਗਮੀ (ਵਿ) ਸਮਾਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਚਾਰਾਂ; ਸਮਾਚਾਰ-ਏਜੰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰੀ (ਵਿ) ਸਮਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜਾਂ; ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕਾਂ †ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਮਾਜਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜਿਕ (ਵਿ) ਸਮਾਜੀ (ਵਿ) †ਸਮਾਜੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ (ਵਿ) ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਸਮਾਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਧਾਂ ਸਮਾਧੋਂ ਸਮਾਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਮਾਧੀਓਂ] ਸਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਅਸਬਾਬ] ਸਮਾਨ (ਵਿ) [=ਬਰਾਬਰ] ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ (ਵਿ) ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰੀ (ਵਿ) ਸਮਾਨ-ਅਧਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਨਾਰਥਕ (ਵਿ) ਸਮਾਨਾਰਥੀ (ਵਿ) ਸਮਾਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਪਤ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਮਾਪਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਰਕੀ (ਵਿ) ਸਮਾਰੋਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਰੋਹਾਂ; ਸਮਾਰੋਹੀ (ਵਿ) ਸਮਾਲੋਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਲੋਚਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਲੋਚਕਾਂ; ਸਮਾਲੋਚਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮਾਵਿਸ਼ਟ (ਵਿ) ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਸਮਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਮੇਟੀ] ਸਮਿਤੀਆਂ ਸਮਿਲਿਤ (ਵਿ) ਸਮੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੀਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੀਖਿਅਕ (ਵਿ) ਸਮੀਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੀਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੀਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੀਪ (ਕਿਵ) ਸਮੀਪਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੀਪੀ (ਵਿ) ਸਮੁੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਸਮੁੱਚੀਆਂ] ਸਮੁਚਿਤ (ਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ; ਸਮੁੰਦਰ-ਝੱਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੁੰਦਰ-ਤਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੁੰਦਰ-ਤਟੀ (ਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ-ਤਟੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ-ਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੁੰਦਰ-ਤਲੋਂ (ਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ-ਪੱਧਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮੁੰਦਰ-ਪੱਧਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ-ਪਾਰ (ਕਿਵ) ਸਮੁੰਦਰ-ਪਾਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਮੁੰਦਰ-ਫੁੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੁੰਦਰੀ (ਵਿ) ਸਮੁਦਾਇ ( ਨਾਂ, ਦਿਲੀ) ਸਮੁਦਾਵਾਂ; ਸਮੁਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸਮੁਦਾਈ (ਵਿ) ਸਮੂਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੂਹਾਂ; ਸਮੂਹ-ਗਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੂਹਵਾਚੀ (ਵਿ) ਸਮੂਹਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਅੰ-collectivism] ਸਮੂਹਵਾਦੀ (ਵਿ) ਸਮੂਹਿਕ (ਵਿ) ਸਮੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੂਰੀ (ਵਿ) ਸਮੇਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਮੇਟਣਾ : [ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਟਣੀ ਸਮੇਟਣੀਆਂ; ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਟਣੋਂ] ਸਮੇਟਦਾ : [ਸਮੇਟਦੇ ਸਮੇਟਦੀ ਸਮੇਟਦੀਆਂ; ਸਮੇਟਦਿਆਂ] ਸਮੇਟਦੋਂ : [ਸਮੇਟਦੀਓਂ ਸਮੇਟਦਿਓ ਸਮੇਟਦੀਓ] ਸਮੇਟਾਂ : [ਸਮੇਟੀਏ ਸਮੇਟੇਂ ਸਮੇਟੋ ਸਮੇਟੇ ਸਮੇਟਣ] ਸਮੇਟਾਂਗਾ/ਸਮੇਟਾਂਗੀ : [ਸਮੇਟਾਂਗੇ/ਸਮੇਟਾਂਗੀਆਂ ਸਮੇਟੇਂਗਾ/ਸਮੇਟੇਂਗੀ ਸਮੇਟੋਗੇ/ਸਮੇਟੋਗੀਆਂ ਸਮੇਟੇਗਾ/ਸਮੇਟੇਗੀ ਸਮੇਟਣਗੇ/ਸਮੇਟਣਗੀਆਂ] ਸਮੇਟਿਆ : [ਸਮੇਟੇ ਸਮੇਟੀ ਸਮੇਟੀਆਂ; ਸਮੇਟਿਆਂ] ਸਮੇਟੀਦਾ : [ਸਮੇਟੀਦੇ ਸਮੇਟੀਦੀ ਸਮੇਟੀਦੀਆਂ] ਸਮੇਟੂੰ : [ਸਮੇਟੀਂ ਸਮੇਟਿਓ ਸਮੇਟੂ] ਸਮੇਟੂ (ਵਿ) ਸਮੇਤ (ਸੰਬੰ) ਸੰਮੇਲਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਸਮੋ (ਕਿ, ਅਕ) : ਸਮੋਊ ਸਮੋਇਆ : [ਸਮੋਏ ਸਮੋਈ ਸਮੋਈਆਂ; ਸਮੋਇਆਂ] ਸਮੋਏ : ਸਮੋਣ ਸਮੋਏਗਾ/ਸਮੋਏਗੀ ਸਮੋਣਗੇ/ਸਮੋਣਗੀਆਂ ਸਮੋਣਾ : [ਸਮੋਣ ਸਮੋਣੋਂ] ਸਮੋਂਦਾ : [ਸਮੋਂਦੇ ਸਮੋਂਦੀ ਸਮੋਂਦੀਆਂ; ਸਮੋਂਦਿਆਂ] ਸਮੋਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਮੋਸੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਸੱਯਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਯਦਾਂ; ਸੱਯਦਾ (ਸੰਬੋ) ਸੱਯਦੋ ਸੱਯਦਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੱਯਦਾਣੀਆਂ ਸੱਯਦਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੱਯਦਾਣੀਓ ਸੱਯਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੱਯਾਦਾਂ; ਸੱਯਾਦਾ (ਸੰਬੋ) ਸੱਯਾਦੋ ਸੰਯੁਕਤ* (ਵਿ) *'ਸੰਜੁਗਤ' ਵੀ ਠੀਕ ਜੋੜ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਾਂ ਸਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਤਾਸ਼ ਦੀ] ਸਰਾਂ ਸਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [: ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰ ਕੀਤਾ] ਸਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਰਦਾ : [ਸਰਦੇ ਸਰਦੀ ਸਰਦੀਆਂ; ਸਰਦਿਆਂ] ਸਰਨਾ : [ਸਰਨੇ ਸਰਨੀ ਸਰਨੀਆਂ; ਸਰਨ ਸਰਨੋਂ] ਸਰਿਆ : [ਸਰੇ ਸਰੀ ਸਰੀਆਂ; ਸਰਿਆਂ] ਸਰੂ ਸਰੇ : ਸਰਨ ਸਰੇਗਾ/ਸਰੇਗੀ : ਸਰਨਗੇ/ਸਰਨਗੀਆਂ ਸਰਸ (ਵਿ) ਸਰਸਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਰਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਰਸਬਜ਼ (ਵਿ) ਸਰਸਰਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਸਰੀ (ਵਿ) ਸਰਸਵਤੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਸਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਸਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਰਸੇ, ਸਰਸੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਸੀਆਂ ਸਰਸਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਸਾਹੀਆਂ ਸਰਸਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਸਾਮੀ (ਵਿ) ਸਰਸ਼ਾਰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਰਹੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦੋਂ; ਸਰਹੱਦਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਹੱਦੀ (ਵਿ) ਸਰਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਰਕਣਾ : [ਸਰਕਣੇ ਸਰਕਣੀ ਸਰਕਣੀਆਂ; ਸਰਕਣ ਸਰਕਣੋਂ] ਸਰਕਦਾ : [ਸਰਕਦੇ ਸਰਕਦੀ ਸਰਕਦੀਆਂ; ਸਰਕਦਿਆਂ] ਸਰਕਦੋਂ : [ਸਰਕਦੀਓਂ ਸਰਕਦਿਓ ਸਰਕਦੀਓ] ਸਰਕਾਂ : [ਸਰਕੀਏ ਸਰਕੇਂ ਸਰਕੋ ਸਰਕੇ ਸਰਕਣ] ਸਰਕਾਂਗਾ/ਸਰਕਾਂਗੀ : ਸਰਕਾਂਗੇ/ਸਰਕਾਂਗੀਆਂ ਸਰਕੇਂਗਾ/ਸਰਕੇਂਗੀ ਸਰਕੋਗੇ/ਸਰਕੋਗੀਆਂ ਸਰਕੇਗਾ/ਸਰਕੇਗੀ ਸਰਕਣਗੇ/ਸਰਕਣਗੀਆਂ] ਸਰਕਿਆ : [ਸਰਕੇ ਸਰਕੀ ਸਰਕੀਆਂ; ਸਰਕਿਆਂ] ਸਰਕੀਦਾ ਸਰਕੂੰ : [ਸਰਕੀਂ ਸਰਕਿਓ ਸਰਕੂ] ਸਰਕਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਕਸਾਂ; ਸਰਕਸੋਂ; ਸਰਕਸੀ (ਵਿ) ਸਰਕਸ਼ (ਵਿ) ਸਰਕਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਕਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕਟਾਂ ਸਰਕਟੋਂ ਸਰਕਟ-ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕੰਡੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਸਰਕਰਦਾ (ਵਿ) ਸਰਕਰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਕਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕਲਾਂ ਸਰਕਲੋਂ ਸਰਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕੜੇ ਸਰਕਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਰਕਾਉਣਾ : [ਸਰਕਾਉਣੇ ਸਰਕਾਉਣੀ ਸਰਕਾਉਣੀਆਂ; ਸਰਕਾਉਣ ਸਰਕਾਉਣੋਂ] ਸਰਕਾਉਂਦਾ : [ਸਰਕਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਰਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਰਕਾਉਂਦੋਂ : [ਸਰਕਾਉਦੀਓਂ ਸਰਕਾਉਂਦਿਓ ਸਰਕਾਉਂਦੀਓ] ਸਰਕਾਊਂ : [ਸਰਕਾਈਂ ਸਰਕਾਇਓ ਸਰਕਾਊ] ਸਰਕਾਇਆ : [ਸਰਕਾਏ ਸਰਕਾਈ ਸਰਕਾਈਆਂ; ਸਰਕਾਇਆਂ] ਸਰਕਾਈਦਾ : [ਸਰਕਾਈਦੇ ਸਰਕਾਈਦੀ ਸਰਕਾਈਦੀਆਂ] ਸਰਕਾਵਾਂ : [ਸਰਕਾਈਏ ਸਰਕਾਏਂ ਸਰਕਾਓ ਸਰਕਾਏ ਸਰਕਾਉਣ] ਸਰਕਾਵਾਗਾਂ/ਸਰਕਾਵਾਂਗੀ : ਸਰਕਾਵਾਂਗੇ/ਸਰਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਰਕਾਏਂਗਾ/ਸਰਕਾਏਂਗੀ ਸਰਕਾਓਗੇ/ਸਰਕਾਓਗੀਆਂ ਸਰਕਾਏਗਾ/ਸਰਕਾਏਗੀ ਸਰਕਾਉਣਗੇ/ਸਰਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਰਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੋਂ; ਸਰਕਾਰੀ (ਵਿ) ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ (ਕਿਵਿ) ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ (ਕਿਵਿ) ਸਰਕੂਲਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਸਰਕੋਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਗਾਂ (ਇਲਿੰ) ਸਰਗਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ] ਸਰਗਰਮ (ਵਿ) ਸਰਗਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਰਗੁਣ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ: ਸਗੁਣ] ਸਰਘੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਸਣ ਦਾ ਬੀ] ਸਰਘੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਚ-ਲਾਈਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਰਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ-structure] ਸੰਰਚਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) [ਅੰ-structual] ਸਰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ) ਸਰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: surgeon] ਸਰਜਨਾਂ ਸਰਜਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: surgery] ਸਰੰਜਾਮ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਰਜ਼ਮੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਸਰਤਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਦ (ਵਿ) ਸਰਦ-ਗਰਮ (ਵਿ) †ਸਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਦਈ (ਵਿ) ਸਰਦਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਦਲਾਂ ਸਰਦਲੋਂ ਸਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਖ਼ਰਬੂਜੇ ਵਰਗਾ ਫਲ] ਸਰਦੇ ਸਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਰਦੇ; ਸਰਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਦੀਆਂ ਸਰਦਾ-ਪੁੱਜਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਰਦੀ-ਪੁੱਜਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਦੀਆਂ-ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸਰੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੰਦੇ ਸਰੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਦਾਰਾਂ; ਸਰਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸਰਦਾਰੋ ਸਰਦਾਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਰਦਾਰਨੀਓ ਸਰਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਓਂ] ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਧਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਸ਼ਰਧਾ' ਵੀ ਠੀਕ ਜੋੜ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਧਾਹੀਣ (ਵਿ) †ਸਰਧਾਂਜਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਧਾਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸਰਧਾਮਈ (ਵਿ) ਸਰਧਾਯੁਕਤ (ਵਿ) †ਸਰਧਾਲੂ (ਵਿ) †ਸਰਧਾਵਾਨ (ਵਿ) ਸਰਧਾਂਜਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਸਰਧਾਲੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਧਾਲੂਆਂ; ਸਰਧਾਲੂਆ (ਸੰਬੋ) ਸਰਧਾਲੂਓ ਸਰਧਾਵਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਧਾਵਾਨਾਂ ਸਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ] ਸਰਨ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) **'ਸ਼ਰਨ' ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ‘ਸ਼ਰਨ'। ਸਰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਰਨੇ ਸਰਨਿਆਂ ਸਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਨੀਆਂ] ਸਰਨਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਨਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਨਾਟੇ ਸਰਨਾਂਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਨਾਂਵੇਂ [ਸਰਨਾਵਿਆਂ ਸਰਨਾਵੀਂਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਨਾਵੀਂਏ] ਸਰਪੰਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਪੰਚਾਂ; ਸਰਪੰਚਾ (ਸੰਬੋ) ਸਰਪੰਚੋ ਸਰਪੰਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਪਟ (ਕਿਵਿ) ਸਰਪਲੱਸ (ਵਿ) ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੋਂ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਫ਼ੇ ਸਰਫ਼ਿਆਂ; ਸਰਫ਼ਾਖ਼ੋਰ (ਵਿ) ਸਰਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਉੱਚ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਉੱਪਰੀ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਸਧਾਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ (ਵਿ. ) ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਹਿੰਦ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਗਿਆਤਾ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਜਨਿਕ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਨਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬ-ਨਾਸੀ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਪੱਖੀ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਪਾਲਕ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ (ਵਿ) ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਵਿ) †ਸਰਬੋਤਮ (ਵਿ) ਸਰਬੰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬੰਸ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬੰਸ-ਦਾਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬੰਸ-ਦਾਨੀਆਂ ਸਰਬੱਗ (ਵਿ) ਸਰਬੱਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬੰਗ (ਵਿ) ਸਰਬੰਗੀ (ਵਿ) ਸਰਬੱਤ (ਵਿ) ਸਰਬਤਰ (ਕਿਵਿ) ਸਰਬਰਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬਰਾਹਾਂ; ਸਰਬਰਾਹਾ (ਸੰਬੋ) ਸਰਬਰਾਹੋ ਸਰਬਰਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਬਲੋਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬਲੋਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬਲੋਹੀਏ ਸਰਬਲੋਹੀਆਂ ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਬਾਲ੍ਹੇ ਸਰਬਾਲ੍ਹਿਆਂ; ਸਰਬਾਲ੍ਹਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਰਬਾਲ੍ਹਿਓ ਸਰਬੋਤਮ (ਵਿ) ਸਰਮਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਮਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਲ (ਵਿ) ਸਰਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਲੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵਣ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵਣ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ : ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ] ਸਰਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਰਵੇ ਸਰਵਿਆਂ ਸਰਵੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰਵੀਆਂ] ਸਰਵਾੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵਿਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਵੇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: survey] ਸਰਵੇਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਸਰਵੇਖਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਵੇਖਣਾਂ; ਸਰਵੇਖਣੀ (ਵਿ) ਸਰ੍ਹੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰ੍ਹੋਂਆਂ; ਸਰ੍ਹੋਂ-ਫੁੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਰ੍ਹੋਂ-ਫੁੱਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਫੁੱਲਿਆਂ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਫੁੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰ੍ਹੋਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ] ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੰਗੇ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੰਗਿਆਂ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੰਗੀਆਂ] ਸਰਾਂਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਰਾਂਵਾਂ ਸਰਾਂਓਂ] ਸਰਾਸਰ (ਵਿ) ਸਰਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਾਫ਼ਾਂ; ਸਰਾਫ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸਰਾਫ਼ੋ ਸਰਾਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਾਫ਼ੇ ਸਰਾਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਾਲ਼ਾਂ ਸਰਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੰਡੇਦਾਰ ਘਾਹ] ਸਰਾਲ਼ੇ ਸਰਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਸਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ; ਸਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਿੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰਿੰਜਾਂ ਸਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੀਏ ਸਰੀਆਂ ਸਰੀਂਹਣ (ਕਿਵਿ) ਸਰੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੀਰਾਂ ਸਰੀਰੋਂ; ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ (ਵਿ) ਸਰੀਰੀ (ਵਿ) ਸਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੂਆਂ ਸਰੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੂਰੀ (ਵਿ) ਸਰੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰੇਵੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੇਵੜੇ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਸਰੋਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ] ਸਰੋਏ ਸਰੋਇਆ ਸਰੋਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਰੋਹੀਆਂ ਸਰੋਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੋਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੋਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੋਦੀ (ਵਿ) ਸਰੋਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੋਪਾਵਾਂ ਸਰੋਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਰੋਵਰਾਂ ਸਰੋਵਰੋਂ ਸਰੌਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੁਪਾਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ] ਸਰੌਤੇ ਸਰੌਤਿਆਂ ਸੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਛੇਕ] ਸੱਲਾਂ ਸੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) [=ਪੀੜ, ਦੁੱਖ] ਸੱਲ (ਕਿ, ਸਕ) :– ਸੱਲਣਾ : [ਸੱਲਣੇ ਸੱਲਣੀ ਸੱਲਣੀਆਂ; ਸੱਲਣ ਸੱਲਣੋਂ] ਸੱਲਦਾ : [ਸੱਲਦੇ ਸੱਲਦੀ ਸੱਲਦੀਆਂ; ਸੱਲਦਿਆਂ] ਸੱਲਦੋਂ : [ਸੱਲਦੀਓਂ ਸੱਲਦਿਓ ਸੱਲਦੀਓ] ਸੱਲਾਂ : [ਸੱਲੀਏ ਸੱਲੇਂ ਸੱਲੋ ਸੱਲੇ ਸੱਲਣ] ਸੱਲਾਂਗਾ/ਸੰਲਾਂਗੀ : [ਸੱਲਾਂਗੇ/ਸੱਲਾਂਗੀਆਂ ਸੱਲੇਂਗਾ/ਸੱਲੇਂਗੀ ਸੱਲੋਗੇ/ਸੱਲੋਗੀਆਂ ਸੱਲੇਗਾ/ਸੱਲੇਗੀ ਸੱਲਣਗੇ/ਸੱਲਣਗੀਆਂ] ਸੱਲਿਆ : [ਸੱਲੇ ਸੱਲੀ ਸੱਲੀਆਂ; ਸੱਲਿਆਂ] ਸੱਲੀਦਾ : [ਸੱਲੀਦੇ ਸੱਲੀਦੀ ਸੱਲੀਦੀਆਂ] ਸੱਲੂੰ : [ਸੱਲੀਂ ਸੱਲਿਓ ਸੱਲੂ] ਸੰਲਗਨ (ਵਿ) ਸਲੰਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੰਡਰਾਂ; ਸਲੰਡਰੀ (ਵਿ) ਸਲਤਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਤਨਤਾਂ ਸਲਫਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: sulphur] ਸਲਫਰੀ (ਵਿ) ਸਲਫੇਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: sulphate] ਸਲਵਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਵਾਰਾਂ ਸਲਵਾਰੋਂ ਸਲ੍ਹਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲ੍ਹਾਬੇ; ਸਲ੍ਹਾਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲ੍ਹਾਬਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਲ੍ਹਾਬੇ ਸਲ੍ਹਾਬਿਆਂ ਸਲ੍ਹਾਬੀ (ਇਲਿੰ) ਸਲ੍ਹਾਬੀਆਂ] ਸੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ] ਸੱਲੇ ਸਲਾਈਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਈਡਾਂ ਸਲਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਹਾਂ ਸਲਾਹੀਂ; †ਸਲਾਹਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਾਹ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ]:- ਸਲਾਹਾਂ : [ਸਲਾਹੀਏ ਸਲਾਹੇਂ ਸਲਾਹੋ ਸਲਾਹੇ ਸਲਾਹੁਣ] ਸਲਾਹਾਂਗਾਂ/ਸਲਾਹਾਂਗੀ : ਸਲਾਹਾਂਗੇ/ਸਲਾਹਾਂਗੀਆਂ ਸਲਾਹੇਂਗਾ/ਸਲਾਹੇਂਗੀ ਸਲਾਹੋਗੇ/ਸਲਾਹੋਗੀਆਂ ਸਲਾਹੇਗਾ/ਸਲਾਹੇਗੀ ਸਲਾਹੁਣਗੇ/ਸਲਾਹੁਣਗੀਆਂ] ਸਲਾਹਿਆ : [ਸਲਾਹੇ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੀਆਂ: ਸਲਾਹਿਆਂ] ਸਲਾਹੀਦਾ : [ਸਲਾਹੀਦੇ ਸਲਾਹੀਦੀ ਸਲਾਹੀਦੀਆਂ] ਸਲਾਹੁਣਾ : [ਸਲਾਹੁਣੇ ਸਲਾਹੁਣੀ ਸਲਾਹੁਣੀਆਂ; ਸਲਾਹੁਣ ਸਲਾਹੁਣੋਂ] ਸਲਾਹੁੰਦਾ : [ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਸਲਾਹੁੰਦੀਆਂ; ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ] ਸਲਾਹੁੰਦੋਂ : [ਸਲਾਹੁੰਦੀਓਂ ਸਲਾਹੁੰਦਿਓ ਸਲਾਹੁੰਦੀਓ] ਸਲਾਹੂੰ : [ਸਲਾਹੀਂ ਸਲਾਹਿਓ ਸਲਾਹੂ] ਸਲਾਹਕਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸਲਾਹਕਾਰੋ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਲਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਾਨਾ (ਵਿ) ਸਲਾਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਮਾਂ ਸਲਾਮਾਲੈਕਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਮਤ (ਵਿ) ਸਲਾਮਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਮ-ਦੁਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਮੀਆਂ; ਸਲਾਮੀਦਾਰ (ਵਿ) ਸਲਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਾਰੇ ਸਲਾਰਿਆਂ ਸਲਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਾਰੀਆਂ ਸਲਿੱਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਲੀਸ (ਵਿ) ਸਲੀਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੀਕੇ ਸਲੀਕਿਆਂ; ਸਲੀਕੇਦਾਰ (ਵਿ) ਸਲੀਕੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲੀਪਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: sleeper/slipper] ਸਲੀਪਰਾਂ ਸਲੀਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲੀਬੀ (ਵਿ) ਸਲੀਵ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: sleeve] ਸਲੂਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੂਕਾਂ ਸਲੂਕੋਂ ਸਲੂਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੜਤੀ] ਸਲੂਕੇ ਸਲੂਣਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਸਲੂਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਸਲੂਣੇ ਸਲੂਣਿਆਂ; ਸਲੂਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਲੂਣੀਆਂ] ਸਲੂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : salute] ਸਲੂਟਾਂ ਸਲੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ] ਸਲੇਸ਼ਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸਲੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲੇਟਾਂ, ਸਲੇਟੀ (ਵਿ) ਸਲੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸਲੇਟੀ ਪੈਨਸਿਲ] ਸਲੇਟੀਆਂ ਸਲੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸਿਆਲ ਦਾ ਇਲਿੰ] ਸਲੇਟੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਲੇਟੀਓ ਸਲੋਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੋਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਵੇਲ] ਸਲੋਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੋਕਾਂ ਸਲੋਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੋਤਰਾਂ ਸਲੋਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲੋਤਰੀਆਂ; ਸਲੋਤਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਲੋਤਰੀਓ ਸਲ਼ੰਘ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲ਼ੰਘਾਂ ਸਲ਼ੰਘ-ਭਰ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਸਲ਼ੰਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲ਼ੰਘੇ ਸਲ਼ੰਘਿਆਂ ਸਲ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਲ਼ਾਈਆਂ ਸਵਖਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵਖਤੇ (ਕਿਵਿ) ਸਵੱਯਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵੱਯੇ ਸਵੱਯਾਂ ਸਵਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਵੱਲੇ ਸਵੱਲਿਆਂ ਸਵੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਵੱਲੀਆਂ] ਸਵਾ (ਵਿ) [=੧ †੧/੪, ੧.੨੫] †ਸਵਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਵਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸਿਉਂ' ਤੋਂ]:- ਸਵਾਉਣਾ : [ਸਵਾਉਣੇ ਸਵਾਉਣੀ ਸਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਵਾਉਣ ਸਵਾਉਣੋਂ] ਸਵਾਉਂਦਾ : [ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਵਾਉਂਦਿਓ ਸਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਵਾਊਂ : [ਸਵਾਈਂ ਸਵਾਇਓ ਸਵਾਊ] ਸਵਾਇਆ : [ਸਵਾਏ ਸਵਾਈ ਸਵਾਈਆਂ; ਸਵਾਇਆਂ] ਸਵਾਈਦਾ : [ਸਵਾਈਦੇ ਸਵਾਈਦੀ ਸਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਵਾਵਾਂ : [ਸਵਾਈਏ ਸਵਾਏਂ ਸਵਾਓ ਸਵਾਏ ਸਵਾਉਣ] ਸਵਾਵਾਂਗਾ/ਸਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਵਾਏਂਗਾ/ਸਵਾਏਂਗੀ ਸਵਾਓਗੇ/ਸਵਾਓਗੀਆਂ ਸਵਾਏਗਾ/ਸਵਾਏਗੀ ਸਵਾਉਣਗੇ/ਸਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਵਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਵਾਏ ਸਵਾਈ (ਇਲਿੰ) ਸਵਾਈਆਂ] ਸਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਿਊਣ ਦੀ ਉਜਰਤ] ਸੰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਵਾਦਾਂ ਸਵਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵਾਰਾਂ ਸਵਾਰੋਂ; ਸਵਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸਵਾਰੋ ਸਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵਾਲਾਂ ਸਵਾਲੋਂ; ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਸਵਾਲੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵਾਲੀਆਂ; ਸਵਾਲੀਆ (ਵਿ) ਸਵਿਸਤਾਰ (ਕਿਵਿ) ਸੰਵਿਧਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (ਵਿ) ਸੰਵਿਧਾਨੀ (ਵਿ) ਸੰਵੇਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਜਜ਼ਬਾ] ਸੰਵੇਦਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਸੰਵੇਦਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸਵੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਵੇਰਸਾਰ (ਕਿਵ) ਸਵੇਰੇ (ਕਿਵਿ) ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ (ਕਿਵ); †ਅਵੇਰ-ਸਵੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਵੇਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਵੇਲ਼ੇ (ਕਿਵ) ਸੜ (ਕਿ, ਅਕ):- ਸੜਦਾ : [ਸੜਦੇ ਸੜਦੀ ਸੜਦੀਆਂ; ਸੜਦਿਆਂ ] ਸੜਦੋਂ : [ਸੜਦੀਓਂ ਸੜਦਿਓ ਸੜਦੀਓ] ਸੜਨਾ : [ਸੜਨੇ ਸੜਨੀ ਸੜਨੀਆਂ; ਸੜਨ ਸੜਨੋਂ] ਸੜਾਂ : [ਸੜੀਏ ਸੜੇਂ ਸੜੋ ਸੜੇ ਸੜਨ ] ਸੜਾਂਗਾ/ਸੜਾਂਗੀ : [ਸੜਾਂਗੇ/ਸੜਾਂਗੀਆਂ ਸੜੇਂਗਾ/ਸੜੇਂਗੀ ਸੜੋਗੇ/ਸੜੋਗੀਆਂ ਸੜੇਗਾ/ਸੜੇਗੀ ਸੜਨਗੇ/ਸੜਨਗੀਆਂ] ਸੜਿਆ : [ਸੜੇ ਸੜੀ ਸੜੀਆਂ; ਸੜਿਆਂ] ਸੜੀਦਾ ਸੜੂੰ : [ਸੜੀਂ ਸੜਿਓ ਸੜੂ] ਸੜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੜਕਾਂ ਸੜਕੀਂ ਸੜਕੇ ਸੜਕੋਂ; ਸੜਕੇ-ਸੜਕ(ਕਿਵਿ) ਸੜਕੋ-ਸੜਕ (ਕਿਵਿ) ਸੜਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੜਨ-ਭੁੱਜਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੜਵਾਉਣਾ : [ਸੜਵਾਉਣੇ ਸੜਵਾਉਣੀ ਸੜਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੜਵਾਉਣ ਸੜਵਾਉਣੋਂ] ਸੜਵਾਉਂਦਾ : [ਸੜਵਾਉਂਦੇ ਸੜਵਾਉਂਦੀ ਸੜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੜਵਾਉਂਦਿਓ ਸੜਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੜਵਾਊਂ : [ਸੜਵਾਈਂ ਸੜਵਾਇਓ ਸੜਵਾਊ] ਸੜਵਾਇਆ : [ਸੜਵਾਏ ਸੜਵਾਈ ਸੜਵਾਈਆਂ; ਸੜਵਾਇਆਂ] ਸੜਵਾਈਦਾ : [ਸੜਵਾਈਦੇ ਸੜਵਾਈਦੀ ਸੜਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੜਵਾਵਾਂ : [ਸੜਵਾਈਏ ਸੜਵਾਏਂ ਸੜਵਾਓ ਸੜਵਾਏ ਸੜਵਾਉਣ] ਸੜਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੜਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੜਵਾਏਂਗਾ/ਸੜਵਾਏਂਗੀ ਸੜਵਾਓਗੇ/ਸੜਵਾਓਗੀਆਂ ਸੜਵਾਏਗਾ/ਸੜਵਾਏਗੀ ਸੜਵਾਉਣਗੇ/ਸੜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੜ੍ਹਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੜ੍ਹਾਕੇ ਸੜ੍ਹਾਕਿਆਂ ਸੜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :– ਸੜਾਉਣਾ : [ਸੜਾਉਣੇ ਸੜਾਉਣੀ ਸੜਾਉਣੀਆਂ; ਸੜਾਉਣ ਸੜਾਉਣੋਂ] ਸੜਾਉਂਦਾ : [ਸੜਾਉਂਦੇ ਸੜਾਉਂਦੀ ਸੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੜਾਉਂਦੋਂ : [ਸੜਾਉਂਦੀਓਂ ਸੜਾਉਂਦਿਓ ਸੜਾਉਂਦੀਓ] ਸੜਾਊਂ : [ਸੜਾਈਂ ਸੜਾਇਓ ਸੜਾਊ] ਸੜਾਇਆ [ਸੜਾਏ ਸੜਾਈ ਸੜਾਈਆਂ; ਸੜਾਇਆਂ] ਸੜਾਈਦਾ : [ਸੜਾਈਦੇ ਸੜਾਈਦੀ ਸੜਾਈਦੀਆਂ ] ਸੜਾਵਾਂ : [ਸੜਾਈਏ ਸੜਾਏਂ ਸੜਾਓ ਸੜਾਏ ਸੜਾਉਣ] ਸੜਾਵਾਂਗਾ/ਸੜਾਵਾਂਗੀ : [ਸੜਾਵਾਂਗੇ/ਸੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੜਾਏਂਗਾ/ਸੜਾਏਂਗੀ ਸੜਾਓਗੇ/ਸੜਾਓਗੀਆਂ ਸੜਾਏਗਾ/ਸੜਾਏਗੀ ਸੜਾਉਣਗੇ/ਸੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੜਾਂਹਦ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੜੀਅਲ (ਵਿ) ਸੜੂ (ਵਿ) ਸੜੇਹਾਨ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸੜਾਂਹਦ] *'ਸੜਾਂਹਦ' ਅਤੇ 'ਸੜਹਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਸ੍ਰਾਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਰਾਧਾਂ ਸ੍ਰਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਰਾਪਾਂ ਸ੍ਰਾਪੋਂ; ਸ੍ਰਾਪਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ੍ਰਾਪੇ ਸ੍ਰਾਪਿਆਂ ਸ੍ਰਾਪੀ (ਇਲਿੰ) ਸ੍ਰਾਪੀਆਂ] ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਰੀ (ਵਿ) ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਰੀਨਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ (ਵਿ: ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ (ਵਿ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਰੋਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੋਮਾਂ] ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ੍ਰੋਤੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਸ੍ਰੋਤਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸ੍ਰੋਤਿਓ] ਸ੍ਵਸਤਿਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਸਥ (ਵਿ) [=ਤੰਦਰੁਸਤ] ਸ੍ਵਸਥਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਤੰਦਰੁਸਤੀ] ਸ੍ਵਾਸਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਿਹਤ] ਸ੍ਵਛ (ਵਿ) ਸ੍ਵਛਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵੰਬਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੰਬਰਾਂ, ਸ੍ਵੰਬਰੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਰਾਂ; ਸ੍ਵਰ-ਸੰਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵਰ-ਸੰਧੀਆਂ ਸ੍ਵਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਰ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਵਰ-ਯੰਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਰ-ਯੰਤਰੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵਰ-ਲਮਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਰਗ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਸ੍ਵਰਗ' ਤੇ 'ਸੁਰਗ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਸ੍ਵਰਗਾਂ ਸ੍ਵਰਗੋਂ; ਸ੍ਵਰਗੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਾਸਾਂ; ਸ੍ਵਾਸ-ਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਾਧੀਨ (ਵਿ) ਸ੍ਵਾਧੀਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵਾਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਾਰਥਾਂ; ਸ੍ਵਾਰਥ-ਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵਾਰਥਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਾਰਥੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵਾਰਥੀਆਂ; ਸ੍ਵਾਰਥੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ੍ਵਾਰਥੀਓ ਸ੍ਵਿੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵਿੱਚਾਂ ਸ੍ਵਿੱਚ-ਬੋਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵਿੱਚ-ਬੋਰਡਾਂ ਸ੍ਵੀਕਾਰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸ੍ਵੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਿ) ਸ੍ਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵੈ-(ਅਗੇ) ਸ੍ਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ( ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੈ-ਅਧੀਨ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਤ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਸੰਜਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੈਸੰਜਮੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਸਿੱਧ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਚਾਲਿਤ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਜੀਵਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵੈਜੀਵਨੀਆਂ ਸ੍ਵੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਮਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੈਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ੍ਵੈਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੈਵਿਸ਼ਵਾਸੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਵਿਰੋਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ੍ਵੈਵਿਰੋਧੀ (ਵਿ) ਸ੍ਵੈਟਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਸ੍ਵੈਟਰਾਂ ਸਾਂ (ਕਿ, ਅਪੂ) [: ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ] ਸਾਉਣ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਉਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਾਉਣੀਆਂ ਸਾਉਣੀਓਂ] ਸਾਉਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਉਲ਼ੇ; ਸਾਉਲ਼ਿਆਂ ਸਾਉਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਉਲ਼ੀਆਂ] ਸਾਊ (ਵਿ) ਸਾਊਆਂ; ਸਾਊਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਊਓ ਸਾਊਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਊਪੁਣੇ ਸਾਊਥਾਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: Southal] ਸਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਏ ਸਾਏਦਾਰ (ਵਿ) ਸਾਇੰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਇੰਸਾਂ, ਸਾਇੰਸੀ (ਵਿ) ਸਾਇੰਟਿਫ਼ਿਕ (ਵਿ) ਸਾਇੰਸਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ; ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਸਾਇੰਸਦਾਨੋ ਸਾਇਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: siren] ਸਾਇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਇਲਾਂ ਸਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਈਆਂ ਸਾਂਈਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਂਈਂਆਂ ਸਾਂਈਂਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਂਈਂਓ †ਸੈਂਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਈਕਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਈਕਲੋਂ; ਸਾਈਕਲ-ਸਟੈਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਈਕਲ-ਸ਼ੈੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: psychology] ਸਾਈਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਈਡੀਂ [: ਦੋਹੀਂ ਸਾਈਡੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ] ਸਾਈਡੋਂ ਸਾਈਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: sign] ਸਾਈਨਾਂ; ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂ ਸਾਈਫਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: syphon] ਸਾਏਬਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਏਬਾਨਾਂ ਸਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਾਂ ਸਾਹੀਂ ਸਾਹੇ [: ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ] ਸਾਹੋਂ [: ਸਾਹੋਂ ਉੱਖੜਿਆ]; ਸਾਹ-ਸਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹੋ-ਸਾਹ (ਕਿਵਿ) ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ (ਕਿਵਿ) ਸਾਹਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਸਹੀਣ (ਵਿ) ਸਾਹਸੀ (ਵਿ) ਸਾਂਹਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾਂਹਸੀਆਂ; ਸਾਂਹਸੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਂਹਸੀਓ ਸਾਂਹਸਿਆਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਂਹਸਿਆਣੀਆਂ ਸਾਂਹਸਿਆਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਾਂਹਸਿਆਣੀਓ] ਸਾਹਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਤਰ] ਸਾਹਲਾਂ ਸਾਹਵਾਂ (ਵਿ; ਕਿਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਹਵੇਂ ਸਾਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਾਹਵੀਂਆਂ] ਸਾਹਵੇਂ (ਕਿਵ) ਸਾਹਵਿਓਂ (ਕਿਵਿ) ਸਾਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹੇ; ਸਾਹਿਓਂ; ਸਾਹੇ-ਚਿੱਠੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹੇ-ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹੇ-ਬੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਹੇ-ਬੱਧੇ ਸਾਹੇ-ਬੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਹੇ-ਬੱਧੀਆਂ] ਸਾਹਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਤਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਸਮੀਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਤ-ਪੜਚੋਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਤਿਕ (ਵਿ) ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਬਾਂ; ਸਾਹਿਬਾ (ਸੰਬੋ) ਸਾਹਿਬੋ ਸਾਹਿਬਾ* (ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਬਾਨ* (ਬਵ) *'ਸਾਹਿਬਾ' ਤੇ 'ਸਾਹਿਬਾਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ-ਸਲਾਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਬ-ਸਲਾਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ]; ਸਾਹਿਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਹਿਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਲੋਂ; ਸਾਹਿਲੀ (ਵਿ) ਸਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕਾਂ ਸਾਕੀ ਸਾਕੋਂ; ਸਾਕ-ਅੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕਾਂ-ਅੰਗਾਂ ਸਾਕੀਂ-ਅੰਗੀਂ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕਾਗੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਕਾਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਕਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕੇ ਸਾਕਿਆਂ ਸਾਕਾਰ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸਾਕੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਕੀਆਂ; ਸਾਕੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਕੀਓ ਸਾਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ] ਸਾਂਖ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ] ਸਾਂਖ-ਦਰਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਖਿਆਤ (ਵਿ) ਸਾਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਖੀਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਸਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਂਗ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਸਾਂਗਾਂ ਸਾਂਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਂਗੀਆਂ ਸਾਂਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ] ਸਾਂਗਾਂ ਸਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਰਾਂ ਸਾਗਰੋਂ; ਸਾਗਰ-ਤਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਰ-ਤਟੋਂ ਸਾਗਰ-ਤਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਰ-ਤਲੋਂ ਸਾਗਰ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ (ਵਿ) ਸਾਗਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਰ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਾਗਰੀ (ਵਿ) ਸਾਗਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਗਵਾਨੀ (ਵਿ) ਸਾਜ (ਕਿ, ਸਕ) :– ਸਾਜਣਾ : [ਸਾਜਣੇ ਸਾਜਣੀ ਸਾਜਣੀਆਂ; ਸਾਜਣ ਸਾਜਣੋਂ] ਸਾਜਦਾ : [ਸਾਜਦੇ ਸਾਜਦੀ ਸਾਜਦੀਆਂ; ਸਾਜਦਿਆਂ] ਸਾਜਦੋਂ : [ਸਾਜਦੀਓਂ ਸਾਜਦਿਓ ਸਾਜਦੀਓ] ਸਾਜਾਂ : [ਸਾਜੀਏ ਸਾਜੇਂ ਸਾਜੋ ਸਾਜੇ ਸਾਜਣ] ਸਾਜਾਂਗਾ/ਸਾਜਾਂਗੀ : [ਸਾਜਾਂਗੇ/ਸਾਜਾਂਗੀਆਂ ਸਾਜੇਂਗਾ/ਸਾਜੇਂਗੀ ਸਾਜੋਗੇ/ਸਾਜੋਗੀਆਂ ਸਾਜੇਗਾ/ਸਾਜੇਗੀ ਸਾਜਣਗੇ/ਸਾਜਣਗੀਆਂ] ਸਾਜਿਆ : [ਸਾਜੇ ਸਾਜੀ ਸਾਜੀਆਂ; ਸਾਜਿਆਂ] ਸਾਜੀਦਾ : [ਸਾਜੀਦੇ ਸਾਜੀਦੀ ਸਾਜੀਦੀਆਂ] ਸਾਜੂੰ : [ਸਾਜੀਂ ਸਾਜਿਓ ਸਾਜੂ] ਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਜ਼ਾਂ; ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਜ਼ਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੋਂ; ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਝਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਸਾਝਰੇ (ਕਿਵ) ਸਾਂਝਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝਿਆਂ ਸਾਂਝੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਂਝੀਆਂ] ਸਾਂਝੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ; = ਨੌਕਰ ਜਿਸਦਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ] ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਂਝੀਓ ਸਾਂਝੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਦੇਵੀ] ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲ਼ (ਨਾਂ,ਪੁ) ਸਾਂਝੀਵਾਲ਼ਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਟ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ] *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਂਟਾਂ ਸਾਟਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ] ਸਾਡਾ (ਪੜਨਾਵੀ ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਡੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਡੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਡੀਆਂ] ਸਾਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਢੇ** (ਵਿ, ਪੁ) **ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀਬੋਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ; ਜਿਵੇਂ 'ਸਾਢੇ ਸੱਤ, 'ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ' ਆਦਿ । ਸਾਂਢਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਢਣੀਆਂ ਸਾਂਢਣੀ-ਸਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਂਢਣੀ-ਸਵਾਰਾਂ ਸਾਂਢੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਂਢੂਆਂ; ਸਾਂਢੂਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਂਢੂਓ ਸਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਣਾਂ ਸਾਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ : ਸਾਣਾ ਮੰਜਾ] [ਸਾਣੇ ਸਾਣਿਆਂ ਸਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਣੀਆਂ] ਸਾਤਵਿਕ (ਵਿ) ਸਾਤਵਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਫ਼ਤਾ, ਸੱਤ ਦਾ ਅੰਕ] ਸਾਤੇ ਸਾਤਿਆਂ ਸਾਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਥੋਂ [=ਸਾਥ ਤੋਂ] ਸਾਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾਥੀਆਂ; ਸਾਥੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਥੀਓ ਸਾਥਣ (ਇਲਿੰ) ਸਾਥਣਾਂ ਸਾਥਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸਾਥਣੋ] ਸਾਥੋਂ (ਪੜ) [= ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ] ਸਾਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਦਲਬਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਦਲਬਾਰੋਂ ਸਾਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਦੇ ਸਾਦਿਆਂ ਸਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਦੀਆਂ]; †ਸਾਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਿਆਂ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀਆਂ] ਸਾ-ਦਿਹਾੜੀ (ਕਿਵਿ) [= ਓਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ] ਸਾਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧਾਂ; ਸਾਧਾ (ਸੰਬੋ) ਸਾਧੋ †ਸਾਧਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਾਧ-ਸੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸਾਧਸੰਗਤ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) * ਸਾਧਸੰਗਤ' ਜੋੜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਧ-ਸੰਗਤ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਾਧਸੰਗਤ' ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਸੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧ-ਬਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧ-ਬਾਣੇ †ਸਾਧ-ਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਾਧ-ਬੋਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ** (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) **ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਧ (ਕਿ, ਸਕ) [ਸੁਆਰ, ਬਣਾ] :- ਸਾਧਣਾ : [ਸਾਧਣੇ ਸਾਧਣੀ ਸਾਧਣੀਆਂ ਸਾਧਣ ਸਾਧਣੋਂ] ਸਾਧਦਾ : [ਸਾਧਦੇ ਸਾਧਦੀ ਸਾਧਦੀਆਂ; ਸਾਧਦਿਆਂ] ਸਾਧਦੋਂ : [ਸਾਧਦੀਓਂ ਸਾਧਦਿਓ ਸਾਧਦੀਓ] ਸਾਧਾਂ : [ਸਾਧੀਏ ਸਾਧੇਂ ਸਾਧੋ ਸਾਧੇ ਸਾਧਣ] ਸਾਧਾਂਗਾ/ਸਾਧਾਂਗੀ : [ਸਾਧਾਂਗੇ[ਸਾਧਾਂਗੀਆਂ ਸਾਧੋਗੇ/ਸਾਧੋਗੀਆਂ ਸਾਧੇਗਾ/ਸਾਧੇਗੀ ਸਾਧਣਗੇ/ਸਾਧਣਗੀਆਂ] ਸਾਧਿਆ : [ਸਾਧੇ ਸਾਧੀ ਸਾਧੀਆਂ; ਸਾਧਿਆਂ] ਸਾਧੀਦਾ : [ਸਾਧੀਦੇ ਸਾਧੀਦੀ ਸਾਧੀਦੀਆਂ] ਸਾਧੂੰ : [ਸਾਧੀਂ ਸਾਧਿਓ ਸਾਧੂ] ਸਾਧਸੰਗਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧਕਾਂ; ਸਾਧਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸਾਧਕੋ ਸਾਧਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧਣੀਆਂ ਸਾਧਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਾਧਣੀਓ ਸਾਧਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧਨਾਵਾਂ; †ਸਾਧਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧ-ਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧ-ਬੋਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਧਿਤ (ਵਿ) ਸਾਧੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਧੂਆਂ ਸਾਧੂਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਧੂਓ ਸਾਧੂ-ਸੁਭਾ (ਵਿ) ਸਾਧੂ-ਭੇਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਨ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਨ੍ਹਾਂ; ਸਾਨ੍ਹਾ (ਸੰਬੋ) ਸਾਨ੍ਹੋ ਸਾਨ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਨ੍ਹੇ ਸਾਨ੍ਹਿਆਂ ਸਾਨੀ (ਵਿ) [= ਬਰਾਬਰ ਦਾ] ਸਾਨੂੰ (ਪੜ) ਸਾਪੇਖ (ਵਿ) ਸਾਪੇਖਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਪੇਖਤਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ)[ਅੰ-relativism] ਸਾਪੇਖਿਅਕ (ਵਿ) ਸਾਪੇਖੀ (ਵਿ) ਸਾਫ਼ (ਵਿ) †ਸਫ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) †ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਾਫ਼ਗੋ (ਵਿ) ਸਾਫ਼ਗੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਫ਼-ਦਿਲ (ਵਿ) ਸਾਫ਼-ਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਿਆਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ] ਸਾਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾਫ਼ੇ ਸਾਫ਼ਿਆਂ ਸਾਫ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਫ਼ੀਆਂ] ਸਾਬਕਾ (ਵਿ) ਸਾਬਣ *** (ਨਾਂ, ਪੁ) ***'ਸਾਬਣ' ਤੇ 'ਸਬੂਣ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਸਾਬਣਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਬਣਦਾਨੀਆਂ ਸਾਬਤ (ਵਿ) ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ (ਵਿ) ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ (ਵਿ) ਸਾਬਤਾ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਸਾਬਤਾ' ਤੇ 'ਸਬੂਤਾ'-ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। [ਸਾਬਤੇ ਸਾਬਤਿਆਂ ਸਾਬਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਬਤੀਆਂ] ਸਾਬਰ (ਵਿ) [= ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸਾਬੂਦਾਣਾ** (ਨਾਂ, ਪੁ) **ਮਲਵਈ ਰੂਪ 'ਸਾਗੂਦਾਣਾ' ਹੈ । ਸਾਬੂਦਾਣੇ ਸਾਂਭ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਂਭ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਾਂਭਣਾ : [ਸਾਂਭਣੇ ਸਾਂਭਣੀ ਸਾਂਭਣੀਆਂ; ਸਾਂਭਣ ਸਾਂਭਣੋਂ] ਸਾਂਭਦਾ : [ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਂਭਦੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ; ਸਾਂਭਦਿਆਂ] ਸਾਂਭਦੋਂ : [ਸਾਂਭਦੀਓਂ ਸਾਂਭਦਿਓ ਸਾਂਭਦੀਓ] ਸਾਂਭਾਂ : [ਸਾਂਭੀਏ ਸਾਂਭੇਂ ਸਾਂਭੋ ਸਾਂਭੇ ਸਾਂਭਣ] ਸਾਂਭਾਂਗਾ/ਸਾਂਭਾਂਗੀ : [ਸਾਂਭਾਂਗੇ/ਸਾਂਭਾਂਗੀਆਂ ਸਾਂਭੇਂਗਾ/ਸਾਂਭੇਂਗੀ ਸਾਂਭੋਗੇ/ਸਾਂਭੋਗੀਆਂ ਸਾਂਭੇਗਾ/ਸਾਂਭੇਗੀ ਸਾਂਭਣਗੇ/ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ] ਸਾਂਭਿਆ : [ਸਾਂਭੇ ਸਾਂਭੀ ਸਾਂਭੀਆਂ; ਸਾਂਭਿਆਂ] ਸਾਂਭੀਦਾ : [ਸਾਂਭੀਦੇ ਸਾਂਭੀਦੀ ਸਾਂਭੀਦੀਆਂ] ਸਾਂਭੂੰ : [ਸਾਂਭੀਂ ਸਾਂਭਿਓ ਸਾਂਭੂ] ਸਾਂਭਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿਰਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ] ਸਾਂਭਰਾਂ ਸਾਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਮਾਂ ਸਾਮੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮੰਤਾਂ; ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਮੰਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸਾਮੰਤਵਾਦੀਆਂ ਸਾਮੰਤੀ (ਵਿ) ਸਾਮਰਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ (ਵਿ) ਸਾਮਰਾਜੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸਾਮਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਵਾਦੀਆਂ; ਸਾਮਵਾਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਮਵਾਦੀਓ ਸਾਮਵੇਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਮਵੇਦੀ (ਵਿ) ਸਾਮ੍ਹਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ] ਸਾਮ੍ਹਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਮ੍ਹਣੀਆਂ]; †ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸਾਮ੍ਹਣੇ (ਕਿਵਿ) ਸਾਮ੍ਹਣਿਓਂ (ਕਿਵਿ) ਸਾਮੀ (ਵਿ) [ਅੰ-Semitic] ਸਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤੱਤ, ਨਿਚੋੜ] †ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ] ਸਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਾਰਦਾ : [ਸਾਰਦੇ ਸਾਰਦੀ ਸਾਰਦੀਆਂ; ਸਾਰਦਿਆਂ] ਸਾਰਦੋਂ : [ਸਾਰਦੀਓਂ ਸਾਰਦਿਓ ਸਾਰਦੀਓ] ਸਾਰਨਾ : [ਸਾਰਨੇ ਸਾਰਨੀ ਸਾਰਨੀਆਂ; ਸਾਰਨ ਸਾਰਨੋਂ] ਸਾਰਾਂ : [ਸਾਰੀਏ ਸਾਰੇਂ ਸਾਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰਨ] ਸਾਰਾਂਗਾ/ਸਾਰਾਂਗੀ : [ਸਾਰਾਂਗੇ/ਸਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸਾਰੇਂਗਾ/ਸਾਰੇਂਗੀ ਸਾਰੋਗੇ/ਸਾਰੋਗੀਆਂ ਸਾਰੇਗਾ/ਸਾਰੇਗੀ ਸਾਰਨਗੇ/ਸਾਰਨਗੀਆਂ] ਸਾਰਿਆ : [ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ] ਸਾਰੀਦਾ : [ਸਾਰੀਦੇ ਸਾਰੀਦੀ ਸਾਰੀਦੀਆਂ] ਸਾਰੂੰ : [ਸਾਰੀਂ ਸਾਰਿਓ ਸਾਰੂ ] ਸਾਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਰਸਾਂ ਸਾਰਸ੍ਵਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸਾਰੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਰੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਸਾਰਜੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : sergeant] ਸਾਰਜੰਟਾਂ; ਸਾਰਜੰਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਰਥਕ (ਵਿ) ਸਾਰਥਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਰਥਵਾਨ] ਸਾਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸੂਚੀ] ਸਾਰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ; ਸਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਰੀਆਂ] ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲਾਂ ਸਾਲੀਂ ਸਾਲੋਂ; †ਸਲਾਨਾ (ਵਿ) ਸਾਲ-ਗਿਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ (ਕਿਵਿ) ਸਾਲੋ-ਸਾਲ (ਕਿਵਿ) ਸਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ] ਸਾਲੀ (ਵਿ) ਸਾਲਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲਸਾਂ; ਸਾਲਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਲਗਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲਗਰਾਮਾਂ ਸਾਲਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ ] ਸਾਲਮ (ਵਿ) ਸਾਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲੂਆਂ ਸਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਲ਼ੇ ਸਾਲ਼ਿਆਂ ਸਾਲ਼ਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਾਲ਼ਿਓ †ਸਾਲ਼ੇਹਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਲ਼ੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਾਲ਼ੀਓ ਸਾਲ਼ੇਹਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਲ਼ੇਹਾਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨ (ਵਿ) ਸਾਵਧਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾਵਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹਰਿਆਉਲੀ; ਲਹਿੰ] ਸਾਂਵਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ ] [ਸਾਂਵਲੇ ਸਾਂਵਲਿਆਂ ਸਾਂਵਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਂਵਲੀਆਂ] ਸਾਵਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਵੇ ਸਾਵਿਆਂ ਸਾਵੀ (ਇਲਿੰ) ਸਾਵੀਆਂ] ਸਾਂਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ] ਸਾਂਵੇਂ* *ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਂਵਿਆਂ ਸਾਂਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਾਂਵੇਂ ਸਾਂਵਿਆਂ ਸਾਂਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਾਂਵੀਂਆਂ] ਸਾਂਵਾਂ-ਸਾਂਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) ਸਾਂਵੀਂ-ਸਾਂਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਾਂਵੋਂ–ਸਾਂਵਾਂ (ਕਿਵ) ਸਾਂਵੋਂ-ਸਾਂਵੀਂ (ਕਿਵ) ਸਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਾੜਵੇਂ; ਸਾੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸਾੜਵੀਆਂ †ਸਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਾੜਦਾ : [ਸਾੜਦੇ ਸਾੜਦੀ ਸਾੜਦੀਆਂ; ਸਾੜਦਿਆਂ] ਸਾੜਦੋਂ : [ਸਾੜਦੀਓਂ ਸਾੜਦਿਓ ਸਾੜਦੀਓ] ਸਾੜਨਾ : [ਸਾੜਨੇ ਸਾੜਨੀ ਸਾੜਨੀਆਂ; ਸਾੜਨ ਸਾੜਨੋਂ] ਸਾੜਾਂ : [ਸਾੜੀਏ ਸਾੜੇਂ ਸਾੜੋ ਸਾੜੇ ਸਾੜਨ] ਸਾੜਾਂਗਾ/ਸਾੜਾਂਗੀ : [ਸਾੜਾਂਗੇ/ਸਾੜਾਂਗੀਆਂ ਸਾੜੋਗੇ/ਸਾੜੋਗੀਆਂ ਸਾੜੇਗਾ/ਸਾੜੇਗੀ ਸਾੜਨਗੇ/ਸਾੜਨਗੀਆਂ] ਸਾੜਿਆ : [ਸਾੜੇ ਸਾੜੀ ਸਾੜੀਆਂ; ਸਾੜਿਆਂ] ਸਾੜੀਦਾ : [ਸਾੜੀਦੇ ਸਾੜੀਦੀ ਸਾੜੀਦੀਆਂ] ਸਾੜੂੰ : [ਸਾੜੀਂ ਸਾੜਿਓ ਸਾੜੂ] ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਾੜ੍ਹਸਤੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਾੜ੍ਹਸਤੀਏ ਸਾੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਓਂ] ਸਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਾੜੇ ਸਾੜਿਆਂ, ਸਾੜਿਓਂ] ਸਿਊਂ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿਊਂਈਦਾ : [ਸਿਊਂਈਦੇ ਸਿਊਂਈਦੀ ਸਿਊਂਦੀਆਂ] ਸਿਊਂਣਾ : [ਸਿਊਂਣੇ ਸਿਊਂਣੀ ਸਿਊਂਣੀਆਂ ਸਿਊਂਣ ਸਿਊਂਣੋਂ] ਸਿਊਂਦਾ : [ਸਿਊਂਦੇ ਸਿਊਂਦੀ ਸਿਊਂਦੀਆਂ ਸਿਊਂਦਿਆਂ] ਸਿਊਂਦੋਂ : [ਸਿਊਂਦੀਓਂ ਸਿਊਂਦਿਓ ਸਿਊਂਦੀਓ] ਸਿਊਂਵਾਂ : [ਸਿਊਂਈਂਏ ਸਿਊਂਵੇਂ ਸਿਊਂਵੋ ਸਿਊਂਵੇ ਸਿਊਂਣ] ਸਿਊਂਵਾਂਗਾ/ਸਿਊਂਵਾਂਗੀ : [ਸਿਊਂਵਾਂਗੇ/ਸਿਊਂਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਊਂਵੇਂਗਾ/ਸਿਊਂਵੇਂਗੀ ਸਿਊਂਵੋਗੇ/ਸਿਊਂਵੋਗੀਆਂ ਸਿਊਂਵੇਗਾ ਸਿਊਂਵੇਗੀ ਸਿਊਣਗੇ/ਸਿਊਣਗੀਆਂ] ਸਿਊਂਵੂੰ : [ਸਿਊਂਵੀਂ ਸਿਊਂਇਓ ਸਿਊਂਵੂ] ਸੀਤਾ ** **'ਸਿਊਂਤਾ', ‘ਸਿਊਂਤੇ', ‘ਸਿਊਂਤੀ,' ‘ਸਿਊਂਤੀਆਂ,’ ‘ਸਿਊਂਤਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਸੀਤੇ ਸੀਤੀ ਸੀਤੀਆਂ; ਸੀਤਿਆਂ] ਸਿਊਂਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਊਂਣਾਂ ਸਿਊਂਣੋਂ ਸਿਓਂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਓਂਕ-ਖਾਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਓਂਕ-ਖਾਧੇ ਸਿਓਂਕ-ਖਾਧਿਆਂ ਸਿਓਂਕ-ਖਾਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਓਂਕ-ਖਾਧੀਆਂ] ਸਿਆਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਿਆਸੀ (ਵਿ) ਸਿਆਹ (ਵਿ) ਸਿਆਹ-ਸਫ਼ੈਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਆਹੀਆਂ ਸਿਆਹੀ-ਚੱਟ (ਨਾਂ, ਪ ਸਿਆਹੀ-ਚੱਟਾਂ ਸਿਆਹੀ-ਚੂਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਹੀ-ਚੂਸਾਂ ਸਿਆਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਆਣੂ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਣ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿਆਣਦਾ : [ਸਿਆਣਦੇ ਸਿਆਣਦੀ ਸਿਆਣਦੀਆਂ; ਸਿਆਣਦਿਆਂ] ਸਿਆਣਦੋਂ : [ਸਿਆਣਦੀਓਂ ਸਿਆਣਦਿਓ ਸਿਆਣਦੀਓ] ਸਿਆਣਨਾ : [ਸਿਆਣਨੇ ਸਿਆਣਨੀ ਸਿਆਣਨੀਆਂ; ਸਿਆਣ ਸਿਆਣਨੋਂ] ਸਿਆਣਾਂ : [ਸਿਆਣੀਏ ਸਿਆਣੇਂ ਸਿਆਣੋ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣਨ] ਸਿਆਣਾਂਗਾ/ਸਿਆਣਾਂਗੀ [ਸਿਆਣਾਂਗੇ/ਸਿਆਣਾਂਗੀਆਂ ਸਿਆਣੇਂਗਾ/ਸਿਆਣੇਂਗੀ ਸਿਆਣੋਗੇ/ਸਿਆਣੋਗੀਆਂ ਸਿਆਣੇਗਾ/ਸਿਆਣੇਗੀ ਸਿਆਣਨਗੇ/ਸਿਆਣਨਗੀਆਂ] ਸਿਆਣਿਆ* : *‘ਸਿਆਤਾ,’‘ਸਿਆਤੇ', ‘ਸਿਆਤੀ,' ‘ਸਿਆਤੀਆਂ,' ‘ਸਿਆਤਿਆਂ' ਵੀ ਮਾਝੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀਆਂ; ਸਿਆਣਿਆਂ] ਸਿਆਣੀਦਾ : [ਸਿਆਣੀਦੇ ਸਿਆਣੀਦੀ ਸਿਆਣੀਦੀਆਂ] ਸਿਆਣੂੰ : [ਸਿਆਣੀਂ ਸਿਆਣਿਓ ਸਿਆਣੂ] ਸਿਆਣਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ : ਸਿਆਣਫ] ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਿਆਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਿਆਣਿਓ ਸਿਆਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਿਆਣੀਓ]; ਸਿਆਣਾ-ਬਿਆਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਆਣੇ-ਬਿਆਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ-ਬਿਆਣਿਆਂ ਸਿਆਣੀ-ਬਿਆਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਆਣੀਆਂ-ਬਿਆਣੀਆਂ] ਸਿਆਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਪੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਸਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸਿਆਲਾਂ ਸਿਆਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); †ਸਲੇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਆਲਕੋਟ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ; ਸਿਆਲਕੋਟੀ (ਵਿ) ਸਿਆਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆਲ਼ਾਂ ਸਿਆਲ਼ੀਂ ਸਿਆਲ਼ੋਂ; ਸਿਆਲ਼ੀ (ਵਿ) ਸਿਆਲ਼ੂ (ਵਿ) ਸਿਆੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਆੜਾਂ ਸਿਆੜੀਂ ਸਿਆੜੇ ਸਿਆੜੋਂ; ਸਿਆੜੇ-ਸਿਆੜ (ਕਿਵਿ) ਸਿਸਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਿਸਕਣਾ : [ਸਿਸਕਣ ਸਿਸਕਣੋਂ] ਸਿਸਕਦਾ : [ਸਿਸਕਦੇ ਸਿਸਕਦੀ ਸਿਸਕਦੀਆਂ; ਸਿਸਕਦਿਆਂ] ਸਿਸਕਦੋਂ : [ਸਿਸਕਦੀਓਂ ਸਿਸਕਦਿਓ ਸਿਸਕਦੀਓ] ਸਿਸਕਾਂ : [ਸਿਸਕੀਏ ਸਿਸਕੇਂ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਕੇ ਸਿਸਕਣ] ਸਿਸਕਾਂਗਾ/ਸਿਸਕਾਂਗੀ : [ਸਿਸਕਾਂਗੇ/ਸਿਸਕਾਂਗੀਆਂ ਸਿਸਕੇਂਗਾ/ਸਿਸਕੇਂਗੀ ਸਿਸਕੋਗੇ/ਸਿਸਕੋਗੀਆਂ ਸਿਸਕੇਗਾ/ਸਿਸਕੇਗੀ ਸਿਸਕਣਗੇ/ਸਿਸਕਣਗੀਆਂ] ਸਿਸਕਿਆ : [ਸਿਸਕੇ ਸਿਸਕੀ ਸਿਸਕੀਆਂ; ਸਿਸਕਿਆਂ] ਸਿਸਕੀਦਾ ਸਿਸਕੂੰ : [ਸਿਸਕੀਂ ਸਿਸਕਿਓ ਸਿਸਕੂ] ਸਿਸਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਸਕੀਆਂ ਸਿਸਟਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਸਟਮਾਂ ਸਿਸਟਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਸਟਰਾਂ ਸਿਹਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਹਤ-ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਹਤ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਿਹਤ-ਅਫ਼ਜ਼ਾ (ਵਿ) ਸਿਹਤਮੰਦ (ਵਿ) ਸਿਹਤਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਹਤਯਾਬ (ਵਿ) ਸਿਹਤਯਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਵਿਭਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਹਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਹਰੇ ਸਿਹਰਿਆਂ ਸਿਹਰੇਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਹਰੇ-ਬੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਿਹਰੇ-ਬੱਧੇ ਸਿਹਰਾ-ਬੰਨ੍ਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਹੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਪੰਛੀ] ਸਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗ] ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਸਿੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਕਾਂ ਸਿਕੰਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਕੰਦਰੀ (ਵਿ) ਸਿੱਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਕਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਕਲੀਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ; ਸਿਕਲੀਗਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸਿਕਲੀਗਰੋ ਸਿਕਲੀਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ('ਸੇਕ' ਤੋਂ] :— ਸਿਕਵਾਉਣਾ : [ਸਿਕਾਵਾਉਣੇ ਸਿਕਵਾਉਣੀ ਸਿਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਿਕਵਾਉਣ ਸਿਕਵਾਉਣੋਂ ] ਸਿਕਵਾਉਂਦਾ : [ਸਿਕਵਾਉਂਦੇ ਸਿਕਵਾਉਂਦੀ ਸਿਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿਕਵਾਉਂਦਿਓ ਸਿਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਿਕਵਾਊਂ : [ਸਿਕਵਾਈਂ ਸਿਕਵਾਇਓ ਸਿਕਵਾਊ] ਸਿਕਵਾਇਆ : [ਸਿਕਵਾਏ ਸਿਕਵਾਈ ਸਿਕਵਾਈਆਂ; ਸਿਕਵਾਇਆਂ] ਸਿਕਵਾਈਦਾ : [ਸਿਕਵਾਈਦੇ ਸਿਕਵਾਈਦੀ ਸਿਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਿਕਵਾਵਾਂ : [ਸਿਕਵਾਈਏ ਸਿਕਵਾਏਂ ਸਿਕਵਾਓ ਸਿਕਵਾਏ ਸਿਕਵਾਉਣ ] ਸਿਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਕਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਿਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਕਵਾਏਂਗਾ/ਸਿਕਵਾਏਂਗੀ ਸਿਕਵਾਓਗੇ/ਸਿਕਵਾਓਗੀਆਂ ਸਿਕਵਾਏਗਾ/ਸਿਕਵਾਏਗੀ ਸਿਕਵਾਉਣਗੇ/ਸਿਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿੱਕੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਕੜਾਂ ਸਿਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸੇਕ' ਤੋਂ] :- ਸਿਕਾਉਣਾ : [ਸਿਕਾਉਣੇ ਸਿਕਾਉਣੀ ਸਿਕਾਉਣੀਆਂ; ਸਿਕਾਉਣ ਸਿਕਾਉਣੋਂ] ਸਿਕਾਉਂਦਾ : [ਸਿਕਾਉਂਦੇ ਸਿਕਾਉਂਦੀ ਸਿਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿਕਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿਕਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿਕਾਉਂਦਿਓ ਸਿਕਾਉਂਦੀਓ] ਸਿਕਾਊਂ : [ਸਿਕਾਈਂ ਸਿਕਾਇਓ ਸਿਕਾਊ] ਸਿਕਾਇਆ : [ਸਿਕਾਏ ਸਿਕਾਈ ਸਿਕਾਈਆਂ; ਸਿਕਾਇਆਂ] ਸਿਕਾਈਦਾ : [ਸਿਕਾਈਦੇ ਸਿਕਾਈਦੀ ਸਿਕਾਈਦੀਆਂ] ਸਿਕਾਵਾਂ : [ਸਿਕਾਈਏ ਸਿਕਾਏਂ ਸਿਕਾਓ ਸਿਕਾਏ ਸਿਕਾਉਣ] ਸਿਕਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਕਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿਕਾਵਾਂਗੇ/ਸਿਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਕਾਏਂਗਾ/ਸਿਕਾਏਂਗੀ ਸਿਕਾਓਗੇ/ਸਿਕਾਓਗੀਆਂ ਸਿਕਾਏਗਾ/ਸਿਕਾਏਗੀ ਸਿਕਾਉਣਗੇ/ਸਿਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ †ਸਿੱਕੇਬੰਦ (ਵਿ) ਸਿੱਕਾਕਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ; ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ-ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ-ਗਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਕਿਉਰਟੀ-ਗਾਰਡਾਂ ਸਿੱਕੇਬੰਦ (ਵਿ) ਸਿੱਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਾਂ; ਸਿੱਖਾ (ਸੰਬੋ) ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖਣੀਆਂ †ਸਿੱਖਾਸ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਿੱਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿੱਖਣਾ : [ਸਿੱਖਣੇ ਸਿੱਖਣੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ; ਸਿੱਖਣ ਸਿੱਖਣੋਂ] ਸਿੱਖਦਾ : [ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੀ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ] ਸਿੱਖਦੋਂ : [ਸਿੱਖਦੀਓਂ ਸਿੱਖਦਿਓ ਸਿੱਖਦੀਓ] ਸਿੱਖਾਂ : [ਸਿੱਖੀਏ ਸਿੱਖੇਂ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖਣ] ਸਿੱਖਾਂਗਾ/ਸਿੱਖਾਂਗੀ : [ਸਿੱਖਾਂਗੇ/ਸਿੱਖਾਂਗੀਆਂ ਸਿੱਖੇਂਗਾ/ਸਿੱਖੇਂਗੀ ਸਿੱਖੋਗੇ/ਸਿੱਖੋਗੀਆਂ ਸਿੱਖੇਗਾ/ਸਿੱਖੇਗੀ ਸਿੱਖਣਗੇ/ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ] ਸਿੱਖਿਆ : [ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀਆਂ; ਸਿੱਖਿਆਂ] ਸਿੱਖੀਦਾ : [ਸਿੱਖੀਦੇ ਸਿੱਖੀਦੀ ਸਿੱਖੀਦੀਆਂ] ਸਿੱਖੂੰ : [ਸਿੱਖੀਂ ਸਿੱਖਿਓ ਸਿੱਖੂ] ਸਿੱਖ ਮਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸਿੱਖ ਧਰਮ] ਸਿੱਖ-ਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਿੱਖਿਆ] ਸਿਖਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਖਰਾਂ ਸਿਖਰੇ ਸਿਖਰੋਂ; †ਸਿਖਰੀ (ਵਿ) ਸਿਖਰਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਖਰਲੀਆਂ] ਸਿਖਰੀ (ਵਿ) ਸਿਖਲਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸਿਖਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸਿਖਵਾਉਣਾ : [ਸਿਖਵਾਉਣੇ ਸਿਖਵਾਉਣੀ ਸਿਖਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਿਖਵਾਉਣ ਸਿਖਵਾਉਣੋਂ] ਸਿਖਵਾਉਂਦਾ : [ਸਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਿਖਵਾਉਂਦੀ ਸਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿਖਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿਖਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿਖਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿਖਵਾਉਂਦਿਓ ਸਿਖਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਿਖਵਾਊਂ : [ਸਿਖਵਾਈਂ ਸਿਖਵਾਇਓ ਸਿਖਵਾਊ] ਸਿਖਵਾਇਆ : [ਸਿਖਵਾਏ ਸਿਖਵਾਈ ਸਿਖਵਾਈਆਂ; ਸਿਖਵਾਇਆਂ ] ਸਿਖਵਾਈਦਾ : [ਸਿਖਵਾਈਦੇ ਸਿਖਵਾਈਦੀ ਸਿਖਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਿਖਵਾਵਾਂ : [ਸਿਖਵਾਈਏ ਸਿਖਵਾਏਂ ਸਿਖਵਾਓ ਸਿਖਵਾਏ ਸਿਖਵਾਉਣ] ਸਿਖਵਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਖਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿਖਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਿਖਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਖਵਾਏਂਗਾ/ਸਿਖਵਾਏਂਗੀ ਸਿਖਵਾਓਗੇ/ਸਿਖਵਾਓਗੀਆਂ ਸਿਖਵਾਏਗਾ/ਸਿਖਵਾਏਗੀ ਸਿਖਵਾਉਣਗੇ/ਸਿਖਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿਖਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿਖਾਉਣਾ : [ਸਿਖਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ; ਸਿਖਾਉਣ ਸਿਖਾਉਣੋਂ ] ਸਿਖਾਉਂਦਾ : [ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿਖਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿਖਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿਖਾਉਂਦਿਓ ਸਿਖਾਉਂਦੀਓ] ਸਿਖਾਊਂ : [ਸਿਖਾਈਂ ਸਿਖਾਇਓ ਸਿਖਾਊ] ਸਿਖਾਇਆ : [ਸਿਖਾਏ ਸਿਖਾਈ ਸਿਖਾਈਆਂ; ਸਿਖਾਇਆਂ] ਸਿਖਾਈਦਾ : [ਸਿਖਾਈਦੇ ਸਿਖਾਈਦੀ ਸਿਖਾਈਦੀਆਂ] ਸਿਖਾਵਾਂ : [ਸਿਖਾਈਏ ਸਿਖਾਏਂ ਸਿਖਾਓ ਸਿਖਾਏ ਸਿਖਾਉਣ] ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ/ਸਿਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਖਾਏਂਗਾ/ਸਿਖਾਏਂਗੀ ਸਿਖਾਓਗੇ/ਸਿਖਾਓਗੀਆਂ ਸਿਖਾਏਗਾ/ਸਿਖਾਏਗੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ/ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿਖਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖਾਸ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਖਾਂਦਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਸਿਖਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿਖਾਲ਼ਦਾ : [ਸਿਖਾਲ਼ਦੇ ਸਿਖਾਲ਼ਦੀ ਸਿਖਾਲ਼ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਲ਼ਦਿਆਂ ] ਸਿਖਾਲ਼ਦੋਂ : [ਸਿਖਾਲ਼ਦੀਓ ਸਿਖਾਦਿਓ ਸਿਖਲਾਦੀਓ] ਸਿਖਾਲ਼ਨਾ : [ਸਿਖਾਲ਼ਨੇ ਸਿਖਾਲ਼ਨੀ ਸਿਖਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਸਿਖਾਲ਼ਨ ਸਿਖਾਲ਼ਨੋਂ] ਸਿਖਾਲ਼ਾਂ : [ਸਿਖਾਲ਼ੀਏ ਸਿਖਾਲ਼ੇਂ ਸਿਖਾਲ਼ੋ ਸਿਖਾਲ਼ੇ ਸਿਖਾਲ਼ਨ] ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਖਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਸਿਖਾਲ਼ਾਂਗੇ,ਸਿਖਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਸਿਖਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਸਿਖਾਲ਼ੇਂਗੀ ਸਿਖਾਲ਼ੋਗੇ/ਸਿਖਾਲੋਗੀਆਂ ਸਿਖਾਲ਼ੇਗਾ/ਸਿਖਾਲ਼ੇਗੀ ਸਿਖਾਲ਼ਨਗੇ/ਸਿਖਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਸਿਖਾਲ਼ਿਆ : [ਸਿਖਾਲ਼ੇ ਸਿਖਾਲ਼ੀ ਸਿਖਾਲ਼ੀਆਂ; ਸਿਖਾਲ਼ਿਆਂ] ਸਿਖਾਲ਼ੀਦਾ : [ਸਿਖਾਲ਼ੀਦੇ ਸਿਖਾਲ਼ੀਦੀ ਸਿਖਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਸਿਖਾਲ਼ੂੰ : [ਸਿਖਾਲ਼ੀਂ ਸਿਖਾਲ਼ਿਓ ਸਿਖਾਲ਼ੂ] ਸਿੱਖਿਅਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ; †ਸਿੱਖਿਅਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ †ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸਿੱਖਿਆਦਾਈ (ਵਿ) ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖਿਆ-ਮੰਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਆ-ਮੰਤਰੀਆਂ †ਸਿਖਿਆਰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸਿਖਿਆਰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ; ਸਿਖਿਆਰਥੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸਿੱਖੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖੀ-ਸਿਦਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਖੀ-ਸੇਵਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਖੀ-ਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਗਾਂ ਸਿੰਗੀਂ ਸਿੰਗੋਂ ਸਿਗਨਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: signal] ਸਿਗਨਲਾਂ ਸਿਗਨਲੋਂ; ਸਿਗਨਲ-ਮੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਗਨਲ-ਮੈਨਾਂ ਸਿਗਰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਗਰਟਾਂ ਸਿਗਰਟੋਂ; ਸਿਗਰਟ-ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਗਰਟ-ਕੇਸਾਂ ਸਿੰਗਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ ਸਿੰਗਲ (ਵਿ) [ਅੰ: single] ਸਿੰਗੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਲਾਣ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ] ਸਿੰਗੜਾਂ ਸਿਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਗਾਰਾਂ ਸਿੰਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਗੀਆਂ ਸਿੰਗੋਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਗੋਟੀਆਂ ਸਿੰਘ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਘਾਂ; ਸਿੰਘਾ (ਸੰਬੋ) ਸਿੰਘੋ †ਸਿੰਘਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਘ-ਸਭਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸਿੰਘ-ਸਭਾਵਾਂ; ਸਿੰਘ-ਸਭੀਆ (ਨਾਂ, ਪੂ [ਸਿੰਘ-ਸਭੀਏ ਸਿੰਘ-ਸਭੀਆਂ ਸਿੰਘ-ਸਭੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸਿੰਘਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਿੰਘਣੀਓ ਸਿੰਘਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ] ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪ੍ਰ; ਵਿ) [ਮਿਸਲ] ਸਿੰਘਪੁਰੀਏ ਸਿੰਘਾਸਣ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਸਿੰਘਾਸਣੋਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਘਾਪੁਰੋਂ ਸਿੱਜ (ਕਿ, ਅਕ) [= ਭਿੱਜ]:- ਸਿੱਜਣਾ : [ਸਿੱਜਣੇ ਸਿੱਜਣੀ ਸਿੱਜਣੀਆਂ ਸਿੱਜਣ ਸਿੱਜਣੋਂ] ਸਿੱਜਦਾ : [ਸਿੱਜਦੇ ਸਿੱਜਦੀ ਸਿੱਜਦੀਆਂ, ਸਿੱਜਦਿਆਂ] ਸਿੱਜਦੋਂ : [ਸਿੱਜਦੀਓਂ ਸਿੱਜਦਿਓ ਸਿੱਜਦੀਓ] ਸਿੱਜਾਂ : [ਸਿੱਜੀਏ ਸਿੱਜੇਂ ਸਿੱਜੋ ਸਿੱਜੇ ਸਿੱਜਣ] ਸਿੱਜਾਂਗਾ/ਸਿੱਜਾਂਗੀ : [ਸਿੱਜਾਂਗੇ/ਸਿੱਜਾਂਗੀਆਂ ਸਿੱਜੋਗੇ ਸਿੱਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਜੇਗਾ/ਸਿੱਜੇਗੀ ਸਿੱਜਣਗੇ/ਸਿੱਜਣਗੀਆਂ] ਸਿੱਜਿਆ : [ਸਿੱਜੇ ਸਿੱਜੀ ਸਿੱਜੀਆਂ; ਸਿੱਜਿਆਂ] ਸਿੱਜੀਦਾ ਸਿੱਜੂੰ : [ਸਿੱਜੀਂ ਸਿੱਜਿਓ ਸਿੱਜੂ] ਸਿੰਜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿੰਜਣਾ : [ਸਿੰਜਣੇ ਸਿੰਜਣੀ ਸਿੰਜਣੀਆਂ; ਸਿੰਜਣ ਸਿੰਜਣੋਂ] ਸਿੰਜਦਾ : [ਸਿੰਜਦੇ ਸਿੰਜਦੀ ਸਿੰਜਦੀਆਂ; ਸਿੰਜਦਿਆਂ] ਸਿੰਜਦੋਂ : [ਸਿੰਜਦੀਓਂ ਸਿੰਜਦਿਓ ਸਿੰਜਦੀਓ] ਸਿੰਜਾਂ : [ਸਿੰਜੀਏ ਸਿੰਜੇਂ ਸਿੰਜੋ ਸਿੰਜੇ ਸਿੰਜਣ] ਸਿੰਜਾਂਗਾ/ਸਿੰਜਾਂਗੀ : ਸਿੰਜਾਂਗੇ/ਸਿਜਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਜੇਂਗਾ/ਸਿੰਜੇਂਗੀ ਸਿੰਜੋਗੇ/ਸਿੰਜੋਗੀਆਂ ਸਿੰਜੇਗਾ/ਸਿੰਜੇਗੀ ਸਿੰਜਣਗੇ/ਸਿੰਜਣਗੀਆਂ] ਸਿੰਜਿਆ : [ਸਿੰਜੇ ਸਿੰਜੀ ਸਿੰਜੀਆਂ; ਸਿੰਜਿਆਂ] ਸਿੰਜੀਦਾ : [ਸਿੰਜੀਦੇ ਸਿੰਜੀਦੀ ਸਿੰਜੀਦੀਆਂ] ਸਿੰਜੂੰ : [ਸਿੰਜੀਂ ਸਿੰਜਿਓ ਸਿੰਜੂ] ਸਿਜਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਿਜਦੇ ਸਿਜਦਿਆਂ ਸਿਜਦਿਓਂ] ਸਿੰਜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਸਿੰਜ' ਤੋਂ] :- ਸਿੰਜਵਾਉਣਾ : [ਸਿੰਜਵਾਉਣੇ ਸਿੰਜਵਾਉਣੀ ਸਿੰਜਵਾਉਣੀਆਂ; ਸਿੰਜਵਾਉਣ ਸਿੰਜਵਾਉਣੋਂ] ਸਿੰਜਵਾਉਂਦਾ : [ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੇ ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੀ ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿੰਜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿੰਜਵਾਉਂਦਿਓ ਸਿੰਜਵਾਉਂਦੀਓ] ਸਿੰਜਵਾਊਂ : [ਸਿੰਜਵਾਈਂ ਸਿੰਜਵਾਇਓ ਸਿੰਜਵਾਊ] ਸਿੰਜਵਾਇਆ : [ਸਿੰਜਵਾਏ ਸਿੰਜਵਾਈ ਸਿੰਜਵਾਈਆਂ; ਸਿੰਜਵਾਇਆਂ] ਸਿੰਜਵਾਈਦਾ : [ਸਿੰਜਵਾਈਦੇ ਸਿੰਜਵਾਈਦੀ ਸਿੰਜਵਾਈਦੀਆਂ] ਸਿੰਜਵਾਵਾਂ : [ਸਿੰਜਵਾਈਏ ਸਿੰਜਵਾਏਂ ਸਿੰਜਵਾਓ ਸਿੰਜਵਾਏ ਸਿੰਜਵਾਉਣ] ਸਿੰਜਵਾਵਾਂਗਾ ਸਿੰਜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿੰਜਵਾਵਾਂਗੇ/ਸਿੰਜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਜਵਾਏਂਗਾ/ਸਿੰਜਵਾਏਂਗੀ ਸਿੰਜਵਾਓਗੇ/ਸਿੰਜਵਾਓਗੀਆਂ ਸਿੰਜਵਾਏਗਾ/ਸਿੰਜਵਾਏਗੀ ਸਿੰਜਵਾਉਣਗੇ/ਸਿੰਜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿੰਜਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ('ਸਿੰਜ' ਤੋਂ] :- ਸਿੰਜਾਉਣਾ : [ਸਿੰਜਾਉਣੇ ਸਿੰਜਾਉਣੀ ਸਿੰਜਾਉਣੀਆਂ; ਸਿੰਜਾਉਣ ਸਿੰਜਾਉਣੋਂ] ਸਿੰਜਾਉਂਦਾ : [ਸਿੰਜਾਉਂਦੇ ਸਿੰਜਾਉਂਦੀ ਸਿੰਜਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿੰਜਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿੰਜਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿੰਜਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿੰਜਾਉਂਦਿਓ ਸਿੰਜਾਉਂਦੀਓ] ਸਿੰਜਾਊਂ : [ਸਿੰਜਾਈਂ ਸਿੰਜਾਇਓ ਸਿੰਜਾਊ] ਸਿੰਜਾਇਆ : [ਸਿੰਜਾਏ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿੰਜਾਈਆਂ; ਸਿੰਜਾਇਆਂ] ਸਿੰਜਾਈਦਾ : [ਸਿੰਜਾਈਦੇ ਸਿੰਜਾਈਦੀ ਸਿੰਜਾਈਦੀਆਂ] ਸਿੰਜਾਵਾਂ : [ਸਿੰਜਾਈਏ ਸਿੰਜਾਏਂ ਸਿੰਜਾਓ ਸਿੰਜਾਏ ਸਿੰਜਾਉਣ ] ਸਿੰਜਾਵਾਂਗਾ/ ਸਿੰਜਾਵਾਂਗੀ : ਸਿੰਜਾਵਾਂਗੇ/ਸਿੰਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਜਾਏਂਗਾ/ਸਿੰਜਾਏਂਗੀ ਸਿੰਜਾਓਗੇ/ਸਿੰਜਾਓਗੀਆਂ ਸਿੰਜਾਏਗਾ/ ਸਿੰਜਾਏਗੀ ਸਿੰਜਾਉਣਗੇ/ਸਿੰਜਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿੰਜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਸਿੰਜਾਈਓਂ ] ਸਿੱਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਿੱਝਣਾ : [ਸਿੱਝਣੇ ਸਿੱਝਣੀ ਸਿੱਝਣੀਆਂ; ਸਿੱਝਣ ਸਿੱਝਣੋਂ] ਸਿੱਝਦਾ : [ਸਿੱਝਦੇ ਸਿੱਝਦੀ ਸਿੱਝਦੀਆਂ; ਸਿੱਝਦਿਆਂ] ਸਿੱਝਦੋਂ : [ਸਿੱਝਦੀਓਂ ਸਿੱਝਦਿਓ ਸਿੱਝਦੀਓ} ਸਿੱਝਾਂ : [ਸਿੱਝੀਏ ਸਿੱਝੇਂ ਸਿੱਝੋ ਸਿੱਝੇ ਸਿੱਝਣ] ਸਿੱਝਾਂਗਾ/ਸਿੱਝਾਂਗੀ : [ਸਿੱਝਾਂਗੇ/ਸਿੱਝਾਂਗੀਆਂ ਸਿੱਝੋਗੇ/ਸਿੱਝੋਗੀਆਂ ਸਿੱਝੇਗਾ/ਸਿੱਝੇਗੀ ਸਿੱਝਣਗੇ/ਸਿੱਝਣਗੀਆਂ] ਸਿੱਝਿਆ : [ਸਿੱਝੇ ਸਿੱਝੀ ਸਿੱਝੀਆਂ; ਸਿੱਝਿਆਂ] ਸਿੱਝੀਦਾ ਸਿੱਝੂੰ : [ਸਿੱਝੀਂ ਸਿੱਝਿਓ ਸਿੱਝੂ] ਸਿੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਟੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਿੱਟੇਦਾਰ (ਵਿ) ਸਿੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਠਾਂ ਸਿਠਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਠਣੀਆਂ ਸਿਠਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਠਾਣੀਆਂ ਸਿਠਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਿਠਾਣੀਓ ਸਿੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਡੇ ਸਿੱਡਿਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: syndicate] ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਸਿਤਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਤਮਾਂ; ਸਿਤਮਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਤਮਗਰਾਂ ਸਿਤਮਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਤਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਤਾਰਾਂ ਸਿੱਥਲ਼ (ਵਿ) ਸਿੱਥਲ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਦਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਦਕਵਾਨ (ਵਿ) ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਸਿਦਕੀ (ਵਿ) ਸਿਦਕੀਆਂ ਸਿੱਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਧਾਂ, ਸਿੱਧ-ਬਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧ-ਮਾਤਰਿਕਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਲਿਪੀ] †ਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ] ਸਿੱਧ-ਪੁੱਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਧ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਧੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਧੀਆਂ ਸਿੰਧਣ (ਇਲਿੰ) ਸਿੰਧਣਾਂ †ਸਿੰਧੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਿੰਧ ਦੀ ਬੋਲੀ] ਸਿੰਧ-ਸਾਗਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਧਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿੱਧਰੇ ਸਿੱਧਰਿਆਂ ਸਿੱਧਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸਿੱਧਰਿਓ ਸਿੱਧਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧਰੀਆਂ ਸਿੱਧਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸਿੱਧਰੀਓ] ਸਿੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸਿੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧੀਆਂ]; †ਸਿੱਧਾ-ਪੱਧਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਿੱਧਾ-ਪੁੱਠਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿੱਧੇ-ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧਿਆਂ-ਪੁੱਠਿਆਂ ਸਿੱਧੀ-ਪੁੱਠੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧੀਆਂ-ਪੁੱਠੀਆਂ] ਸਿਧਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਿਧਾਈਆਂ ਸਿਧਾਈਓਂ] ਸਿਧਾਂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ; ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ (ਵਿ) ਸਿਧਾਂਤਮੁਖੀ (ਵਿ) ਸਿਧਾਂਤਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ (ਵਿ) ਸਿਧਾਂਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਧਾ-ਪੱਧਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿੱਧੇ-ਪੱਧਰੇ ਸਿੱਧਿਆਂ-ਪੱਧਰਿਆਂ ਸਿੱਧੀ-ਪੱਧਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧੀਆਂ-ਪੱਧਰੀਆਂ] ਸਿਧਾਰ* (ਕਿ, ਅਕ) [ : ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ]:- *ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਰਨਾ ਸਿਧਾਰਿਆ : [ਸਿਧਾਰੇ ਸਿਧਾਰੀ ਸਿਧਾਰੀਆਂ] ਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਧੀਆਂ †ਰਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੰਧੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਿੰਧੀਆਂ ਸਿੰਧੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਿੰਧੀਓ ਸਿੰਧਣ (ਇਲਿੰ) ਸਿੰਧਣਾਂ ਸਿੰਧਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸਿੰਧਣੋ] ਸਿੰਧੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਿੰਧ ਦੀ ਬੋਲੀ] ਸਿੱਧੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] [ਸਿੱਧੂਆਂ ਸਿੱਧੂਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸਿੰਧੌਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਧੌਰੇ ਸਿੰਧੌਰਿਆਂ ਸਿਨਕੋਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਨਕੋਨੇ ਸਿਨਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਨਮੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਸਿੰਨ੍ਹ (ਕਿ, ਸਕ) ਸਿੰਨ੍ਹਣਾ : [ਸਿੰਨ੍ਹਣੇ ਸਿੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿੰਨ੍ਹਣੀਆਂ; ਸਿੰਨ੍ਹਣ ਸਿੰਨ੍ਹਣੋਂ] ਸਿੰਨ੍ਹਦਾ : [ਸਿੰਨ੍ਹਦੇ ਸਿੰਨ੍ਹਦੀ ਸਿੰਨ੍ਹਦੀਆਂ; ਸਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ] ਸਿੰਨ੍ਹਦੋਂ : [ਸਿੰਨ੍ਹਦੀਓਂ ਸਿੰਨ੍ਹਦਿਓ ਸਿੰਨ੍ਹਦੀਓ] ਸਿੰਨ੍ਹਾਂ : [ਸਿੰਨ੍ਹੀਏ ਸਿੰਨ੍ਹੇਂ ਸਿੰਨ੍ਹੋ ਸਿੰਨ੍ਹੇ ਸਿੰਨ੍ਹਣ] ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗਾ/ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗੀ : [ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗੇ/ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗੇ/ਸਿੰਨ੍ਹਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਨ੍ਹੇਗਾ/ਸਿੰਨ੍ਹੇਗੀ ਸਿੰਨ੍ਹਣਗੇ/ਸਿੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ] ਸਿੰਨ੍ਹਿਆ : [ਸਿੰਨ੍ਹੇ ਸਿੰਨ੍ਹੀ ਸਿੰਨ੍ਹੀਆਂ; ਸਿੰਨ੍ਹਿਆਂ] ਸਿੰਨ੍ਹੀਦਾ : [ਸਿੰਨੀਦੇ ਸਿੰਨ੍ਹੀਦੀ ਸਿੰਨ੍ਹੀਦੀਆਂ] ਸਿੰਨ੍ਹੂੰ : [ਸਿੰਨ੍ਹੀਂ ਸਿੰਨ੍ਹਿਓ ਸਿੰਨ੍ਹੂ] ਸਿੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਪਾਂ †ਸਿੱਪੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਪਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਗੱਡੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪੱਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ] ਸਿਪਾਏ ਸਿਪਾਇਆਂ ਸਿਪਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜਵੰਜੀ] ਸਿਪਾਈਆਂ ਸਿਪਾਹ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) **ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਪਾਹਸਲਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਪਾਹਸਲਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਪਾਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਪਾਹੀਆਂ; ਸਿਪਾਹੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਿਪਾਹੀਓ ਸਿਪਾਹੀਆਨਾ (ਵਿ) ਸਿੱਪੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਤੀਂ ਸਿਫ਼ਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਫ਼ਰਾਂ ਸਿਫ਼ਰੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੋਂ; ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ; ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਓ ਸਿੰਬਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੰਬਲਾਂ ਸਿੰਮ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਿੰਮਣਾ : [ਸਿੰਮਣ ਸਿੰਮਣੋਂ] ਸਿੰਮਦਾ : [ਸਿੰਮਦੇ ਸਿੰਮਦੀ ਸਿੰਮਦੀਆਂ; ਸਿੰਮਦਿਆਂ ] ਸਿੰਮਿਆ : [ਸਿੰਮੇ ਸਿੰਮੀ ਸਿੰਮੀਆਂ; ਸਿੰਮਿਆਂ] ਸਿੰਮੂ ਸਿੰਮੇ : ਸਿੰਮਣ ਸਿੰਮੇਗਾ/ਸਿੰਮੇਗੀ : ਸਿੰਮਣਗੇ/ਸਿੰਮਣਗੀਆਂ ਸਿਮਟ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸਿਮਟਣਾ : [ਸਿਮਟਣੇ ਸਿਮਟਣੀ ਸਿਮਟਣੀਆਂ; ਸਿਮਟਣ ਸਿਮਟਣੋਂ] ਸਿਮਟਦਾ : [ਸਿਮਟਦੇ ਸਿਮਟਦੀ ਸਿਮਟਦੀਆਂ; ਸਿਮਟਦਿਆਂ] ਸਿਮਟਿਆ : [ਸਿਮਟੇ ਸਿਮਟੀ ਸਿਮਟੀਆਂ; ਸਿਮਟਿਆਂ] ਸਿਮਟੇ : ਸਿਮਟਣ ਸਿਮਟੇਗਾ/ਸਿਮਟੇਗੀ : ਸਿਮਟਣਗੇ/ਸਿਮਟਣਗੀਆਂ ਸਿਮਟਾ (ਕਿ, ਸਕ) ['ਸਿਮਟ' ਤੋਂ] :- ਸਿਮਟਾਉਣਾ : [ਸਿਮਟਾਉਣੇ ਸਿਮਟਾਉਣੀ ਸਿਮਟਾਉਣੀਆਂ; ਸਿਮਟਾਉਣ ਸਿਮਟਾਉਣੋਂ] ਸਿਮਟਾਉਂਦਾ : [ਸਿਮਟਾਉਂਦੇ ਸਿਮਟਾਉਂਦੀ ਸਿਮਟਾਉਂਦੀਆਂ; ਸਿਮਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਿਮਟਾਉਂਦੋਂ : [ਸਿਮਟਾਉਂਦੀਓਂ ਸਿਮਟਾਉਂਦਿਓ ਸਿਮਟਾਉਂਦੀਓ] ਸਿਮਟਾਊਂ : [ਸਿਮਟਾਈਂ ਸਿਮਟਾਇਓ ਸਿਮਟਾਊ] ਸਿਮਟਾਇਆ : [ਸਿਮਟਾਏ ਸਿਮਟਾਈ ਸਿਮਟਾਈਆਂ; ਸਿਮਟਾਇਆਂ] ਸਿਮਟਾਈਦਾ : [ਸਿਮਟਾਈਦੇ ਸਿਮਟਾਈਦੀ ਸਿਮਟਾਈਦੀਆਂ] ਸਿਮਟਾਵਾਂ : [ਸਿਮਟਾਈਏ ਸਿਮਟਾਏਂ ਸਿਮਟਾਓ ਸਿਮਟਾਏ ਸਿਮਟਾਉਣ] ਸਿਮਟਾਵਾਂਗਾ/ਸਿਮਟਾਵਾਂਗੀ : [ਸਿਮਟਾਵਾਂਗੇ/ਸਿਮਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਿਮਟਾਏਂਗਾ/ਸਿਮਟਾਏਂਗੀ ਸਿਮਟਾਓਗੇ/ਸਿਮਟਾਓਗੀਆਂ ਸਿਮਟਾਏਗਾ/ਸਿਮਟਾਏਗੀ ਸਿਮਟਾਉਣਗੇ/ਸਿਮਟਾਉਣਗੀਆਂ] ਸਿਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਮਤਾਂ ਸਿਮਤੋਂ ਸਿਮਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸਿਮਰਦਾ : [ਸਿਮਰਦੇ ਸਿਮਰਦੀ ਸਿਮਰਦੀਆਂ; ਸਿਮਰਦਿਆਂ] ਸਿਮਰਦੋਂ : [ਸਿਮਰਦੀਓਂ ਸਿਮਰਦਿਓ ਸਿਮਰਦੀਓ] ਸਿਮਰਨਾ : [ਸਿਮਰਨੇ ਸਿਮਰਨੀ ਸਿਮਰਨੀਆਂ; ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨੋਂ] ਸਿਮਰਾਂ : [ਸਿਮਰੀਏ ਸਿਮਰੇਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਨ] ਸਿਮਰਾਂਗਾ/ਸਿਮਰਾਂਗੀ : [ਸਿਮਰਾਂਗੇ/ਸਿਮਰਾਂਗੀਆਂ ਸਿਮਰੇਂਗਾ ਸਿਮਰੇਂਗੀ ਸਿਮਰੋਗੇ/ਸਿਮਰੋਗੀਆਂ ਸਿਮਰੇਗਾ/ਸਿਮਰੇਗੀ ਸਿਮਰਨਗੇ/ਸਿਮਰਨਗੀਆਂ] ਸਿਮਰਿਆ : [ਸਿਮਰੇ ਸਿਮਰੀ ਸਿਮਰੀਆਂ; ਸਿਮਰਿਆਂ] ਸਿਮਰੀਦਾ : [ਸਿਮਰੀਦੇ ਸਿਮਰੀਦੀ ਸਿਮਰੀਦੀਆਂ] ਸਿਮਰੂੰ : [ਸਿਮਰੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਮਰੂ] ਸਿਮਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਯਾਦ] ਸਿਮਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਮਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮਾਲਾ] ਸਿਮਰਨੇ; ਸਿਮਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਮਰਨੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ] ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਿਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਾਂ ਸਿਰੀਂ ਸਿਰੋਂ; †ਸਿਰ-ਸਦਕਾ (ਕਿਵਿ) ਸਿਰ-ਸੜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਰ-ਸੜੇ ਸਿਰ-ਸੜਿਆਂ ਸਿਰ-ਸੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਰ-ਸੜੀਆਂ] ਸਿਰ-ਸਿਰ (ਕਿਵਿ) †ਸਿਰਕੱਢ (ਵਿ) ਸਿਰ-ਖਪਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਿਰਖੁੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਿਰ-ਗੁੰਦਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਿਰਤੋੜ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਸਿਰਦਰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਦਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸਿਰਪੀੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰ-ਪੈਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰੋਂ-ਪੈਰੋਂ (ਕਿਵਿ) †ਸਿਰ-ਫਿਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸਿਰਬੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰ-ਭਾਰ (ਕਿਵਿ) †ਸਿਰਮੁੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਿਰ-ਮੂੰਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਵਢਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਿਰਵਢਵੇਂ †ਸਿਰਵਾਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰੋ-ਸਿਰ (ਕਿਵਿ) ਸਿਰ-ਸਦਕਾ (ਕਿਵਿ) ਸਿਰ-ਸਦਕੇ ਸਿਰਕੱਢ (ਵਿ) ਸਿਰਕਢਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸਿਰਕਢਵੇਂ ਸਿਰਕਢਵਿਆਂ ਸਿਰਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਕੇ ਸਿਰਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਕੀਆਂ; ਸਿਰਕੀ-ਬੰਨ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਕੀ-ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਕੀਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਕੀਵਾਸਾਂ ਸਿਰਖੰਡੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਛੰਦ] ਸਿਰਖੁੱਥਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਰਖੁੱਥੇ ਸਿਰਖੁੱਥਿਆਂ ਸਿਰਖੁੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਰਖੁੱਥੀਆਂ] ਸਿਰਜ (ਕਿ, ਸਕ) ਸਿਰਜਣਾ : [ਸਿਰਜਣੇ ਸਿਰਜਣੀ ਸਿਰਜਣੀਆਂ; ਸਿਰਜਣ ਸਿਰਜਣੋਂ] ਸਿਰਜਦਾ : [ਸਿਰਜਦੇ ਸਿਰਜਦੀ ਸਿਰਜਦੀਆਂ; ਸਿਰਜਦਿਆਂ] ਸਿਰਜਦੋਂ : [ਸਿਰਜਦੀਓਂ ਸਿਰਜਦਿਓ ਸਿਰਜਦੀਓ] ਸਿਰਜਾਂ : [ਸਿਰਜੀਏ ਸਿਰਜੇਂ ਸਿਰਜੋ ਸਿਰਜੇ ਸਿਰਜਣ] ਸਿਰਜਾਂਗਾ/ਸਿਰਜਾਂਗੀ : [ਸਿਰਜਾਂਗੇ/ਸਿਰਜਾਂਗੀਆਂ ਸਿਰਜੇਂਗਾ/ਸਿਰਜੇਂਗੀ ਸਿਰਜੋਗੇ/ਸਿਰਜੋਗੀਆਂ ਸਿਰਜੇਗਾ/ਸਿਰਜੇਗੀ ਸਿਰਜਣਗੇ/ਸਿਰਜਣਗੀਆਂ] ਸਿਰਜਿਆ : [ਸਿਰਜੇ ਸਿਰਜੀ ਸਿਰਜੀਆਂ; ਸਿਰਜਿਆਂ] ਸਿਰਜੀਦਾ : [ਸਿਰਜੀਦੇ ਸਿਰਜੀਦੀ ਸਿਰਜੀਦੀਆਂ] ਸਿਰਜੂੰ : [ਸਿਰਜੀਂ ਸਿਰਜਿਓ ਸਿਰਜੂ] ਸਿਰਜਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਜਣ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਜਣਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਤੋੜ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਸਿਰਨ੍ਹਾਉਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਪੀੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰ-ਫਿਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਸਿਰ-ਫਿਰਿਆਂ ਸਿਰ-ਫਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਰ-ਫਿਰੀਆਂ] ਸਿਰਫ਼ (ਵਿ) ਸਿਰਬੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਬੀਤੀਆਂ ਸਿਰਮੁੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿਰਮੁੰਨੇ ਸਿਰਮੁੰਨਿਆਂ; ਸਿਰਮੁੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿਰਮੁੰਨੀਆਂ] ਸਿਰਮੌਰ (ਵਿ) ਸਿਰਲੇਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਸਿਰਲੇਖੋਂ ਸਿਰਵਾਰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰਵਾਰਨੇ ਸਿਰਵਾਰਨਿਆਂ ਸਿਰੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਰੜੀ (ਵਿ) ਸਿਰ੍ਹਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਸਿਰ੍ਹਾਣਿਆਂ ਸਿਰ੍ਹਾਣਿਓਂ] ਸਿਰ੍ਹਾਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰ੍ਹਾਂਦੀ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸਿਰੇ ਸਿਰਿਆਂ ਸਿਰਿਓਂ] ਸਿਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸਿਰੀਆਂ ਸਿਰੀਓਂ] ਸਿਲਸਿਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ (ਕਿਵਿ) ਸਿਲਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲਕੀ (ਵਿ) ਸਿਲਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਲਮੇ; ਸਿਲਮਾ-ਸਤਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਲਮੇ-ਸਤਾਰੇ ਸਿਲਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਲ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੱਲ੍ਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਲ੍ਹਿਆਂ ਸਿੱਲ੍ਹੀ (ਇਲਿੰ) ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ] ਸਿੱਲ੍ਹ-ਮਾਪਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਲ੍ਹ-ਮਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਲ੍ਹਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੱਲ੍ਹੇਪਣ ਸਿਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਇਵਜ਼ਾਨਾ] ਸਿਲਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲਾਈ-ਮਸ਼ੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲਾਜੀਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲੇਬਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: syllabus] ਸਿਲੇਬਸਾਂ; ਸਿਲੇਬਸੀ (ਵਿ) ਸਿਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲ਼ਾਂ; †ਸਿਲ਼-ਲਿਖਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲ਼-ਵੱਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਲ਼-ਵੱਟੇ ਸਿਲ਼-ਲਿਖਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲ਼ਾ-ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਸਿਲ਼ਾ ਚੁਣਨਾ] ਸਿਲ਼ੇ ਸਿਲ਼ੇਹਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿਲ਼ੇਹਾਰਾਂ ਸਿਵਲ (ਵਿ) [ਅੰ: civil] ਸਿਵਲੀਅਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਚਿਖਾ ] [ਸਿਵੇ ਸਿਵਿਆਂ ਸਿਵਿਓਂ] ਸਿਵਾ (ਸੰਬੰ) [=ਬਿਨਾਂ] ਸਿਵਾਏ (ਸੰਬੰ) ਸਿੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਿੜ੍ਹੀਆਂ; ਸਿੜ੍ਹੀ-ਸਿਆਪਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਿੜ੍ਹੀ-ਸਿਆਪੇ ਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ] ਸੀ (ਕਿ, ਅਪੂ) [ : ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ] ਸੀਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਿਆੜ] ਸੀਂਆਂ ਸੀਆ* (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਧੁੱਪ] *ਮਲਵਈ ਰੂਪ ‘ਸੀਹਾ' ਹੈ। ਸੀਏ (ਕਿਵਿ) ਸੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਸਾਂ ਸੀਸੋਂ ਸੀਸਗੰਜ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਹਰਫੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਸੀਹੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਹੜਾਂ ਸੀਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਖਾਂ ਸੀਖੀਂ ਸੀਖੋਂ ਸੀਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਟਾਂ ਸੀਟੋਂ ਸੀਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਟੀਆਂ ਸੀਂਢ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਂਢਲ (ਵਿ) ਸੀਂਢਲਾਂ; ਸੀਂਢਲਾ (ਸੰਬੋ) ਸੀਂਢਲੇ (ਇਲਿੰ) ਸੀਂਢਲੋ (ਬਵ) ਸੀਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਠੰਢ] ਸੀਤੇ [ : ਉਹ ਸੀਤੇ ਮਰ ਗਿਆ] ਸੀਤਲ (ਵਿ) ਸੀਤਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਤਲਤਾ-ਬਿੰਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਤਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਤਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) [: ਸੀਤਾ ਕਪੜਾ] [ਸੀਤੇ ਸੀਤਿਆਂ ਸੀਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸੀਤੀਆਂ] ਸੀਤਾ-ਸਿਤਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੀਤੇ-ਸਿਤਾਏ ਸੀਤਿਆਂ-ਸਿਤਾਇਆਂ ਸੀਤੀ-ਸਿਤਾਈ (ਇਲਿੰ) ਸੀਤੀਆਂ-ਸਿਤਾਈਆਂ] ਸੀਤਾਫਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਤਾਫਲ਼ਾਂ ਸੀਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਧੇ ਸੀਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: scene] ਸੀਨਾਂ ਸੀਨਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਨਰੀਆਂ ਸੀਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੀਨੇ ਸੀਨਿਆਂ ਸੀਨਿਓਂ] ਸੀਨਾ-ਜ਼ੋਰ (ਵਿ) ਸੀਨਾ-ਜ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਨਾ-ਬਸੀਨਾ (ਕਿਵਿ) ਸੀਨਾਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਨੇਬੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਨੀਅਰ (ਵਿ) [ਅੰ: senior] ਸੀਨਿਆਰਿਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਮਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਮਾਵਾਂ; ਸੀਮਾ-ਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਮਾਂਤ (ਵਿ) ਸੀਮਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾਵਾਂ †ਸੀਮਿਤ (ਵਿ) ਸੀਮਿੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਮਿੰਟੀ (ਵਿ) ਸੀਮਿਤ (ਵਿ) ਸੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਰ] ਸੀਰਾਂ ਸੀਰੋਂ ਸੀਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਰਮੇ ਸੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਰੇ ਸੀਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੀਰੀਆਂ; ਸੀਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੀਰੀਓ ਸੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: seal] ਸੀਲਾਂ; ਸੀਲਬੰਦ (ਵਿ) ਸੀਲ (ਵਿ) [ : ਸੀਲ ਪਸ਼ੂ] ਸੀਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: ceiling] ਸੀੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਹਿਰਾ ਰੱਸਾ] ਸੀੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਿਊਣ] ਸੀੜ੍ਹਾਂ ਸੀੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ) [ਸੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀੜ੍ਹੀਓਂ] ਸੀੜ੍ਹੀਦਾਰ (ਵਿ) ਸੁ (ਅਗੇ) †ਸੁਸੱਜਿਤ (ਵਿ) †ਸੁਸਿਖਿਅਤ (ਵਿ) †ਸੁਸ਼ੀਲ (ਵਿ) †ਸੁਕਿਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਚੱਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸੁਜੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁਜਾਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਵਿ) †ਸੁਨੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਪਤਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਵਿ) †ਸੁਪਾਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁਭਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਮੇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁਯੋਗ (ਵਿ) †ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁਲੱਖਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸੁਲੱਭ (ਵਿ) †ਸੁਲੇਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਆ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸੂ' ਤੋਂ] :- ਸੁਆਉਣਾ : [ਸੁਆਉਣੀ ਸੁਆਉਣੀਆਂ; ਸੁਆਉਣ ਸੁਆਉਣੋਂ] ਸੁਆਉਂਦਾ : [ਸੁਆਉਂਦੇ ਸੁਆਉਂਦੀ ਸੁਆਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਆਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਆਉਂਦੋਂ : [ਸੁਆਉਂਦੀਓਂ ਸੁਆਉਂਦਿਓ ਸੁਆਉਂਦੀਓ] ਸੁਆਊਂ : [ਸੁਆਈਂ ਸੁਆਇਓ ਸੁਆਊ] ਸੁਆਇਆ : [ : ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਆਇਆ] [ਸੁਆਈ ਸੁਆਈਆਂ; ਸੁਆਇਆਂ] ਸੁਆਈਦਾ : [ਸੁਆਈਦੀ ਸੁਆਈਦੀਆਂ] ਸੁਆਵਾਂ : [ਸੁਆਈਏ ਸੁਆਏਂ ਸੁਆਓ ਸੁਆਏ ਸੁਆਉਣ] ਸੁਆਵਾਂਗਾ/ਸੁਆਵਾਂਗੀ : [ਸੁਆਵਾਂਗੇ/ਸੁਆਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਆਏਂਗਾ/ਸੁਆਏਂਗੀ ਸੁਆਓਗੇ/ਸੁਆਓਗੀਆਂ ਸੁਆਏਗਾ/ਸੁਆਏਗੀ ਸੁਆਉਣਗੇ/ਸੁਆਉਣਗੀਆਂ ਸੁਆਂ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸੋਂ' ਤੋਂ] ਸੁਆਂਉਣਾ : [ਸੁਆਂਉਣੇ ਸੁਆਂਉਣੀ ਸੁਆਂਉਣੀਆਂ; ਸੁਆਂਉਣ ਸੁਆਂਉਣੋਂ] ਸੁਆਂਉਂਦਾ : [ਸੁਆਂਉਂਦੇ ਸੁਆਂਉਂਦੀ ਸੁਆਂਉਂਦੀਆਂ ਸੁਆਂਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਆਉਂਦੋਂ : [ਸੁਆਂਉਂਦੀਓਂ ਸੁਆਉਂਦਿਓ ਸੁਆਂਉਂਦੀਓ] ਸੁਆਂਊਂ : [ਸੁਆਂਈਂ ਸੁਆਂਇਓ ਸੁਆਂਊ] ਸੁਆਂਇਆ : [ਸੁਆਂਏ ਸੁਆਂਈ ਸੁਆਂਈਆਂ; ਸੁਆਂਇਆਂ] ਸੁਆਂਈਦਾ : [ਸੁਆਂਈਦੇ ਸੁਆਂਈਦੀ ਸੁਆਂਈਦੀਆਂ] ਸੁਆਂਵਾਂ : [ਸੁਆਂਈਏ ਸੁਆਂਏਂ ਸੁਆਂਓ ਸੁਆਂਏ ਸੁਆਂਉਣ] ਸੁਆਂਵਾਂਗਾ/ਸੁਆਂਵਾਂਗੀ : [ਸੁਆਂਵਾਂਗੇ/ਸੁਆਂਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਆਏਂਗਾ/ਸੁਆਏਂਗੀ ਸੁਆਂਓਗੇ/ਸੁਆਂਓਗੀਆਂ ਸੁਆਏਗਾ/ਸੁਆਏਗੀ ਸੁਆਂਉਣਗੇ/ਸੁਆਂਉਣਗੀਆਂ ਸੁਆਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਆਹੋਂ; ਸੁਆਹ-ਖੇਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਆਹ-ਭੱਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਆਹਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਆਹਰੇ ਸੁਆਹਰਿਆਂ ਸੁਆਹਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਆਹਰੀਆਂ] ਸੁਆਂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਆਗਤ* (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਆਗਤੀ (ਵਿ) ਸੁਆਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਆਣੀਆਂ ਸੁਆਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੁਆਣੀਓ ਸੁਆਂਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੁਆਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੁਆਦ* (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਆਦਾਂ ਸੁਆਦੀ (ਵਿ) ਸੁਆਦਲਾ* (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਆਦਲੇ ਸੁਆਦਲਿਆਂ ਸੁਆਦਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਆਦਲੀਆਂ] ਸੁਆਮੀ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਸ੍ਵਾਗਤ', 'ਸ੍ਵਾਦ', ‘ਸ੍ਵਾਦਲਾ’, ‘ਸ੍ਵਾਮੀ' ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ [ ਸੁਆਮੀਆਂ ਸੁਆਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਆਰਦਾ : [ਸੁਆਰਦੇ ਸੁਆਰਦੀ ਸੁਆਰਦੀਆਂ; ਸੁਆਰਦਿਆਂ] ਸੁਆਰਦੋਂ : [ਸੁਆਰਦੀਓਂ ਸੁਆਰਦਿਓ ਸੁਆਰਦੀਓ] ਸੁਆਰਨਾ : [ਸੁਆਰਨੇ ਸੁਆਰਨੀ ਸੁਆਰਨੀਆਂ; ਸੁਆਰਨ ਸੁਆਰਨੋਂ] ਸੁਆਰਾਂ : [ਸੁਆਰੀਏ ਸੁਆਰੇਂ ਸੁਆਰੋ ਸੁਆਰੇ ਸੁਆਰਨ] ਸੁਆਰਾਂਗਾ/ਸੁਆਰਾਂਗੀ : [ਸੁਆਰਾਂਗੇ/ਸੁਆਰਾਂਗੀਆਂ ਸੁਆਰੇਂਗਾ/ਸੁਆਰੇਂਗੀ ਸੁਆਰੋਗੇ/ਸੁਆਰੋਗੀਆਂ ਸੁਆਰੇਗਾ/ਸੁਆਰੇਗੀ ਸੁਆਰਨਗੇ/ਸੁਆਰਨਗੀਆਂ] ਸੁਆਰਿਆ : [ਸੁਆਰੇ ਸੁਆਰੀ ਸੁਆਰੀਆਂ; ਸੁਆਰਿਆਂ ] ਸੁਆਰੀਦਾ : [ਸੁਆਰੀਦੇ ਸੁਆਰੀਦੀ ਸੁਆਰੀਦੀਆਂ] ਸੁਆਰੂੰ : [ਸੁਆਰੀਂ ਸੁਆਰਿਓ ਸੁਆਰੂ] ਸੁਆਰੂ (ਵਿ) ਸੁਆਲ਼ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ['ਸੌਂ' ਤੋਂ] :- ਸੁਆਲ਼ਦਾ : [ਸੁਆਲ਼ਦੇ ਸੁਆਲ਼ਦੀ ਸੁਆਲ਼ਦੀਆਂ ਸੁਆਲ਼ਦਿਆਂ] ਸੁਆਲ਼ਦੋਂ : [ਸੁਆਲ਼ਦੀਓਂ ਸੁਆਲ਼ਦਿਓ ਸੁਆਲ਼ਦੀਓ] ਸੁਆਲ਼ਨਾ : [ਸੁਆਲ਼ਨੇ ਸੁਆਲ਼ਨੀ ਸੁਆਲ਼ਨੀਆਂ; ਸੁਆਲ਼ਨ ਸੁਆਲ਼ਨੋਂ] ਸੁਆਲ਼ਾਂ : [ਸੁਆਲ਼ੀਏ ਸੁਆਲ਼ਾਂ ਸੁਆਲ਼ੋ ਸੁਆਲ਼ੇ ਸੁਆਲ਼ਨ] ਸੁਆਲ਼ਾਂਗਾ/ਸੁਆਲ਼ਾਂਗੀ : [ਸੁਆਲ਼ਾਂਗੇ/ਸੁਆਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਸੁਆਲ਼ੇਂਗਾ/ਸੁਆਲ਼ਾਂਗੀ ਸੁਆਲ਼ੋਗੇ/ਸੁਆਲ਼ੋਗੀਆਂ ਸੁਆਲ਼ੇਗਾ/ਸੁਆਲ਼ੇਗੀ ਸੁਆਲ਼ਨਗੇ/ਸੁਆਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਸੁਆਲ਼ਿਆ : [ਸੁਆਲ਼ੇ ਸੁਆਲ਼ੀ ਸੁਆਲ਼ੀਆਂ ਸੁਆਲ਼ਿਆਂ] ਸੁਆਲ਼ੀਦਾ : [ਸੁਆਲ਼ੀਦੇ ਸੁਆਲ਼ੀਦੀ ਸੁਆਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਸੁਆਲ਼ੂੰ : [ਸੁਆਲ਼ੀਂ ਸੁਆਲ਼ਿਓ ਸੁਆਲ਼ੂ] ਸੁਸੱਜਿਤ (ਵਿ) ਸੁਸਤ (ਵਿ) ਸੁਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਸਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਸਰੀ-ਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਸਰੀ-ਤੋਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਸਾਇਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੁਸਿਖਿਅਤ (ਵਿ) ਸੁਸ਼ੀਲ (ਵਿ) ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਜਮਈ (ਵਿ) ਸੁਹਜਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਜਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੁਹੰਢਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਹੰਢਣੇ; ਸੁਹੰਢਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹੰਢਣੀਆਂ] ਸੁਹੱਪਣ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ "ਸੁਣ੍ਹੱਪ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ [ ਸੁਹਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਉਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਹਾਉਣੇ ਸੁਹਾਉਣਿਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ] ਸੁਹਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਾਗ-ਗੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਾਗ-ਗੀਤਾਂ †ਸੁਹਾਗਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗ-ਪਟਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁਹਾਗ-ਪਟਾਰੇ ਸੁਹਾਗ-ਪਟਾਰਿਆਂ; ਸੁਹਾਗ-ਪਟਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗ-ਪਟਾਰੀਆਂ] ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਹਾਗ-ਰਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ]:- ਸੁਹਾਗਣਾ : [ਸੁਹਾਗਣੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ; ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਣੋਂ] ਸੁਹਾਗਦਾ : [ਸੁਹਾਗਦੇ ਸੁਹਾਗਦੀ ਸੁਹਾਗਦੀਆਂ; ਸੁਹਾਗਦਿਆਂ] ਸੁਹਾਗਦੋਂ : [ਸੁਹਾਗਦੀਓਂ ਸੁਹਾਗਦਿਓ ਸੁਹਾਗਦੀਓ] ਸੁਹਾਗਾਂ : [ਸੁਹਾਗੀਏ ਸੁਹਾਗੇਂ ਸੁਹਾਗੋ ਸੁਹਾਗੇ ਸੁਹਾਗਣ] ਸੁਹਾਗਾਂਗਾ/ਸੁਹਾਗਾਂਗੀ : [ਸੁਹਾਗਾਂਗੇ/ਸੁਹਾਗਾਂਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗੇਂਗਾ/ਸੁਹਾਗੇਂਗੀ ਸੁਹਾਗੋਗੇ/ਸੁਹਾਗੋਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗੇਗਾ/ਸੁਹਾਗੇਗੀ ਸੁਹਾਗਣਗੇ/ਸੁਹਾਗਣਗੀਆਂ] ਸੁਹਾਗਿਆ : [ਸੁਹਾਗੇ ਸੁਹਾਗੀ ਸੁਹਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਿਆਂ] ਸੁਹਾਗੀਦਾ : [ਸੁਹਾਗੀਦੇ ਸੁਹਾਗੀਦੀ ਸੁਹਾਗੀਦੀਆਂ] ਸੁਹਾਗੂੰ : [ਸੁਹਾਗੀਂ ਸੁਹਾਗਿਓ ਸੁਹਾਗੂ ] ਸੁਹਾਗਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਸੁਹਾਗਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸੁਹਾਗਣੋ ਸੁਹਾਗਣ-ਭਾਗਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗਣਾਂ-ਭਾਗਣਾਂ ਸੁਹਾਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁਹਾਗੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ ਸੁਹਾਗਿਓਂ ਸੁਹਾਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗੀਓਂ] ਸੁਹਾਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਦਵਾਈ] ਸੁਹਾਗੇ ਸੁਹਾਂਞਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ] ਸੁਹਾਂਞਣੇ ਸੁਹਾਵਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਹਾਵੇ ਸੁਹਾਵੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹਾਵੀਆਂ] ਸੁਹਿਰਦ (ਵਿ) ਸੁਹਿਰਦਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਹੇਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਸੁਖਾਵਾਂ] [ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਹੇਲਿਆਂ ਸੁਹੇਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਹੇਲੀਆਂ] ਸੁੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਡੰਗਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕ ਪਾਈ] ਸੁੱਕ (ਕਿ, ਅਕ):- ਸੁੱਕਣਾ : [ਸੁੱਕਣੇ ਸੁੱਕਣੀ ਸੁੱਕਣੀਆਂ; ਸੁੱਕਣ ਸੁੱਕਣੋਂ] ਸੁੱਕਦਾ : [ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕਦੀ ਸੁੱਕਦੀਆਂ; ਸੁੱਕਦਿਆਂ] ਸੁੱਕਦੋਂ : [ਸੁੱਕਦੀਓਂ ਸੁੱਕਦਿਓ ਸੁੱਕਦੀਓ] ਸੁੱਕਾਂ : [ਸੁੱਕੀਏ ਸੁੱਕੇਂ ਸੁੱਕੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕਣ] ਸੁੱਕਾਂਗਾ/ਸੁੱਕਾਂਗੀ [ਸੁੱਕਾਂਗੇ/ਸੱਕਾਂਗੀਆਂ ਸੁੱਕੇਂਗਾ/ਸੁੱਕੇਂਗੀ ਸੁੱਕੋਗੇ/ਸੁੱਕੋਗੀਆਂ ਸੁੱਕੇਗਾ/ਸੁੱਕੇਗੀ ਸੁੱਕਣਗੇ/ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਕਿਆ : [ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀਆਂ; ਸੁੱਕਿਆਂ] ਸੁੱਕੀਦਾ : ਸੁੱਕੂੰ : [ਸੁੱਕੀਂ ਸੁੱਕਿਓ ਸੁੱਕੂ] ਸੁਕ-ਪਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਕ-ਪਕੇ ਸੁਕ-ਪਕੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਕ-ਪਕੀਆਂ ਸੁਕਮਾਂਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਕਮਾਂਜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਕਮਾਂਜੇ ਸੁਕਮਾਂਜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਕਮਾਂਜੀਆਂ] ਸੁੱਕਰਚੱਕੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਮਿਸਲ] ਸੁੱਕਰਚੱਕੀਏ ਸੁੱਕਰਚੱਕੀਆਂ ਸੁਕਰਾਤ (ਨਿਨਾਂ,) ਸੁਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਸੁੱਕਣਾ' ਤੋਂ] :- ਸੁਕਵਾਉਣਾ : [ਸੁਕਵਾਉਣੇ ਸੁਕਵਾਉਣੀ ਸੁਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਕਵਾਉਣ ਸਕਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਕਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਕਵਾਉਂਦੇ ਸੁਕਵਾਉਂਦੀ ਸੁਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਕਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਕਵਾਊਂ : [ਸੁਕਵਾਈਂ ਸਕਵਾਇਓ ਸੁਕਵਾਊ] ਸੁਕਵਾਇਆ : [ਸੁਕਵਾਏ ਸੁਕਵਾਈ ਸੁਕਵਾਈਆਂ; ਸੁਕਵਾਇਆਂ] ਸੁਕਵਾਈਦਾ : [ਸੁਕਵਾਈਦੇ ਸੁਕਵਾਈਦੀ ਸੁਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਕਵਾਵਾਂ : [ਸੁਕਵਾਈਏ ਸੁਕਵਾਏਂ ਸੁਕਵਾਓ ਸੁਕਵਾਏ ਸੁਕਵਾਉਣ] ਸੁਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਕਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਕਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਕਵਾਏਂਗੀ ਸੁਕਵਾਓਗੇ/ਸੁਕਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਕਵਾਏਗਾ/ਸੁਕਵਾਏਗੀ ਸੁਕਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਕਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਕਵੇਂ ਸੁਕਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੁਕਵੀਆਂ] ਸੁੱਕੜ (ਵਿ) ਸੁਕੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਕੜੇ ਸੁਕੜਿਆਂ ਸੁਕੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਕੜੀਆਂ] ਸੁਕੜੂ (ਵਿ) ਸੁਕੜੰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਕੜੰਜਾਂ ਸੁਕੜੰਜੋਂ ਸੁਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਕਾਉਣਾ : [ਸੁਕਾਉਣੇ ਸੁਕਾਉਣੀ ਸੁਕਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਕਾਉਣ ਸੁਕਾਉਣੋਂ] ਸੁਕਾਉਂਦਾ : [ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਸੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਕਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਕਾਉਦੀਓਂ ਸੁਕਾਉਂਦਿਓ ਸੁਕਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਕਾਊਂ : [ਸੁਕਾਈਂ ਸੁਕਾਇਓ ਸੁਕਾਊ] ਸੁਕਾਇਆ : [ਸੁਕਾਏ ਸੁਕਾਈ ਸੁਕਾਈਆਂ; ਸੁਕਾਇਆਂ] ਸੁਕਾਈਦਾ : [ਸੁਕਾਈਦੇ ਸੁਕਾਈਦੀ ਸੁਕਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਕਾਵਾਂ : [ਸੁਕਾਈਏ ਸੁਕਾਏਂ ਸੁਕਾਓ ਸੁਕਾਏ ਸੁਕਾਉਣ] ਸੁਕਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਕਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਕਾਏਂਗਾ/ਸੁਕਾਏਂਗੀ ਸੁਕਾਓਗੇ/ਸੁਕਾਓਗੀਆਂ ਸੁਕਾਏਗਾ/ਸੁਕਾਏਗੀ ਸੁਕਾਉਣਗੇ/ਸੁਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਪਾਇਆ] ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਕੀਆਂ] ਸੁਕਿਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਕੈਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਏਥੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ] †ਸੁਖਦਾਇਕ (ਵਿ) †ਸੁਖਦਾਈ (ਵਿ) †ਸੁਖਦਾਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) †ਸੁਖਮਈ (ਵਿ) †ਸੁਖਰਹਿਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੁੱਖ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ] †ਸੁੱਖ-ਅਨੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁੱਖ-ਅਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁੱਖ-ਚੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਖ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸੁੱਖਣਾ] *'ਸੁੱਖ' ਤੇ 'ਸੁੱਖਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ [ ਸੁੱਖਾਂ †ਸੁੱਖੀਂ-ਲੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੁੱਖ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁੱਖਣਾ : [ਸੁੱਖਣੇ ਸੁੱਖਣੀ ਸੱਖਣੀਆਂ; ਸੁੱਖਣ ਸੁੱਖਣੋਂ] ਸੁੱਖਦਾ : [ਸੁੱਖਦੇ ਸੁੱਖਦੀ ਸੁੱਖਦੀਆਂ; ਸੁੱਖਦਿਆਂ] ਸੁੱਖਦੋਂ : [ਸੁੱਖਦੀਓਂ ਸੁੱਖਦਿਓ ਸੁੱਖਦੀਓ] ਸੁੱਖਾਂ : [ਸੁੱਖੀਏ ਸੁੱਖੇਂ ਸੁੱਖੋ ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖਣ] ਸੁੱਖਾਂਗਾ/ਸੁੱਖਾਂਗੀ : [ਸੁੱਖਾਂਗੇ/ਸੁੱਖਾਂਗੀਆਂ ਸੁੱਖੇਂਗਾ/ਸੁੱਖੇਂਗੀ ਸੁੱਖਾਂਗੇ/ਸੁੱਖੋਗੀਆਂ ਸੁੱਖੇਗਾ/ਸੁੱਖੇਗੀ ਸੁੱਖਣਗੇ/ਸੁੱਖਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਖਿਆ : [ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀਆਂ; ਸੁੱਖਿਆਂ] ਸੁੱਖੀਦਾ : [ਸੁੱਖੀਦੇ ਸੁੱਖੀਦੀ ਸੁੱਖੀਦੀਆਂ] ਸੁੱਖੂੰ : [ਸੁੱਖੀਂ ਸੁੱਖਿਓ ਸੁੱਖੂ] ਸੁੱਖ-ਅਨੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਖ-ਅਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀਂ (ਕਿਵਿ) ਸੁਖਚੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰੁੱਖ] ਸੁੱਖ-ਚੈਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ] ਸੁੱਖਣਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *‘ਸੁੱਖ' ਤੇ ‘ਸੁੱਖਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ [ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਸੁਖਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸੁਖਦਾਈ (ਵਿ) ਸੁਖਦਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਖਦਾਤਿਆਂ ਸੁਖਨਿਧਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖਮਈ (ਵਿ) ਸੁਖਮਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਨਾੜੀ] ਸੁਖਮਨੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਖਰਹਿਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਖਰਹਿਣ ਸੁਖਰਹਿਣਿਆਂ ਸੁਖਰਹਿਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਖਰਹਿਣੀਆਂ] ਸੁਖੱਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਖੱਲੇ ਸੁਖੱਲਿਆਂ; ਸੁਖੱਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਖੱਲੀਆਂ] ਸੁਖਾ** (ਕਿ, ਅਕ) :- **ਇਹ ਕਰਮਣੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ [ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਏਗੀ [ ਸੁਖਾਉਣਾ : [ਸੁਖਾਉਣੇ ਸੁਖਾਉਣੀ ਸੁਖਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਖਾਉਣ ਸੁਖਾਉਣੋਂ] ਸੁਖਾਉਂਦਾ : [ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਸੁਖਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਖਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਖਾਊ ਸੁਖਾਇਆ : [ਸੁਖਾਏ ਸੁਖਾਈ ਸੁਖਾਈਆਂ; ਸੁਖਾਇਆਂ] ਸੁਖਾਏ : ਸੁਖਾਉਣ ਸੁਖਾਏਗਾ/ਸੁਖਾਏਗੀ : ਸੁਖਾਉਣਗੇ/ਸੁਖਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖਾਸਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖਾਂਤ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖਾਂਤਿਕ (ਵਿ) ਸੁਖਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਖਾਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਖਾਲ਼ੇ ਸੁਖਾਲ਼ਿਆਂ ਸੁਖਾਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਖਾਲ਼ੀਆਂ] ਸੁਖਾਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਖਾਵਿਆਂ ਸੁਖਾਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੁਖਾਵੀਆਂ] ਸੁਖਿਆਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਖਿਆਰੇ ਸੁਖਿਆਰਿਆਂ ਸੁਖਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਖਿਆਰੀਆਂ] ਸੁਖੀ (ਵਿ) ਸੁਖੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੁਖੀਏ ਸੁੱਖੀਂ-ਲੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੱਖੀਂ-ਲੱਧੇ ਸੁੱਖੀਂ-ਲੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਖੀਂ-ਲੱਧੀਆਂ] ਸੁਖੈਨ (ਵਿ) ਸੁਖੈਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਖ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖ਼ਨਾਂ; ਸੁਖ਼ਨਵਰ (ਵਿ: ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਖ਼ਨਵਰਾਂ ਸੁਗੰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਗੰਦਾਂ ਸੁਗੰਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਗੰਧਾਂ; ਸੁਗੰਧਿਤ (ਵਿ) ਸੁਗੰਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੁਗਮ (ਵਿ) ਸੁਗਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਗੜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁੰਗੜਦਾ : [ਸੁੰਗੜਦੇ ਸੁੰਗੜਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਦਿਆਂ] ਸੁੰਗੜਦੋਂ : [ਸੁੰਗੜਦੀਓਂ ਸੁੰਗੜਦਿਓ ਸੁੰਗੜਦੀਓ] ਸੁੰਗੜਨਾ : [ਸੁੰਗੜਨੇ ਸੁੰਗੜਨੀ ਸੁੰਗੜਨੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਨ ਸੁੰਗੜਨੋਂ] ਸੁੰਗੜਾਂ : [ਸੁੰਗੜੀਏ ਸੁੰਗੜੇਂ ਸੁੰਗੜੋ ਸੁੰਗੜੇ ਸੁੰਗੜਨ] ਸੁੰਗੜਾਂਗਾ/ਸੰਗੜਾਂਗੀ : [ਸੁੰਗੜਾਂਗੇ/ਸੰਗੜਾਂਗੀਆਂ ਸੁੰਗੜੇਂਗਾ/ਸੁੰਗੜੇਂਗੀ ਸੁੰਗੜੋਗੇ/ਸੁੰਗੜੋਗੀਆਂ ਸੁੰਗੜੇਗਾ/ਸੁੰਗੜੇਗੀ ਸੁੰਗੜਨਗੇ/ਸੁੰਗੜਨਗੀਆਂ ਸੁੰਗੜਿਆ : [ਸੁੰਗੜੇ ਸੁੰਗੜੀ ਸੁੰਗੜੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਿਆਂ] ਸੁੰਗੜੀਦਾ ਸੁੰਗੜੂੰ : [ਸੁੰਗੜੀਂ ਸੁੰਗੜਿਓ ਸੰਗੜੂ] ਸੁੰਗੜਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :– ਸੁੰਗੜਵਾਉਣਾ : [ਸੁੰਗੜਵਾਉਣੇ ਸੁੰਗੜਵਾਉਣੀ ਸੁੰਗੜਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਵਾਉਣ ਸੁੰਗੜਵਾਉਣੋਂ] ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੇ ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੀ ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁੰਗੜਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁੰਗੜਵਾਊਂ : [ਸੁੰਗੜਵਾਈਂ ਸੁੰਗੜਵਾਇਓ ਸੁੰਗੜਵਾਊ] ਸੁੰਗੜਵਾਇਆ : [ਸੁੰਗੜਵਾਏ ਸੁੰਗੜਵਾਈ ਸੁੰਗੜਵਾਈਆਂ; ਸੁੰਗੜਵਾਇਆਂ] ਸੁੰਗੜਵਾਈਦਾ : [ਸੁੰਗੜਵਾਈਦੇ ਸੁੰਗੜਵਾਈਦੀ ਸੁੰਗੜਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁੰਗੜਵਾਵਾਂ : [ਸੁੰਗੜਵਾਈਏ ਸੁੰਗੜਵਾਏਂ ਸੁੰਗੜਵਾਓ ਸੁੰਗੜਵਾਏ ਸੁੰਗੜਵਾਉਣ] ਸੁੰਗੜਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁੰਗੜਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁੰਗੜਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁੰਗੜਵਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਸੁੰਗੜਵਾਏਂਗਾ/ਸੁੰਗੜਵਾਏਂਗੀ ਸੁੰਗੜਵਾਓਗੇ/ਸੁੰਗੜਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁੰਗੜਵਾਏਗਾ/ਸੁੰਗੜਵਾਏਗੀ ਸੁੰਗੜਵਾਉਣਗੇ/ਸੁੰਗੜਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁੰਗੜਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੰਗੜਵੇਂ ਸੁੰਗੜਵਿਆਂ ਸੁੰਗੜਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੁੰਗੜਵੀਂਆਂ] ਸੁੰਗੜਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਸੁੰਗੜਾਉਣਾ : [ਸੁੰਗੜਾਉਣੇ ਸੁੰਗੜਾਉਣੀ ਸੁੰਗੜਾਉਣੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਾਉਣ ਸੁੰਗੜਾਉਣੋਂ] ਸੁੰਗੜਾਉਂਦਾ : [ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੇ ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੀ ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁੰਗੜਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁੰਗੜਾਉਂਦਿਓ ਸੁੰਗੜਾਉਂਦੀਓ] ਸੁੰਗੜਾਊਂ : [ਸੁੰਗੜਾਈਂ ਸੁੰਗੜਾਇਓ, ਸੁੰਗੜਾਊ] ਸੁੰਗੜਾਇਆ : [ਸੁੰਗੜਾਏ ਸੁੰਗੜਾਈ ਸੁੰਗੜਾਈਆਂ; ਸੁੰਗੜਾਇਆਂ] ਸੁੰਗੜਾਈਦਾ : [ਸੁੰਗੜਾਈਦੇ ਸੁੰਗੜਾਈਦੀ ਸੁੰਗੜਾਈਦੀਆਂ] ਸੁੰਗੜਾਵਾਂ : [ਸੁੰਗੜਾਈਏ ਸੁੰਗੜਾਏਂ ਸੁੰਗੜਾਓ ਸੁੰਗੜਾਏ ਸੁੰਗੜਾਉਣ] ਸੁੰਗੜਾਵਾਂਗਾ/ਸੁੰਗੜਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁੰਗੜਾਵਾਂਗੇ/ਸੁੰਗੜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਗੜਾਏਂਗਾ/ਸੁੰਗੜਾਏਂਗੀ ਸੁੰਗੜਾਓਗੇ/ਸੁੰਗੜਾਓਗੀਆਂ ਸੁੰਗੜਾਏਗਾ/ਸੁੰਗੜਾਏਗੀ ਸੁੰਗੜਾਉਣਗੇ/ਸੁੰਗੜਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁੰਗੜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਗਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁੰਗੇੜ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁੰਗੇੜਦਾ : [ਸੁੰਗੇੜਦੇ ਸੁੰਗੇੜਦੀ ਸੁੰਗੇੜਦੀਆਂ; ਸੁੰਗੇੜਦਿਆਂ ] ਸੁੰਗੇੜਦੋਂ : [ਸੁੰਗੇੜਦੀਓਂ ਸੁੰਗੇੜਦਿਓ ਸੁੰਗੇੜਦੀਓ] ਸੁੰਗੇੜਨਾ : [ਸੁੰਗੇੜਨੇ ਸੁੰਗੇੜਨੀ ਸੁੰਗੇੜਨੀਆਂ; ਸੁੰਗੇੜਨ ਸੁੰਗੇੜਨੋਂ] ਸੁੰਗੇੜਾਂ : [ਸੁੰਗੇੜੀਏ ਸੁੰਗੇੜੇਂ ਸੁੰਗੇੜੋ ਸੁੰਗੇੜੇ ਸੁੰਗੇੜਨ] ਸੁੰਗੇੜਾਂਗਾ/ਸੁੰਗੇੜਾਂਗੀ : ਸੁੰਗੇੜਾਂਗੇ/ਸੁੰਗੇੜਾਂਗੀਆਂ ਸੁੰਗੇੜੇਂਗਾ/ਸੁੰਗੇੜਾਂਗੀ ਸੁੰਗੇੜੋਗੇ/ਸੁੰਗੇੜੋਗੀਆਂ ਸੁੰਗੇੜੇਗਾ/ਸੁੰਗੇੜੇਗੀ ਸੁੰਗੇੜਨਗੇ/ਸੁੰਗੇੜਨਗੀਆਂ] ਸੁੰਗੇੜਿਆ : [ਸੁੰਗੇੜੇ ਸੁੰਗੇੜੀ ਸੁੰਗੇੜੀਆਂ; ਸੁੰਗੇੜਿਆਂ] ਸੁੰਗੇੜੀਦਾ : [ਸੁੰਗੇੜੀਦੇ ਸੁੰਗੇੜੀਦੀ ਸੁੰਗੇੜੀਦੀਆਂ] ਸੁੰਗੇੜੂੰ : [ਸੁੰਗੇੜੀਂ ਸੁੰਗੇੜਿਓ ਸੁੰਗੇੜੂ] ਸੁੰਘ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁੰਘਣਾ : [ਸੁੰਘਣੇ ਸੁੰਘਣੀ ਸੁੰਘਣੀਆਂ; ਸੁੰਘਣ ਸੁੰਘਣੋਂ] ਸੁੰਘਦਾ : [ਸੁੰਘਦੇ ਸੁੰਘਦੀ ਸੁੰਘਦੀਆਂ; ਸੁੰਘਦਿਆਂ] ਸੁੰਘਦੋਂ : [ਸੁੰਘਦੀਓਂ ਸੁੰਘਦਿਓ ਸੁੰਘਦੀਓ] ਸੁੰਘਾਂ : [ਸੁੰਘੀਏ ਸੁੰਘੇਂ ਸੁੰਘੋ ਸੁੰਘੇ ਸੁੰਘਣ] ਸੁੰਘਾਂਗਾ/ਸੁੰਘਾਂਗੀ : ਸੁੰਘਾਂਗੇ/ਸੁੰਘਾਂਗੀਆਂ ਸੁੰਘੇਂਗਾ/ਸੁੰਘੇਂਗੀ ਸੁੰਘੋਗੇ/ਸੁੰਘੋਗੀਆਂ ਸੁੰਘੇਗਾ/ਸੁੰਘੇਗੀ ਸੁੰਘਣਗੇ/ਸੁੰਘਣਗੀਆਂ] ਸੁੰਘਿਆ : [ਸੁੰਘੇ ਸੁੰਘੀ ਸੁੰਘੀਆਂ; ਸੁੰਘਿਆਂ] ਸੁੰਘੀਦਾ : [ਸੁੰਘੀਦੇ ਸੁੰਘੀਦੀ ਸੁੰਘੀਦੀਆਂ] ਸੁੰਘੂੰ : [ਸੁੰਘੀਂ ਸੁੰਘਿਓ ਸੁੰਘੂ] ਸੁੰਘਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੁੰਘਵਾਉਣਾ : [ਸੁੰਘਵਾਉਣੇ ਸੁੰਘਵਾਉਣੀ ਸੁੰਘਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁੰਘਵਾਉਣ ਸੁੰਘਵਾਉਣੋਂ] ਸੁੰਘਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੇ ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੀ ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁੰਘਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁੰਘਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁੰਘਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁੰਘਵਾਊਂ : [ਸੁੰਘਵਾਈਂ ਸੁੰਘਵਾਇਓ ਸੁੰਘਵਾਊ] ਸੁੰਘਵਾਇਆ : [ਸੁੰਘਵਾਏ ਸੁੰਘਵਾਈ ਸੁੰਘਵਾਈਆਂ; ਸੁੰਘਵਾਇਆਂ] ਸੁੰਘਵਾਈਦਾ : [ਸੁੰਘਵਾਈਦੇ ਸੁੰਘਵਾਈਦੀ ਸੁੰਘਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁੰਘਵਾਵਾਂ : [ਸੁੰਘਵਾਈਏ ਸੁੰਘਵਾਏਂ ਸੁੰਘਵਾਓ ਸੁੰਘਵਾਏ ਸੁੰਘਵਾਉਣ] ਸੁੰਘਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁੰਘਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁੰਘਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁੰਘਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁੰਘਵਾਏਂਗਾ ਸੁੰਘਵਾਏਂਗੀ ਸੁੰਘਵਾਓਗੇ/ਸੁੰਘਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁੰਘਵਾਏਗਾ/ਸੁੰਘਵਾਏਗੀ ਸੁੰਘਵਾਉਣਗੇ/ਸੁੰਘਵਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁਘੜ (ਵਿ) ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੇ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੀਆਂ ਸੁਘੜਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਘੜਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ):- ਸੁੰਘਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ਸੁੰਘਾਉਣਾ : [ਸੁੰਘਾਉਣੇ ਸੁੰਘਾਉਣੀ ਸੁੰਘਾਉਣੀਆਂ; ਸੁੰਘਾਉਣ ਸੁੰਘਾਉਣੋਂ ] ਸੁੰਘਾਉਂਦਾ : [ਸੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸੁੰਘਾਉਂਦੀ ਸੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁੰਘਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁੰਘਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁੰਘਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁੰਘਾਉਂਦਿਓ ਸੁੰਘਾਉਂਦੀਓ] ਸੁੰਘਾਊਂ : [ਸੁੰਘਾਈਂ ਸੁੰਘਾਇਓ ਸੁੰਘਾਊ] ਸੁੰਘਾਇਆ : [ਸੁੰਘਾਏ ਸੁੰਘਾਈ ਸੁੰਘਾਈਆਂ; ਸੁੰਘਾਇਆਂ] ਸੁੰਘਾਈਦਾ : [ਸੁੰਘਾਈਦੇ ਸੁੰਘਾਈਦੀ ਸੁੰਘਾਈਦੀਆਂ] ਸੁੰਘਾਵਾਂ : [ਸੁੰਘਾਈਏ ਸੁੰਘਾਏਂ ਸੁੰਘਾਓ ਸੁੰਘਾਏ ਸੁੰਘਾਉਣ] ਸੁੰਘਾਵਾਂਗਾ/ਸੁੰਘਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁੰਘਾਵਾਂਗੇ/ਸੁੰਘਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁੰਘਾਏਂਗਾ/ਸੁੰਘਾਏਂਗੀ ਸੁੰਘਾਓਗੇ/ਸੁੰਘਾਓਗੀਆਂ ਸੁੰਘਾਏਗਾ/ਸੁੰਘਾਏਗੀ ਸੁੰਘਾਉਣਗੇ/ਸੁੰਘਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਚਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਚਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਚਪੁਣੇ ਸੁਚੱਜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਚੱਜੇ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਸੁਚੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੁਚੱਜੀਓ]; ਸੁਚੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਚਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਚਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਚਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੁੱਚੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਚੀਆਂ] ਸੁੱਜ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁੱਜਣਾ : [ਸੁੱਜਣੇ ਸੁੱਜਣੀ ਸੁੱਜਣੀਆਂ ਸੁੱਜਣ ਸੁੱਜਣੋਂ] ਸੁੱਜਦਾ : [ਸੁੱਜਦੇ ਸੁੱਜਦੀ ਸੁੱਜਦੀਆਂ; ਸੁੱਜਦਿਆਂ] ਸੁੱਜਦੋਂ : [ਸੁੱਜਦੀਓਂ ਸੁੱਜਦਿਓ ਸੁੱਜਦੀਓ] ਸੁੱਜਾਂ : [ਸੁੱਜੀਏ ਸੁੱਜੇਂ ਸੁੱਜੋ ਸੁੱਜੇ ਸੁੱਜਣ] ਸੁੱਜਾਂਗਾ/ਸੁੱਜਾਂਗੀ : [ਸੁੱਜਾਂਗੇ/ਸੁੱਜਾਂਗੀਆਂ ਸੁੱਜੇਂਗਾ/ਸੁੱਜੇਂਗੀ ਸੁੱਜੋਗੇ/ਸੁੱਜੋਗੀਆਂ ਸੁੱਜੇਗਾ /ਸੁੱਜੇਗੀ ਸੁੱਜਣਗੇ/ਸੁੱਜਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਜਿਆ : [ਸੁੱਜੇ ਸੁੱਜੀ ਸੁੱਜੀਆਂ; ਸੁੱਜਿਆਂ] ਸੁੱਜੀਦਾ ਸੁੱਜੂੰ : [ਸੁੱਜੀਂ ਸੁੱਜਿਓ ਸੁੱਜੂ] ਸੁਜਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਜਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਜਾਉਣਾ : [ਸੁਜਾਉਣੇ ਸੁਜਾਉਣੀ ਸੁਜਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਜਾਉਣ ਸੁਜਾਉਣੋਂ] ਸੁਜਾਉਂਦਾ : [ਸੁਜਾਉਂਦੇ ਸੁਜਾਉਂਦੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਜਾਉਂਦਿਆਂ] ਸਜਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਜਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਜਾਉਂਦਿਓ ਸੁਜਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਜਾਊਂ : [ਸੁਜਾਈਂ ਸੁਜਾਇਓ ਸੁਜਾਊ] ਸੁਜਾਇਆ : [ਸੁਜਾਏ ਸੁਜਾਈ ਸੁਜਾਈਆਂ; ਸੁਜਾਇਆਂ] ਸੁਜਾਈਦਾ : [ਸੁਜਾਈਦੇ ਸੁਜਾਈਦੀ ਸੁਜਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਜਾਵਾਂ : [ਸੁਜਾਈਏ ਸੁਜਾਏਂ ਸੁਜਾਓ ਸੁਜਾਏ ਸੁਜਾਉਣ] ਸੁਜਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਜਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਜਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਜਾਏਂਗਾ/ਸੁਜਾਏਂਗੀ ਸੁਜਾਓਗੇ/ਸੁਜਾਓਗੀਆਂ ਸੁਜਾਏਗਾ/ਸੁਜਾਏਗੀ ਸੁਜਾਉਣਗੇ/ਸੁਜਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਜਾ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਸੁੱਜਾ' ਤੇ 'ਸੁੱਜਿਆ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਸੁੱਜੇ ਸੁੱਜਿਆਂ ਸੁੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਜੀਆਂ] ਸੁਜਾਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਜਾਖੇ ਸੁਜਾਖਿਆਂ ਸੁਜਾਖੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਜਾਖੀਆਂ] ਸੁਜਾਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਜਾਗੇ ਸੁਜਾਗਿਆਂ ਸੁਜਾਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਜਾਗੀਆਂ] ਸੁਜਾਨ (ਵਿ) ਸੁੱਜਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੱਜੇ ਸੁੱਜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਜੀਆਂ] ਸੁਜ਼ਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁੱਝਣਾ : [ਸੁੱਝਣੇ ਸੁੱਝਣੀ ਸੁੱਝਣੀਆਂ; ਸੁੱਝਣ ਸੁੱਝਣੋਂ] ਸੁੱਝਦਾ : [ਸੁੱਝਦੇ ਸੁੱਝਦੀ ਸੁੱਝਦੀਆਂ; ਸੁੱਝਦਿਆਂ] ਸੁੱਝਿਆ : [ਸੁੱਝੇ ਸੁੱਝੀ ਸੁੱਝੀਆਂ; ਸੁੱਝਿਆਂ] ਸੁੱਝੂ ਸੁੱਝੇ : ਸੁੱਝਣ ਸੁੱਝੇਗਾ/ਸੁੱਝੇਗੀ : ਸੁੱਝਣਗੇ/ਸੁੱਝਣਗੀਆਂ ਸੁਝਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਝਵਾਉਣਾ : [ਸੁਝਵਾਉਣੇ ਸੁਝਵਾਉਣੀ ਸੁਝਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਝਵਾਉਣ ਸੁਝਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਝਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਝਵਾਉਂਦੇ ਸੁਝਵਾਉਂਦੀ ਸੁਝਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਝਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਝਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਝਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਝਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਝਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਝਵਾਊਂ : [ਸੁਝਵਾਈਂ ਸੁਝਵਾਇਓ ਸੁਝਵਾਊ] ਸੁਝਵਾਇਆ : [ਸੁਝਵਾਏ ਸੁਝਵਾਈ ਸੁਝਵਾਈਆਂ; ਸੁਝਵਾਇਆਂ] ਸੁਝਵਾਈਦਾ : [ਸੁਝਵਾਈਦੇ ਸੁਝਵਾਈਦੀ ਸੁਝਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਝਵਾਵਾਂ : [ਸੁਝਵਾਈਏ ਸੁਝਵਾਏਂ ਸੁਝਵਾਓ ਸੁਝਵਾਏ ਸੁਝਵਾਉਣ] ਸੁਝਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਝਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਝਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਝਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਝਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਝਵਾਏਂਗੀ ਸੁਝਵਾਓਗੋ/ਸੁਝਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਝਵਾਏਗਾ/ਸੁਝਵਾਏਗੀ ਸੁਝਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਝਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਝਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਝਾਉਣਾ : [ਸੁਝਾਉਣੇ ਸੁਝਾਉਣੀ ਸੁਝਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਝਾਉਣ ਸੁਝਾਉਣੋਂ] ਸੁਝਾਉਂਦਾ : [ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਝਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਝਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਝਾਉਂਦਿਓ ਸੁਝਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਝਾਊਂ : [ਸੁਝਾਈਂ ਸੁਝਾਇਓ ਸੁਝਾਊ] ਸੁਝਾਇਆ : [ਸੁਝਾਏ ਸੁਝਾਈ ਸੁਝਾਈਆਂ; ਸੁਝਾਇਆਂ] ਸੁਝਾਈਦਾ : [ਸੁਝਾਈਦੇ ਸੁਝਾਈਦੀ ਸੁਝਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਝਾਵਾਂ : [ਸੁਝਾਈਏ ਸੁਝਾਏਂ ਸੁਝਾਓ ਸੁਝਾਏ ਸੁਝਾਉਣ] ਸੁਝਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਝਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਝਾਏਂਗਾ/ਸੁਝਾਏਂਗੀ ਸੁਝਾਓਗੇ/ਸੁਝਾਓਗੀਆਂ ਸੁਝਾਏਗਾ/ਸੁਝਾਏਗੀ ਸੁਝਾਉਣਗੇ/ਸੁਝਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁਝਾਉ (ਵਿ) ਸੁਝਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਝਾਵਾਂ †ਸੁਝਾਊ (ਵਿ) ਸੁੰਞ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਞਾਂ; ਸੁੰਞ-ਮਸਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਞਮ-ਸੁੰਞਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੰਞਮ-ਸੰਞੇ ਸੁੰਞਮ-ਸੁੰਞੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੰਞਮ-ਸੁੰਞੀਆਂ] ਸੁੰਞਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੰਞੇ ਸੁੰਞਿਆਂ ਸੁੰਞੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੰਞੀਆਂ] ਸੁੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਜੰਞ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੀਤੀ] ਸੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਟ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁੱਟਣਾ : [ਸੁੱਟਣੇ ਸੁੱਟਣੀ ਸੁੱਟਣੀਆਂ; ਸੁੱਟਣ ਸੁੱਟਣੋਂ] ਸੁੱਟਦਾ : [ਸੁੱਟਦੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੁੱਟਦੀਆਂ; ਸੁੱਟਦਿਆਂ] ਸੁੱਟਦੋਂ : [ਸੁੱਟਦੀਓਂ ਸੁੱਟਦਿਓ ਸੁੱਟਦੀਓ] ਸੁੱਟਾਂ : [ਸੁੱਟੀਏ ਸੁੱਟੇਂ ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੇ ਸੁੱਟਣ] ਸੁੱਟਾਂਗਾ/ਸੁੱਟਾਂਗੀ [ਸੁੱਟਾਂਗੇ/ਸੁੱਟਾਂਗੀਆਂ ਸੁੱਟੇਂਗਾ/ਸੁੱਟਾਂਗੀ [ਸੁੱਟੋਗੇ/ਸੁੱਟੋਗੀਆਂ ਸੁੱਟੇਗਾ/ਸੁੱਟੇਗੀ ਸੁੱਟਣਗੇ/ਸੁੱਟਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਟਿਆ : [ਸੁੱਟੇ ਸੁੱਟੀ ਸੁੱਟੀਆਂ; ਸੁੱਟਿਆਂ] ਸੁੱਟੀਦਾ : [ਸੁੱਟੀਦੇ ਸੁੱਟੀਦੀ ਸੁੱਟੀਦੀਆਂ] ਸੁੱਟੂੰ : [ਸੁੱਟੀਂ ਸੁੱਟਿਓ ਸੁੱਟੂ] ਸੁਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) : ਸੁਟਵਾਉਣਾ : [ਸੁਟਵਾਉਣੇ ਸੁਟਵਾਉਣੀ ਸੁਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਟਵਾਉਣ ਸੁਟਵਾਉਣੋਂ ] ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਟਵਾਉਂਦੇ ਸੁਟਵਾਉਂਦੀ ਸੁਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਟਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਟਵਾਊਂ : [ਸੁਟਵਾਈਂ ਸੁਟਵਾਇਓ ਸੁਟਵਾਊ] ਸੁਟਵਾਇਆ : [ਸੁਟਵਾਏ ਸੁਟਵਾਈ ਸੁਟਵਾਈਆਂ; ਸੁਟਵਾਇਆਂ] ਸੁਟਵਾਈਦਾ : [ਸੁਟਵਾਈਦੇ ਸੁਟਵਾਈਦੀ ਸੁਟਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਟਵਾਵਾਂ : [ਸੁਟਵਾਈਏ ਸੁਟਵਾਏਂ ਸੁਟਵਾਓ ਸੁਟਵਾਏ ਸੁਟਵਾਉਣ] ਸੁਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਟਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਟਵਾਏਂਗੀ ਸੁਟਵਾਓਗੇ/ਸੁਟਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਟਵਾਏਗਾ/ਸੁਟਵਾਏਗੀ ਸੁਟਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਟਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਟਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) : ਸੁਟਾਉਣਾ : [ਸੁਟਾਉਣੇ ਸੁਟਾਉਣੀ ਸੁਟਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਟਾਉਣ ਸੁਟਾਉਣੋਂ] ਸੁਟਾਉਂਦਾ : [ਸੁਟਾਉਂਦੇ ਸਟਾਉਂਦੀ ਸੁਟਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਟਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਟਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਟਾਉਂਦਿਓ ਸੁਟਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਟਾਊਂ : [ਸੁਟਾਈਂ ਸੁਟਾਇਓ ਸੁਟਾਊ] ਸੁਟਾਇਆ : [ਸੁਟਾਏ ਸੁਟਾਈ ਸੁਟਾਈਆਂ; ਸੁਟਾਇਆਂ] ਸੁਟਾਈਦਾ : [ਸੁਟਾਈਦੇ ਸੁਟਾਈਦੀ ਸੁਟਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਟਾਵਾਂ : [ਸੁਟਾਈਏ ਸੁਟਾਏਂ ਸੁਟਾਓ ਸੁਟਾਏ ਸੁਟਾਉਣ] ਸੁਟਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਟਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਟਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਟਾਏਂਗਾ/ਸੁਟਾਏਂਗੀ ਸੁਟਾਓਗੇ/ਸੁਟਾਓਗੀਆਂ ਸੁਟਾਏਗਾ/ਸੁਟਾਏਗੀ ਸੁਟਾਉਣਗੇ/ਸੁਟਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਡਾਂ ਸੁੰਡੋਂ ਸੁੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਡੇ ਸੁੱਡਿਆਂ ਸੁੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁੰਡੇ ਸੁੰਡਿਆਂ; ਸੁੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੰਡੀਆਂ] ਸੁਡਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਢੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਢੋਲੇ ਸੁੱਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਢੇ ਸੁੱਢਿਆਂ ਸੁੰਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਢੇ ਸੁੰਢਿਆਂ ਸੁਣ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਣਦਾ : [ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀਆਂ; ਸੁਣਦਿਆਂ] ਸੁਣਦੋਂ : [ਸੁਣਦੀਓਂ ਸੁਣਦਿਓ ਸੁਣਦੀਓ] ਸੁਣਨਾ : [ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨੀਆਂ; ਸੁਣਨੋਂ] ਸੁਣਾਂ : [ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੇਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣੇ ਸੁਣਨ] ਸੁਣਾਂਗਾ/ਸੁਣਾਂਗੀ : [ਸੁਣਾਂਗੇ/ਸੁਣਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣੇਂਗਾ/ਸੁਣੇਂਗੀ ਸੁਣੋਗੇ/ਸੁਣੋਗੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ/ਸੁਣੇਗੀ ਸੁਣਨਗੇ/ਸੁਣਨਗੀਆਂ] ਸੁਣਿਆ : [ਸੁਣੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ] ਸੁਣੀਦਾ : [ਸੁਣੀਦੇ ਸੁਣੀਦੀ ਸੁਣੀਦੀਆਂ] ਸੁਣੂੰ : [ਸੁਣੀਂ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣੂ] ਸੁਣਕ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਣਕਣਾ : [ਸੁਣਕਣੇ ਸੁਣਕਣੀ ਸੁਣਕਣੀਆਂ; ਸੁਣਕਣ ਸੁਣਕਣੋਂ] ਸੁਣਕਦਾ : [ਸੁਣਕਦੇ ਸੁਣਕਦੀ ਸੁਣਕਦੀਆਂ; ਸੁਣਕਦਿਆਂ] ਸੁਣਕਦੋਂ : [ਸੁਣਕਦੀਓਂ ਸੁਣਕਦਿਓ ਸੁਣਕਦੀਓ] ਸੁਣਕਾਂ : [ਸੁਣਕੀਏ ਸੁਣਕੇਂ ਸੁਣਕੋ ਸੁਣਕੇ ਸੁਣਕਣ] ਸੁਣਕਾਂਗਾ/ਸੁਣਕਾਂਗੀ : ਸੁਣਕਾਂਗੇ/ਸੁਣਕਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣਕੇਂਗਾ/ਸੁਣਕੇਂਗੀ ਸੁਣਕੋਗੇ/ਸੁਣਕੋਗੀਆਂ ਸੁਣਕੇਗਾ/ਸੁਣਕੇਗੀ ਸੁਣਕਣਗੇ/ਸੁਣਕਣਗੀਆਂ] ਸੁਣਕਿਆ : [ਸੁਣਕੇ ਸੁਣਕੀ ਸੁਣਕੀਆਂ; ਸੁਣਕਿਆਂ] ਸੁਣਕੀਦਾ : [ਸੁਣਕੀਦੇ ਸੁਣਕੀਦੀ ਸੁਣਕੀਦੀਆਂ] ਸੁਣਕੂੰ : [ਸੁਣਕੀਂ ਸੁਣਕਿਓ ਸੁਣਕੂ] ਸੁਣਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਣਕਵਾਉਣਾ : [ਸੁਣਕਵਾਉਣੇ ਸੁਣਕਵਾਉਣੀ ਸੁਣਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਣਕਵਾਉਣ ਸੁਣਕਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਣਕਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੇ ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੀ ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਣਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਣਕਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਣਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਣਕਵਾਊਂ : [ਸੁਣਕਵਾਈਂ ਸੁਣਕਵਾਇਓ ਸੁਣਕਵਾਊ] ਸੁਣਕਵਾਇਆ : [ਸੁਣਕਵਾਏ ਸੁਣਕਵਾਈ ਸੁਣਕਵਾਈਆਂ; ਸੁਣਕਵਾਇਆਂ] ਸੁਣਕਵਾਈਦਾ : [ਸੁਣਕਵਾਈਦੇ ਸੁਣਕਵਾਈਦੀ ਸੁਣਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਣਕਵਾਵਾਂ : [ਸੁਣਕਵਾਈਏ ਸੁਣਕਵਾਏਂ ਸੁਣਕਵਾਓ ਸੁਣਕਵਾਏ ਸੁਣਕਵਾਉਣ] ਸੁਣਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਣਕਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਣਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਣਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣਕਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਣਕਵਾਏਂਗੀ ਸੁਣਕਵਾਓਗੇ/ਸੁਣਕਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਣਕਵਾਏਗਾ/ਸੁਣਕਵਾਏਗੀ ਸੁਣਕਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਣਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਣਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਣਕਾਉਣਾ : [ਸੁਣਕਾਉਣੇ ਸੁਣਕਾਉਣੀ ਸੁਣਕਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਣਕਾਉਣ ਸੁਣਕਾਉਣੋਂ] ਸੁਣਕਾਉਂਦਾ : [ਸੁਣਕਾਉਂਦੇ ਸੁਣਕਾਉਂਦੀ ਸੁਣਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਣਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਣਕਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਣਕਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਣਕਾਉਂਦਿਓ ਸੁਣਕਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਣਕਾਊਂ : [ਸੁਣਕਾਈਂ ਸੁਣਕਾਇਓ ਸੁਣਕਾਊ] ਸੁਣਕਾਇਆ : [ਸੁਣਕਾਏ ਸੁਣਕਾਈ ਸੁਣਕਾਈਆਂ; ਸੁਣਕਾਇਆਂ] ਸੁਣਕਾਈਦਾ : [ਸੁਣਕਾਈਦੇ ਸੁਣਕਾਈਦੀ ਸੁਣਕਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਣਕਾਵਾਂ : [ਸੁਣਕਾਈਏ ਸੁਣਕਾਏਂ ਸੁਣਕਾਓ ਸੁਣਕਾਏ ਸੁਣਕਾਉਣ] ਸੁਣਕਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਣਕਾਵਾਂਗੀ [ਸੁਣਕਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਣਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣਕਾਏਂਗਾ/ਸੁਣਕਾਏਂਗੀ ਸੁਣਕਾਓਗੇ/ਸੁਣਕਾਓਗੀਆਂ ਸੁਣਕਾਏਗਾ/ਸੁਣਕਾਏਗੀ ਸੁਣਕਾਉਣਗੇ/ਸੁਣਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਣਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) : ਸੁਣਵਾਉਣਾ : [ਸੁਣਵਾਉਣੇ ਸੁਣਵਾਉਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਣਵਾਉਣ ਸੁਣਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਣਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸੁਣਵਾਉਂਦੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਣਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਣਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਣਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਣਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਣਵਾਊਂ : [ਸੁਣਵਾਈਂ ਸੁਣਵਾਇਓ ਸੁਣਵਾਊ] ਸੁਣਵਾਇਆ : [ਸੁਣਵਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ; ਸੁਣਵਾਇਆਂ] ਸੁਣਵਾਈਦਾ : [ਸੁਣਵਾਈਦੇ ਸੁਣਵਾਈਦੀ ਸੁਣਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਣਵਾਵਾਂ : [ਸੁਣਵਾਈਏ ਸੁਣਵਾਏਂ ਸੁਣਵਾਓ ਸੁਣਵਾਏ ਸੁਣਵਾਉਣ] ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਣਵਾਏਂਗੀ ਸੁਣਵਾਓਗੇ/ਸੁਣਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਣਵਾਏਗਾ/ਸੁਣਵਾਏਗੀ ਸੁਣਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਣਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਣਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਣ੍ਹੱਪ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *‘ਸੁਹੱਪਣ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਸੁਣਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਣਾਉਣਾ : [ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਣਾਉਣ ਸੁਣਾਉਣੋਂ] ਸੁਣਾਉਂਦਾ : [ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਣਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਣਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਓ ਸੁਣਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਣਾਊਂ : [ਸੁਣਾਈਂ ਸੁਣਾਇਓ ਸੁਣਾਊ] ਸੁਣਾਇਆ : [ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਾਈਆਂ; ਸੁਣਾਇਆਂ] ਸੁਣਾਈਦਾ : [ਸੁਣਾਈਦੇ ਸੁਣਾਈਦੀ ਸੁਣਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਣਾਵਾਂ : [ਸੁਣਾਈਏ ਸੁਣਾਏਂ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਉਣ] ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਣਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਣਾਏਂਗਾ/ਸੁਣਾਏਂਗੀ ਸੁਣਾਓਗੇ/ਸੁਣਾਓਗੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗਾ/ਸੁਣਾਏਗੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ/ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਣਾਉਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਣਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਣਿਆ-ਸੁਣਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਣੇ-ਸੁਣਾਏ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ (ਇਲਿੰ) ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ] ਸੁੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਤੰਗਲੀ ਦੀ ਸਾਂਗ] ਸੁੱਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ (ਵਿ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) [ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਸੰਗਰਾਮੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸੁਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਧਿਆਨ ; ਮਲ] ਸੁੱਤਾ (ਵਿ, ਪੁ) ['ਸੌਣ' ਤੋਂ] [ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਤੀਆਂ] ਸੁਤੇਸਿਧ (ਕਿਵਿ) ਸੁੱਥਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਥਣਾਂ ਸੁੱਥਣੋਂ ; ਸੁਥਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੁਥਣੀਆਂ ਸੁਥਣੀਓਂ] ਸੁਥਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਥਰੇ ਸੁਥਰਿਆਂ ਸੁਥਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਥਰੇ ਸੁਥਰਿਆਂ ਸੁਥਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਥਰੀਆਂ]; ਸੁਥਰਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਥਰੇਪਣ ਸੁਥਰਾਸ਼ਾਹ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਥਰੇਸ਼ਾਹੀ (ਵਿ) ਸੁਥਰੇਸ਼ਾਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਥਰੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੁਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਜ] ਸੁੰਦਰ (ਵਿ) ਸੁੰਦਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਦਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਦਰੀਆਂ †ਸੌਂਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਦੇ ਸੁੱਦਿਆਂ ਸੁਦਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਸੁਦਾਗਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਸੁਦਾਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਚਾਨਣੀ ਤਿਥ] ਸੁਦੇਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸੁੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ] ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਧ* (ਵਿ) *'ਸ਼ੁੱਧ' ਵੀ ਠੀਕ ਜੋੜ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੁੱਧਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੁੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਧਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਧਕਾਂ; ਸੁੰਧਕੀ (ਵਿ) ਸੁਧਰ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁਧਰਦਾ : [ਸੁਧਰਦੇ ਸੁਧਰਦੀ ਸੁਧਰਦੀਆਂ; ਸੁਧਰਦਿਆਂ] ਸੁਧਰਦੋਂ : [ਸੁਧਰਦੀਓਂ ਸੁਧਰਦਿਓ ਸੁਧਰਦੀਓ] ਸੁਧਰਨਾ : [ਸੁਧਰਨੇ ਸੁਧਰਨੀ ਸੁਧਰਨੀਆਂ; ਸੁਧਰਨ ਸੁਧਰਨੋਂ] ਸੁਧਰਾਂ : [ਸੁਧਰੀਏ ਸੁਧਰੇਂ ਸੁਧਰੋ ਸੁਧਰੇ ਸੁਧਰਨ] ਸੁਧਰਾਂਗਾ/ਸੁਧਰਾਂਗੀ : [ਸੁਧਰਾਂਗੇ/ਸੁਧਰਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਰੇਂਗਾ/ਸੁਧਰੇਂਗੀ ਸੁਧਰੋਗੇ/ਸੁਧਰੋਗੀਆਂ ਸੁਧਰੇਗਾ/ਸੁਧਰੇਗੀ ਸੁਧਰਨਗੇ/ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ] ਸੁਧਰਿਆ : [ਸੁਧਰੇ ਸੁਧਰੀ ਸੁਧਰੀਆਂ; ਸੁਧਰਿਆਂ] ਸੁਧਰੀਦਾ ਸੁਧਰੂੰ : [ਸੁਧਰੀਂ ਸੁਧਰਿਓ ਸੁਧਰੂ] ਸੁਧਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਧਰਵਾਉਣਾ : [ਸੁਧਰਵਾਉਣੇ ਸੁਧਰਵਾਉਣੀ ਸੁਧਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਧਰਵਾਉਣ ਸੁਧਰਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਧਰਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਧਰਵਾਉਂਦੇ ਸੁਧਰਵਾਉਂਦੀ ਸੁਧਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਧਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਧਰਵਾਉਦੋਂ : [ਸੁਧਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਧਰਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਧਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਧਰਵਾਊਂ : [ਸੁਧਰਵਾਈ ਸੁਧਰਵਾਇਓ ਸੁਧਰਵਾਊ] ਸੁਧਰਵਾਇਆ : [ਸੁਧਰਵਾਏ ਸੁਧਰਵਾਈ ਸੁਧਰਵਾਈਆਂ; ਸੁਧਰਵਾਇਆਂ] ਸੁਧਰਵਾਈਦਾ : [ਸੁਧਰਵਾਈਦੇ ਸੁਧਰਵਾਈਦੀ ਸੁਧਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਧਰਵਾਵਾਂ : [ਸੁਧਰਵਾਈਏ ਸੁਧਰਵਾਏਂ ਸੁਪਰਵਾਓ ਸੁਧਰਵਾਏ ਸੁਧਰਵਾਉਣ] ਸੁਧਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਧਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਧਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਧਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਰਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਧਰਵਾਏਂਗੀ ਸੁਧਰਵਾਓਗੇ/ਸੁਧਰਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਧਰਵਾਏਗਾ/ਸੁਧਰਵਾਏਗੀ ਸੁਧਰਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਧਰਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਧਰਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰ) ਸੁਧਰਾਉਣਾ : [ਸੁਧਰਾਉਣੇ ਸੁਧਰਾਉਣੀ ਸੁਧਰਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਧਰਾਉਣ ਸੁਧਰਾਉਣੋਂ] ਸੁਧਰਾਉਂਦਾ : [ਸੁਧਰਾਉਂਦੇ ਸੁਧਰਾਉਂਦੀ ਸੁਧਰਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਧਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਧਰਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਧਰਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਧਰਾਉਂਦਿਓ ਸੁਧਰਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਧਰਾਊਂ : [ਸੁਧਰਾਈਂ ਸੁਧਰਾਇਓ ਸੁਧਰਾਊ] ਸੁਧਰਾਇਆ : [ਸੁਧਰਾਏ ਸੁਧਰਾਈ ਸੁਧਰਾਈਆਂ; ਸੁਧਰਾਇਆਂ] ਸੁਧਰਾਈਦਾ : [ਸੁਧਰਾਈਦੇ ਸੁਧਰਾਈਦੀ ਸੁਧਰਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਧਰਾਵਾਂ : [ਸੁਧਰਾਈਏ ਸੁਧਰਾਏਂ ਸੁਧਰਾਓ ਸੁਧਰਾਏ ਸੁਧਰਾਉਣ] ਸੁਧਰਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਧਰਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਧਰਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਧਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਰਾਏਂਗਾ/ਸੁਧਰਾਏਂਗੀ ਸੁਧਰਾਓਗੇ/ਸੁਧਰਾਓਗੀਆਂ ਸੁਧਰਾਏਗਾ/ਸੁਧਰਾਏਗੀ ਸੁਧਰਾਉਣਗੇ/ਸੁਧਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਧਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) 'ਸੋਧ' ਤੋਂ] :- ਸੁਧਵਾਉਣਾ : [ਸੁਧਵਾਉਣੇ ਸੁਧਵਾਉਣੀ ਸੁਧਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਧਵਾਉਣ ਸੁਧਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਧਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਧਵਾਉਂਦੇ ਸੁਧਵਾਉਂਦੀ ਸੁਧਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਧਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਧਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਧਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਧਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਧਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਧਵਾਊਂ : [ਸੁਧਵਾਈਂ ਸੁਧਵਾਇਓ ਸੁਧਵਾਊ] ਸੁਧਵਾਇਆ : [ਸੁਧਵਾਏ ਸੁਧਵਾਈ ਸੁਧਵਾਈਆਂ, ਸੁਧਵਾਇਆਂ] ਸੁਧਵਾਈਦਾ : [ਸੁਧਵਾਈਦੇ ਸੁਧਵਾਈਦੀ ਸੁਧਵਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਧਵਾਵਾਂ : [ਸੁਧਵਾਈਏ ਸੁਧਵਾਈ ਸੁਧਵਾਓ ਸੁਧਵਾਏ ਸੁਧਵਾਉਣ] ਸੁਧਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਧਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਧਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਧਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਧਵਾਏਂਗੀ ਸੁਧਵਾਓਗੇ/ਸੁਧਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਧਵਾਏਗਾ/ਸੁਧਵਾਏਗੀ ਸੁਧਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਧਵਾਉਣਗੀਆਂ ਸੁਧਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਧਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [ਸੋਧ' ਤੋਂ] ਸੁਧਾਉਣਾ : [ਸੁਧਾਉਣੇ ਸੁਧਾਉਣੀ ਸੁਧਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਧਾਉਣ ਸੁਧਾਉਣੋਂ] ਸੁਧਾਉਂਦਾ : [ਸੁਧਾਉਂਦੇ ਸੁਧਾਉਂਦੀ ਸੁਧਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਧਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਧਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਧਾਉਦੀਓਂ ਸੁਧਾਉਂਦਿਓ ਸੁਧਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਧਾਊਂ : [ਸੁਧਾਈਂ ਸੁਧਾਇਓ ਸੁਧਾਊ] ਸੁਧਾਇਆ : [ਸੁਧਾਏ ਸੁਧਾਈ ਸੁਧਾਈਆਂ; ਸੁਧਾਇਆਂ] ਸੁਧਾਈਦਾ : [ਸੁਧਾਈਦੇ ਸੁਧਾਈਦੀ ਸੁਧਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਧਾਵਾਂ : [ਸੁਧਾਈਏ ਸੁਧਾਏਂ ਸੁਧਾਓ ਸੁਧਾਏ ਸੁਧਾਉਣ] ਸੁਧਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਧਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਧਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਧਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਾਏਂਗਾ/ਸੁਧਾਏਂਗੀ ਸੁਧਾਓਗੇ/ਸੁਧਾਓਗੀਆਂ ਸੁਧਾਏਗਾ/ਸੁਧਾਏਗੀ ਸੁਧਾਉਣਗੇ/ਸੁਧਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁੱਧਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁੱਧੇ ਸੁੱਧਿਆਂ ਸੁੱਧੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਧੀਆਂ] ਸੁਧਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਧਾਈਆਂ ਸੁਧਾਸਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਧਾਸਰੋਂ ਸੁਧਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੁਧਾਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਸੁਧਾਰਪੱਖੀ (ਵਿ) ਸੁਧਾਰਪੱਖੀਆਂ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ (ਵਿ) ਸੁਧਾਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਧਾਰਦਾ : [ਸੁਧਾਰਦੇ ਸੁਧਾਰਦੀ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ; ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ] ਸੁਧਾਰਦੋਂ : [ਸੁਧਾਰਦੀਓਂ ਸੁਧਾਰਦਿਓ ਸੁਧਾਰਦੀਓ] ਸੁਧਾਰਨਾ : [ਸੁਧਾਰਨੇ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ; ਸੁਧਾਰਨ ਸੁਧਾਰਨੋਂ] ਸੁਧਾਰਾਂ : [ਸੁਧਾਰੀਏ ਸੁਧਾਰੇਂ ਸੁਧਾਰੋ ਸੁਧਾਰੇ ਸੁਧਾਰਨ] ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ/ਸੁਧਾਰਾਂਗੀ : [ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ/ਸੁਧਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇਂਗਾ/ਸੁਧਾਰੇਂਗੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ/ਸੁਧਾਰੋਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ/ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ/ਸੁਧਾਰਨਗੀਆਂ] ਸੁਧਾਰਿਆ : [ਸੁਧਾਰੇ ਸੁਧਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀਆਂ; ਸੁਧਾਰਿਆਂ] ਸੁਧਾਰੀਦਾ : [ਸੁਧਾਰੀਦੇ ਸੁਧਾਰੀਦੀ ਸੁਧਾਰੀਦੀਆਂ] ਸੁਧਾਰੂੰ : [ਸੁਧਾਰੀਂ ਸੁਧਾਰਿਓ ਸੁਧਾਰੂ] ਸੁੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਧੀਆਂ ਸੁੱਧੀ-ਸੂਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੱਧੀ-ਸੂਚੀਆਂ ਸੁੱਧੀ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਧੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਸੁੱਧੀ-ਪੱਤਰੋਂ ਸੁੰਨ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਨ-ਆਸਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਨਮ-ਸੁੰਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਨ-ਮੁੰਨ (ਵਿ) †ਸੁੰਨਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ) ਸੁੰਨਸਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੁਨਹਿਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੂੰਡਾ] [ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਨਹਿਰਿਆਂ ਸੁਨਹਿਰਿਓਂ ਸੁਨਹਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀਓਂ] ਸੁਨਹਿਰੀਆ (ਨਾਂ ਪੁ) ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਸੁਨਹਿਰੀ (ਵਿ) ਸੁਨਹਿਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਨਹਿਰਿਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ] ਸੁਨੱਖਾ (ਵਿ ਪੁ) [ਸੁਨੱਖੇ ਸੁਨੱਖਿਆਂ, ਸੁਨੱਖੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਨੱਖੀਆਂ] ਸੁੰਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਨਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਨਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੁਨਿਆਰਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਇਸ ਦਾ ਮਲਵਈ ਰੂਪ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ । [ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸੁਨਿਆਰਿਓ ਸੁਨਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਨਿਆਰੀਆਂ ਸੁਨਿਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੁਨਿਆਰੀਓ] ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਵਿ) ਸੁੰਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕਾ] ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁਨੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪਤਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪਰ-ਬਜ਼ਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਪਰ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਪਰ-ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਵਿ) ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਵਿ) ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਾਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਪਾਤਰਾਂ ਸੁਪਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਸੁਫਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਫਨੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਸੁਫਨੇ [ : ਸੁਫਨੇ ਆਇਆ] ਸੁਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁਫ਼ੇ ਸੁਫ਼ਿਆਂ ਸੁਫ਼ਿਓਂ] ਸੁੱਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁੱਬੇ ਸੁੱਬਿਆਂ ਸੁੱਬੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੱਬੀਆਂ] ਸੁਬਕ (ਵਿ) ਸੁਬ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਵੇਰ ] ਸੁਬ੍ਹਾ-ਸਵੇਰੇ (ਕਿਵਿ) ਸੁੰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁੰਬੇ ਸੁੰਬਿਆਂ ਸੁੰਬੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁੰਬੀਆਂ] ਸੁੱਭ ** (ਵਿ) **'ਸ਼ੁੱਭ' ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੁੱਭਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੱਭਰਾਂ ਸੁਭਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਭਾਵਾਂ; †ਸੁਭਾਵਿਕ( ਵਿ) ਸੁਭੈਕੀਂ (ਕਿਵਿ) ਸੁਭਾਏਮਾਨ (ਵਿ) ਸੁਭਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਭਾਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਭਾਗੇ ਸੁਭਾਗਿਆਂ ਸੁਭਾਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਭਾਗੀਆਂ] ਸੁਭਾਵਿਕ (ਵਿ) ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁੰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁੰਮਾਂ ਸੁਮਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਮਕੇ ਸੁਮਕਿਆਂ; ਸੁਮਕੂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੁਮਕਣ (ਇਲਿੰ) ਸੁਮੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਮਾਟਰਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਮੇਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਮੇਰੋਂ ਸੁਮੇਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ] ਸੁਮੇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਮੇਲਾ ਸੁਯੋਗ (ਵਿ) ਸੁਯੋਗਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਾਂ ਸੁਰੋਂ; ਸੁਰਹੀਣ (ਵਿ) ਸੁਰ-ਤਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰ-ਪਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁ-ਮੇਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਸੁਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਸੁਰਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਖਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਪੰਛੀ] ਸੁਰਖੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਵਿ) ਸੁਰਖ਼ (ਵਿ) †ਸੁਰਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਖ਼ਰੂ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸੁਰਖ਼ਰੂਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਖ਼ਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਖ਼ਾਬਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਖ਼ੀ-ਸੁਰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਖ਼ੀ-ਪਾਊਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਖ਼ੀ-ਬਿੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹੈਡਿੰਗ] ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਸੁਰਗ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਸੁਰਗ' ਤੇ 'ਸ੍ਵਰਗ' ਦੋਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਸੁਰਗਾਂ ਸੁਰਗੋਂ; ਸੁਰਗ-ਧਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਗ-ਲੋਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਗਵਾਸ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸੁਰਗਵਾਸੀ (ਵਿ) ਸੁਰੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿ) ਸੁਰੰਗਾਂ ਸੁਰੰਗੋਂ ਸੁਰਜੀਤ (ਵਿ) ਸੁਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਤੋਂ; ਸੁਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਮਚੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਮਚੂਆਂ ਸੁਰਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੁਰਮੇ ਸੁਰਮਿਆਂ ਸੁਰਮੀ (ਇਲਿੰ)]; ਸੁਰਮਈ (ਵਿ) ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਸੁਰਮਦਾਨੀਓਂ] ਸੁਰਲੋਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰੜ-ਸੁਰੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਸੁਰਾਹੀਓਂ]; ਸੁਰਾਹੀਦਾਰ (ਵਿ) ਸੁਰਾਹੀਨੁਮਾ (ਵਿ) ਸੁਰਾਖ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰਾਖਾਂ ਸੁਰਾਖੋਂ; ਸੁਰਾਖ਼ਦਾਰ (ਵਿ) ਸੁਰਾਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੀਲਿਆਂ ਸੁਰੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਰੀਲੀਆਂ] ਸੁਰੀਲਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਰੀਲੇਪਣ ਸੁਲੱਖਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਲੱਖਣੇ ਸੁਲੱਖਣਿਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ] ਸੁਲਤਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਸੁਲਤਾਨੋ ਸੁਲਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲਤਾਨੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਸੁਲਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲਫ਼ੇ; ਸੁਲਫ਼ਈ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਲਫ਼ਈਆਂ ਸੁਲਫ਼ੇਬਾਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲਫ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ; ਸੁਲਫ਼ੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸੁਲਫ਼ੇਬਾਜ਼ੋ ਸੁਲੱਭ (ਵਿ) ਸੁਲੱਭਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਲ੍ਹਾਕੁੰਨ (ਵਿ) ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ (ਵਿ) ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮੇਂ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਿਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾਪਸੰਦ (ਵਿ) ਸੁਲ੍ਹਾਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਲੇਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲੇਖਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲੇਖਕਾਰਾਂ ਸੁਲੇਖਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਲੇਮਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੁਲੇਮਾਨੀ (ਵਿ) ਸੁਲ਼ਝ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁਲ਼ਝਣਾ: [ਸੁਲ਼ਝਣੇ ਸੁਲ਼ਝਣੀ ਸੁਲ਼ਝਣੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਣ ਸੁਲ਼ਝਣੋਂ ] ਸੁਲ਼ਝਦਾ : [ਸੁਲ਼ਝਦੇ ਸੁਲ਼ਝਦੀ ਸੁਲ਼ਝਦੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਦਿਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਦੋਂ : [ਸੁਲ਼ਝਦੀਓਂ ਸੁਲ਼ਝਦਿਓ ਸੁਲ਼ਝਦੀਓ] ਸੁਲ਼ਝਾਂ : [ਸੁਲ਼ਝੀਏ ਸੁਲ਼ਝੇਂ ਸੁਲ਼ਝੋ ਸੁਲ਼ਝੇ ਸੁਲ਼ਝਣ] ਸੁਲ਼ਝਾਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਾਂਗੀ : [ਸੁਲ਼ਝਾਂਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਾਂਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝੇਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝੇਂਗੀ ਸੁਲ਼ਝੋਗੇ/ਸੁਲ਼ਝੋਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝੇਗਾ/ਸੁਲ਼ਝੇਗੀ ਸੁਲ਼ਝਣਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਣਗੀਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਿਆ : [ਸੁਲ਼ਝੇ ਸੁਲ਼ਝੀ ਸੁਲ਼ਝੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਿਆਂ] ਸੁਲ਼ਝੀਦਾ ਸੁਲ਼ਝੂੰ : [ਸੁਲ਼ਝੀਂ ਸੁਲ਼ਝਿਓ ਸੁਲ਼ਝੂ] ਸੁਲ਼ਝਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣਾ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣੇ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣੀ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣੋਂ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦਾ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੇ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੀ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦਿਓ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਊਂ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਂ ਸੁਲ਼ਝਵਾਇਓ ਸੁਲ਼ਝਵਾਊ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਇਆ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਏ ਸੁਲ਼ਝਵਾਈ ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਵਾਇਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਦਾ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਦੇ ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਦੀ ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਦੀਆਂ;] ਸੁਲ਼ਝਵਾਵਾਂ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਈਏ ਸੁਲ਼ਝਵਾਏਂ ਸੁਲ਼ਝਵਾਓ ਸੁਲ਼ਝਵਾਏ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਲ਼ਝਵਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਵਾਏਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਏਂਗੀ ਸੁਲ਼ਝਵਾਓਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਓਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਵਾਏਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਏਗੀ ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਲ਼ਝਵੇਂ ਸੁਲ਼ਝਵਿਆਂ ਸੁਲ਼ਝਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੁਲ਼ਝਵੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੁਲ਼ਝਾਉਣਾ :- [ਸੁਲ਼ਝਾਉਣੇ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣੀ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਾਉਣ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣੋਂ] ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦਾ : [ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੇ ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੀ ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੋਂ : [ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੀਓਂ ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦਿਓ ਸੁਲ਼ਝਾਉਂਦੀਓ] ਸੁਲ਼ਝਾਊਂ : [ਸੁਲ਼ਝਾਈਂ ਸੁਲ਼ਝਾਇਓ ਸੁਲ਼ਝਾਊ] ਸੁਲ਼ਝਾਇਆ : [ਸੁਲ਼ਝਾਏ ਸੁਲ਼ਝਾਈ ਸੁਲ਼ਝਾਈਆਂ; ਸੁਲ਼ਝਾਇਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਾਈਦਾ : [ਸੁਲ਼ਝਾਈਦੇ ਸੁਲ਼ਝਾਈਦੀ ਸੁਲ਼ਝਾਈਦੀਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਾਵਾਂ : [ਸੁਲ਼ਝਾਈਏ ਸੁਲ਼ਝਾਏਂ ਸੁਲ਼ਝਾਓ ਸੁਲ਼ਝਾਏ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣ] ਸੁਲ਼ਝਾਵਾਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਾਵਾਂਗੀ : [ਸੁਲ਼ਝਾਵਾਂਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਾਏਂਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਾਏਂਗੀ ਸੁਲ਼ਝਾਓਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਾਓਗੀਆਂ ਸੁਲ਼ਝਾਏਗਾ/ਸੁਲ਼ਝਾਏਗੀ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣਗੇ/ਸੁਲ਼ਝਾਉਣਗੀਆਂ] ਸੁਲ਼ਝਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਵੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੁਵੰਨੇ ਸੁਵੰਨਿਆਂ ਸੁਵੰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸੁਵੰਨੀਆਂ †ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੁਵਿਧਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ (ਵਿ) ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸੁਵਿਨਿਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: souvenir] ਸੂ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੂਇਆ : [ਸੂਏ ਸੂਈ ਸੂਈਆਂ; ਸੂਇਆਂ] ਸੂਏ : ਸੂਣ ਸੂਏਗਾ/ਸੂਏਗੀ : ਸੂਣਗੇ/ਸੂਣਗੀਆਂ ਸੂਣਾ : [ਸੂਣੀ ਸੂਣੀਆਂ ਸੂਣ ਸੂਣੋਂ] ਸੂੰਦਾ : [ਸੂੰਦੇ ਸੂੰਦੀ ਸੂੰਦੀਆਂ; ਸੂੰਦਿਆਂ] ਸੂਵੂ ਸੂਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਏ ਸੂਇਆਂ; †ਸੂਈ (ਇਲਿੰ) ਸੂਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਿੱਖਾ ਦੰਦ] [ਸੂਏ ਸੂਇਆਂ ਸੂਇਓਂ] ਸੂਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਰਜਵਾਹਾ] [ਸੂਏ ਸੂਇਆਂ ਸੂਇਓਂ] ਸੂਏ-ਸੂਏ (ਕਿਵਿ) ਸੂਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗਾਂ, ਮੱਝ ਆਦਿ ਦਾ] ਸੂਏ [ : ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ] ਸੂਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਈਆਂ, ਸੂਈ-ਸਲਾਈ ਸੂਈ-ਧਾਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਈ-ਧਾਗੇ ਸੂਸਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਘਾਹ ਦਾ ਰੁੱਗ] ਸੂਸਲੇ ਸੂਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਹਾਂ ਸੂਹੋਂ; †ਸੂਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂੰਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਤਾਰਾਮੀਰਾ] ਸੂਹਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਹਟੇ ਸੂਹਟਿਆਂ ਸੂਹਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਸੂਹਣਾਂ ਸੂਹੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਹੜੇ; ਸੂਹੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਹਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੂਹੇ ਸੂਹਿਆਂ ਸੂਹੀ (ਇਲਿੰ) ਸੂਹੀਆਂ] ਸੂਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਹੀਏ ਸੂਹੀਆਂ ਸੂਖਮ (ਵਿ) ਸੂਖਮਤਾ (ਨਾਂ, ਸੂਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਚਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚਕਾਂ; ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਚਨਾਵਾਂ; †ਸੂਚਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਸੂਚਨਾਰਥ (ਕਿਵਿ) ਸੂਚਿਤ (ਵਿ) ਸੂਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੂਚੀਆਂ ਸੂਚੀਓਂ] ਸੂਚੀਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚੀਕਾਰਾਂ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਸੂਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਝਾਂ; ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਝਹੀਣ (ਵਿ) ਸੂਝ-ਬੂਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਝਵਾਨ (ਵਿ) ਸੂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਟਾਂ ਸੂਟੋਂ; ਸੂਟਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਸੂਟਕੇਸੋਂ ਸੂਟ-ਬੂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਟਡ-ਬੂਟਡ (ਵਿ) ਸੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਤਾਂ; ਸੂਤ-ਭਰ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸੂਤੀ (ਵਿ) ਸੂਤ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [=ਰਾਸ] ਸੂਤ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੂਤਣਾ : [ਸੂਤਣੇ ਸੂਤਣੀ ਸੂਤਣੀਆਂ; ਸੂਤਣ ਸੂਤਣੋਂ] ਸੂਤਦਾ : [ਸੂਤਦੇ ਸੂਤਦੀ ਸੂਤਦੀਆਂ; ਸੂਤਦਿਆਂ] ਸੂਤਦੋਂ : [ਸੂਤਦੀਓਂ ਸੂਤਦਿਓ ਸੂਤਦੀਓ] ਸੂਤਾਂ : [ਸੂਤੀਏ ਸੂਤੇਂ ਸੂਤੋ ਸੂਤੇ ਸੂਤਣ] ਸੂਤਾਂਗਾ/ਸੂਤਾਂਗੀ : [ਸੂਤਾਂਗੇ/ਸੂਤਾਂਗੀਆਂ ਸੂਤੋਗੇ/ਸੂਤੋਗੀਆਂ ਸੂਤੇਗਾ/ਸੂਤੇਗੀ ਸੂਤਣਗੇ/ਸੂਤਣਗੀਆਂ] ਸੂਤਿਆ : [ਸੂਤੇ ਸੂਤੀ ਸੂਤੀਆਂ; ਸੂਤਿਆਂ] ਸੂਤੀਦਾ : [ਸੂਤੀਦੇ ਸੂਤੀਦੀ ਸੂਤੀਦੀਆਂ] ਸੂਤੁੰ : [ਸੂਤੀਂ ਸੂਤਿਓ ਸੂਤੂ] ਸੂਤਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਤਕਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੂਤਕੇ ਸੂਤਕੀ (ਇਲਿੰ) ਸੂਤਕੀਆਂ] ਸੂਤਕੀ (ਵਿ) ਸੂਤਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੂਤਨੇ ਸੂਤਨਿਆਂ ਸੂਤਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸੂਤਨੀਆਂ] ਸੂਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਲਹਿੰ] ਸੂਤਰਧਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਸੂਤਰਬੱਧ (ਵਿ) ਸੂਤਰੀ (ਵਿ) ਸੂਤਲੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਤਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੂਤਵੇਂ ਸੂਤਵਿਆਂ ਸੂਤਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੂਤਵੀਂਆਂ] ਸੂਤੜੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *'ਸੂਤਲੀ' ਤੋਂ 'ਸੂਤੜੀ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਸੂਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਤੇ ਸੂਤਿਆਂ ਸੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬਿਆਜ] ਸੂਦਖ਼ੋਰ (ਨਾਂ, ਪੂ; ਵਿ) ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ; ਸੂਦਖ਼ੋਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸੂਦਖ਼ੋਰੋ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਦ-ਦਰ–ਸੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਦੀ (ਵਿ) ਸੂਦੀ-ਬਿਆਜੀ (ਵਿ) ਸੂਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: soup] ਸੂਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਫ਼ੀਆਂ; ਸੂਫ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੂਫ਼ੀਓ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ (ਵਿ) ਸੂਫ਼ੀ ਮਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਬੇ ਸੂਬਿਆਂ; ਸੂਬਾਈ (ਵਿ) ਸੂਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੂਬੇਦਾਰ] [ਸੂਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸੂਬਿਆ (ਸੰਬੋ)] ਸੂਬੇਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ; ਸੂਬੇਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸੂਬੇਦਾਰੋ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸੂਬੇਦਾਰਨੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੂਬੇਦਾਰਨੀਓਂ] ਸੂਬੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਮ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੂਮਾਂ; ਸੂਮਾ (ਸੰਬੋ) ਸੂਮੋ ਸੂਮਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਮਣੀਆਂ ਸੂਮਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੂਮਣੀਓ] ਸੂਮਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਮਪੁਣੇ ਸੂਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਾਂ; ਸੂਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸੂਰੋ ਸੂਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸੂਰੀਆਂ ਸੂਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੂਰੀਓ] ਸੂਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬਹਾਦਰ] †ਸੂਰ-ਬੀਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੂਰਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਜਾਂ; ਸੂਰਜ-ਗ੍ਰਹਿਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਜਬੰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਜਬੰਸੀ (ਵਿ) ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲਾਂ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲੀ (ਵਿ) ਸੂਰਜਮੁਖੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸੂਰਜਮੁਖੀਆਂ ਸੂਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਰਤਾਂ; ਸੂਰਤਮੰਦ (ਵਿ) ਸੂਰਤਵਾਨ (ਵਿ) ਸੂਰਦਾਸ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰ-ਬੀਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰ-ਬੀਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਸੂਰ-ਬੀਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਰਮਾ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੂਰਮੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸੂਰਮਿਓ]; ਸੂਰਮਗਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਰਮਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੂਰਾ (ਵਿ, ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੂਰੇ ਸੂਰਿਆਂ ਸੂਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ ਸੂਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਢਿੱਡ ਪੀੜ] ਸੂਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਲੰਮਾ ਕੰਡਾ] ਸੂਲ਼ਾਂ ਸੂਲ਼ੋਂ ਸੂਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੂਲ਼ੀਆਂ ਸੂਲ਼ੀਓਂ] ਸੇਊ (ਵਿ) [: ਸੇਊ ਬੇਰ] ਸੇਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ : ਸਿਓ] ਸੇਆਂ ਸੇਈ (ਪੜ; ਵਿ) [=ਓਹੋ] ਸੇਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਹਾਂ; ਸੇਹ-ਤੱਕਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਹ-ਤੱਕਲ਼ੇ ਸੇਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਾਅ] ਸੇਕੋਂ ਸੇਕ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੇਕਣਾ : [ਸੇਕਣੇ ਸੇਕਣੀ ਸੇਕਣੀਆਂ; ਸੇਕਣ ਸੇਕਣੋਂ] ਸੇਕਦਾ : [ਸੇਕਦੇ ਸੇਕਦੀ ਸੇਕਦੀਆਂ; ਸੇਕਦਿਆਂ] ਸੇਕਦੋਂ : [ਸੇਕਦੀਓਂ ਸੇਕਦਿਓ ਸੇਕਦੀਓ] ਸੇਕਾਂ : [ਸੇਕੀਏ ਸੇਕੇਂ ਸੇਕੋ ਸੇਕੇ ਸੇਕਣ] ਸੇਕਾਂਗਾ/ਸੇਕਾਂਗੀ : [ਸੇਕਾਂਗੇ/ਸੇਕਾਂਗੀਆਂ ਸੇਕੇਂਗਾ/ਸੇਕੇਂਗੀ ਸੇਕੋਗੇ/ਸੇਕੋਗੀਆਂ ਸੇਕੇਗਾ/ਸੇਕੇਗੀ ਸੇਕਣਗੇ/ਸੇਕਣਗੀਆਂ] ਸੇਕਿਆ : [ਸੇਕੇ ਸੇਕੀ ਸੇਕੀਆਂ; ਸੇਕਿਆਂ] ਸੇਕੀਦਾ : [ਸੇਕੀਦੇ ਸੇਕੀਦੀ ਸੇਕੀਦੀਆਂ] ਸੇਕੂੰ : [ਸੇਕੀਂ ਸੇਕਿਓ ਸੇਕੂ] ਸੇਖੋਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੇਗਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਸੇਂਘਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ] [ਸੇਂਘੇ ਸੇਂਘਿਆਂ ਸੇਂਘਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸੇਂਘਿਓ] ਸੇਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਜਾਂ ਸੇਜੀਂ ਸੇਜੇ ਸੇਜੋਂ ਸੇਂਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਂਜੇ ਸੇਂਜਿਆਂ ਸੇਂਜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਂਜੀਆਂ ਸੇਂਜੂ (ਵਿ) ਸੇਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਠਾਂ ਸੇਠਾ (ਸੰਬੋ) ਸੇਠੋ †ਸੇਠਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਠੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੇਤਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਤੀ (ਸੰਬੰ) [=ਨਾਲ] ਸੇਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਧਾਂ ਸੇਧੇ [: ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧੇ] ਸੇਧੋਂ ਸੇਂਧਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਲੂਣ] ਸੇਂਧੇ ਸੇਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਪਾਂ ਸੇਪੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਪੀਆਂ; ਸੇਪੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੇਪੀਓ ਸੇਪਣ (ਇਲਿੰ) ਸੇਪਣਾਂ ਸੇਪਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸੇਪਣੋ] ਸੇਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੇਟੀ] ਸੇਫ਼ਾਂ ਸੇਫ਼ਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : ਸੳਡੲਟੇ] ਸੇਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੀ] ਸੇਬਾਂ ਸੇਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਬੇ ਸੇਬਿਆਂ ਸੇਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਮਦਾਰ (ਵਿ) ਸੇਮ-ਨਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਮ-ਨਾਲੇ ਸੇਮ-ਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਮ-ਨਾਲੀਆਂ ਸੇਮੀ (ਵਿ) ਸੇਮੂ (ਵਿ) ਸੇਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਵੇਲ] ਸੇਮ-ਫਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਮ-ਫਲ਼ੀਆਂ ਸੇਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੇਮ] ਸੇਮੇ ਸੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਰਾਂ ਸੇਰੀਂ ਸੇਰੋਂ ਸੇਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਰੂਆਂ ਸੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪੀੜ] ਸੇਲਾਂ ਸੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: sale] ਸੇਲ-ਟੈੱਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਲ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਲ੍ਹੀਆਂ ਸੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਲਿਆਂ ਸੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ] ਸੇਵਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵਕਾਂ; ਸੇਵਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸੇਵਕੋ ਸੇਵਕਾ (ਇਲਿੰ) ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਸੇਵਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਵਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਚਿੱਟਾ ਗੁਲਾਬ] ਸੇਵਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਵਾਵਾਂ; ਸੇਵਾ-ਸਮਿਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸੇਵਾਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸੇਵਾ-ਫਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵਾ-ਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ (ਵਿ) ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਵਾਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ; ਸੇਵਾਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਓ] ਸੇਵਾਪੰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵਾਪੰਥੀਏ ਸੇਵਾਪੰਥੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਫਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੇਵੀਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੇਵੀਂਆਂ ਸੇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਦਾ ਗੋਹਾ] ਸੈ (ਵਿ) [=ਸੌ] ਸੈਆਂ ਸੈਂ (ਕਿ, ਅਪੂ) [ : ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੈਂ] ਸੈਂਸਰ (ਕਿ-ਅੰਸ਼; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਸ਼ਨਾਂ; ਸੈਸ਼ਨ-ਕੋਰਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਸ਼ਨ-ਜੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈੱਕਸ਼ਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨੋਂ ਸੈੱਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈੱਕਟਰਾਂ ਸੈਕਟਰੋਂ ਸੈਕਟਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)]; ਸੈਕਟਰੀਏਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਸੈਕੰਡ (ਵਿ) [=ਦੂਜਾ] ਸੈਂਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੈਂਕੜਿਓਂ] ਸੈਂਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸੈਂਚੀਆਂ ਸੈਂਚੀਓਂ] ਸੈੱਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : ਸੲਟ] ਸੈੱਟਾਂ ਸੈੱਟ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ : ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ] ਸੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਸੈਂਟਰੋਂ; ਸੈਂਟਰਲ (ਵਿ) ਸੈਂਟੀ–(ਅਗੇ) ਸੈਂਟੀਗ੍ਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਟੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਸੈਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬੋਹਲ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ] ਸੈਂਡਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਂਡਲਾਂ ਸੈਂਡਲੋਂ ਸੈਂਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸਾਈਂ ਦਾ ਇਲਿੰ; ਲਹਿੰ] ਸੈਂਣਾਂ ਸੈਂਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸੈਂਣੋ ਸੈਣੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਜਾਤੀ] [ਸੈਣੀਆਂ ਸੈਣੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਸੈਂਤੀ (ਵਿ) ਸੈਂਤ੍ਹੀਂ ਸੈਂਤ੍ਹੀਆਂ ਸੈਂਤ੍ਹੀਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੈਂਤ੍ਹੀਵੇਂ ਸੈਂਤ੍ਹੀਵੀਂ (ਇਲਿੰ)] ਸੈਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਨਤਾਂ ਸੈਨਤੀਂ ਸੈਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਨਾਵਾਂ; ਸੈਨਾਪਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਸੈਨਿਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਨਿਕਾਂ; ਸੈਨਿਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸੈਨਿਕੋ ਸੈਨਿਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: ਸੲਨੳਟੲ] ਸੈਨਿਟਾਂ; ਸੈਨਿਟ-ਹਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਪਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਂਪਲਾਂ ਸੈਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸੈਰਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਸੈਰਾਬ (ਵਿ ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸੈੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: ਚੲਲਲ] ਸੈੱਲਾਂ ਸੈਲ-ਪੱਥਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੈਲਾਨੀਆਂ; ਸੈਲਾਨੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸੈਲਾਨੀਓ ਸੋ (ਪੜ) ਸੋਅ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਭਿਣਕ] ਸੋਆਂ ਸੋਇਆਬੀਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਈ (ਵਿ; ਪੜ) ਸੋਈਓ ਸੋਏ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [ਸੌਂਫ ਦੇ ਬੂਟੇ] ਸੋਸਨੀ (ਵਿ) [ਇੱਕ ਰਗ] ਸੋਸ਼ਲ (ਵਿ) ਸੋਹਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸੋਹਣਿਓ ਸੋਹਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੋਹਣੀਆਂ; ਸੋਹਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸੋਹਣੀਓ] ਸੋਹਣਾ-ਸੋਹਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ-ਸੋਹਣਿਆਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੋਹਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ] ਸੋਂਹਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੋਂਹਦੇ ਸੋਂਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸੋਂਹਦੀਆਂ] ਸੋਹਨ-ਹਲਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਹਨ-ਹਲਵੇ ਸੋਹਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੋਹਲ (ਵਿ) ਸੋਹਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਹਲੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਸੋਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੋਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਕੇ ਸੋਕਿਆਂ ਸੋਕੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਕੜੇ ਸੋਖ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਜਜ਼ਬ ਕਰ] :- ਸੋਖਣਾ : [ਸੋਖਣ ਸੋਖਣੋਂ] ਸੋਖਦਾ : [ਸੋਖਦੇ ਸੋਖਦੀ ਸੋਖਦੀਆਂ; ਸੋਖਦਿਆਂ] ਸੋਖਿਆ : [ਸੋਖੇ ਸੋਖੀ ਸੋਖੀਆਂ; ਸੋਖਿਆਂ] ਸੋਖੂ ਸੋਖੇ : ਸੋਖਣ ਸੋਖੇਗਾ/ਸੋਖੇਗੀ : ਸੋਖਣਗੇ/ਸੋਖਣਗੀਆਂ ਸੋਖਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਖਣ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸੋਖਣਹਾਰ (ਵਿ) ਸੋਖਣ-ਜੰਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਖਣ-ਜੰਤਰਾਂ ਸੋਖਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਖੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ ] ਸੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਗਾਂ ਸੋਗੀਂ ਸੋਗੋਂ; ਸੋਗ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਸੋਗਮਈ (ਵਿ) ਸੋਗਵਾਨ (ਵਿ) ਸੋਗੀ (ਵਿ) ਸੋਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਂ ; ਸੋਚ-ਸਮਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਚ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸੋਚਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਚਵਾਨ (ਵਿ) ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸੋਚ (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- ਸੋਚਣਾ : [ਸੋਚਣੇ ਸੋਚਣੀ ਸੋਚਣੀਆਂ; ਸੋਚਣ ਸੋਚਣੋਂ] ਸੋਚਦਾ : [ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ; ਸੋਚਦਿਆਂ] ਸੋਚਦੋਂ : [ਸੋਚਦੀਓਂ ਸੋਚਦਿਓ ਸੋਚਦੀਓ] ਸੋਚਾਂ : [ਸੋਚੀਏ ਸੋਚੇਂ ਸੋਚੋ ਸੋਚੇ ਸੋਚਣ] ਸੋਚਾਂਗਾ/ਸੋਚਾਂਗੀ : [ਸੋਚਾਂਗੇ/ਸੋਚਾਂਗੀਆਂ ਸੋਚੇਂਗਾ ਸੋਚੇਂਗੀ ਸੋਚੋਗੇ/ਸੋਚੋਗੀਆਂ ਸੋਚੇਗਾ/ਸੋਚੇਗੀ ਸੋਚਣਗੇ/ਸੋਚਣਗੀਆਂ] ਸੋਚਿਆ : [ਸੋਚੋ ਸੋਚੀ ਸੋਚੀਆਂ; ਸੋਚਿਆਂ] ਸੋਚੀਦਾ : [ਸੋਚੀਦੇ ਸੋਚੀਦੀ ਸੋਚੀਦੀਆਂ] ਸੋਚੂੰ : [ਸੋਚੀਂ ਸੋਚਿਓ ਸੋਚੂ] ਸੋਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਜਾਂ: ਸੋਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮਲ] ਸੋਜੇ ਸੋਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਜ਼ਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਝੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਝੀਵਾਨ (ਵਿ) ਸੋਝੀਵਾਨਾਂ ਸੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਟਾਂ ਸੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੋਟੇ ਸੋਟਿਆਂ; ਸੋਟੀ (ਇਲਿੰ) ਸੋਟੀਆਂ] ਸੋਟਿਓ-ਸੋਟੀ (ਕਿਵਿ) ਸੋਡੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: sodium] ਸੋਢਬੰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਢਬੰਸੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਢੇ; ਸੋਢਾ-ਕਾਸਟਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਢਾ-ਵਾਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਢੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] †ਸੋਢਬੰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਤਾਂ ਸੋਤੜ (ਵਿ) ਸੋਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਬਾਣੀ] ਸੋਧ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਧਾਂ: †ਸੁਧਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਧਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਧਕਾਂ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਧ-ਪੱਤਰਾਂ ਸੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਧ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੋਧਿਤ (ਵਿ) ਸੋਧ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੋਧਣਾ : [ਸੋਧਣੇ ਸੋਧਣੀ ਸੋਧਣੀਆਂ; ਸੋਧਣ ਸੋਧਣੋਂ] ਸੋਧਦਾ : [ਸੋਧਦੇ ਸੋਧਦੀ ਸੋਧਦੀਆਂ; ਸੋਧਦਿਆਂ] ਸੋਧਦੋਂ : [ਸੋਧਦੀਓਂ ਸੋਧਦਿਓ ਸੋਧਦੀਓ] ਸੋਧਾਂ : [ਸੋਧੀਏ ਸੋਧੇਂ ਸੋਧੋ ਸੋਧੇ ਸੋਧਣ] ਸੋਧਾਂਗਾ/ਸੋਧਾਂਗੀ : [ਸੋਧਾਂਗੇ/ਸੋਧਾਂਗੀਆਂ ਸੋਧੋਗੇ/ਸੋਧੋਗੀਆਂ ਸੋਧੇਗਾ/ਸੋਧੇਗੀ ਸੋਧਣਗੇ/ਸੋਧਣਗੀਆਂ] ਸੋਧਿਆ : [ਸੋਧੇ ਸੋਧੀ ਸੋਧੀਆਂ, ਸੋਧਿਆਂ] ਸੋਧੀਦਾ : [ਸੋਧੀਦੇ ਸੋਧੀਦੀ ਸੋਧੀਦੀਆਂ ਸੋਧੂੰ : [ਸੋਧੀਂ ਸੋਧਿਓ ਸੋਧੂ] ਸੋਂਧੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੋਨ-(ਅਗੇ) ['ਸੋਨਾ' ਤੋਂ] ਸੋਨਸਿਹਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਨਸਿਹਰੇ ਸੋਨਸਿਹਰਿਆਂ ਸੋਨਚਿੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਨਚਿੜੀਆਂ ਸੋਨਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਨਪੱਤਰਾਂ ਸੋਨਮੁਖੀ (ਵਿ) ਸੋਨਮੁਖੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੋਨਮੁਖੀਏ ਸੋਨਮੁਖੀਆਂ ਸੋਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਨੇ; †ਸੁਨਹਿਰੀ (ਵਿ) †ਸੁਨਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੋਨੇ-ਰੰਗੇ ਸੋਨੇ-ਰੰਗਿਆਂ ਸੋਨੇ-ਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਸੋਨੇ-ਰੰਗੀਆਂ] ਸੋਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸੋਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੋਫ਼ੇ ਸੋਫ਼ਿਆਂ ਸੋਫ਼ਿਓਂ] ਸੋਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਫ਼ੀਆਂ ਸੋਬਤੀ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸੋਭ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੋਭਣਾ : [ਸੋਭਣੇ ਸੋਭਣੀ ਸੋਭਣੀਆਂ; ਸੋਭਣ ਸੋਭਣੋਂ] ਸੋਭਦਾ : [ਸੋਭਦੇ ਸੋਭਦੀ ਸੋਭਦੀਆਂ; ਸੋਭਦਿਆਂ] ਸੋਭਦੋਂ : [ਸੋਭਦੀਓਂ ਸੋਭਦਿਓ ਸੋਭਦੀਓ] ਸੋਭਾਂ : [ਸੋਭੀਏ ਸੋਭੇਂ ਸੋਭੋ ਸੋਭੇ ਸੋਭਣ] ਸੋਭਾਂਗਾ/ਸੋਭਾਂਗੀ : [ਸੋਭਾਂਗੇ/ਸੋਭਾਂਗੀਆਂ ਸੋਭੋਗੇ/ਸੋਭੋਗੀਆਂ ਸੋਭੇਗਾ/ਸੋਭੇਗੀ ਸੋਭਣਗੇ/ਸੋਭਣਗੀਆਂ] ਸੋਭਿਆ : [ਸੋਭੇ ਸੋਭੀ ਸੋਭੀਆਂ; ਸੋਭਿਆਂ] ਸੋਭੀਦਾ ਸੋਭੂੰ : [ਸੋਭੀਂ ਸੋਭਿਓ ਸੋਭੂ] ਸੋਭਨੀਕ (ਵਿ) ਸੋਭਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੋਭਾਵੰਤ (ਵਿ) ਸੋਭਾਵਾਨ (ਵਿ) ਸੋਭਿਤ (ਵਿ) ਸੋਮਨ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [=ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ] ਸੋਮਨਾਥ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਮਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਮਵਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਮਵਾਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰੋਂ; ਸੋਮਵਾਰੀ (ਵਿ) ਸੋਮਾਵਤੀ (ਵਿ) [ : ਸੋਮਾਵਤੀ ਮੱਸਿਆ] ਸੋਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸੋਮੇ ਸੋਮਿਆਂ; ਸੋਮਿਓਂ] ਸੋਰਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਰਾਗ] ਸੋਰਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਰਠੇ ਸੋਰਠਿਆਂ ਸੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : sole] ਸੋਲਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਲ਼ਾਂ (ਵਿ) ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) [ : ਸੋਲ੍ਹੀ ਜੁੱਤੀ] ਸੋਲ੍ਹੀਂ (ਵਿ) [ : ਸੋਲ੍ਹੀਂ ਸਾਲੀਂ] ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ; ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੋਵੀਅਤ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ; ਵਿ) ਸੋਵੀਅਤ-ਸੰਘ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਵੀਅਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਵੀਅਤ-ਭਾਈਚਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੋਵੀਅਤ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੌ (ਵਿ) ਸੌਵਾਂ (ਵਿ) ਸੌਵੇਂ; ਸੌਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਸੌਂ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੁੱਤਾ : [ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀਆਂ; ਸੁੱਤਿਆਂ] ਸੌਂਊਂ : [ਸੌਂਈਂ ਸੌਂਇਓਂ ਸੌਂਊ] ਸੌਂਈਦਾ ਸੌਂਣਾ : [ਸੌਂਣੇ ਸੌਂਣੀ ਸੌਂਣੀਆਂ; ਸੌਂਣ ਸੌਂਣੋਂ] ਸੌਂਦਾ : [ਸੌਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਸੌਂਦੀਆਂ; ਸੌਂਦਿਆਂ] ਸੌਂਦੋਂ : [ਸੌਂਦੀਓਂ ਸੌਂਦਿਓ ਸੌਂਦੀਓ] ਸੌਂਵਾਂ : [ਸੌਂਈਏਂ ਸੌਂਏਂ ਸੌਂਵੋ ਸੌਂਏ ਸੌਂਣ] ਸੌਂਵਾਂਗਾ/ਸੌਂਵਾਂਗੀ : [ਸੌਂਵਾਂਗੇ/ਸੌਂਵਾਂਗੀਆਂ ਸੌਂਵੋਗੇ/ਸੌਂਵੋਗੀਆਂ ਸੌਂਏਗਾ/ਸੌਂਏਗੀ ਸੌਂਣਗੇ/ਸੌਂਣਗੀਆਂ] ਸੌ ਸਾਖੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਂਕਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਂਕਣਾਂ ਸੌਂਕਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸੌਂਕਣੋ; ਸੌਂਕਣਪੁਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਂਕਣਪੁਣੇ ਸੌਂਕਣਵਿੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਂਕਣਵਿੱਡੇ ਸੌਖ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) †ਸੁਖਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੌਖੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸੌਖੀ (ਇਲਿੰ) ਸੌਖੀਆਂ] ਸੌਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਂਚਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਾਲਾ ਲੂਣ ] ਸੌਂਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਜਲ਼* (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸੌਜਲ਼ਦਾ : [ਸੌਜਲ਼ਦੇ ਸੌਜਲ਼ਦੀ ਸੌਜਲ਼ਦੀਆਂ ਸੌਜਲ਼ਨਾ : [ਸੌਜਲ਼ਨੇ ਸੌਜਲ਼ਨੀ ਸੌਜਲ਼ਨੀਆਂ; ਸੌਜਲ਼ਨ] ਸੌਜਲ਼ਿਆ : [ਸੌਜਲ਼ੇ ਸੌਜਲ਼ੀ ਸੌਜਲ਼ੀਆਂ] ਸੌਜਲ਼ੂ ਸੌਜਲ਼ੇ : ਸੌਜਲ਼ਨ ਸੌਜਲ਼ੇਗਾ/ਸੌਜਲ਼ੇਗੀ : ਸੌਜਲ਼ਨਗੇ/ਸੌਜਲ਼ਨਗੀਆਂ ਸੌਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [‘ਸੌਂ' ਤੋਂ] ਸੌਂਤਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੌਂਤਰੇ ਸੌਂਤਰਿਆਂ ਸੌਂਤਰੀ (ਬਿਲਿੰ) ਸੌਂਤਰੀਆਂ] ਸੌਂਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਮੂਰੂ : सौन्दर्य] ਸੌਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਂਦਰਪਰਕ (ਵਿ) ਸੌਂਦਰਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਂਦਰਵਾਦੀ (ਵਿ) ਸੌਂਦਰਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸੌਂਦਰੀ (ਵਿ) ਸੌਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਦੇ ਸੌਦਿਆਂ; †ਸੁਦਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਦਾ-ਸੁਲਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਦਾ-ਸੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ਾਂ; ਸੌਦੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੋ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੌਂਪ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸੌਂਪਣਾ : [ਸੌਂਪਣੇ ਸੌਂਪਣੀ ਸੌਂਪਣੀਆਂ; ਸੌਂਪਣ ਸੌਂਪਣੋਂ] ਸੌਂਪਦਾ : [ਸੌਂਪਦੇ ਸੌਂਪਦੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ; ਸੌਂਪਦਿਆਂ] ਸੌਂਪਦੋਂ : [ਸੌਂਪਦੀਓਂ ਸੌਂਪਦਿਓ ਸੌਂਪਦੀਓ] ਸੌਂਪਾਂ : [ਸੌਂਪੀਏ ਸੌਂਪੇਂ ਸੌਂਪੋ ਸੌਂਪੇ ਸੌਂਪਣ] ਸੌਂਪਾਂਗਾ/ਸੌਂਪਾਂਗੀ : [ਸੌਂਪਾਂਗੇ/ਸੌਂਪਾਂਗੀਆਂ ਸੌਂਪੇਂਗਾ/ਸੌਂਪੇਂਗੀ ਸੌਂਪੋਗੇ/ਸੌਂਪੋਗੀਆਂ ਸੌਂਪੇਗਾ/ਸੌਂਪੇਗੀ ਸੌਂਪਣਗੇ/ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ] ਸੌਂਪਿਆ : [ਸੌਂਪੇ ਸੌਂਪੀ ਸੌਂਪੀਆਂ; ਸੌਂਪਿਆਂ] ਸੌਂਪੀਦਾ : [ਸੌਂਪੀਦੇ ਸੌਂਪੀਦੀ ਸੌਂਪੀਦੀਆਂ] ਸੌਂਪੂੰ : [ਸੌਂਪੀਂ ਸੌਂਪਿਓ ਸੌਂਪੂ ] ਸੌਂਪਣਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਂਫ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਂਫੀ (ਵਿ) ਸੌਂਫੀਆ (ਵਿ) ਸੌਰ* (ਕਿ, ਅਕ) *ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਸੌਰਦਾ : [ਸੌਰਦੇ ਸੌਰਦੀ ਸੌਰਦੀਆਂ; ਸੌਰਦਿਆਂ] ਸੌਰਨਾ : [ਸੌਰਨੇ ਸੌਰਨੀ ਸੌਰਨੀਆਂ; ਸੌਰਨ ਸੌਰਨੋਂ] ਸੌਰਿਆ : [ਸੌਰੇ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀਆਂ; ਸੌਰਿਆਂ] ਸੌਰੂ ਸੌਰੇ : ਸੌਰਨ ਸੌਰੇਗਾ/ਸੌਰੇਗੀ : ਸੌਰਨਗੇ/ਸੌਰਨਗੀਆਂ ਸੌਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ] ਸੌਰੀਏ ਸੌਰੀਆਂ ਸੌਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌਲ਼ਾਂ ਸੌੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸੌੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ] ਸੌੜਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸੌੜੇ ਸੌੜਿਆਂ ਸੌੜੀ (ਇਲਿੰ) ਸੌੜੀਆਂ]

ਸ਼

ਸ਼ਊਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬਾਸ਼ਊਰ (ਵਿ) †ਬੇਸ਼ਊਰ (ਵਿ) ਸ਼ਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਸਤਰਾਂ; ਸ਼ਸਤਰਸ਼ਾਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਸਤਰਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ (ਵਿ) ਸ਼ਸਤਰ-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਸਤਰਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਸਤਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਸਤਰ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਸਤਰ-ਘਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰ-ਘਰੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ-ਬਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ (ਵਿ) ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਸਤਰਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਸਤਰਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਲਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਲਿਓਂ] ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹਾਦਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤੋਂ; ਸ਼ਹਾਦਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਹਾਨਾ (ਵਿ) [‘ਸ਼ਾਹ' ਤੋਂ] ਸ਼ਹਿ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ (ਬਿਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਓ] ਸ਼ਹਿਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ; ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਮਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ; ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋ-ਸ਼ਹਿਰ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ਹਿਰੀ (ਵਿ) ਸ਼ਹਿਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਸ਼ਹਿਰਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਹਿਰਨੋ] ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਵਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹਿਵਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਹੀਦ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); †ਸ਼ਹਾਦਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਹੀਦੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) *'ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥਾ', 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹੀਦਬੁੰਗਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹੀਦਬੁੰਗੇ ਸ਼ਹੁ-(ਅਗੇ) ਸ਼ਹੁਸਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹੁਸਾਗਰਾਂ ਸ਼ਹੁਦਰਿਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਹੁਦਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੰਮਤ] ਸ਼ੱਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੱਕਾਂ ਸ਼ੱਕੋਂ; ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ †ਸ਼ੱਕੀ (ਵਿ) ਸ਼ਕੰਜਵੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਕੰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਕੰਜੇ ਸ਼ਕੰਜਿਆਂ ਸ਼ਕੰਜਿਓਂ] ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸਕਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਵਿ) ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ (ਵਿ) ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਵਿ) ਸ਼ਕਤੀਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਕਤੀਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਸ਼ਕਤੀਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਕਰਗੰਜ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਸ਼ੱਕਰ-ਰੋਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਕਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਕਲੋਂ-ਸੂਰਤੋਂ (ਕਿਵ) ਸ਼ਕਲਦਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ਕਲਮੰਦ (ਵਿ) [ਬੋਲ ਸ਼ਕਲਵੰਦ] ਸ਼ਕਲਵਾਨ (ਵਿ) ਬਦਸ਼ਕਲ (ਵਿ) ਸ਼ੰਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ; ਸ਼ੰਕਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ (ਵਿ) ਸ਼ੱਕੀ-ਮਿਜ਼ਾਜ* (ਵਿ) * ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਹੈ : 'ਸ਼ੱਕੀ-ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਨੁੱਖ' —ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਖ਼ਸ(ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਖਸਾਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ (ਵਿ) ਸ਼ਖਸੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਗਿਰਦੋ ਸ਼ਗਿਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ਿਆਂ ਸ਼ੰਘਾਈ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਜਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਜ਼ਰੇ ਸ਼ਜ਼ਰਿਆਂ; ਸ਼ਜ਼ਰਾ-ਨਸਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਟਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : shuttle] ਸ਼ਟਲਾਂ (ਵਿ) ਸ਼ਟੱਲੀ (ਵਿ) ਸ਼ਟਾਲ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਟਾਲ੍ਹੇ ਸ਼ਤਰੰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਤਰੰਜੀ (ਵਿ) ਸ਼ਤਰੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਸ਼ਤਰੂਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਤਾਨ** (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) **'ਸ਼ਤਾਨ' ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਸ਼ੈਤਾਨ' ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'devil' ਲਈ। ਸ਼ਤਾਨਾਂ ਸ਼ਤਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਤਾਨੋ ਸ਼ਤਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਓਂ] ਸ਼ਤਾਬੀ (ਨਾਂ, ਦਿਲਿੰ) ਸ਼ਤਾਬੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਸ਼ਤੀਰੋਂ; ਸ਼ਤੀਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਓਂ] ਸ਼ਤੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਤੂਤਾਂ; ਸ਼ਤੂਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਦੀਦ (ਵਿ) ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਪਾਸ਼ਪ (ਕਿਵ) ਸ਼ਫ਼ਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਿਰਪਾ; ਅਰ] ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫਲ਼] ਸ਼ਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਇਲੇ) [ = ਤੰਦਰੁਸਤੀ; ਅਰ] ਸ਼ਫ਼ਾਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਫਾਖ਼ਾਨੇ ਸ਼ਫ਼ਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸ਼ਫ਼ਾਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਸ਼ਬਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦਾਂ; ਸ਼ਬਦ-ਉਸਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਦ-ਅਲੰਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਸਾਧਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ; ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਦ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਨਿਰਮਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਰਚਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲ) ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ (ਵਿ) †ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਦੀ (ਵਿ) †ਸ਼ਾਬਦਿਕ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦ-ਕੀਰਤਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਗਾਇਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦ-ਚੌਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਦ-ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ਾਂ; ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ਿਕ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਬਦਾਰਥਿਕ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ (ਵਿ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਸ਼ਬਨਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਰਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਬਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ; ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਭੂਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਭੂਮੀਓਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ- 'ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ' ਤੇ 'ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ' ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾਂ ਸ਼ਮਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ] ਸ਼ਮਲੇ ਸ਼ਮਲਿਆਂ ਸ਼ਮ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨਾਂ ਸ਼ਮਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਮਾਲੀ (ਵਿ) ਸ਼ਮੀਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਮੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਰਤੀਆ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਸ਼ਰਤਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਤਨਾਮੇ ਸ਼ਰਧਾ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) **'ਸ਼ਰਧਾ' ਤੇ 'ਸਰਧਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । 'ਸ਼ਰਧਾ' ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸਰਧਾ' । ਸ਼ਰਨ*** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ***'ਸਰਨ' ਤੇ 'ਸ਼ਰਨ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ਰਨਾਗਤ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਨੀਂ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ; ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਓ ਸ਼ਰਨਾਰਥਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਨਾਰਥਣਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਨਾਰਥਣੋਂ ਸ਼ਰਬਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤੀ (ਵਿ) ਸ਼ਰਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਮਸਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਮਨਾਕ (ਵਿ) ਸ਼ਰਮਾਊ (ਵਿ) †ਸ਼ਰਮਾਕਲ (ਵਿ) †ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ (ਵਿ) †ਸ਼ਰਮੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ (ਕਿਵ) †ਬੇਸ਼ਰਮ (ਵਿ) ਸ਼ਰਮਾ (ਨਾਂ,ਪੁ) [ਗੋਤਬੋਧਕ] ਸ਼ਰਮੇ ਸ਼ਰਮਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ : [ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਸ਼ਰਮਾਉਣੋਂ] ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ : [ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ; ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਿਆਂ] ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੋਂ : [ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਓਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਿਓ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਓ] ਸ਼ਰਮਾਊਂ : [ਸ਼ਰਮਾਈਂ ਸ਼ਰਮਾਇਓ ਸ਼ਰਮਾਊ] ਸ਼ਰਮਾਇਆ : [ਸ਼ਰਮਾਏ ਸ਼ਰਮਾਈ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ; ਸ਼ਰਮਾਇਆਂ] ਸ਼ਰਮਾਈਦਾ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ : [ਸ਼ਰਮਾਈਏ ਸ਼ਰਮਾਏਂ ਸ਼ਰਮਾਓ ਸ਼ਰਮਾਏ ਸ਼ਰਮਾਉਣ] ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗਾ/ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗੀ : [ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗੇ/ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਸਰਮਾਏਂਗਾ/ਸ਼ਰਮਾਏਂਗੀ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ/ਸ਼ਰਮਾਓਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ/ਸ਼ਰਮਾਏਗੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣਗੇ/ਸ਼ਰਮਾਉਣਗੀਆਂ] ਸ਼ਰਮਾਕਲ (ਵਿ) ਸ਼ਰਮਾਕਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾਕਲੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ (ਵਿ, ਪੂ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) [ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ; ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਓ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਓ] ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਮੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸ਼ਰਮੀਲਿਆਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀ (ਇਲੇ) ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ] ਸ਼ਰ੍ਹਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰ੍ਹਲੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਇਸਲਾਮੀ ਕਨੂੰਨ] ਸ਼ਰੱਈ (ਵਿ) †ਸ਼ਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੱਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਪਟਾਕੇ ਆਦਿ ਦਾ] ਸ਼ੱਰੇ ਸ਼ੱਰਿਆਂ ਸ਼ਰਾਹਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਹਟੇ ਸ਼ਰਾਹਟਿਆਂ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਾਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਾਬਾਂ; ਸ਼ਰਾਬ-ਕਬਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਬੀ-ਕਬਾਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ-ਕਬਾਬੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਰਾਬਖ਼ਾਨੇ ਸ਼ਰਾਬਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਸ਼ਰਾਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ; ਸ਼ਰਾਬੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਾਬੀਓ ਸ਼ਰਾਬਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਾਬਣਾਂ ਸ਼ਰਾਬਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਾਬਣੋ] ਸ਼ਰਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ; ਸ਼ਰਾਰਤੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ; ਸ਼ਰਾਰਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰਾਰਤੀਓ ਸ਼ਰਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰੀਂਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰੀਂਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰੀਕਾਂ; ਸ਼ਰੀਕਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰੀਕੋ ਸ਼ਰੀਕਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰੀਕਣਾਂ ਸ਼ਰੀਕਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਰੀਕਣੋ] ਸ਼ਰੀਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰੀਕੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ; ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਣੇ] ਸ਼ਰੀਣੇ ਸ਼ਰੀਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰੀਫ਼ (ਵਿ) ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਰੀਫ਼ਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਰੀਫ਼ਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਜ਼ਾਦਿਆਂ; ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੀ (ਇਕੱਲੇ) ਸ਼ਰੀਫ਼ਜ਼ਾਦੀਆਂ] ਸ਼ਰੀਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਰੀਫ਼ੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਿਆਂ ਸ਼ਲਗਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਉਰਦੂ] ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ (ਵਿ) ਸ਼ਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਲਿੰਗਾਂ ਸ਼੍ਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼੍ਰਮਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼੍ਰਮਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ] ਸ਼੍ਰਵਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੁਣਨ ਸ਼੍ਰਵਣ-ਕਿਰਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼੍ਰਵਣੀ (ਵਿ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਤਮਿਕ (ਵਿ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੰਗਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ (ਵਿ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਇਸਤਾ (ਵਿ) ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਇਦ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ਾਇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸਾਇਰਾਂ; ਸ਼ਾਇਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ (ਵਿ) ਸ਼ਾਇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਸਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਸ਼ਾਸਕੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਸ਼ਾਸਕੀ (ਵਿ) ਸ਼ਾਸਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ; ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਾਸਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਨਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨੀ (ਵਿ) ਸ਼ਾਸਿਤ (ਵਿ) ਸ਼ਾਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਾਹਾਂ; ਸ਼ਾਹਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਾਹਣੀਓ] †ਸ਼ਹਾਨਾ (ਵਿ) †ਸ਼ਾਹੀ (ਵਿ) ਸ਼ਾਹ-(ਅਗੇ) †ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਾਹਖ਼ਰਚ (ਵਿ) ਸ਼ਾਹਬਲੂਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਾਹਰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਹਸਵਾਰਾਂ; ਸ਼ਾਹਸਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਹਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹਖ਼ਰਚ (ਵਿ) ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਹਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰੀ] ਸ਼ਾਹਰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਹਰਗੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹੋਂ ਸ਼ਾਹੀ (ਵਿ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ; ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ (ਸੰਬੰ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਖਾ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਖ਼* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਟਾਹਣੀ; ਫ਼ਾ] *'ਸ਼ਾਖ਼' ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ 'ਸ਼ਾਖਾ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ; ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। 'ਸ਼ਾਖ਼' ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ 'ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ' ਹੈ, ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਖਾ' ਦਾ 'ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ' । ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ੋਂ; ਸ਼ਾਖ਼ਦਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ਾਂਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੈਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ (ਵਿ) ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪ; ਵਿ) ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨੋਂ ਸ਼ਾਦ (ਵਿ) [= ਖ਼ੁਸ਼] ਸ਼ਾਦਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਸ਼ਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਓਂ] ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ (ਵਿ) ਸ਼ਾਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਨਾਂ: ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਨਦਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ਾਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : shop] ਸ਼ਾਪਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਬਦਿਕ (ਵਿ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਬੋਲ : ਸ਼ਾਵਾ] ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸ਼ਾਮ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ] ਸ਼ਾਮ-ਰੰਗ (ਵਿ) ਸ਼ਾਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ (ਵਿ ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) †ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਮਲਾਟ** (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : ਸ਼ਾਮਲਾਤ] **ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨਿਆਂ ਸ਼ਾਰਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਾਰਦਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਲਿਪੀ] ਸ਼ਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾ (ਵਿਸ) [=ਰੱਬ ਕਰੇ; ਲਹਿੰ ] ਸ਼ਿਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਕਾਵਿ-ਪੰਕਤੀ] ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਸ਼ਿਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਿਸਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ*** (ਕਿ, ਸਕ) ***ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ‘ਨੂੰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦਾ : [ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੀਆਂ; ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦਿਆਂ] ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੋਂ : [ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੀਓਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦਿਓ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦੀਓ] ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਾ : ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ : [ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੋ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨ] ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂਗਾ /ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂਗੀ : [ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂਗੇ/ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇਂਗਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇਂਗੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੋਗੇ/ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੋਗੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇਗਾ/ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇਗੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਗੇ/ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਗੀਆਂ] ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੂੰ : [ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਓ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੂ] ਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਵਿ) ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ (ਵਿ) ਸ਼ਿਕਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਸ਼ਿਕਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਸ਼ਿਕਨਾਂ ਸ਼ਿਕਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਕਰੇ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ; ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਣਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਣੋ] ਸ਼ਿਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੋਂ; †ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸ਼ਿਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰਿਓਂ] ਸ਼ਿਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ; ਸ਼ਿਕਾਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ਿਕਾਰੀਓ ਸ਼ਿਖਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਟੀਸੀ] ਸ਼ਿੰਗਰਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ =ਸੰਧੂਰ] ਸ਼ਿਗਾਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਗਾਫ਼ਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ; ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਪੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਬਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਮੇਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ; ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਿਆਂ] ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੋਂ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਓਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਓ] ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀਆਂ; ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੋਂ] ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਂ ਸਿੰਗਾਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ] ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗਾ/ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗੀ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗੇ/ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂਗੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਂਗਾ/ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਂਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋਗੇ/ਸ਼ਿੰਗਾਰੋਗੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗਾ/ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਗੇ/ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਗੀਆਂ] ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ; ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਂ] ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਦਾ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਦੀਆਂ] ਸ਼ਿੰਗਾਰੂੰ : [ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ] ਸ਼ਿਤਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਤਾਬੀਆਂ; ਸ਼ਿਤਾਬ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ਿੱਦਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਫ਼ਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: shift] ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਿਮਲੇ ਸ਼ਿਮਲਿਓਂ] ਸ਼ਿਮਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਮਾਲੀ (ਵਿ) ਸ਼ਿਰਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ (ਵਿ) ਸ਼ਿਲਪ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਲਪ-ਕਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ਿਲਪੀ (ਵਿ) ਸ਼ਿਵ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ਿਵਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਵਾਜੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ਿਵਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਓਂ ] ਸ਼ੀਅ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀੲ੍ਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲ *(ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ' ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਾਧਿਤ ਰੂਪ 'ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲ' ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹੱਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ; ਸ਼ੀਸ਼ਾਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਸ਼ਾਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਸ਼ੇਦਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ੀਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਓਂ] ਸ਼ੀਂਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਂਹਾਂ; ਸ਼ੀਂਹਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਹਣੀਆਂ ਸ਼ੀਂਹਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ] ਸ਼ੀਹੇਂ ਸ਼ੀਘਰ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ੀਘਰਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਰਸ਼ਕਾਂ ਸ਼ੀਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਰਾਜ਼ੇ ਸ਼ੀਰੀਂ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੀਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੀਲਵੰਤ (ਵਿ) ਸ਼ੀਲਵਾਨ (ਵਿ) ਸ਼ੁਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਿਰਨ] ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਹਦਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ਼ੁਹਦੇ ਸ਼ੁਹਦਿਆਂ ਸ਼ੁਹਦਿਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਹਦਿਓ ਸ਼ੁਹਦੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਹਦੀਆਂ ਸ਼ੁਹਦੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਹਦੀਓ] ਸ਼ੁਹਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਹਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਹਲੇ ਸ਼ੁਹਲਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ੁਕਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿਸ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੀ (ਵਿ) ਸ਼ੁੱਕਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿਸ) ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸ਼ੁਕੀਨ (ਵਿ) [ਮੂਰੂ: ਸ਼ੌਕੀਨ] [ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਸ਼ੁਕੀਨਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਕੀਨੋ ਸ਼ੁਕੀਨਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਕੀਨਣਾਂ ਸ਼ੁਕੀਨਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਕੀਨਣੋਂ] ਸ਼ੁਕੀਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਕੀਨੀਆਂ ਸ਼ੁਗ਼ਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਗ਼ਲਾਂ; ਸ਼ੁਗ਼ਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਗਲ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਸ਼ੁਗ਼ਲ-ਮੇਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਗ਼ਲ-ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਗ਼ਲੀ (ਵਿ) ਸ਼ੁਗ਼ਲੀਆ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ੁਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਤਰਾਂ; ਸ਼ੁਤਰ-ਮੁਰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਤਰ-ਮੁਰਗਾਂ ਸ਼ੁਤਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਦਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਰ : ਸੌਦਾ; = ਪਾਗ਼ਲਪਣ] ਸ਼ੁਦਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ; ਸ਼ੁਦਾਈਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਦਾਈਓ ਸ਼ੁਦਾਇਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਦਾਇਣਾਂ ਸ਼ੁਦਾਇਣੇ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੁਦਾਇਣੋ] ਸ਼ੁੱਧ**(ਵਿ) **'ਸ਼ੁੱਧ' ਤੇ 'ਸੁੱਧ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ੁੱਬ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸ਼ੱਕ] ਸ਼ੁੱਭ* (ਵਿ) *ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 'ਸੁੱਭ' ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ (ਨਾਂ, ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸ਼ੁਰ੍ਹਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੁਰ੍ਹਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰ੍ਹੂ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਸ਼ੁਲਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਸ਼ੂ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) [ਅੰ: shoe] ਸ਼ੂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ] ਸ਼ੂਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਸ਼ੂਕਣਾ : [ਸ਼ੂਕਣ ਸ਼ੂਕਣੋਂ] ਸ਼ੂਕਦਾ : [ਸ਼ੂਕਦੇ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ; ਸ਼ੂਕਦਿਆਂ] ਸ਼ੂਕਦੋਂ : [ਸ਼ੂਕਦੀਓਂ ਸ਼ੂਕਦਿਓ ਸ਼ੂਕਦੀਓ] ਸ਼ੂਕਾਂ : [ਸ਼ੂਕੀਏ ਸ਼ੂਕੇਂ ਸ਼ੂਕੋ ਸ਼ੂਕੇ ਸ਼ੂਕਣ] ਸ਼ੂਕਾਂਗਾ/ਸ਼ੂਕਾਂਗੀ : [ਸ਼ੂਕਾਂਗੇ/ਸ਼ੂਕਾਂਗੀਆਂ ਸ਼ੂਕੇਂਗਾ/ਸ਼ੂਕੇਂਗੀ ਸ਼ੂਕੋਗੇ/ਸ਼ੂਕੋਗੀਆਂ ਸ਼ੂਕੇਗਾ/ਸ਼ੂਕੇਗੀ ਸ਼ੂਕਣਗੇ/ਸ਼ੂਕਣਗੀਆਂ] ਸ਼ੂਕਿਆ : [ਸ਼ੂਕੇ ਸ਼ੂਕੀ ਸ਼ੂਕੀਆਂ; ਸ਼ੂਕਿਆਂ] ਸ਼ੂਕੀਦਾ ਸ਼ੂਕੂੰ : [ਸ਼ੂਕੀਂ ਸ਼ੂਕਿਓ ਸ਼ੂਕੂ] ਸ਼ੂਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੂਕਰਾਂ ਸ਼ੂਕਰ (ਕਿ, ਅਕ) : ਸ਼ੂਕਰਦਾ : [ਸ਼ੂਕਰਦੇ ਸ਼ੂਕਰਦੀ ਸ਼ੂਕਰਦੀਆਂ; ਸ਼ੂਕਰਦਿਆਂ] ਸ਼ੂਕਰਦੋਂ : [ਸ਼ੂਕਰਦੀਓਂ ਸ਼ੂਕਰਦਿਓ ਸ਼ੂਕਰਦੀਓ] ਸ਼ੂਕਰਨਾ : [ਸ਼ੂਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਨੋਂ] ਸ਼ੂਕਰਾਂ : [ਸ਼ੂਕਰੀਏ ਸ਼ੂਕਰੇਂ ਸ਼ੂਕਰੋ ਸ਼ੂਕਰੇ ਸ਼ੂਕਰਨ] ਸ਼ੂਕਰਾਂਗਾ/ਸ਼ੂਕਰਾਂਗੀ : [ਸ਼ੂਕਰਾਂਗੇ/ਸਕਰਾਂਗੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰੇਂਗਾ/ਸ਼ੂਕਰੇਂਗੀ ਸ਼ੂਕਰੋਗੇ/ਸ਼ੂਕਰੋਗੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰੇਗਾ/ਸ਼ੂਕਰੇਗੀ ਸ਼ੂਕਰਨਗੇ/ਸ਼ੂਕਰਨਗੀਆਂ] ਸ਼ੂਕਰਿਆ : [ਸ਼ੂਕਰੇ ਸ਼ੂਕਰੀ ਸ਼ੂਕਰੀਆਂ; ਸ਼ੂਕਰਿਆਂ] ਸ਼ੂਕਰੀਦਾ ਸ਼ੂਕਰੂੰ : [ਸ਼ੂਕਰੀਂ ਸ਼ੂਕਰਿਓ ਸ਼ੂਕਰੂ ] ਸ਼ੂਕਾ-ਸ਼ਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੂਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [: ਸ਼ੂਟ ਵੱਟੀ) ਸ਼ੂਦਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: share] ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ (ਵਿ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੇਖ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਖ਼ੋ ਸ਼ੇਖ਼ਾਣੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਖ਼ਾਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ਾਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਖ਼ਾਣੀਓ] ਸ਼ੇਖ਼ਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ੇਖ਼ਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ੇਖ਼ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ਜ਼ਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਖ਼ਜ਼ਾਦੀਆਂ] ਸ਼ੇਖ਼ਚਿਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੇਖਚਿਲੀਆਂ; ਸ਼ੇਖਚਿਲੀਆ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਖਚਿਲੀਓ ਸ਼ੇਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ; ਸ਼ੇਖ਼ੀਖ਼ੋਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ਼ੇਖ਼ੀਖ਼ੋਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਖ਼ੋਰਿਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਖ਼ੋਰੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਖ਼ੀਖ਼ੋਰੀਆਂ] ਸ਼ੇਖ਼ੀਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਸ਼ੇਖ਼ੀਬਾਜ਼ਾਂ; ਸ਼ੇਖ਼ੀਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਖ਼ੀਬਾਜ਼ੋ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਿਓਂ] ਸ਼ੇਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: shade] ਸ਼ੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਸ਼ੇਰਾਂ; ਸ਼ੇਰਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੇਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੇਰਨੀਓ]; ਸ਼ੇਰ-ਦਿਲ (ਵਿ) ਸ਼ੇਰ-ਮਰਦ (ਵਿ) ਸ਼ੇਰ-ਮਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਰ-ਮੁਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਸ਼ੇਰ-ਮੁਖੇ; ਸ਼ੇਰ-ਮੁਖਿਆਂ ਸ਼ੇਰ-ਮੁਖੀ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਰ-ਮੁਖੀਆਂ] ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੈਆਂ ਸ਼ੈੱਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਸ਼ੈੱਡੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਵੇਖੋ ਫੁਟਨੋਟ 'ਸ਼ਤਾਨ' ਦਾ । ਸ਼ੈਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੈਲੀਆਂ: ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੈਲੀਕਾਰਾਂ ਸ਼ੈਲੀਗਤ (ਵਿ) ਸ਼ੈਵ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਸ਼ੈਵਾਂ; ਸ਼ੈਵ ਮਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਆਂ; †ਸ਼ੋ-ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ੋ-ਪੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਸ਼ੋ-ਰੂਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਸ਼ਕ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ; ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਸ਼ੋਸ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ; ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੋ ਸ਼ੋਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਕ-ਸਮਾਚਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਕ-ਗੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਂਕ-ਗੀਤਾਂ ਸ਼ੋਕਦਾਇਕ (ਵਿ) ਸ਼ੋਕਦਾਈ (ਵਿ) ਸ਼ੋਕ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਕ-ਪੱਤਰਾਂ ਸ਼ੋਕਮਈ (ਵਿ) ਸ਼ੋਕ-ਮਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਕ-ਮਤੇ ਸ਼ੋ-ਕੇਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋ-ਕੇਸਾਂ ਸ਼ੋਖ਼ (ਵਿ) ਸ਼ੋਖ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੋਖ਼ੀਆਂ ਸ਼ੋ-ਪੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋ-ਪੀਸਾਂ ਸ਼ੋਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਸ਼ੋਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੋਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੋਰਸ਼ੀ (ਵਿ) ਸ਼ੋਰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਰਬੇ ਸ਼ੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇਦਾਰ (ਵਿ) ਸ਼ੋ-ਰੂਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੋਲਾਪੁਰੀ (ਵਿ) ਸ਼ੌਹਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਸ਼ੌਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਸ਼ੌਕਾਂ; †ਸ਼ੁਕੀਨ (ਵਿ) †ਸ਼ੁਕੀਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਸ਼ੌਕੀਆ (ਕਿਵਿ) ਸ਼ੌਂਕੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਬੋਲ] ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਸੌਂਕਣ (ਇਲਿੰ) ਸ਼ੌਕਣਾਂ ਸ਼ੌਰਸੇਨੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ

ਹਉਂ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਉਂਮੈਂ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ 'ਹਉ' ਤੇ 'ਹਉਮੈਂ' ਹੈ । ਹਊਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਊਏ ਹੱਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੱਸਾਂ ਹੱਸੋਂ; ਹੱਸੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਸੀਆਂ; ਹੱਸੀਓਂ] ਹੱਸ (ਕਿ, ਅਕ) : ਹੱਸਣਾ : [ਹੱਸਣ ਹੱਸਣੋਂ] ਹੱਸਦਾ : [ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀਆਂ; ਹੱਸਦਿਆਂ] ਹੱਸਦੋਂ : [ਹੱਸਦੀਓਂ ਹੱਸਦਿਓ ਹੱਸਦੀਓ] ਹੱਸਾਂ : [ਹੱਸੀਏ ਹੱਸੇਂ ਹੱਸੋ ਹੱਸੇ ਹੱਸਣ] ਹੱਸਾਂਗਾ/ਹੱਸਾਂਗੀ : [ਹੱਸਾਂਗੇ/ਹੱਸਾਂਗੀਆਂ ਹੱਸੇਂਗਾ/ਹੱਸੇਂਗੀ ਹੱਸੋਗੇ/ਹੱਸੋਗੀਆਂ ਹੱਸੇਗਾ/ਹੱਸੇਗੀ ਹੱਸਣਗੇ/ਹੱਸਣਗੀਆਂ] ਹੱਸਿਆ : [ਹੱਸੇ ਹੱਸੀ ਹੱਸੀਆਂ; ਹੱਸਿਆਂ] ਹੱਸੀਦਾ ਹੱਸੂੰ : [ਹੱਸੀਂ ਹੱਸਿਓ ਹੱਸੂ] ਹੰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਸਾਂ ਹਸਤ-ਕਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸਤ-ਕਮਲਾਂ ਹਸਤਾਖਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹਸਤਾਖਰੋਂ; ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸਤਾਖਰਿਤ (ਵਿ) ਹਸਤਾਖਰੀ (ਵਿ) ਹਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ] ਹਸਤੀਆਂ ਹਸਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਾਸਦ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਸਦਾ (ਕਿਵਿ; ਵਿ, ਪੁ) [ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ; ਹੱਸਦੀ ( ਇਲਿੰ) ਹੱਸਦੀਆਂ] ਹੱਸਦਾ-ਹੱਸਦਾ (ਕਿਵਿ; ਵਿ, ਪੁ) [ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦੀ-ਹੱਸਦੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਸਦੀਆਂ-ਹੱਸਦੀਆਂ] ਹਸਪਤਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ਼ੀਂ ਹਸਪਤਾਲ਼ੋਂ; ਹਸਪਤਾਲ਼ੀ (ਵਿ) ਹਸਬ** (ਕਿਵ) [=ਅਨੁਸਾਰ] **ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਸਬ-ਕਨੂੰਨ (ਕਿਵਿ) ਹਸਬ-ਕਾਇਦਾ (ਕਿਵਿ) ਹਸਬ-ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕਿਵਿ) ਹਸਬ-ਮਨਸ਼ਾ (ਕਿਵਿ) ਹਸਬ-ਮਿਕਦਾਰ (ਕਿਵਿ) ਹਸਬ-ਨਸਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸਮੁਖ (ਵਿ) ਹਸਮੁਖਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਸਮੁਖੇ ਹਸਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਸਰਤਾਂ ਹੰਸਰਾਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖੂਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਹੰਸਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੰਸਲੀਆਂ, ਹੰਸਲੀਓਂ] ਹਸਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) ਹਸਾਉਣਾ : [ਹਸਾਉਣੇ ਹਸਾਉਣੀ ਹਸਾਉਣੀਆਂ; ਹਸਾਉਣ ਹਸਾਉਣੋਂ] ਹਸਾਉਂਦਾ : [ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਸਾਉਂਦੋਂ : [ਹਸਾਉਂਦੀਓਂ ਹਸਾਉਂਦਿਓ ਹਸਾਉਂਦੀਓ] ਹਸਾਊਂ : ਹਸਾਈਂ ਹਸਾਇਓ ਹਸਾਊ] ਹਸਾਇਆ : [ਹਸਾਏ ਹਸਾਈ ਹਸਾਈਆਂ; ਹਸਾਇਆਂ] ਹਸਾਈਦਾ : [ਹਸਾਈਦੇ ਹਸਾਈਦੀ ਹਸਾਈਦੀਆਂ] ਹਸਾਵਾਂ : [ਹਸਾਈਏ ਹਸਾਏਂ ਹਸਾਓ ਹਸਾਏ ਹਸਾਉਣ] ਹਸਾਵਾਂਗਾ/ਹਸਾਵਾਂਗੀ : ਹਸਾਵਾਂਗੇ/ਹਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਸਾਏਂਗਾ/ਹਸਾਏਂਗੀ ਹਸਾਓਗੇ/ਹਸਾਓਗੀਆਂ ਹਸਾਏਗਾ/ਹਸਾਏਗੀ ਹਸਾਉਣਗੇ/ਹਸਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਸ਼ਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਸ਼ੀਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕ (ਨਾ. ਪੁ) ਹੱਕਾਂ ਹੱਕੋਂ; ਹੱਕ-ਸ਼ਨਾਸ (ਵਿ) ਹੱਕ-ਸ਼ੁਫ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਕ-ਸ਼ੁਫ਼ੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹੱਕ-ਹਲਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਕ-ਤਲਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਕਦਾਰਾਂ; ਹੱਕਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕਪਸੰਦ (ਵਿ) ਹੱਕਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਹੱਕਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ (ਵਿ) ਹੱਕਰਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਕੀ (ਵਿ) ਹੱਕੋ-ਹੱਕ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਹੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ] ਹੱਕ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *ਮਾਝੀ ਰੂਪ 'ਹਿੱਕ' ਹੈ । ਹੱਕਣਾ : [ਹੱਕਣੇ ਹੱਕਣੀ ਹੱਕਣੀਆਂ; ਹੱਕਣ ਹੱਕਣੋਂ] ਹੱਕਦਾ : [ਹੱਕਦੇ ਹੱਕਦੀ ਹੱਕਦੀਆਂ; ਹੱਕਦਿਆਂ] ਹੱਕਦੋਂ : [ਹੱਕਦੀਓਂ ਹੱਕਦਿਓ ਹੱਕਦੀਓ] ਹੱਕਾਂ : [ਹੱਕੀਏ ਹੱਕੇਂ ਹੱਕੋ ਹੱਕੇ ਹੱਕਣ] ਹੱਕਾਂਗਾ/ਹੱਕਾਂਗੀ : ਹੱਕਾਂਗੇ/ਹੱਕਾਂਗੀਆਂ ਹੱਕੇਂਗਾ/ਹੱਕੇਂਗੀ ਹੱਕੋਗੋ/ਹੱਕੋਗੀਆਂ ਹੱਕੇਗਾ/ਹੱਕੇਗੀ ਹੱਕਣਗੇ/ਹੱਕਣਗੀਆਂ] ਹੱਕਿਆ : [ਹੱਕੇ ਹੱਕੀ ਹੱਕੀਆਂ; ਹੱਕਿਆਂ] ਹੱਕੀਦਾ : [ਹੱਕੀਦੇ ਹੱਕੀਦੀ ਹੱਕੀਦੀਆਂ] ਹੱਕੂੰ : [ਹੱਕੀਂ ਹੱਕਿਓ ਹੱਕੂ] ਹਕਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਕਲ਼ੇ ਹਕਲ਼ਿਆਂ ਹਕਲ਼ਿਆ (ਸੰਬੋਂ) ਹਕਲ਼ਿਓ ਹਕਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਹਕਲ਼ੀਆਂ ਹਕਲ਼ੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹਕਲ਼ੀਓ] ਹਕਲ਼ਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਕਲ਼ਾਉਣਾ : [ਹਕਲ਼ਾਉਣ ਹਕਲ਼ਾਉਣੋਂ ] ਹਕਲ਼ਾਉਂਦਾ : [ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੇ ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੀ ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਕਲ਼ਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੋਂ : [ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੀਓਂ ਹਕਲ਼ਾਉਂਦਿਓ ਹਕਲ਼ਾਉਂਦੀਓ] ਹਕਲ਼ਾਊਂ : [ਹਕਲ਼ਾਈਂ ਹਕਲ਼ਾਇਓ ਹਕਲ਼ਾਊ] ਹਕਲ਼ਾਇਆ : [ਹਕਲ਼ਾਏ ਹਕਲ਼ਾਈ ਹਕਲ਼ਾਈਆਂ; ਹਕਲ਼ਾਇਆਂ] ਹਕਲ਼ਾਈਦਾ ਹਕਲ਼ਾਵਾਂ : [ਹਕਲ਼ਾਈਏ ਹਕਲ਼ਾਏਂ ਹਕਲ਼ਾਓ ਹਕਲ਼ਾਏ ਹਕਲ਼ਾਉਣ] ਹਕਲ਼ਾਵਾਂਗਾ/ਹਕਲ਼ਾਵਾਂਗੀ : [ਹਕਲ਼ਾਵਾਂਗੇ/ਹਕਲ਼ਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਕਲ਼ਾਏਂਗਾ/ਹਕਲ਼ਾਏਂਗੀ ਹਕਲ਼ਾਓਗੇ/ਹਕਲ਼ਾਓਗੀਆਂ ਹਕਲ਼ਾਏਗਾ/ਹਕਲ਼ਾਏਗੀ ਹਕਲ਼ਾਉਣਗੇ/ਹਕਲ਼ਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ; ਹੱਕਿਆਂ-ਬੱਕਿਆਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਕੀਆਂ-ਬੱਕੀਆਂ] ਹੰਕਾਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *‘ਹੰਕਾਰ ਤੇ 'ਅਹੰਕਾਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਹੰਕਾਰਿਆ** (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੰਕਾਰੇ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਹੰਕਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹੰਕਾਰੀਆਂ] ਹੰਕਾਰੀ** (ਵਿ, ਪੁ) **ਹੰਕਾਰਿਆ, ਹੰਕਾਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ; ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ 'ਹੰਕਾਰੀ' (ਵਿ) ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹੰਕਾਰੀਓ ਹੰਕਾਰਨ (ਇਲਿੰ) ਹੰਕਾਰਨਾਂ ਹੰਕਾਰਨੇ (ਸੰਬੋ) ਹੰਕਾਰਨੋ] ਹਕਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮੂਰੂ : 'ਹਿਕਾਰਤ'] ਹਕੀਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਕੀਕਤੋਂ; ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ (ਵਿ) ਹਕੀਕਤਪਸੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਕੀਕੀ (ਵਿ) [= ਅਸਲੀ] ਹਕੀਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਕੀਮਾਂ; ਹਕੀਮਾ (ਸੰਬੋਂ) ਹਕੀਮੋ ਹਕੀਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਕਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਕੀਰ (ਵਿ) [=ਤੁੱਛ] †ਹਕਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਕੂਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਕੂਮਤਾਂ; ਹਕੂਮਤੀ (ਵਿ) ਹੱਗ (ਕਿ, ਅਕ) : - ਹੱਗਣਾ : [ਹੱਗਣ ਹੱਗਣੋਂ] ਹੱਗਦਾ : [ਹੱਗਦੇ ਹੱਗਦੀ ਹੱਗਦੀਆਂ; ਹੱਗਦਿਆਂ] ਹੱਗਦੋਂ : [ਹੱਗਦੀਓਂ ਹੰਗਦਿਓ ਹੱਗਦੀਓ] ਹੱਗਾਂ : [ਹੱਗੀਏ ਹੱਗੇਂ ਹੱਗੋ ਹੱਗੇ ਹੱਗਣ] ਹੱਗਾਂਗਾ/ਹੰਗਾਂਗੀ : [ਹੱਗਾਂਗੇ/ਹੱਗਾਂਗੀਆਂ ਹੱਗੇਂਗਾ/ਹੱਗੇਂਗੀ ਹੱਗੋਗੇ/ਹੱਗੋਗੀਆਂ ਹੱਗੇਗਾ/ਹੱਗੇਗੀ ਹੱਗਣਗੇ/ਹੱਗਣਗੀਆਂ] ਹੱਗਿਆ : ਹੱਗਿਆਂ ਹੱਗੀਦਾ ਹੱਗੂੰ : [ਹੱਗੀਂ ਹੱਗਿਓ ਹੱਗੂ] ਹਗਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) : ਹਗਾਉਣਾ : [ਹਗਾਉਣੇ ਹਗਾਉਣੀ ਹਗਾਉਣੀਆਂ; ਹਗਾਉਣ ਹਗਾਉਣੋਂ] ਹਗਾਉਂਦਾ : [ਹਗਾਉਂਦੇ ਹਗਾਉਂਦੀ ਹਗਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਗਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਗਾਉਂਦੋਂ : [ਹਗਾਉਂਦੀਓਂ ਹਗਾਉਂਦਿਓ ਹਗਾਉਂਦੀਓ] ਹਗਾਊਂ : [ਹਗਾਈਂ ਹਗਾਇਓ ਹਗਾਊ] ਹਗਾਇਆ : [ਹਗਾਏ ਹਗਾਈ ਹਗਾਈਆਂ; ਹਗਾਇਆਂ] ਹਗਾਈਦਾ : [ਹਗਾਈਦੇ ਹਗਾਈਦੀ ਹਗਾਈਦੀਆਂ] ਹਗਾਵਾਂ : [ਹਗਾਈਏ ਹਗਾਏਂ ਹਗਾਓ ਹਗਾਏ ਹਗਾਉਣ] ਹਗਾਵਾਂਗਾ/ਹਗਾਵਾਂਗੀ : [ਹਗਾਵਾਂਗੇ/ਹਗਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਗਾਏਂਗਾ/ਹਗਾਏਂਗੀ ਹਗਾਓਗੇ/ਹਗਾਓਗੀਆਂ ਹਗਾਏਗਾ/ਹਗਾਏਗੀ ਹਗਾਉਣਗੇ/ਹਗਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੰਗਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੰਗਾਮੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਹੰਗਾਮਿਓਂ] ਹੰਗਾਮੀ (ਵਿ) ਹਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ] ਹਗੇੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੰਘਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਘਾਲ਼ (ਕਿ, ਸਕ) : ਹੰਘਾਲ਼ਦਾ : [ਹੰਘਾਲ਼ਦੇ ਹੰਘਾਲ਼ਦੀ ਹੰਘਾਲ਼ਦੀਆਂ; ਹੰਘਾਲ਼ਦਿਆਂ] ਹੰਘਾਲ਼ਦੋਂ : [ਹੰਘਾਲ਼ਦੀਓਂ ਹੰਘਾਲ਼ਦਿਓ ਹੰਘਾਲ਼ਦੀਓ] ਹੰਘਾਲ਼ਨਾ : [ਹੰਘਾਲ਼ਨੇ ਹੰਘਾਲ਼ਨੀ ਹੰਘਾਲ਼ਨੀਆਂ; ਹੰਘਾਲ਼ਨ ਹੰਘਾਲ਼ਨੋਂ] ਹੰਘਾਲ਼ਾਂ : [ਹੰਘਾਲ਼ੀਏ ਹੰਘਾਲ਼ੇਂ ਹੰਘਾਲ਼ੋ ਹੰਘਾਲ਼ੇ ਹੰਘਾਲ਼ਨ] ਹੰਘਾਲ਼ਾਂਗਾ/ਹੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀ : [ਹੰਘਾਲ਼ਾਂਗੇ/ਹੰਘਾਲ਼ਾਂਗੀਆਂ ਹੰਘਾਲ਼ੇਂਗਾ/ਹੰਘਾਲ਼ੇਂਗੀ ਹੰਘਾਲ਼ੋਗੇ/ਹੰਘਾਲ਼ੋਗੀਆਂ ਹੰਘਾਲ਼ੇਗਾ/ਹੰਘਾਲ਼ੇਗੀ ਹੰਘਾਲ਼ਨਗੇ/ਹੰਘਾਲ਼ਨਗੀਆਂ] ਹੰਘਾਲ਼ਿਆ : [ਹੰਘਾਲ਼ੇ ਹੰਘਾਲ਼ੀ ਹੰਘਾਲ਼ੀਆਂ ; ਹੰਘਾਲ਼ਿਆਂ] ਹੰਘਾਲ਼ੀਦਾ : [ਹੰਘਾਲ਼ੀਦੇ ਹੰਘਾਲ਼ੀਦੀ ਹੰਘਾਲ਼ੀਦੀਆਂ] ਹੰਘਾਲ਼ੂੰ : [ਹੰਘਾਲ਼ੀਂ ਹੰਘਾਲ਼ਿਓ ਹੰਘਾਲ਼ੂ] ਹੰਘੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛਾਨਣੀ ; ਲਹਿੰ ] ਹੰਘੀਆਂ ਹੰਘੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਘੂਰੇ ਹੰਘੂਰਿਆਂ ਹਚਕੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਚਕੋਲੇ ਹਚਕੋਲਿਆਂ ਹਚਕੋਲਿਓਂ] ਹੱਛਾ* (ਵਿ, ਪੂ; ਵਿਸ; ਕਿਵਿ) *ਹੱਛਾ ਤੇ ‘ਅੱਛਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਹੱਛੇ ਹੱਛਿਆਂ ਹੱਛੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਛੀਆਂ] ਹੱਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ : ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ] ਹਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਾਜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਜਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਜਾਮਾਂ ; ਹੱਜਾਮਾ (ਸੰਬੋ) ਹੱਜਾਮੋ ਹਜਾਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਜਾਮਤਾਂ ਹਜਾਮਤੋਂ ਹਜੀਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਜੀਰਾਂ ਹਜੂਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਜ਼ਮ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) †ਹਾਜ਼ਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਜ਼ਰਤ (ਵਿ) ਹਜ਼ਰਤੀ (ਵਿ) [= ਚਲਾਕ] ਹਜ਼ਾਰ (ਵਿ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ; ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ; ਹਜ਼ਾਰਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਹਜ਼ਾਰਵੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰੀ (ਵਿ) [ : ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ] ਹਜ਼ਾਰਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਜ਼ੂਰ (ਨਾਂ, ਪ; ਵਿ; ਕਿਵਿ; ਵਿਸ) ਹਜ਼ੂਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ] ਹਜ਼ੂਰੀ (ਵਿ) [ : ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ] ਹਜ਼ੂਰੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਹੰਝੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਝੂਆਂ ਹਝੋਕਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਹਝੋਕਾ' ਤੇ 'ਹੁਝਕਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਹਝੋਕੇ ਹਝੋਕਿਆਂ ਹਝੋਕਿਓਂ] ਹਟ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਟਣਾ : [ਹਟਣੇ ਹਟਣੀ ਹਟਣੀਆਂ; ਹਟਣ ਹਟਣੋਂ] ਹਟਦਾ : [ਹਟਦੇ ਹਟਦੀ ਹਟਦੀਆਂ; ਹਟਦਿਆਂ] ਹਟਦੋਂ : [ਹਟਦੀਓਂ ਹਟਦਿਓ ਹਟਦੀਓ] ਹਟਾਂ : [ਹਟੀਏ ਹਟੇਂ ਹਟੋ ਹਟੇ ਹਟਣ] ਹਟਾਂਗਾ/ਹਟਾਂਗੀ : [ਹਟਾਂਗੇ/ਹਟਾਂਗੀਆਂ ਹਟੇਂਗਾ/ਹਟੇਂਗੀ ਹਟੋਗੇ/ਹਟੋਗੀਆਂ ਹਟੇਗਾ/ਹਟੇਗੀ ਹਟਣਗੇ/ਹਟਣਗੀਆਂ] ਹਟਿਆ : [ਹਟੇ ਹਟੀ ਹਟੀਆਂ; ਹਟਿਆਂ] ਹਟੀਦਾ ਹਟੂੰ : [ਹਟੀਂ ਹਟਿਓ ਹਟੂ] ਹੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਹੱਟਾਂ ਹੱਟੀਂ ਹੱਟੋਂ; †ਹਟਵਾਣੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਟੋ–ਹੱਟ (ਕਿਵਿ) ਹਟ-ਹਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਟਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਟਕ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਟਕਣਾ : [ਹਟਕਣੇ ਹਟਕਣੀ ਹਟਕਣੀਆਂ; ਹਟਕਣ ਹਟਕਣੋਂ] ਹਟਕਦਾ : [ਹਟਕਦੇ ਹਟਕਦੀ ਹਟਕਦੀਆਂ; ਹਟਕਦਿਆਂ] ਹਟਕਦੋਂ : [ਹਟਕਦੀਓਂ ਹਟਕਦਿਓ ਹਟਕਦੀਓ] ਹਟਕਾਂ : [ਹਟਕੀਏ ਹਟਕੇਂ ਹਟਕੋ ਹਟਕੇ ਹਟਕਣ] ਹਟਕਾਂਗਾ/ਹਟਕਾਂਗੀ : [ਹਟਕਾਂਗੇ/ਹਟਕਾਂਗੀਆਂ ਹਟਕੇਂਗਾ/ਹਟਕੇਂਗੀ ਹਟਕੋਗੇ/ਹਟਕੋਗੀਆਂ ਹਟਕੇਗਾ/ਹਟਕੇਗੀ ਹਟਕਣਗੇ/ਹਟਕਣਗੀਆਂ] ਹਟਕਿਆ : [ਹਟਕੇ ਹਟਕੀ ਹਟਕੀਆਂ; ਹਟਕਿਆਂ] ਹਟਕੀਦਾ : [ਹਟਕੀਦੇ ਹਟਕੀਦੀ ਹਟਕੀਦੀਆਂ] ਹਟਕੂੰ : [ਹਟਕੀਂ ਹਟਕਿਓ ਹਟਕੂ] ਹਟਕੋਰਾ (ਨਾ, ਪੁ) [ਹਟਕੋਰੇ ਹਟਕੋਰਿਆਂ ਹਟਕੋਰੀਂ] ਹੰਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਟਰਾਂ ਹਟਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ਹਟਵਾਉਣਾ : [ਹਟਵਾਉਣੇ ਹਟਵਾਉਣੀ ਹਟਵਾਉਣੀਆਂ; ਹਟਵਾਉਣ ਹਟਵਾਉਣੋਂ ] ਹਟਵਾਉਂਦਾ : [ਹਟਵਾਉਂਦੇ ਹਟਵਾਉਂਦੀ ਹਟਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਟਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਟਵਾਉਂਦੋਂ : [ਹਟਵਾਉਂਦੀਓਂ ਹਟਵਾਉਂਦਿਓ ਹਟਵਾਉਂਦੀਓ] ਹਟਵਾਊਂ : [ਹਟਵਾਈਂ ਹਟਵਾਇਓ ਹਟਵਾਊ] ਹਟਵਾਇਆ : [ਹਟਵਾਏ ਹਟਵਾਈ ਹਟਵਾਈਆਂ; ਹਟਵਾਇਆਂ] ਹਟਵਾਈਦਾ : [ਹਟਵਾਈਦੇ ਹਟਵਾਈਦੀ ਹਟਵਾਈਦੀਆਂ ਹਟਵਾਵਾਂ : [ਹਟਵਾਈਏ ਹਟਵਾਏਂ ਹਟਵਾਓ ਹਟਵਾਏ ਹਟਵਾਉਣ] ਹਟਵਾਵਾਂਗਾ/ਹਟਵਾਵਾਂਗੀ : [ਹਟਵਾਵਾਂਗੇ/ਹਟਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਟਵਾਏਂਗਾ/ਹਟਵਾਏਂਗੀ ਹਟਵਾਓਗੇ/ਹਟਵਾਓਗੀਆਂ ਹਟਵਾਏਗਾ/ਹਟਵਾਏਗੀ ਹਟਵਾਉਣਗੇ/ਹਟਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਟਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) [ਹਟਵੇਂ ਹਟਵਿਆਂ ਹਟਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਹਟਵੀਂਆਂ] ਹਟਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਟਵਾਣੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਟਵਾਣੀਏ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਹਟਵਾਣੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹਟੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਟੜੀਆਂ ਹਟਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਟਾਉਣਾ : [ਹਟਾਉਣੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹਟਾਉਣੀਆਂ, ਹਟਾਉਣ ਹਟਾਉਣੋਂ] ਹਟਾਉਂਦਾ : [ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਟਾਉਂਦੋਂ : [ਹਟਾਉਂਦੀਓਂ ਹਟਾਉਂਦਿਓ ਹਟਾਉਂਦੀਓ] ਹਟਾਊਂ : [ਹਟਾਈਂ ਹਟਾਇਓ ਹਟਾਊ] ਹਟਾਇਆ : [ਹਟਾਏ ਹਟਾਈ ਹਟਾਈਆਂ; ਹਟਾਇਆਂ] ਹਟਾਈਦਾ : [ਹਟਾਈਦੇ ਹਟਾਈਦੀ ਹਟਾਈਦੀਆਂ] ਹਟਾਵਾਂ : [ਹਟਾਈਏ ਹਟਾਏਂ ਹਟਾਓ ਹਟਾਏ ਹਟਾਉਣ] ਹਟਾਵਾਂਗਾ/ਹਟਾਵਾਂਗੀ : [ਹਟਾਵਾਂਗੇ/ਹਟਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਟਾਏਂਗਾ/ਹਟਾਏਂਗੀ ਹਟਾਓਗੇ/ਹਟਾਓਗੀਆਂ ਹਟਾਏਗਾ/ਹਟਾਏਗੀ ਹਟਾਉਣਗੇ/ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਟਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਹੱਟਿਆਂ-ਕੱਟਿਆਂ ਹੱਟੀ-ਕੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਟੀਆਂ-ਕੱਟੀਆਂ] ਹੱਟੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੱਟੀਆਂ ਹੱਟੀਓਂ]; ਹੱਟੀਓ-ਹੱਟੀ (ਕਿਵਿ) ਹਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਠਜੋਗ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਹਠਯੋਗ' ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਠਜੋਗੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਠਜੋਗੀਆਂ ਹਠਧਰਮੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਠਧਰਮੀਆਂ ਹਠੀ (ਵਿ) ਹਠੀਆਂ ਹਠੀਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਠੀਲੇ ਹਠੀਲਿਆਂ ਹਨੀਲੀ (ਇਲਿੰ) ਹਠੀਲੀਆਂ] ਹੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡਾਂ ਹੱਡੀਂ ਹੱਡੋਂ; ਹੱਡ-ਹਰਾਮ (ਵਿ) ਹੱਡ-ਹਰਾਮੀ (ਵਿ. ਪੁ) [ਹੱਡ-ਹਰਾਮੀਆਂ ਹੱਡ-ਹਰਾਮੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹੱਡਖ਼ੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡਖ਼ੋਰੇ ਹੱਡ-ਗੋਡੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹੱਡਾਂ-ਗੋਡਿਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਡ-ਭੰਨਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੱਡ-ਭੰਨਵੇਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ (ਇਲਿੰ)] ਹੱਡ-ਮਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡ-ਰੱਖ (ਵਿ) ਹੱਡਲ (ਵਿ) ਹੱਡ-ਵੈਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡ-ਵੈਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹੱਡ-ਰੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡੇ ਹੱਡਿਆਂ ਹੱਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਡੀਆਂ, †ਹੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡੀ-ਪੱਸਲੀ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) * ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੇ-ਮੂਤਰੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ] ਹੱਡੋ-ਰੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਡੋ-ਰੋੜੇ ਹੰਢ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੰਢਣਾ : [ਹੰਢਣੇ ਹੰਢਣੀ ਹੰਢਣੀਆਂ; ਹੰਢਣ ਹੰਢਣੋਂ] ਹੰਢਦਾ : [ਹੰਢਦੇ ਹੰਢਦੀ ਹੰਢਦੀਆਂ ਹੰਢਦਿਆਂ] ਹੰਢਿਆ : [ਹੰਢੇ ਹੰਢੀ ਹੰਢਦੀਆਂ; ਹੰਢਦਿਆਂ] ਹੰਢੂ ਹੰਢੇ ਹੰਢਣ ਹੰਢੇਗਾ/ਹੰਢੇਗੀ : ਹੰਢਣਗੇ/ਹੰਢਣਗੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰ (ਵਿ) ਹੰਢਵਾਂ (ਵਿ) [ਹੰਢਵੇਂ ਹੰਢਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਹੰਢਵੀਂਆਂ] ਹੰਢਾ (ਕਿ, ਸਕ/ਪ੍ਰੇ) :- ਹੰਢਾਉਣਾ : [ਹੰਢਾਉਣੇ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ; ਹੰਢਾਉਣ ਹੰਢਾਉਣੋਂ] ਹੰਢਾਉਂਦਾ : [ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੰਢਾਉਂਦੋਂ : [ਹੰਢਾਉਂਦੀਓਂ ਹੰਢਾਉਂਦਿਓ ਹੰਢਾਉਂਦੀਓ] ਹੰਢਾਊਂ : [ਹੰਢਾਈਂ ਹੰਢਾਇਓ ਹੰਢਾਊ] ਹੰਢਾਇਆ : [ਹੰਢਾਏ ਹੰਢਾਈ ਹੰਢਾਈਆਂ; ਹੰਢਾਇਆਂ] ਹੰਢਾਈਦਾ : [ਹੰਢਾਈਦੇ ਹੰਢਾਈਦੀ ਹੰਢਾਈਦੀਆਂ] ਹੰਢਾਵਾਂ : [ਹੰਢਾਈਏ ਹੰਢਾਏਂ ਹੰਢਾਓ ਹੰਢਾਏ ਹੰਢਾਉਣ] ਹੰਢਾਵਾਂਗਾ/ਹੰਢਾਵਾਂਗੀ : ਹੰਢਾਵਾਂਗੇ/ਹੰਢਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੰਢਾਏਂਗਾ/ਹੰਢਾਏਂਗੀ ਹੰਢਾਓਗੇ/ਹੁੰਢਾਓਗੀਆਂ ਹੰਢਾਏਗਾ/ਹੰਢਾਏਗੀ ਹੰਢਾਉਣਗੇ/ਹੰਢਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੰਢਾਊ (ਵਿ) ਹੰਢਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੰਢਾਅ] ਹੰਢਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੰਢਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੰਢਾਲ਼ੀਆਂ ਹੰਢਾਲ਼ੀਓਂ] ਹੰਢਿਆ** (ਵਿ, ਪੁ) [=ਅਨੁਭਵੀ] **ਸਮਾਸੀ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ; 'ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ', ‘ਹੰਢੀ ਹੋਈ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ। [ਹੰਢੇ ਹੰਢਿਆਂ ਹੰਢੀ (ਇਲਿੰ) ਹੰਢੀਆਂ]; ਹੰਢਿਆ-ਵਰਤਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਢਿਆਂ-ਵਰਤਿਆਂ ਹੰਢੀ-ਵਰਤੀ(ਇਲਿੰ) ਹੰਢੀਆਂ-ਵਰਤੀਆਂ] ਹਣੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਣੁਆਂ ਹੱਤਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਤਕ-ਆਮੇਜ਼ (ਵਿ) ਹੱਤਕ-ਇੱਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਤਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਤਿਆਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) [ਹਤਿਆਰੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹਤਿਆਰਿਓ ਹਤਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਤਿਆਰੀਆਂ ਹੱਤਿਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹਤਿਆਰੀਓ] ਹੱਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥਾਂ ਹੱਥੀਂ ਹੱਥੋਂ; ਹੱਥ-ਉਧਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥ-ਹੱਥ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਹੱਥਕੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਹਥਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਥਕੜੀਆਂ ਹੱਥ-ਘੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਘੜੀਆਂ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਹੱਥ-ਪਲੱਥਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥ-ਪਲੱਥੇ; ਹੱਥ-ਪਲੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਪੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਹੱਥ-ਪੜੱਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਪਾਣੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਥ-ਪੈਰ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹਥਫੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਥਫੇਰੀਆਂ ਹੱਥ-ਬੰਨ੍ਹ (ਵਿ) ਹੱਥ-ਰੇੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਹਥਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਥਲੇ ਹਥਲਿਆਂ ਹਥਲੀ (ਇਲਿੰ) ਹਥਲੀਆਂ] ਹੱਥ-ਲਿਖਤ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ †ਹੱਥਲ਼ (ਵਿ) ਹੱਥੋ-ਹੱਥ (ਕਿਵਿ) ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ (ਕਿਵਿ) ਹੱਥੋ-ਪਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਥਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਥਣੀਆਂ ਹੱਥਲ਼ (ਵਿ) ਹਥਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਥਵਾਨਾਂ; ਹਥਵਾਨਾ (ਸੰਬੋ) ਹਥਵਾਨੋ ਹਥਵਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੱਥੇ ਹੱਥਿਆਂ ਹੱਥਿਓਂ] †ਹੱਥੀ (ਇਲਿੰ) ਹਥਿਆ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਥਿਆਉਣਾ : [ਹਥਿਆਉਣੇ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਹਥਿਆਉਣੋਂ] ਹਥਿਆਉਂਦਾ : [ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਥਿਆਉਂਦੀ ਹਥਿਆਉਂਦੀਆਂ; ਹਥਿਆਉਂਦਿਆਂ] ਹਥਿਆਉਂਦੋਂ : [ਹਥਿਆਉਂਦੀਓਂ ਹਥਿਆਉਂਦਿਓ ਹਥਿਆਉਂਦੀਓ] ਹਥਿਆਊਂ : [ਹਥਿਆਈਂ ਹਥਿਆਇਓ ਹਥਿਆਊ] ਹਥਿਆਇਆ : [ਹਥਿਆਏ ਹਥਿਆਈ ਹਥਿਆਈਆਂ; ਹਥਿਆਇਆਂ] ਹਥਿਆਈਦਾ : [ਹਥਿਆਈਦੇ ਹਥਿਆਈਦੀ ਹਥਿਆਈਦੀਆਂ] ਹਥਿਆਵਾਂ : [ਹਥਿਆਈਏ ਹਥਿਆਏਂ ਹਥਿਆਓ ਹਥਿਆਏ ਹਥਿਆਉਣ] ਹਥਿਆਵਾਂਗਾ/ਹਥਿਆਵਾਂਗੀ : ਹਥਿਆਵਾਂਗੇ/ਹਥਿਆਵਾਂਗੀਆਂ ਹਥਿਆਏਂਗਾ/ਹਥਿਆਏਂਗੀ ਹਥਿਆਓਗੇ/ਹਥਿਆਓਗੀਆਂ ਹਥਿਆਏਗਾ/ਹਥਿਆਏਗੀ ਹਥਿਆਉਣਗੇ/ਹਥਿਆਉਣਗੀਆਂ] ਹਥਿਆਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਹਥਿਆਰੀਂ ਹਥਿਆਰੋਂ; ਹਥਿਆਰਸਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਥਿਆਰਸਾਜ਼ਾਂ ਹਥਿਆਰਸਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਥਿਆਰਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਥਿਆਰਖ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਹਥਿਆਰਖ਼ਾਨਿਓਂ] ਹਥਿਆਰ-ਘਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਥਿਆਰ-ਘਰਾਂ ਹਥਿਆਰ-ਘਰੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ (ਵਿ) ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੱਥੀਆਂ ਹੱਥੀਓਂ] ਹਥੇਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਥੇਲ਼ੀਆਂ ਹਥੇਲ਼ੀਓਂ] ਹਥੌਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਝਾੜਾ ਕਰਨਾ; ਮਲ] ਹਥੌਲ਼ੇ ਹਥੌਲ਼ਿਆਂ ਹਥੌੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਥੌੜੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਹਥੌੜਿਓਂ; ਹਥੌੜੀ (ਇਲਿੰ) ਹਥੌੜੀਆਂ ਹਥੌੜੀਓਂ] ਹੱਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਦਾਂ ਹੱਦੋਂ; ਹੱਦਬਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਦਬਸਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਹੱਦ-ਬੰਨਿਓਂ] ਹਦਵਾਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਦਵਾਣੇ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਹੰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਦੇ ਹੰਦਿਆਂ ਹੰਦਾਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਦਾਲੀਆਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਦਾਲੀਏ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਨ (ਕਿ, ਅਪੂ) [ : ਬੈਠੇ ਹਨ] ਹੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੰਨੇ ਹੰਨਿਆਂ ਹੰਨਿਓਂ]; ਹੰਨੇ-ਹੰਨੇ (ਕਿਵਿ) ਹੰਨਾ-ਬੰਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਨੀਮੂਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: honeymoon] ਹਨੂਮਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਨੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਨੇਰ-ਗਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਨੇਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਹਨੇਰਿਓਂ]; ਹਨੇਰ-ਚਾਨਣ (ਨਾਂ, ਪ ਹਨੇਰ-ਘੁੱਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਨੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ (ਕਿਵਿ) ਹਨੇਰੇ-ਹਨੇਰੇ (ਕਿਵਿ) ਹਨੇਰੀ (ਨਾ, ਇਲਿੰ) [ਹਨੇਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਓਂ] ਹਫ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਫਣਾ : [ਹਫਣੇ ਹਫਣੀ ਹਫਣੀਆਂ: ਹਫਣ ਹਫਣੋਂ] ਹਫਦਾ : [ਹਫਦੇ ਹਫਦੀ ਹਫਦੀਆਂ; ਹਫਦਿਆਂ] ਹਫਦੋਂ : [ਹਫਦੀਓਂ ਹਫਦਿਓ ਹਫਦੀਓ] ਹਫਾਂ : [ਹਫੀਏ ਹਫੇਂ ਹਫੋ ਹਫੇ ਹਫਣ] ਹਫਾਂਗਾ/ਹਫਾਂਗੀ : [ਹਫਾਂਗੇ/ਹਫਾਂਗੀਆਂ ਹਫੇਂਗਾ/ਹਫੇਂਗੀ ਹਫੋਗੇ/ਹਫੋਗੀਆਂ ਹਫੇਗਾ/ਹਫੇਗੀ ਹਫਣਗੇ/ਹਫਣਗੀਆਂ] ਹਫਿਆ : [ਹਫੇ ਹਫੀ ਹਫੀਆਂ; ਹਫਿਆਂ] ਹਫੀਦਾ ਹਫੂੰ : [ਹਫੀਂ ਹਫਿਓ ਹਫੂ] ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) ਹਫਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਫਾਉਣਾ : [ਹਫਾਉਣੇ ਹਫਾਉਣੀ ਹਫਾਉਣੀਆਂ; ਹਫਾਉਣ ਹਫਾਉਣੋਂ ] ਹਫਾਉਂਦਾ : [ਹਫਾਉਂਦੇ ਹਫਾਉਂਦੀ ਹਫਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਫਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਫਾਉਂਦੋਂ : [ਹਫਾਉਂਦੀਓਂ ਹਫਾਉਂਦਿਓ ਹਫਾਉਂਦੀਓ] ਹਫਾਊਂ : [ਹਫਾਈਂ ਹਫਾਇਓ ਹਫਾਊ] ਹਫਾਇਆ : [ਹਫਾਏ ਹਫਾਈ ਹਫਾਈਆਂ; ਹਫਾਇਆਂ] ਹਫਾਈਦਾ : [ਹਫਾਈਦੇ ਹਫਾਈਦੀ ਹਫਾਈਦੀਆਂ] ਹਫਾਵਾਂ : [ਹਫਾਈਏ ਹਫਾਏਂ ਹਫਾਓ ਹਫਾਏ ਹਫਾਉਣ] ਹਫਾਵਾਂਗਾ/ਹਫਾਵਾਂਗੀ : ਹਫਾਵਾਂਗੇ/ਹਫਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਫਾਏਂਗਾ/ਹਫਾਏਂਗੀ ਹਫਾਓਗੇ/ਹਫਾਓਗੀਆਂ ਹਫਾਏਗਾ/ਹਫਾਏਗੀ ਹਫਾਉਣਗੇ/ਹਫਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਫਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਫੂੰ-ਹਫੂੰ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਫੇਵਾਂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਫੇਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਹਫ਼ਤਿਓਂ] ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ (ਵਿ) ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ (ਕਿਵਿ) ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ (ਵਿ) ਹੱਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: hub] ਹੱਬਾਂ ਹੱਬੋਂ ਹਬਸ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਬਸ਼ੀਆਂ; ਹਬਸ਼ਣ (ਇਲਿੰ) ਹਬਸ਼ਣਾਂ ਹੰਭ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੰਭਣਾ : [ਹੰਭਣੇ ਹੰਭਣੀ ਹੰਭਣੀਆਂ; ਹੰਭਣ ਹੰਭਣੋਂ] ਹੰਭਦਾ : [ਹੰਭਦੇ ਹੰਭਦੀ ਹੰਭਦੀਆਂ; ਹੰਭਦਿਆਂ] ਹੰਭਦੋਂ : [ਹੰਭਦੀਓਂ ਹੰਭਦਿਓ ਹੰਭਦੀਓ] ਹੰਭਾਂ : [ਹੰਭੀਏ ਹੰਭੇਂ ਹੰਭੋ ਹੰਭੇ ਹੰਭਣ] ਹੰਭਾਂਗਾ/ਹੰਭਾਂਗੀ : [ਹੰਭਾਂਗੇ/ਹੰਭਾਗੀਆਂ ਹੰਭੇਂਗਾ/ਹੰਭੇਂਗੀ ਹੰਭੋਗੇ ਹੰਭੋਗੀਆਂ ਹੰਭੇਗਾ/ਹੰਭੇਗੀ ਹੰਭਣਗੇ/ਹੰਭਣਗੀਆਂ] ਹੰਭਿਆ : [ਹੰਭੇ ਹੰਭੀ ਹੰਭੀਆਂ, ਹੰਭਿਆਂ] ਹੰਭੀਦਾ ਹੰਭੂੰ : [ਹੰਭੀਂ ਹੰਭਿਓ ਹੰਭੂ] ਹਭਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਭਕੇ ਹਭਕਿਆਂ; ਹਭਕਾ-ਡਭਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਭਕੇ-ਡਭਕੇ ਹੰਭਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੰਭਲੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਹੰਭੜੇ (ਵਿਸ) ਹੰਭਾ (ਕਿ, ਸਕ) ਹੰਭਾਉਣਾ : [ਹੰਭਾਉਣੇ ਹੰਭਾਉਣੀ ਹੰਭਾਉਣੀਆਂ; ਹੰਭਾਉਣ ਹੰਭਾਉਣੋਂ] ਹੰਭਾਉਂਦਾ : [ਹੰਭਾਉਂਦੇ ਹੰਭਾਉਂਦੀ ਹੰਭਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੰਭਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੰਭਾਉਂਦੋਂ : [ਹੰਭਾਉਂਦੀਓਂ ਹੰਭਾਉਂਦਿਓ ਹੰਭਾਉਂਦੀਓ] ਹੰਭਾਊਂ : [ਹੰਭਾਈਂ ਹੰਭਾਇਓ ਹੰਭਾਊ] ਹੰਭਾਇਆ : [ਹੰਭਾਏ ਹੰਭਾਈ ਹੰਭਾਈਆਂ; ਹੰਭਾਇਆਂ] ਹੰਭਾਈਦਾ : [ਹੰਭਾਈਦੇ ਹੰਭਾਈਦੀ ਹੰਭਾਈਦੀਆਂ] ਹੰਭਾਵਾਂ : [ਹੰਭਾਈਏ ਹੰਭਾਏਂ ਹੰਭਾਓ ਹੰਭਾਏ ਹੰਭਾਉਣ] ਹੰਭਾਵਾਂਗਾ/ਹੰਭਾਵਾਂਗੀ : [ਹੰਭਾਵਾਂਗੇ/ਹੰਭਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੰਭਾਏਂਗਾ/ਹੰਭਾਏਂਗੀ ਹੰਭਾਓਗੇ/ਹੰਭਾਓਗੀਆਂ ਹੰਭਾਏਗਾ/ਹੰਭਾਏਗੀ ਹੰਭਾਉਣਗੇ/ਹੰਭਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੰਭਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੰਭੇ ਹੰਭਿਆਂ ਹੰਭੀ (ਇਲਿੰ) ਹੰਭੀਆਂ;] ਹੰਭਿਆ-ਹੁੱਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੰਭੇ-ਹੁੱਟੇ ਹੰਭਿਆਂ-ਹੁੱਟਿਆਂ ਹੰਭੀ-ਹੁੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਹੰਭੀਆਂ-ਹੁੱਟੀਆਂ] ਹਮ (ਅਗੇ) †ਹਮ-ਉਮਰ (ਵਿ) ਹਮਸਫ਼ਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਮਸਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਮਸ਼ੀਰਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਭੈਣ] ਹਮਕਾਫ਼ੀਆ (ਵਿ) ਹਮਕੌਮ (ਵਿ) †ਹਮਖ਼ਿਆਲ (ਵਿ) †ਹਮਜਮਾਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਜਿਨਸ (ਵਿ) ਹਮਜੋਲੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਜ਼ਬਾਨ (ਵਿ) ਹਮਜ਼ਾਤ (ਵਿ) ਹਮਦਮ (ਵਿ) †ਹਮਦਰਦ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਨਸ਼ੀਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਨਸ਼ੀਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਹਮਨਾਮ (ਵਿ) ਹਮਪਿਆਲਾ (ਵਿ) ਹਮਪੇਸ਼ਾ (ਵਿ) ਹਮਰਾਏ (ਵਿ) ਹਮਰਾਹ (ਵਿ; ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਰਾਹੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਰਾਜ (ਵਿ) ਹਮਵਜ਼ਨ (ਵਿ) †ਹਮਵਤਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮ-ਉਮਰ (ਵਿ) ਹਮਸਾਇਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਸਾਏ ਹਮਸਾਇਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਭੈਣ] ਹਮਕ* (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) *ਹਭਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਮਖ਼ਿਆਲ (ਵਿ) ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਮਜਮਾਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ; ਹਮਜਮਾਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਮਜਮਾਤੀਓ ਹਮਦਰਦ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਦਰਦਾਂ; ਹਮਦਰਦਾ (ਸੰਬੋ) ਹਮਦਰਦੋ ਹਮਦਰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਮਨਾਮ (ਵਿ) ਹਮਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਾਮਲਾ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਹਮਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਮਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਹਮਲਿਓਂ] ਹਮਲਾ-ਆਵਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਲਾ-ਆਵਰਾਂ ਹਮਵਤਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਵਤਨਾਂ ਹਮਵਤਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਹਮਵਾਰ (ਵਿ) ਹਮਵਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੰਮ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਭਰੋਸਾ ਹੰਮ੍ਹੇ ਹਮ੍ਹਾਤੜ (ਵਿ; ਪੜ) ਹਮ੍ਹਾਤੜਾਂ ਹਮ੍ਹਾਤੜ-ਤੁਮ੍ਹਾਤੜ (ਪੜ) ਹਮਾਮ੍ਹਾੜਾਂ-ਤੁਮ੍ਹਾਤੜਾਂ ਹਮਾਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਮਾਕਤਾਂ ਹਮਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਾਮਾਂ ਹਮਾਮ-ਦਸਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਮਾਮ-ਦਸਤੇ ਹਮਾਮ-ਦਸਤਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ (ਕਿਵ) ਹਮੇਸ਼ (ਕਿਵਿ) ਹਮੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਮੇਲਾਂ ਹਯਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਯਾਦਾਰ (ਵਿ) ਹਯਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਯਾਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਰੀ, ਹਰਿ] ਹਰ (ਵਿ) [ਫ਼ਾਰ : ਹਰ] ਹਰ**–(ਅਗੇ) [ਸੰ: ਹਰਿ] **ਨਿੱਜੀ ਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ; ਹਰਚਰਨ, ਹਰਨਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਹਰ-(ਅਗੇ) [ਫ਼ਾਰ : ਹਰ] ਹਰਜਾਈ (ਵਿ) ਹਰਥਾਵਾਂ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਰਥਾਵੇਂ ਹਰਥਾਵੀਂ (ਇਲਿੰ) ਹਰਥਾਵੀਂਆਂ] ਹਰਦਮ (ਕਿਵ) ਹਰਦਿਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ (ਵਿ) ਹਰਦਿਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਧਿਰ (ਕਿਵਿ) ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀਆਂ] ਹਰਮੌਸਮੀ (ਵਿ) †ਹਰਵਰ੍ਹਿਆਈ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) †ਹਰੇਕ (ਵਿ) ਹਰਸਿੰਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ] ਹਰਸ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਹਰਖ'] ਹਰਸ਼ਿਤ (ਵਿ) ਹਰਹਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਕਤਾਂ ਹਰਕਤੋਂ ਹਰਕਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਰਕਾਰੇ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਹਰਕਾਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹਰਕਾਰਿਓ] ਹਰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਗੁੱਸਾ; ਮਲ] ਹਰਖਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਰਖੇ ਹਰਖਿਆਂ ਹਰਖੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰਖੀਆਂ] ਹਰਗਿਜ਼ (ਕਿਵਿ) ਹਰਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਜ-ਮਰਜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਜੇ ਹਰਜਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਜਾਈ (ਵਿ) ਹਰਜਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਰਜਾਨੇ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਹਰਜਾਨਿਓਂ] ਹਰਦਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ = ਲਹਿੰ] ਹਰਦੂ-ਲਾਹਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਨਾਂ ਹਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰਨੀਆਂ; ਹਰਨ-ਕੁਦਾੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਨ-ਕੁਦਾੜੀਆਂ ਹਰਨ-ਚਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਨ-ਚੌਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਨ-ਚੌਕੜੀਆਂ ਹਰਨਖੁਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਹਰਨਾਖਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਨਾਖੀ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਹਰਨਾਖੀਆਂ ਹਰਨਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹੰਢਾਲੀ; ਮਲ] ਹਰਨਾਲ਼ੀਆਂ ਹਰਨੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hernia] ਹਰਨੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਨੋਟੇ ਹਰਨੋਟਿਆਂ ਹਰਨੌਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹਰਿੰਡ ਦਾ ਬੀ] ਹਰਨੌਲ਼ੀਆਂ ਹਰਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਫ਼ਾਂ ਹਰਫ਼ੋਂ, ਹਰਫ਼ੀ (ਵਿ) ਹਰਫ਼ੋ-ਹਰਫ਼ (ਕਿਵਿ) ਹਰਫ਼ੋ-ਹਰਫ਼ੀ (ਕਿਵਿ) ਹਰਫ਼ਨ-ਮੌਲਾ (ਵਿ) ਹਰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਥਿਆਰ] ਹਰਬੇ ਹਰਬਿਆਂ ਹਰਬਾ-ਜਰਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਬੇ-ਜਰਬੇ ਹਰਬਿਆਂ-ਜਰਬਿਆਂ ਹਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਮਾਂ, ਹਰਮਸਰਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਮਸਰਾਵਾਂ ਹਰਮਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਹਰਲ-ਹਰਲ (ਕਿਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਵਰ੍ਹਿਆਈ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਹਰਵਰ੍ਹਿਆਈਆਂ ਹਰਵਰ੍ਹਿਆਲ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਹਰਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) ['ਹਾਰਨਾ' ਤੋਂ] :- ਹਰਵਾਉਣਾ : [ਹਰਵਾਉਣੇ ਹਰਵਾਉਣੀ ਹਰਵਾਉਣੀਆਂ; ਹਰਵਾਉਣ ਹਰਵਾਉਣੋਂ] ਹਰਵਾਉਂਦਾ : [ਹਰਵਾਉਂਦੇ ਹਰਵਾਉਂਦੀ ਹਰਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਰਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਰਵਾਉਂਦੋਂ : [ਹਰਵਾਉਂਦੀਓਂ ਹਰਵਾਉਂਦਿਓ ਹਰਵਾਉਂਦੀਓ] ਹਰਵਾਊਂ : [ਹਰਵਾਈਂ ਹਰਵਾਇਓ ਹਰਵਾਊ] ਹਰਵਾਇਆ : [ਹਰਵਾਏ ਹਰਵਾਈ ਹਰਵਾਈਆਂ; ਹਰਵਾਇਆਂ] ਹਰਵਾਈਦਾ : [ਹਰਵਾਈਦੇ ਹਰਵਾਈਦੀ ਹਰਵਾਈਦੀਆਂ] ਹਰਵਾਵਾਂ : [ਹਰਵਾਈਏ ਹਰਵਾਏਂ ਹਰਵਾਓ ਹਰਵਾਏ ਹਰਵਾਉਣ] ਹਰਵਾਵਾਂਗਾ/ਹਰਵਾਵਾਂਗੀ : [ਹਰਵਾਵਾਂਗੇ/ਹਰਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਰਵਾਏਂਗਾ/ਹਰਵਾਏਂਗੀ ਹਰਵਾਓਗੇ/ਹਰਵਾਓਗੀਆਂ ਹਰਵਾਏਗਾ/ਹਰਵਾਏਗੀ ਹਰਵਾਉਣਗੇ/ਹਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਹਰਵਾਂਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਬੋਲ : ਰਵਾਂਹ] ਹਰੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰੜਾਂ ਹਰੜਪੋਪੋ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਹਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਰੇ ਹਰਿਆਂ ਹਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰੀਆਂ]; ਹਰਾ-ਭਰਾ* (ਵਿ, ਪੁ) *'ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ' ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। [ਹਰੇ-ਭਰੇ ਹਰਿਆਂ-ਭਰਿਆਂ ਹਰੀ-ਭਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ] ਹਰਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਰਾਉਣਾ : [ਹਰਾਉਣੇ ਹਰਾਉਣੀ ਹਰਾਉਣੀਆਂ; ਹਰਾਉਣ ਹਰਾਉਣੋਂ ] ਹਰਾਉਂਦਾ : [ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹਰਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਰਾਉਂਦੋਂ : [ਹਰਾਉਂਦੀਓਂ ਹਰਾਉਂਦਿਓ ਹਰਾਉਂਦੀਓ] ਹਰਾਊਂ : [ਹਰਾਈਂ ਹਰਾਇਓ ਹਰਾਊ] ਹਰਾਇਆ : [ਹਰਾਏ ਹਰਾਈ ਹਰਾਈਆਂ; ਹਰਾਇਆਂ] ਹਰਾਈਦਾ : [ਹਰਾਈਦੇ ਹਰਾਈਦੀ ਹਰਾਈਦੀਆਂ] ਹਰਾਵਾਂ : [ਹਰਾਈਏ ਹਰਾਏਂ ਹਰਾਓ ਹਰਾਏ ਹਰਾਉਣ] ਹਰਾਵਾਂਗਾ/ਹਰਾਵਾਂਗੀ : [ਹਰਾਵਾਂਗੇ/ਹਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਰਾਏਂਗਾ/ਹਰਾਏਂਗੀ ਹਰਾਓਗੋ/ਹਰਾਓਗੀਆਂ ਹਰਾਏਗਾ/ਹਰਾਏਗੀ ਹਰਾਉਣਗੇ/ਹਰਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਾਮਕਾਰ (ਵਿ) ਹਰਾਮਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਾਮਖ਼ੋਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਾਮਖ਼ੋਰਾਂ ਹਰਾਮਖ਼ੋਰਾ (ਸੰਬੋ) ਹਰਾਮਖ਼ੋਰੋ ਹਰਾਮਖੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਓ]; ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਾਮੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਾਮੀਆਂ; ਹਰਾਮੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਰਾਮੀਓ ਹਰਾਮਣ (ਇਲਿੰ) ਹਰਾਮੜ (ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਹਰਾਮੜਾ ਹਰਾਮੜੇ (ਸੰਬੋ) ਹਰਾਮੜੋ ਹਰਾਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਾਵਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿ-(ਅਗੇ) ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਦੁਆਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਨਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਮੰਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਰਾਏ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਓਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਿਆ (ਨਾਂ, ਪੁ)[=ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਬੱਚਾ; ਮਾਝੀ] ਹਰਿਆਉਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਿਆਉਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਿਆਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰਿਆਣਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਰਿਆਣੇ; ਹਰਿਆਣਿਓਂ] ਹਰਿਆਣਵੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ; ਹਰਿਆਣਵੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਰਿਆਣਵੀਓ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਰੇ-ਭਰੇ ਹਰਿਆਂ-ਭਰਿਆਂ ਹਰੀ-ਭਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ] ਹਰਿਆਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹਰਿਆਈ] ਹਰਿੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰਿੰਡਾਂ ਹਰਿੰਡੀ (ਇਲਿੰ) ਹਰਿੰਡੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰੀ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰੀ (ਕਿ-ਅੰਸ਼, ਇਲਿੰ) [: ਹਰੀ ਹੋਈ ਮੱਝ] ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਅਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਪੰਛੀ] ਹਰੀਹਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰੀਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਰੀਜਨਾਂ ਹਰੀਜਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਹਰੀਫ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਹਰੀਫ਼ਾਂ ਹਰੀਫ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਰੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਧੀ] ਹਰੀਰੇ ਹਰੇਕ (ਵਿ) ਹੱਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਉਪਾਅ,ਸਾਧਨ] ਹੱਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹਲ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮਾਝੀ] ਹੱਲਾਂ ਹਲਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਖੇਤਰ, ਘੇਰਾ] [ਹਲਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਹਲਕਿਓਂ] ਹਲਕੇਵਾਰ (ਕਿਵ) ਹਲਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [=ਹੌਲਾ] [ਹਲਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਹਲਕੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲਕੀਆਂ] ; ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਲਕੇ-ਹਲਕੇ ਹਲਕਿਆਂ-ਹਲਕਿਆਂ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲਕੀਆਂ-ਹਲਕੀਆਂ] ਹਲਕਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਕੇਪਣ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਹਲਕਿਆਂ-ਫੁਲਕਿਆਂ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ] ਹਲਚਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲੰਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲੰਤਾਂ ਹਲੰਤੀ (ਵਿ) ਹਲਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਘੇ ਬਣਦੇ ਹਨ] ਹਲਫ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਹਲਫ਼-ਦਰੋਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲਫ਼ਨ (ਕਿਵਿ) ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਹਲਫ਼ੀ (ਵਿ) ਹਲਫ਼ੀਆ (ਵਿ) ਹਲਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਵੇ ਹਲਵਾਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਲਵਾਈਆਂ, ਹਲਵਾਈਆ (ਸੰਬੋ) ਹਲਵਾਈਓ ਹਲਵਾਇਣ (ਇਲਿੰ) ਹਲਵਾਇਣਾਂ ਹਲਵਾਇਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਲਵਾਇਣੋ] ਹਲਵਾ-ਕੱਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਵੇ-ਕੱਦੂ ਹਲਵਾਨ (ਨਾ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ] ਹਲਵਾਨੀ (ਵਿ) ਹਲਵਾ-ਪੂੜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ/ਇਲਿੰ) ਹਲਵੇ-ਪੂੜੀ ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਵੇ-ਮੰਡੇ ਹੱਲੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ] ਹੱਲੜਾਂ ਹਲਾ (ਵਿਸ) [= ਚੰਗਾ; ਬੋਲ] ਹੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੱਲੇ ਹੱਲਿਆ ਹੱਲਿਓਂ] ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਹੱਲਿਆਂ-ਗੁੱਲਿਆਂ ਹੱਲਿਓਂ-ਗੁੱਲਿਓਂ] ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਹਲਾਹਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਾਕ (ਵਿ) ਹਲਾਕਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲਾਲ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਾਲਖ਼ੋਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲਾਲਖ਼ੋਰਾਂ ਹਲਾਲਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲੀਮ (ਵਿ) ਹਲੀਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲੂਣ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਲੂਣਦਾ : [ਹਲੂਣਦੇ ਹਲੂਣਦੀ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਹਲੂਣਦਿਆਂ] ਹਲੂਣਦੋਂ : [ਹਲੂਣਦੀਓਂ ਹਲੂਣਦਿਓ ਹਲੂਣਦੀਓ] ਹਲੂਣਨਾ : [ਹਲੂਣਨੇ ਹਲੂਣਨੀ ਹਲੂਣਨੀਆਂ; ਹਲੂਣਨ ਹਲੂਣਨੋਂ] ਹਲੂਣਾਂ : [ਹਲੂਣੀਏ ਹਲੂਣੇਂ ਹਲੂਣੋ ਹਲੂਣੇ ਹਲੂਣਨ] ਹਲੂਣਾਂਗਾ/ਹਲੂਣਾਂਗੀ : [ਹਲੂਣਾਂਗੇ/ਹਲੂਣਾਂਗੀਆਂ ਹਲੂਣੇਂਗਾ/ਹਲੂਣੇਂਗੀ ਹਲੂਣੋਗੇ/ਹਲੂਣੋਗੀਆਂ ਹਲੂਣੇਗਾ/ਹਲੂਣੇਗੀ ਹਲੂਣਨਗੇ/ਹਲੂਣਨਗੀਆਂ] ਹਲੂਣਿਆ : [ਹਲੂਣੇ ਹਲੂਣੀ ਹਲੂਣੀਆਂ; ਹਲੂਣਿਆਂ] ਹਲੂਣੀਦਾ : [ਹਲੂਣੀਦੇ ਹਲੂਣੀਦੀ ਹਲੂਣੀਦੀਆਂ] ਹਲੂਣੂੰ : ਹਲੂਣੀਂ ਹਲੂਣਿਓ ਹਲੂਣੂ] ਹਲੂਣਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲੂਣੇ ਹਲੂਣਿਆਂ ਹਲੋੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਵਾਹਣ; ਲਹਿੰ ਹਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲ਼ਾਂ ਹਲ਼ੀਂ; ਹਲ਼-ਵਾਹ (ਵਿ) ਹਾਲ਼ੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲ਼ਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹਲ਼ ਦੀ ਬੋਲ; ਮਲ] ਹਲ਼ਸਾਂ ਹਲ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਲ਼ਕਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਲ਼ਕੇ ਹਲ਼ਕਿਆਂ ਹਲ਼ਕੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲ਼ਕੀਆਂ] ਹਲ਼ਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੰਘ] ਹਲ਼ਕੋਂ ਹਲ਼ਕ (ਕਿ, ਅਕ) ਹਲ਼ਕਣਾ : [ਹਲ਼ਕਣ ਹਲ਼ਕਣੋਂ] ਹਲ਼ਕਦਾ : [ਹਲ਼ਕਦੇ ਹਲ਼ਕਦੀ ਹਲ਼ਕਦੀਆਂ; ਹਲ਼ਕਦਿਆਂ] ਹਲ਼ਕਿਆ : [ਹਲ਼ਕੇ ਹਲ਼ਕੀ ਹਲ਼ਕੀਆਂ ਹਲ਼ਕਿਆਂ] ਹਲ਼ਕੂ ਹਲ਼ਕੇ : ਹਲ਼ਕਣ ਹਲ਼ਕੇਗਾ/ਹਲ਼ਕੇਗੀ ਹਲ਼ਕਣਗੇ/ਹਲ਼ਕਣਗੀਆਂ ਹਲ਼ਕਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [: ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲ਼ਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ] ਹਲ਼ਕਾਇਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਲ਼ਕਾਏ ਹਲ਼ਕਾਇਆਂ ਹਲ਼ਕਾਈ (ਇਲਿੰ) ਹਲ਼ਕਾਈਆਂ] ਹਲ਼ਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਲ਼ਟਾਂ ਹਲ਼ਟੋਂ ਹਲ਼ਟੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲ਼ਟੀਆਂ ਹਲ਼ਟੀਓਂ] ਹਲ਼ਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਲ਼ਦੀ-ਰੰਗਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਲ਼ਦੀ-ਰੰਗੇ ਹਲ਼ਦੀ-ਰੰਗਿਆਂ ਹਲ਼ਦੀ-ਰੰਗੀ (ਇਲਿੰ) ਹਲ਼ਦੀ-ਰੰਗੀਆਂ] ਹਵਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਸੀ (ਵਿ) ਹਵਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਨਾਂ; ਹਵਨ-ਸਮਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਨ-ਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਨ-ਕੁੰਡਾਂ ਹਵਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਵਾਂ; †ਹਵਾਈ (ਵਿ) ਹਵਾਹਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਵਾਹਾਰੇ ਹਵਾਹਾਰਿਓਂ] ਹਵਾਹਾਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ ਹਵਾਹਾਰਾ ਮਕਾਨ] [ਹਵਾਹਾਰੇ ਹਵਾਹਾਰਿਆਂ ਹਵਾਹਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹਵਾਹਾਰੀਆਂ] ਹਵਾਖ਼ੋਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾ-ਚੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾ-ਚੱਕੀਆਂ ਹਵਾਦਾਰ (ਵਿ) ਹਵਾ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਾ-ਪਾਣੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਾਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਾਬਾਜ਼ਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਹਵਾਬਾਜ਼ੋ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾ-ਮਹਿਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੱਵਾ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਈਆਂ ਹਵਾਈ (ਵਿ) [: ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼] ਹਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਬਦ) [: ਹਵਾਸ ਉੱਡ ਗਏ] ਹਵਾਂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [= ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼] ਹਵਾਂਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਵਾਂਕਣਾ : [ਹਵਾਂਕਣ ਹਵਾਂਕਣੋਂ] ਹਵਾਂਕਦਾ : [ਹਵਾਂਕਦੇ ਹਵਾਂਕਦੀ ਹਵਾਂਕਦੀਆਂ; ਹਵਾਂਕਦਿਆਂ] ਹਵਾਂਕਿਆ : [ਹਵਾਂਕੇ ਹਵਾਂਕੀ ਹਵਾਂਕੀਆਂ; ਹਵਾਕਿਆਂ] ਹਵਾਂਕੂ ਹਵਾਂਕੇ : ਹਵਾਂਕਣ ਹਵਾਂਕੇਗਾ/ਹਵਾਂਕੇਗੀ : ਹਵਾਂਕਣਗੇ/ਹਵਾਂਕਣਗੀਆਂ ਹਵਾਂਕਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਵਾਨੇ ਹਵਾਨਿਆਂ ਹਵਾਨਿਓਂ] ਹਵਾਲਦਾਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਹਵਾਲਦਾਰ' ਤੇ 'ਹੌਲਦਾਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । [ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ; ਹਵਾਲਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਹਵਾਲਦਾਰੋ ਹਵਾਲਦਾਰਨੀ (ਇਲਿੰ) ਹਵਾਲਦਾਰਨੀਆਂ ਹਵਾਲਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹਵਾਲਦਾਰਨੀਓ] ਹਵਾਲਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਵਾਲੇ ਹਵਾਲਿਆਂ; ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਵਾਲਾਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਂ ਹਵਾਲਾਤੋਂ; ਹਵਾਲਾਤੀ (ਵਿ) ਹਵਾਲਾਤੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਵਾਲਾਤੀਏ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤੀਓ (ਸੰਬੋ,ਬਵ)] ਹਵਾਲੇ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਵਾੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਵਾੜ੍ਹਾਂ ਹਵਾੜ੍ਹੋਂ ਹਵੇਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਓਂ] ਹੜਤਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਹੜਤਾਲ਼ੀ (ਵਿ) ਹੜਤਾਲ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੜਤਾਲ਼ੀਏ ਹੜਤਾਲ਼ੀਆਂ ਹੜਤਾਲ਼ੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹੜੱਪ* (ਕਿ-ਅੰਸ਼) **ਕਿਰਿਆ 'ਹੜੱਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਸਿਰਫ ਸਮਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ; ‘ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ’, ‘ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ’ ਆਦਿ। ਹੜੱਪਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੜੱਪਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੜੱਪੇ ਹੜੱਪੀ (ਇਲਿੰ) ਹੜੱਪੀਆਂ] ਹੜੱਪੂ (ਵਿ) ਹੜਬੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੜਬੜੀ ਹੜਬੁੱਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਘਸੁੰਨ; ਮਾਝੀ] ਹੜਬੁੱਚਾਂ ਹੜਬੋਚ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਬੇਢੱਬਾ ਆਦਮੀ] ਹੜਬੋਚਾਂ; ਹੜਬੋਚਾ (ਸੰਬੋ) ਹੜਬੋਚੇ (ਇਲਿੰ) ਹੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੜ੍ਹਾਂ; ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਿਤ (ਵਿ) ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਿਤਾਂ ਹੜ੍ਹਮਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੜ੍ਹਮਾਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੜ੍ਹਮਾਰੇ ਹੜ੍ਹਮਾਰਿਆਂ ਹੜ੍ਹਮਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹੜ੍ਹਮਾਰੀਆਂ] ਹੜ੍ਹ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੜ੍ਹਦਾ : [ਹੜ੍ਹਦੇ ਹੜ੍ਹਦੀ ਹੜ੍ਹਦੀਆਂ; ਹੜ੍ਹਦਿਆਂ] ਹੜ੍ਹਨਾ : [ਹੜ੍ਹਨੇ ਹੜ੍ਹਨੀ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੜ੍ਹਨ ਹੜ੍ਹਨੋਂ] ਹੜ੍ਹਿਆ : [ਹੜ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹੀ ਹੜ੍ਹੀਆਂ; ਹੜ੍ਹਿਆਂ] ਹੜ੍ਹੂ ਹੜ੍ਹੇ : ਹੜ੍ਹਨ ਹੜ੍ਹੇਗਾ/ਹੜ੍ਹੇਗੀ : ਹੜ੍ਹਨਗੇ/ਹੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਹੜ੍ਹਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੜ੍ਹਬਾਂ ਹੜ੍ਹਬ-ਭੇੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੜਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਰਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ] ਹੁੜਿਆਲਾਂ ਹੜੁੱਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੜੁੱਤਾਂ ਹ੍ਰਸਵ (ਵਿ) [ : ਹ੍ਰਸਵ ਸ੍ਵਰ] ਹ੍ਰਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹ੍ਰਾਸਪੂਰਨ (ਵਿ) ਹ੍ਰਾਸਮਈ (ਵਿ) ਹ੍ਰਾਸਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹ੍ਰਾਸੇ ਹ੍ਰਾਸਿਆਂ ਹ੍ਰਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਹ੍ਰਾਸੀਆਂ] ਹਾਂ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਕਿ, ਅਪੂ) ਹਾਊਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਊਸ-ਸਰਜਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਊਸ-ਸਰਜਨਾਂ ਹਾਊਸ-ਟੈੱਕਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਊਸ-ਟੈੱਕਸੋਂ ਹਾਊਸ-ਬੋਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਊਸ-ਬੋਟਾਂ ਹਾਊਸ-ਬੋਟੋਂ ਹਾਊਸ-ਰੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਵਿ) ਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ] ਹਾਈ (ਵਿ) [ਅੰ: high : ਹਾਈ ਸਕੂਲ] ਹਾਈਜੀਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: hygiene] ਹਾਈਡਰੋਜਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਈਫਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hyphen] ਹਾਈਫਨਾਂ ਹਾਏ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਏ-ਹਾਏ (ਵਿਸ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਸ* (ਨਾਂ, ਪੁ) * ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹਾਸ-ਚਿੱਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸ-ਬਿਲਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸ-ਰਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸ-ਰਸੀ (ਵਿ) ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸਦ (ਵਿ) ਹਾਸਦਾਂ ਹਾਸਲ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਾਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਾਸੇ ਹਾਸਿਆਂ ਹਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਹਾਸੀਆਂ] ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਹਾਸਾ-ਮਖੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸੇ-ਮਖੌਲ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ (ਕਿਵਿ) ਹਾਸੋਹੀਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਾਸੋਹੀਣਿਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ (ਇਲਿੰ) ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ] ਹਾਸ਼ੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਸ਼ੀਏ ਹਾਸ਼ੀਏਦਾਰ (ਵਿ) ਹਾਹ** (ਪੜ ਵਿ) [='ਆਹ' ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ] ** ਸਿਰਫ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ] ਹਾਹਿਆਂ ਹਾਹਾਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਹੋ*** (ਵਿਸ) *** 'ਹਾਹੋ' ਤੇ 'ਆਹੋ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਮਲ] ਹਾਕਾਂ ਹਾਂਕਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਸੰਦ] ਹਾਕਣੀਆਂ ਹਾਕਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਕਮਾਂ ਹਾਕਮਾ (ਸੰਬੋ) ਹਾਕਮੋ ਹਾਕਮਾਨਾ (ਵਿ) ਹਾਕਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਕਰਾਂ ਹਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਕੀਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਂਗਕਾਂਗੋਂ ਹਾਜਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਜਤਮੰਦ (ਵਿ) ਹਾਜਤਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਜਤੀ (ਵਿ) ਹਾਜਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ; ਮਲ] ਹਾਜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਾਜੀਆਂ; ਹਾਜੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਾਜੀਓ ਹਾਜਣ (ਇਲਿੰ) ਹਾਜਣਾਂ ਹਾਜਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਾਜਣੋ] ਹਾਜ਼ਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਜ਼ਮੇ; ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ (ਵਿ) ਹਾਜ਼ਰ (ਵਿ) ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬ (ਵਿ) ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਜ਼ਰ-ਜ਼ਮਾਨਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ (ਵਿ) ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਜ਼ਰਨਾਮੇ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰਾ-ਹਜ਼ੂਰ (ਵਿ) ਹਾਜ਼ਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ; ਹਾਜ਼ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਜ਼ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਹਾਂਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਠ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ [=ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟ; ਲਹਿੰ] ਹਾਂਡਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੋਤ] ਹਾਂਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਾਂਡੀਆਂ ਹਾਡੀਓਂ]; ਹਾਂਡੀ-ਚੱਟ (ਵਿ) ਹਾਂਡੀ-ਚੱਟਾਂ, ਹਾਂਡੀ-ਚੱਟਾ (ਸੰਬੋ) ਹਾਂਡੀ-ਚੱਟੋ ਹਾਂਢ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਵਾਟ; ਫੇਰੀ] ਹਾਂਢ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣਾ] :- ਹਾਂਢਣਾ : [ਹਾਂਢਣ ਹਾਂਢਣੋਂ] ਹਾਂਢਦਾ : [ਹਾਂਢਦੇ ਹਾਂਢਦੀ ਹਾਂਢਦੀਆਂ; ਹਾਂਢਦਿਆਂ] ਹਾਂਢਿਆ : [ਹਾਂਢੇ ਹਾਢਿਆਂ] ਹਾਂਢੂ ਹਾਂਢੇ : ਹਾਂਢਣ ਹਾਂਢੇਗਾ/ਹਾਂਢੇਗੀ : ਹਾਂਢਣਗੇ/ਹਾਂਢਣਗੀਆਂ ਹਾਂਢਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤੋਲ ਜਾਂ ਨਾਪ] ਹਾਂਢੇ ਹਾਂਢੂ (ਵਿ) [=ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂਢਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ] ਹਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਣ-ਪ੍ਰਵਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਣੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਣੀਆਂ; ਹਾਣੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਾਣੀਓ ਹਾਣੋ-ਹਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) †ਹਾਨਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਹਾਨੀ] ਹਾਣ-ਪੂਰਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਣ-ਲਾਭ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਤਮਤਾਈ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਤਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅਰ : ਇਹਾਤਹ] [ਹਾਤੇ ਹਾਤਿਆਂ ਹਾਤਿਓਂ] ਹਾਤੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਤੂਆਂ ਹਾਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਥੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਥੀਆਂ; †ਹਥਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਹਥਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਥੀਖ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਥੀਖ਼ਾਨੇ ਹਾਥੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਹਾਥੀ-ਦੰਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਦਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਾਦਸੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਹਾਦਸਿਓਂ ] ਹਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਹਾਦੀਆਂ ਹਾਨਣ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਹਾਨਣਾਂ ਹਾਨਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਾਨਣੋ ਹਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਨੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਵਿ) ਹਾਫ਼ (ਵਿ; ਅਗੇ) ਹਾਫ਼ਸੋਲ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਹਾਫ਼ਟਾਈਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਫ਼ਬੈਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਫ਼ਬੈਕਾਂ ਹਾਫ਼ਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਵਿ) ਹਾਫ਼ਜ਼ਾਂ; ਹਾਫ਼ਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਹਾਫ਼ਜ਼ੋ ਹਾਫ਼ਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ = ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ] ਹਾਫ਼ਜ਼ੇ ਹਾਬੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਾੜਬਾ; ਮਲ] ਹਾਬੜੇ ਹਾਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: hobby] ਹਾਮਲਾ (ਵਿ, ਇਲਿੰ) ਹਾਮੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ] ਹਾਮੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਮੀਆਂ; ਹਾਮੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਾਮੀਓ ਹਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਰਾਂ; ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰੋਂ ਹਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਰਾਂ ਹਾਰੋਂ; ਹਾਰ-ਹੁਟ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਾਰ-ਜਿੱਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਰਿਆ-ਹੁੱਟਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਾਰੇ-ਹੁੱਟੇ ਹਾਰਿਆਂ-ਹੁੱਟਿਆਂ ਹਾਰੀ-ਹੁੱਟੀ (ਇਲਿੰ) ਹਾਰੀਆਂ-ਹੁੱਟੀਆਂ] ਹਾਰੂ (ਵਿ) ਹਾਰ (ਕਿ, ਅਕ/ਸਕ) :- ਹਾਰਦਾ : [ਹਾਰਦੇ ਹਾਰਦੀ ਹਾਰਦੀਆਂ; ਹਾਰਦਿਆਂ] ਹਾਰਦੋਂ : [ਹਾਰਦੀਓਂ ਹਾਰਦਿਓ ਹਾਰਦੀਓ] ਹਾਰਨਾ : [ਹਾਰਨੇ ਹਾਰਨੀ ਹਾਰਨੀਆਂ; ਹਾਰਨ ਹਾਰਨੋਂ] ਹਾਰਾਂ : [ਹਾਰੀਏ ਹਾਰੇਂ ਹਾਰੋ ਹਾਰੇ ਹਾਰਨ] ਹਾਰਾਂਗਾ/ਹਾਰਾਂਗੀ : [ਹਾਰਾਂਗੇ/ਹਾਰਾਂਗੀਆਂ ਹਾਰੇਂਗਾ/ਹਾਰੇਂਗੀ ਹਾਰੋਗੇ/ਹਾਰੋਗੀਆਂ ਹਾਰੇਗਾ/ਹਾਰੇਗੀ ਹਾਰਨਗੇ/ਹਾਰਨਗੀਆਂ] ਹਾਰਿਆ : [ਹਾਰੇ ਹਾਰੀ ਹਾਰੀਆਂ; ਹਾਰਿਆਂ] ਹਾਰੀਦਾ : [ਹਾਰੀਦੇ ਹਾਰੀਦੀ ਹਾਰੀਦੀਆਂ] ਹਾਰੂੰ : [ਹਾਰੀ ਹਾਰਿਓ ਹਾਰੂ] ਹਾਰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: heart] ਹਾਰਟ-ਅਟੈਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਰਦਿਕ (ਵਿ) ਹਾਰਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਰ-ਵਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਾਰੇ ਹਾਰਿਆਂ ਹਾਰਿਓਂ] ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ (ਪੜ) ਹਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲੀਂ [: ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ] ਹਾਲੋਂ [: ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ] ਹਾਲ-ਹਵਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲ-ਹਾਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਲ-ਚਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hall] ਹਾਲਾਂ ਹਾਲਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾਲਤਾਂ ਹਾਲਤੋਂ; †ਹਾਲਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹਾਲਾਂ (ਕਿਵਿ) †ਹਾਲੀ (ਕਿਵਿ) †ਹਾਲੇ (ਕਿਵਿ) [ਮਲ] ਹਾਲਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) [‘ਹਾਲਤ' ਤੋਂ] ਹਾਲੀ (ਕਿਵਿ) ਹਾਲੀਆ (ਵਿ) [=ਹੁਣ ਦਾ] ਹਾਲੀਵੁੱਡ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲੇ (ਕਿਵਿ) [ਮਲ] ਹਾਲੈਂਡ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਢਾਲ-ਬਾਛ; ਮਲ] ਹਾਲ਼ੇ ਹਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲ਼ੀਆਂ; ਹਾਲ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਾਲ਼ੀਓ ਹਾਲ਼ੀ-ਪਾਲ਼ੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਲ਼ੀਆਂ-ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਹਾਲ਼ੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਬੂਟੀ] ਹਾਵ-ਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹਾਵਾਂ-ਭਾਵਾਂ ਹਾਵੜਾ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾਵੇ ਹਾਵਿਆਂ ਹਾਵੀ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਾੜ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਨਾਪ] :- ਹਾੜਦਾ : [ਹਾੜਦੇ ਹਾੜਦੀ ਹਾੜਦੀਆਂ; ਹਾੜਦਿਆਂ] ਹਾੜਦੋਂ : [ਹਾੜਦੀਓਂ ਹਾੜਦਿਓ ਹਾੜਦੀਓ] ਹਾੜਨਾ : [ਹਾੜਨੇ ਹਾੜਨੀ ਹਾੜਨੀਆਂ; ਹਾੜਨ ਹਾੜਨੋਂ] ਹਾੜਾਂ : [ਹਾੜੀਏ ਹਾੜੇਂ ਹਾੜੋ ਹਾੜੇ ਹਾੜਨ] ਹਾੜਾਂਗਾ/ਹਾੜਾਂਗੀ : [ਹਾੜਾਂਗੇ/ਹਾੜਾਂਗੀਆਂ ਹਾੜੇਂਗਾ/ਹਾੜੇਂਗੀ ਹਾੜੋਗੇ/ਹਾੜੋਗੀਆਂ ਹਾੜੇਗਾ/ਹਾੜੇਗੀ ਹਾੜਨਗੇ/ਹਾੜਨਗੀਆਂ] ਹਾੜਿਆ : [ਹਾੜੇ ਹਾੜੀ ਹਾੜੀਆਂ; ਹਾੜਿਆਂ] ਹਾੜੀਦਾ : [ਹਾੜੀਦੇ ਹਾੜੀਦੀ ਹਾੜੀਦੀਆਂ] ਹਾੜੂੰ : [ਹਾੜੀਂ ਹਾੜਿਓ ਹਾੜੂ] ਹਾੜਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾੜਬੇ ਹਾੜ੍ਹ (ਨਿਨਾਂ/ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾੜ੍ਹੋਂ ਹਾੜ੍ਹ-ਸਿਆਲ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਕਿਵਿ) †ਹਾੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਹਾੜ੍ਹੂ (ਵਿ) ਹਾੜ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਤਰਲਾ] ਹਾੜ੍ਹੇ ਹਾੜ੍ਹਿਆਂ ਹਾੜ੍ਹੇ-ਹਾੜ੍ਹੇ (ਵਿਸ) ਹਾੜ੍ਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀਓਂ] ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਾੜ੍ਹੀਆਂ-ਸਾਉਣੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੂ (ਵਿ) ਹਾੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਾੜੇ ਹਾੜਿਆਂ ਹਿੱਸ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਿੱਸਣਾ : [ਹਿੱਸਣੇ ਹਿੱਸਣੀ ਹਿੱਸਣੀਆਂ; ਹਿੱਸਣ ਹਿੱਸਣੋਂ] ਹਿੱਸਦਾ : [ਹਿੱਸਦੇ ਹਿੱਸਦੀ ਹਿੱਸਦੀਆਂ; ਹਿੱਸਦਿਆਂ] ਹਿੱਸਿਆ : [ਹਿੱਸੇ ਹਿੱਸੀ ਹਿੱਸੀਆਂ; ਹਿੱਸਿਆਂ] ਹਿੱਸੂ ਹਿੱਸੇ : ਹਿੱਸਣ ਹਿੱਸੇਗਾ/ਹਿੱਸੇਗੀ : ਹਿੱਸਣਗੇ/ਹਿੱਸਣਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ (ਵਿ) ਹਿਸਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਸਟੀਰੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hysteria] ਹਿਸਟੀਰੀਏ ਹਿਸਾ (ਕਿ, ਸਕ) [=ਬੁਝਾ] :- ਹਿਸਾਉਣਾ : [ਹਿਸਾਉਣੇ ਹਿਸਾਉਣੀ ਹਿਸਾਉਣੀਆਂ; ਹਿਸਾਉਣ ਹਿਸਾਉਣੋਂ ] ਹਿਸਾਉਂਦਾ : [ਹਿਸਾਉਂਦੇ ਹਿਸਾਉਂਦੀ ਹਿਸਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਸਾਉਂਦੋਂ : [ਹਿਸਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਸਾਉਂਦਿਓ ਹਿਸਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਸਾਊਂ : [ਹਿਸਾਈਂ ਹਿਸਾਇਓ ਹਿਸਾਊ] ਹਿਸਾਇਆ : [ਹਿਸਾਏ ਹਿਸਾਈ ਹਿਸਾਈਆਂ; ਹਿਸਾਇਆਂ] ਹਿਸਾਈਦਾ : [ਹਿਸਾਈਦੇ ਹਿਸਾਈਦੀ ਹਿਸਾਈਦੀਆਂ] ਹਿਸਾਵਾਂ : [ਹਿਸਾਈਏ ਹਿਸਾਏਂ ਹਿਸਾਓ ਹਿਸਾਏ ਹਿਸਾਉਣ] ਹਿਸਾਵਾਂਗਾ/ਹਿਸਾਵਾਂਗੀ : [ਹਿਸਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਸਾਏਂਗਾ/ਹਿਸਾਏਂਗੀ ਹਿਸਾਓਗੇ/ਹਿਸਾਓਗੀਆਂ ਹਿਸਾਏਗਾ/ਹਿਸਾਏਗੀ ਹਿਸਾਉਣਗੇ/ਹਿਸਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿੱਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੱਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਹਿੱਸਿਓਂ] ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੱਸੇ-ਪੱਤੀ (ਸੰਬੰਰੂ) ਹਿੱਸਾ-ਪੈੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਸੇ ਪੈੜੇ †ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਸੇ-ਵੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੱਸੇਵਾਰ (ਵਿ; ਕਿਵਿ) ਹਿੰਸਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਹਿੰਸਕ (ਵਿ) ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ (ਵਿ) ਹਿੰਸਾਵਾਦ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ (ਨਾਂ, ਪੁ; ਵਿ) ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ; ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਓ ਹਿਸਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਬਾਂ ਹਿਸਾਬੋਂ; ਹਿਸਾਬ-ਸਿਰ (ਕਿਵਿ) ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਬਦਾਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਹਿਸਾਬਦਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਸਾਬੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਬੀਆਂ; ਹਿਸਾਬਣ (ਇਲਿੰ) ਹਿਸਾਬਣਾਂ ਹਿਸਾਬੀ-ਕਿਤਾਬੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਸਾਰੋਂ, ਹਿਸਾਰੀ (ਵਿ) ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ; ਹਿੱਸੇਦਾਰਾ (ਸੰਬੋਂ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹਿੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਛਾਤੀ] ਹਿੱਕਾਂ ਹਿੱਕੋਂ; ਹਿੱਕ-ਧੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਕ-ਧੱਕੇ ਹਿੱਕ-ਜ਼ੋਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਕੜੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੱਕ* (ਕਿ, ਸਕ) :- *ਮਾਝੀ ਰੂਪ 'ਹਿੱਕ' ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਹੱਕ' ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿੱਕਣਾ : [ਹਿੱਕਣੇ ਹਿੱਕਣੀ ਹਿੱਕਣੀਆਂ; ਹਿੱਕਣ ਹਿੱਕਣੋਂ] ਹਿੱਕਦਾ : [ਹਿੱਕਦੇ ਹਿੱਕਦੀ ਹਿੱਕਦੀਆਂ; ਹਿੱਕਦਿਆਂ] ਹਿੱਕਦੋਂ : [ਹਿੱਕਦੀਓਂ ਹਿੱਕਦਿਓ ਹਿੱਕਦੀਓ] ਹਿੱਕਾਂ : [ਹਿੱਕੀਏ ਹਿੱਕੇਂ ਹਿੱਕੋ ਹਿੱਕੇ ਹਿੱਕਣ] ਹਿੱਕਾਂਗਾ/ਹਿੱਕਾਂਗੀ : [ਹਿੱਕਾਂਗੇ/ਹਿੱਕਾਂਗੀਆਂ ਹਿੱਕੇਂਗਾ/ਹਿੱਕੇਂਗੀ ਹਿੱਕੋਗੇ/ਹਿੱਕੋਗੀਆਂ ਹਿੱਕੇਗਾ/ਹਿੱਕੇਗੀ ਹਿੱਕਣਗੇ/ਹਿੱਕਣਗੀਆਂ] ਹਿੱਕਿਆ : [ਹਿੱਕੇ ਹਿੱਕੀ ਹਿੱਕੀਆਂ; ਹਿੱਕਿਆਂ] ਹਿੱਕੀਦਾ : ਹਿੱਕੀਦੇ ਹਿੱਕੀਦੀ ਹਿੱਕੀਦੀਆਂ] ਹਿੱਕੂੰ : [ਹਿੱਕੀਂ ਹਿੱਕਿਓ ਹਿੱਕੂ] ਹਿਕਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਕਮਤਾਂ ਹਿਕਮਤੀ (ਵਿ) ਹਿਕਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਹਿਕਵਾਉਣਾ : [ਹਿਕਵਾਉਣੇ ਹਿਕਵਾਉਣੀ ਹਿਕਵਾਉਣੀਆਂ; ਹਿਕਵਾਉਣ ਹਿਕਵਾਉਣੋਂ] ਹਿਕਵਾਉਂਦਾ : [ਹਿਕਵਾਉਂਦੇ ਹਿਕਵਾਉਂਦੀ ਹਿਕਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਕਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਕਵਾਉਂਦੋਂ : [ਹਿਕਵਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਕਵਾਉਂਦਿਓ ਹਿਕਵਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਕਵਾਊਂ : [ਹਿਕਵਾਈਂ ਹਿਕਵਾਇਓ ਹਿਕਵਾਊ] ਹਿਕਵਾਇਆ : [ਹਿਕਵਾਏ ਹਿਕਵਾਈ ਹਿਕਵਾਈਆਂ; ਹਿਕਵਾਇਆਂ] ਹਿਕਵਾਈਦਾ : [ਹਿਕਵਾਈਦੇ ਹਿਕਵਾਈਦੀ ਹਿਕਵਾਈਦੀਆਂ] ਹਿਕਵਾਵਾਂ : [ਹਿਕਵਾਈਏ ਹਿਕਵਾਏਂ ਹਿਕਵਾਓ ਹਿਕਵਾਏ ਹਿਕਵਾਉਣ] ਹਿਕਵਾਵਾਂਗਾ/ਹਿਕਵਾਵਾਂਗੀ : ਹਿਕਵਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਕਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਕਵਾਏਂਗਾ/ਹਿਕਵਾਏਂਗੀ ਹਿਕਵਾਓਗੇ/ਹਿਕਵਾਓਗੀਆਂ ਹਿਕਵਾਏਗਾ/ਹਿਕਵਾਏਗੀ ਹਿਕਵਾਉਣਗੇ/ਹਿਕਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿਕਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) [‘ਹਿੱਕ' ਤੋਂ] :- ਹਿਕਾਉਣਾ : [ਹਿਕਾਉਣੇ ਹਿਕਾਉਣੀ ਹਿਕਾਉਣੀਆਂ; ਹਿਕਾਉਣ ਹਿਕਾਉਣੋਂ] ਹਿਕਾਉਂਦਾ : [ਹਿਕਾਉਂਦੇ ਹਿਕਾਉਂਦੀ ਹਿਕਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਕਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਕਾਉਂਦੋਂ : [ਹਿਕਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਕਾਉਂਦਿਓ ਹਿਕਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਕਾਊਂ : [ਹਿਕਾਈਂ ਹਿਕਾਇਓ ਹਿਕਾਊ] ਹਿਕਾਇਆ : [ਹਿਕਾਏ ਹਿਕਾਈ ਹਿਕਾਈਆਂ; ਹਿਕਾਇਆਂ] ਹਿਕਾਈਦਾ : [ਹਿਕਾਈਦੇ ਹਿਕਾਈਦੀ ਹਿਕਾਈਦੀਆਂ] ਹਿਕਾਵਾਂ : [ਹਿਕਾਈਏ ਹਿਕਾਏਂ ਹਿਕਾਓ ਹਿਕਾਏ ਹਿਕਾਉਣ] ਹਿਕਾਵਾਂਗਾ/ਹਿਕਾਵਾਂਗੀ : ਹਿਕਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਕਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਕਾਏਂਗਾ/ਹਿਕਾਏਂਗੀ ਹਿਕਾਓਗੇ/ਹਿਕਾਓਗੀਆਂ ਹਿਕਾਏਗਾ/ਹਿਕਾਏਗੀ ਹਿਕਾਉਣਗੇ/ਹਿਕਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿਕਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਕਹਾਣੀ] ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਕਾਇਤੀ (ਵਿ) ਹਿਕਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਗ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਗਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਦਵਾ, =ਸ਼ਿੰਗਰਫ਼] ਹਿੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : hitch] ਹਿੱਚ-ਹਿੱਚ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਚਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਚਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਿਚਕਣਾ : [ਹਿਚਕਣ ਹਿਚਕਣੋਂ] ਹਿਚਕਦਾ : [ਹਿਚਕਦੇ ਹਿਚਕਦੀ ਹਿਚਕਦੀਆਂ; ਹਿਚਕਦਿਆਂ] ਹਿਚਕਦੋਂ : [ਹਿਚਕਦੀਓਂ ਹਿਚਕਦਿਓ ਹਿਚਕਦੀਓ] ਹਿਚਕਾਂ : [ਹਿਚਕੀਏ ਹਿਚਕੇਂ ਹਿਚਕੋ ਹਿਚਕੇ ਹਿਚਕਣ] ਹਿਚਕਾਂਗਾ/ਹਿਚਕਾਂਗੀ : ਹਿਚਕਾਂਗੇ/ਹਿਚਕਾਂਗੀਆਂ ਹਿਚਕੇਂਗਾ/ਹਿਚਕੇਂਗੀ ਹਿਚਕੋਗੇ/ਹਿਚਕੋਗੀਆਂ ਹਿਚਕੇਗਾ/ਹਿਚਕੇਗੀ ਹਿਚਕਣਗੇ/ਹਿਚਕਣਗੀਆਂ] ਹਿਚਕਿਆ : [ਹਿਚਕੇ ਹਿਚਕੀ ਹਿਚਕੀਆਂ; ਹਿਚਕਿਆਂ] ਹਿਚਕੀਦਾ ਹਿਚਕੂੰ : [ਹਿਚਕੀਂ ਹਿਚਕਿਓ ਹਿਚਕੂ] ਹਿਚਕਚਾ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ : [ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਹਿਚਕਚਾਉਣੋਂ] ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ : [ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਚਕਚਾਉਦੋਂ : [ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਿਓ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਚਕਚਾਊਂ : [ਹਿਚਕਚਾਈਂ ਹਿਚਕਚਾਇਓ ਹਿਚਕਚਾਊ] ਹਿਚਕਚਾਇਆ : [ਹਿਚਕਚਾਏ ਹਿਚਕਚਾਈ ਹਿਚਕਚਾਈਆਂ; ਹਿਚਕਚਾਇਆਂ] ਹਿਚਕਚਾਈਦਾ ਹਿਚਕਚਾਵਾਂ : [ਹਿਚਕਚਾਈਏ ਹਿਚਕਚਾਏਂ ਹਿਚਕਚਾਓ ਹਿਚਕਚਾਏ ਹਿਚਕਚਾਉਣ] ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗਾ/ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗੀ : [ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਚਕਚਾਏਂਗਾ/ ਹਿਚਕਚਾਏਂਗੀ ਹਿਚਕਚਾਓਗੇ/ਹਿਚਕਚਾਓਗੀਆਂ ਹਿਚਕਚਾਏਗਾ/ਹਿਚਕਚਾਏਗੀ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿਚਕਚਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਚਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਚਕੀਆਂ ਹਿਜਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਜਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਜਰੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਜੇ ਹਿੱਜਿਆਂ ਹਿਜਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੱਟਾਂ ਹਿੰਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਟਲਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਟਲਰੀ (ਵਿ) ਹਿਠਾਂਹ (ਕਿਵਿ) [ਬੋਲ : ਠਾਂਹ] ਹਿਠਾੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਡ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਡੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਿੰਡੀਆਂ; ਹਿੰਡਣ (ਇਲਿੰ) ਹਿੰਡਣਾਂ ਹਿੰਡੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਡੋਲੇ ਹਿੰਡੋਲਿਆਂ ਹਿਣਹਿਣ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਣਹਿਣਾਹਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਣਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹਿਣਕਣਾ : [ਹਿਣਕਣੇ ਹਿਣਕਣੀ ਹਿਣਕਣੀਆਂ; ਹਿਣਕਣ ਹਿਣਕਣੋਂ] ਹਿਣਕਦਾ : [ਹਿਣਕਦੇ ਹਿਣਕਦੀ ਹਿਣਕਦੀਆਂ; ਹਿਣਕਦਿਆਂ] ਹਿਣਕਿਆ : [ਹਿਣਕੇ ਹਿਣਕੀ ਹਿਣਕੀਆਂ; ਹਿਣਕਿਆਂ] ਹਿਣਕੀਦਾ ਹਿਣਕੂ ਹਿਣਕੇ : ਹਿਣਕਣ ਹਿਣਕੇਗਾ/ਹਿਣਕੇਗੀ : ਹਿਣਕਣਗੇ/ਹਿਣਕਣਗੀਆਂ ਹਿਣਕਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਤਾਂ ਹਿਤਕਾਰੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਿਤਕਾਰੀਆਂ ਹਿਤਕਾਰਨ (ਇਲਿੰ) ਹਿਤਕਾਰਨਾਂ ਹਿਤੀ (ਵਿ) ਹਿਤੂ (ਵਿ) ਹਿਤੈਸ਼ੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਿਤੈਸ਼ੀਓ ਹਿਤੈਸ਼ਣ (ਇਲਿੰ) ਹਿਤੈਸ਼ਣਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਿਤੈਸ਼ਣੋ] ਹਿੰਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਦ-ਸਾਗਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) +ਹਿੰਦਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) +ਹਿੰਦਵੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) +ਹਿੰਦੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਦਸਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਦਸੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਹਿੰਦਕੋ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਬੋਲੀ] ਹਿੰਦਵਾਸੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦਵਾਸੀਆਂ ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹਿੰਦਵਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ [ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹਿੰਦਵੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਹਿਦਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਦਾਹਿਤਾਂ; ਹਿਦਾਇਤਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਦਾਇਤਨਾਮੇ ਹਿਦਾਇਤਨਾਮਿਆਂ ਹਿਦਾਇਤੀ (ਵਿ) ਹਿੰਦੀ (ਨਾਂ, ਪੂ. ਵਿ) ਹਿੰਦੀਆਂ; ਹਿੰਦੀਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] ਹਿੰਦੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ; ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ (ਸੰਬੋ; ਬਵ)] ਹਿੰਦੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਿੰਦੂਓ (ਸੰਬੋ, ਬਵ)] †ਹਿੰਦਵਾਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਪੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿੱਪੀਆਂ ਹਿਫ਼ਜ਼ (ਵਿ; ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਾਫ਼ਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ (ਵਿ) ਹਿਬਰੂ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ] ਹਿਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਬਾਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਬਾਨਾਮੇ ਹਿੰਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੰਮਤਾਂ; ਹਿੰਮਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) ਹਿੰਮਤੀਆਂ; ਹਿੰਮਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਿੰਮਤੀਓ ਹਿੰਮਤਣ (ਇਲਿੰ) ਹਿੰਮਤਣਾਂ ਹਿੰਮਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਿੰਮਤਣੋ] ਹਿਮਾਇਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਮਾਇਤਾਂ ਹਿਮਾਇਤੋਂ; ਹਿਮਾਇਤੀ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹਿਮਾਇਤੀਓ ਹਿਮਾਇਤਣ (ਇਲਿੰ) ਹਿਮਾਇਤਣਾਂ ਹਿਮਾਇਤਣੇ (ਸੰਬੋ) ਹਿਮਾਇਤਣੋ] ਹਿਮਾਚਲ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਮਾਚਲੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਮਾਲਾ* (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) [ਹਿਮਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਓਂ] ਹਿਮਾਲੀਆ* (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) *'ਹਿਮਾਲਾ' ਤੇ 'ਹਿਮਾਲੀਆ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਹਿਮਾਲੀਏ ਹਿਰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਰਸਾਂ ਹਿਰਸੀ (ਵਿ) ਹਿਰਖ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਰਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਵੇਧਕ (ਵਿ) ਹਿਰਮਚੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ; ਵਿ) [=ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ] ਹਿਰਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਡਰ; ਵਾ ਹਿਰਾਸਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹਿਰਾਸੇ ਹਿਰਾਸਿਆਂ ਹਿਰਾਸੀ (ਇਲਿੰ) ਹਿਰਾਸੀਆਂ] ਹਿਰਾਸਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਰਾਸਤੀ (ਵਿ) ਹਿੱਲ (ਕਿ, ਅਕ) : ਹਿੱਲਣਾ : [ਹਿੱਲਣੇ ਹਿੱਲਣੀ ਹਿੱਲਣੀਆਂ; ਹਿੱਲਣ ਹਿੱਲਣੋਂ] ਹਿੱਲਦਾ : [ਹਿੱਲਦੇ ਹਿੱਲਦੀ ਹਿੱਲਦੀਆਂ; ਹਿੱਲਦਿਆਂ] ਹਿੱਲਦੋਂ : [ਹਿੱਲਦੀਓਂ ਹਿੱਲਦਿਓ ਹਿੱਲਦੀਓ] ਹਿੱਲਾਂ : [ਹਿੱਲੀਏ ਹਿੱਲੇਂ ਹਿੱਲੋ ਹਿੱਲੇ ਹਿੱਲਣ] ਹਿੱਲਾਂਗਾ/ਹਿੱਲਾਂਗੀ : ਹਿੱਲਾਂਗੇ/ਹਿੱਲਾਂਗੀਆਂ ਹਿੱਲੇਂਗਾ/ਹਿੱਲੇਂਗੀ ਹਿੱਲੋਗੇ/ਹਿੱਲੋਗੀਆਂ ਹਿੱਲੇਗਾ/ਹਿੱਲੇਗੀ ਹਿੱਲਣਗੇ/ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ] ਹਿੱਲਿਆ : [ਹਿੱਲੇ ਹਿੱਲੀ ਹਿੱਲੀਆਂ; ਹਿੱਲਿਆਂ] ਹਿੱਲੀਦਾ ਹਿੱਲੂੰ : [ਹਿੱਲੀਂ ਹਿੱਲਿਓ ਹਿੱਲੂ] ਹਿਲ-ਜੁਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਲਤਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿਲਤਰਾਂ ਹਿਲ-ਮਿਲ (ਕਿ-ਅੰਸ਼) ਹਿਲਵਾ ਹਿਲਵਾਉਣਾ : [ਹਿਲਵਾਉਣੇ ਹਿਲਵਾਉਣੀ ਹਿਲਵਾਉਣੀਆਂ; ਹਿਲਵਾਉਣ ਹਿਲਵਾਉਣੋਂ] ਹਿਲਵਾਉਂਦਾ : [ਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਿਲਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਲਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਲਵਾਉਂਦੋਂ : [ਹਿਲਵਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਲਵਾਉਂਦਿਓ ਹਿਲਵਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਲਵਾਊਂ : [ਹਿਲਵਾਈਂ ਹਿਲਵਾਇਓ ਹਿਲਵਾਊ] ਹਿਲਵਾਇਆ : [ਹਿਲਵਾਏ ਹਿਲਵਾਈ ਹਿਲਵਾਈਆਂ; ਹਿਲਵਾਇਆਂ] ਹਿਲਵਾਈਦਾ : [ਹਿਲਵਾਈਦੇ ਹਿਲਵਾਈਦੀ ਹਿਲਵਾਈਦੀਆਂ] ਹਿਲਵਾਵਾਂ : [ਹਿਲਵਾਈਏ ਹਿਲਵਾਏਂ ਹਿਲਵਾਓ ਹਿਲਵਾਏ ਹਿਲਵਾਉਣ] ਹਿਲਵਾਵਾਂਗਾ ਹਿਲਵਾਵਾਂਗੀ : [ਹਿਲਵਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਲਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਲਵਾਏਂਗਾ ਹਿਲਵਾਏਂਗੀ ਹਿਲਵਾਓਗੇ,ਹਿਲਵਾਓਗੀਆਂ ਹਿਲਵਾਏਗਾ/ਹਿਲਵਾਏਗੀ ਹਿਲਵਾਉਣਗੇ/ਹਿਲਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿਲਾ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹਿਲਾਉਣਾ : [ਹਿਲਾਉਣੇ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਹਿਲਾਉਣੋਂ ] ਹਿਲਾਉਂਦਾ : [ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ; ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ] ਹਿਲਾਉਂਦੋਂ : [ਹਿਲਾਉਂਦੀਓਂ ਹਿਲਾਉਂਦਿਓ ਹਿਲਾਉਂਦੀਓ] ਹਿਲਾਊਂ : [ਹਿਲਾਈਂ ਹਿਲਾਇਓ ਹਿਲਾਊ] ਹਿਲਾਇਆ : [ਹਿਲਾਏ ਹਿਲਾਈ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹਿਲਾਇਆਂ] ਹਿਲਾਈਦਾ : [ਹਿਲਾਈਦੇ ਹਿਲਾਈਦੀ ਹਿਲਾਈਦੀਆਂ] ਹਿਲਾਵਾਂ : [ਹਿਲਾਈਏ ਹਿਲਾਏਂ ਹਿਲਾਓ ਹਿਲਾਏ ਹਿਲਾਉਣ] ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ/ਹਿਲਾਵਾਂਗੀ : [ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ/ਹਿਲਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹਿਲਾਏਂਗਾ ਹਿਲਾਏਂਗੀ ਹਿਲਾਓਗੇ/ਹਿਲਾਓਗੀਆਂ ਹਿਲਾਏਗਾ/ਹਿਲਾਏਗੀ ਹਿਲਾਉਣਗੇ/ਹਿਲਾਉਣਗੀਆਂ] ਹਿਲੋਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹਿਲੋਰੇ ਹਿਲੋਰਿਆਂ ਹਿੜਹਿੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੜਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹਿੜਕਾਂ ਹੀ (ਨਿਪਾਤ) ਹੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਏ ਹੀਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [=ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ] ਹੀਹਾਂ ਹੀਂਗ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੀਂਗਣਾ : [ਹੀਂਗਣੇ ਹੀਂਗਣੀ ਹੀਂਗਣੀਆਂ; ਹੀਂਗਣ ਹੀਂਗਣੋਂ] ਹੀਂਗਦਾ : [ਹੀਂਗਦੇ ਹੀਂਗਦੀ ਹੀਂਗਦੀਆਂ; ਹੀਂਗਦਿਆਂ] ਹੀਂਗਿਆ : [ਹੀਂਗੇ ਹੀਂਗੀ ਹੀਂਗੀਆਂ; ਹੀਂਗਿਆਂ] ਹੀਂਗੂ ਹੀਂਗੇ : ਹੀਂਗਣ ਹੀਂਗੇਗਾ/ਹੀਂਗੇਗੀ : ਹੀਂਗਣਗੇ/ਹੀਂਗਣਗੀਆਂ ਹੀਂਗਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਜੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਜੜੇ ਹੀਜੜਿਆਂ; ਹੀਜੜਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹੀਜੜਿਓ ਹੀਟ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: ਹੲੳਟ] ਹੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਟਰਾਂ ਹੀਣ (ਵਿ) ਹੀਣਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਣਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਣਤਾ-ਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਣਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੀਣੇ ਹੀਣਿਆਂ ਹੀਣੀ (ਇਲਿੰ) ਹੀਣੀਆਂ] ਹੀਰ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਰੇ (ਸੰਬੋ) ਹੀਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਰੇ ਹੀਰਿਆਂ; ਹੀਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹੀਰਿਓ ਹੀਰੋ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: ਹੲਰੋ] ਹੀਰੋਇਨ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ: ਹੲੲਲ] ਹੀਲ (ਕਿ, ਸਕ) [ : ਜਾਨ ਹੀਲਣਾ] :- ਹੀਲਣਾ : [ਹੀਲਣੀ ਹੀਲਣ ਹੀਲਣੋਂ] ਹੀਲਦਾ : [ਹੀਲਦੇ ਹੀਲਦੀ ਹੀਲਦੀਆਂ; ਹੀਲਦਿਆਂ] ਹੀਲਦੋਂ : [ਹੀਲਦੀਓਂ ਹੀਲਦਿਓ ਹੀਲਦੀਓ] ਹੀਲਾਂ : [ਹੀਲੀਏ ਹੀਲੇਂ ਹੀਲੋ ਹੀਲੇ ਹੀਲਣ] ਹੀਲਾਂਗਾ/ਹੀਲਾਂਗੀ : [ਹੀਲਾਂਗੇ/ਹੀਲਾਂਗੀਆਂ ਹੀਲੇਂਗਾ/ਹੀਲੇਂਗੀ ਹੀਲੋਗੇ/ਹੀਲੋਗੀਆਂ ਹੀਲੇਗਾ/ਹੀਲੇਗੀ ਹੀਲਣਗੇ/ਹੀਲਣਗੀਆਂ] ਹੀਲੀ : [ਹੀਲੀਆਂ ਹੀਲਿਆਂ] ਹੀਲੀਦੀ ਹੀਲੂੰ : [ਹੀਲੀਂ ਹੀਲਿਓ ਹੀਲੂ] ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੀਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਲੇ ਹੀਲਿਆਂ ਹੀਲਾ-ਬਹਾਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਲੇ-ਬਹਾਨੇ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਹੀਲੇਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਹੀਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਹੀਲਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) ਹੁੱਸ (ਕਿ, ਅਕ) : ਹੁੱਸਣਾ : [ਹੁੱਸਣੇ ਹੁੱਸਣੀ ਹੁੱਸਣੀਆਂ; ਹੁੱਸਣ ਹੁੱਸਣੋਂ] ਹੁੱਸਦਾ : [ਹੁੱਸਦੇ ਹੁੱਸਦੀ ਹੁੱਸਦੀਆਂ; ਹੁੱਸਦਿਆਂ] ਹੁੱਸਦੋਂ : [ਹੁੱਸਦੀਓਂ ਹੁੱਸਦਿਓ ਹੁੱਸਦੀਓ] ਹੁੱਸਾਂ : [ਹੁੱਸੀਏ ਹੁੱਸੇਂ ਹੁੱਸੋ ਹੁੱਸੇ ਹੁੱਸਣ] ਹੁੱਸਾਂਗਾ/ਹੁੱਸਾਂਗੀ : ਹੁੱਸਾਂਗੇ/ਹੁੱਸਾਂਗੀਆਂ ਹੁੱਸੇਂਗਾ/ਹੁੱਸੇਂਗੀ ਹੁੱਸੋਗੇ/ਹੁੱਸੋਗੀਆਂ ਹੁੱਸੇਗਾ/ਹੁੱਸੇਗੀ ਹੁੱਸਣਗੇ/ਹੁੱਸਣਗੀਆਂ ਹੁੱਸਿਆ : [ਹੁੱਸੇ ਹੁੱਸੀ ਹੁੱਸੀਆਂ; ਹੁੱਸਿਆਂ] ਹੁੱਸੀਦਾ ਹੁੱਸੂੰ [ਹੁੱਸੀਂ ਹੁੱਸਿਓ ਹੁੱਸੂ] ਹੁਸਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਸਨਪ੍ਰਸਤ (ਵਿ) ਹੁਸਨਪ੍ਰਸਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) †ਹੁਸੀਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਹੁੱਸੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਸਾ (ਕਿ, ਸਕ) ['ਹੁੱਸ' ਤੋਂ] ਹੁਸਾਉਣਾ : [ਹੁਸਾਉਣੇ ਹੁਸਾਉਣੀ ਹੁਸਾਉਣੀਆਂ; ਹੁਸਾਉਣ ਹੁਸਾਉਣੋਂ] ਹੁਸਾਉਂਦਾ : [ਹੁਸਾਉਂਦੇ ਹੁਸਾਉਂਦੀ ਹੁਸਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੁਸਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੁਸਾਉਂਦੋਂ : [ਹੁਸਾਉਂਦੀਓਂ ਹੁਸਾਉਂਦਿਓ ਹੁਸਾਉਂਦੀਓ] ਹੁਸਾਊਂ : [ਹੁਸਾਈਂ ਹੁਸਾਇਓ ਹੁਸਾਊ] ਹੁਸਾਇਆ : [ਹੁਸਾਏ ਹੁਸਾਈ ਹੁਸਾਈਆਂ; ਹੁਸਾਇਆਂ] ਹੁਸਾਈਦਾ : [ਹੁਸਾਈਦੇ ਹੁਸਾਈਦੀ ਹੁਸਾਈਦੀਆਂ] ਹੁਸਾਵਾਂ : [ਹੁਸਾਈਏ ਹੁਸਾਏਂ ਹੁਸਾਓ ਹੁਸਾਏ ਹੁਸਾਉਣ] ਹੁਸਾਵਾਂਗਾ/ਹੁਸਾਵਾਂਗੀ : [ਹੁਸਾਂਵਾਂਗੇ/ਹਸਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੁਸਾਏਂਗਾ/ਹੁਸਾਏਂਗੀ ਹੁਸਾਓਗੇ/ਹੁਸਾਓਗੀਆਂ ਹੁਸਾਏਗਾ/ਹੁਸਾਏਗੀ ਹੁਸਾਉਣਗੇ/ਹਸਾਉਣਗੀਆਂ ] ਹੁਸੀਨ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਇਲਿੰ/ਪੁ) ਹੁਸੀਨਾਂ ਹੁਸੀਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਹੁਸ਼ਨਾਕ (ਵਿ) ਹੁਸ਼ਨਾਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰ (ਵਿ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ); ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ (ਵਿ) ਹੁੱਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਅੰ : ਹੋੋਕ] ਹੁੱਕਾਂ ਹੁਕਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਕਈਆਂ ਹੁਕਦਾ (ਵਿ) [ : ਹੁਕਦਾ ਪਲੜਾ] [ਹੁਕਦੇ ਹੁਕਦਿਆਂ ਹੁਕਦੀ (ਇਲਿੰ) ਹੁਕਦੀਆਂ] ਹੁਕਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਕਨੇ ਹੁਕਨਿਆਂ ਹੁਕਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਕਮਾਂ ਹੁਕਮੋਂ; ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਕਮ-ਹਾਸਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਕਮਨ (ਕਿਵਿ) ਹੁਕਮੀ (ਵਿ) ਹੁਕਮਨਾਮਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੋ (ਸੰਬੋ, ਬਵ) ਹੁਕਮਰਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੁੱਕੇ ਹੁੱਕਿਆਂ ਹੁੱਕਿਓਂ ਹੁੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਕੀਆਂ ਹੁੱਕੀਓਂ] †ਹੁਕਈ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਕਾ-ਪਾਣੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਕਾ-ਬਰਦਾਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਕੇਬਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਹੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਹੁੱਕੇਬਾਜ਼ੋ ਹੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਗਲੀ (ਨਿਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੰਗਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੰਗਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਹੁੱਜਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਜਤਾਂ; ਹੁੱਜਤਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਹੁੱਜਤਬਾਜ਼ਾਂ ਹੁੱਜਤਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਜਤੀ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਜਤੀਆਂ; ਹੁਜਤੀਆ (ਸੰਬੋ) ਹੁਜਤੀਓ ਹੁਜਤਣ (ਇਲਿੰ) ਹੁਜਤਣਾਂ ਹੁਜਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਜਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਜਰੇ ਹੁਜਰਿਆਂ ਹੁੱਝ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਝਾਂ ਹੁੱਝੀਂ; ਹੁੱਝੋ-ਹੁੱਝੀ (ਕਿਵਿ) ਹੁਝਕਾ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *'ਹੁਝਕਾ' ਤੇ 'ਹਝੋਕਾ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹੁਝਕੇ ਹੁਝਕਿਆਂ ਹੁੰਝਵਾ (ਕਿ, ਦੋਪ੍ਰੇ) :- ਹੁੰਝਵਾਉਣਾ : [ਹੁੰਝਵਾਉਣੇ ਹੁੰਝਵਾਉਣੀ ਹੁੰਝਵਾਉਣੀਆਂ ; ਹੁੰਝਵਾਉਣ ਹੁੰਝਵਾਉਣੋਂ] ਹੁੰਝਵਾਉਂਦਾ : [ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੁੰਝਵਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੋਂ : [ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੀਓਂ ਹੁੰਝਵਾਉਂਦਿਓ ਹੁੰਝਵਾਉਂਦੀਓ] ਹੁੰਝਵਾਊਂ : [ਹੁੰਝਵਾਈਂ ਹੁੰਝਵਾਇਓ ਹੁੰਝਵਾਊ] ਹੁੰਝਵਾਇਆ : [ਹੁੰਝਵਾਏ ਹੁੰਝਵਾਈ ਹੁੰਝਵਾਈਆਂ; ਹੁੰਝਵਾਇਆਂ] ਹੁੰਝਵਾਈਦਾ : [ਹੁੰਝਵਾਈਦੇ ਹੁੰਝਵਾਈਦੀ ਹੁੰਝਾਈਦੀਆਂ] ਹੁੰਝਵਾਵਾਂ : [ਹੁੰਝਵਾਈਏ ਹੁੰਝਵਾਏਂ ਹੁੰਝਵਾਓ ਹੁੰਝਵਾਏ ਹੁੰਝਵਾਉਣ] ਹੁੰਝਵਾਵਾਂਗਾ/ਹੁੰਝਵਾਵਾਂਗੀ : ਹੁੰਝਵਾਵਾਂਗੇ/ਹੁੰਝਵਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੁੰਝਵਾਏਂਗਾ/ਹੁੰਝਵਾਏਂਗੀ ਹੁੰਝਵਾਓਗੇ/ਹੁੰਝਵਾਓਗੀਆਂ ਹੁੰਝਵਾਏਗਾ/ਹੁੰਝਵਾਏਗੀ ਹੁੰਝਵਾਉਣਗੇ/ਹੁੰਝਵਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੁੰਝਵਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੰਝਾ (ਕਿ, ਪ੍ਰੇ) :- ਹੁੰਝਾਉਣਾ : [ਹੁੰਝਾਉਣੇ ਹੁੰਝਾਉਣੀ ਹੁੰਝਾਉਣੀਆਂ; ਹੁੰਝਾਉਣ ਹੁੰਝਾਉਣੋਂ] ਹੁੰਝਾਉਂਦਾ : [ਹੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਝਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੁੰਝਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੁੰਝਾਉਂਦੋਂ : [ਹੁੰਝਾਉਂਦੀਓਂ ਹੁੰਝਾਉਂਦਿਓ ਹੁੰਝਾਉਂਦੀਓ] ਹੁੰਝਾਊਂ : [ਹੁੰਝਾਈਂ ਹੁੰਝਾਇਓ ਹੁੰਝਾਊ] ਹੁੰਝਾਇਆ : [ਹੁੰਝਾਏ ਹੁੰਝਾਈ ਹੁੰਝਾਈਆਂ; ਹੁੰਝਾਇਆਂ] ਹੁੰਝਾਈਦਾ : [ਹੁੰਝਾਈਦੇ ਹੁੰਝਾਈਦੀ ਹੁੰਝਾਈਦੀਆਂ] ਹੁੰਝਾਵਾਂ : [ਹੁੰਝਾਈਏ ਹੁੰਝਾਏਂ ਹੁੰਝਾਓ ਹੁੰਝਾਏ ਹੁੰਝਾਉਣ] ਹੁੰਝਾਵਾਂਗਾ/ਹੁੰਝਾਵਾਂਗੀ : [ਹੁੰਝਾਵਾਂਗੇ/ਹੁੰਝਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੁੰਝਾਏਂਗਾ/ਹੁੰਝਾਏਂਗੀ ਹੁੰਝਾਓਗੇ/ਹੁੰਝਾਓਗੀਆਂ ਹੁੰਝਾਏਗਾ/ਹੁੰਝਾਏਗੀ ਹੁੰਝਾਉਣਗੇ/ਹੁੰਝਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੁੰਝਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [= ਹੁੱਸੜ, ਮਲ] ਹੁੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸੂਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੰਦ] ਹੁੱਡਾਂ ਹੁੱਡਲ (ਵਿ) ਹੁੱਡੂ (ਵਿ; ਨਾ, ਪੁ) [ਮਲ] ਹੁੱਡੂਆਂ ਹੁੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ : hood) ਹੁੰਡੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਡੀ-ਦਲਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੰਡੀ-ਵਹੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਣ (ਕਿਵਿ) ਹੁਣੇ (ਕਿਵਿ) ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ (ਕਿਵ) ਹੁੰਦਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੁੰਦੜਹੇਲ (ਵਿ) ਹੁੰਦਾ (ਕਿ, ਵਰਕ੍ਰਿ) ['ਹੋਂ' ਤੋਂ ] :- [ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਹੁੰਦਿਆਂ] ਹੁੰਦੋਂ (ਸ਼ਰਤੀ ਕਿਰਿਆ) : [ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਿਓ ਹੁੰਦੀਓ] ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ (ਕਿਵਿ) ਹੁਨਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਨਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ (ਵਿ) ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾ (ਸੰਬੋ) ਹੁਨਰਮੰਦੋ ਹੁਨਰਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਨਰੀ (ਵਿ) ਹੁਨਾਲ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਨਾਲ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੁਨਾਲ਼ੇ ਹੁਨਾਲ਼ਿਓਂ] ਹੁਨਾਲ਼ੀ (ਵਿ) ਹੁੱਬ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਬਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਬਸ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੁਬਸਣਾ : [ਹੁਬਸਣੇ ਹੁਬਸਣੀ ਹੁਬਸਣੀਆਂ; ਹੁਬਸਣ ਹੁਬਸਣੋਂ] ਹੁਬਸਦਾ : [ਹੁਬਸਦੇ ਹੁਬਸਦੀ ਹੁਬਸਦੀਆਂ; ਹੁਬਸਦਿਆਂ] ਹੁਬਸਿਆ : [ਹੁਬਸੇ ਹੁਬਸੀ ਹੁਬਸੀਆਂ; ਹੁਬਸਿਆਂ] ਹੁਬਸੂ ਹੁਬਸੇ : ਹੁਬਸਣ ਹੁਬਸੇਗਾ/ਹੁਬਸੇਗੀ ਹੁਬਸਣਗੇ/ਹੁਬਸਣਗੀਆਂ ਹੁਬਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲੀ) [=ਡੁਸਕੋਰਾ] ਹੁਬਕੀਆਂ ਹੁਬਕੀਂ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ* (ਕਿ-ਅੰਸ਼) * ਸਿਰਫ 'ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ' ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ । ਹੁੰਮ੍ਹ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੰਮ੍ਹਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁਮਾਅ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਪੰਛੀ] ਹੁਰਕ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੁਰਕਣਾ : [ਹੁਰਕਣ ਹੁਰਕਣੋਂ] ਹੁਰਕਦਾ : [ਹੁਰਕਦੇ ਹੁਰਕਦੀ ਹੁਰਕਦੀਆਂ; ਹੁਰਕਦਿਆਂ] ਹੁਰਕਿਆ : [ਹੁਰਕੇ ਹੁਰਕੀ ਹੁਰਕੀਆਂ; ਹੁਰਕਿਆਂ] ਹੁਰਕੂ ਹੁਰਕੇ : ਹੁਰਕਣ ਹੁਰਕੇਗਾ/ਹੁਰਕੇਗੀ : ਹੁਰਕਣਗੇ/ਹੁਰਕਣਗੀਆਂ ਹੁਰਮਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਲ (ਕਿ, ਅਕ):-- ਹੁੱਲਣਾ : [ਹੁੱਲਣੇ ਹੁੱਲਣੀ ਹੁੱਲਣੀਆਂ; ਹੁੱਲਣ ਹੁੱਲਣੋਂ] ਹੁੱਲਦਾ : [ਹੁੱਲਦੇ ਹੁੱਲਦੀ ਹੁੱਲਦੀਆਂ; ਹੁੱਲਦਿਆਂ] ਹੁੱਲਿਆ : [ਹੁੱਲੇ ਹੁੱਲੀ ਹੁੱਲੀਆਂ ਹੁੱਲਿਆਂ] ਹੁੱਲੂ ਹੁੱਲੇ : ਹੁੱਲਣ ਹੁੱਲੇਗਾ/ਹੱਲੇਗੀ : ਹੁੱਲਣਗੇ/ਹੁੱਲਣਗੀਆਂ ਹੁੱਲੜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ (ਵਿ; ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ; ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੋ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁਲਾ (ਕਿ, ਸਕ) [‘ਹੁੱਲਣਾ' ਤੋਂ] :- ਹੁਲਾਉਣਾ : [ਹੁਲਾਉਣੇ ਹੁਲਾਉਣੀ ਹੁਲਾਉਣੀਆਂ; ਹੁਲਾਉਣ ਹੁਲਾਉਣੋਂ] ਹੁਲਾਉਂਦਾ : [ਹੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁਲਾਉਂਦੀਆਂ; ਹੁਲਾਉਂਦਿਆਂ] ਹੁਲਾਉਂਦੋਂ : [ਹੁਲਾਉਂਦੀਓਂ ਹੁਲਾਉਂਦਿਓ ਹੁਲਾਉਂਦੀਓ] ਹੁਲਾਊਂ : [ਹੁਲਾਈਂ ਹੁਲਾਇਓ ਹੁਲਾਊ] ਹੁਲਾਇਆ : [ਹੁਲਾਏ ਹੁਲਾਈ ਹੁਲਾਈਆਂ; ਹੁਲਾਇਆਂ] ਹੁਲਾਈਦਾ : [ਹੁਲਾਈਦੇ ਹੁਲਾਈਦੀ ਹੁਲਾਈਦੀਆਂ] ਹੁਲਾਵਾਂ : [ਹੁਲਾਈਏ ਹੁਲਾਏਂ ਹੁਲਾਓ ਹੁਲਾਏ ਹੁਲਾਉਣ] ਹੁਲਾਵਾਂਗਾ/ਹੁਲਾਵਾਂਗੀ : [ਹੁਲਾਵਾਂਗੇ/ਹੁਲਾਵਾਂਗੀਆਂ ਹੁਲਾਏਂਗਾ/ਹੁਲਾਂਏਂਗੀ ਹੁਲਾਓਗੋ/ਹੁਲਾਓਗੀਆਂ ਹੁਲਾਏਗਾ/ਹੁਲਾਏਗੀ ਹੁਲਾਉਣਗੇ/ਹੁਲਾਉਣਗੀਆਂ] ਹੁੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੱਲੇ ਹੁੱਲਿਆਂ ਹੁਲਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਲਾਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੁਲਾਰੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਹੁਲਾਰੀਂ] ਹੁਲੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਲੀਏ; ਹੁਲੀਆਨਵੀਸ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁਲੀਆਨਵੀਸਾਂ ਹੁਲੀਆਨਵੀਸੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੁੜਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੁੜਕੇ ਹੁੜਕਿਆਂ ਹੂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ : ਹੂ ਪਈ] ਹੂੰ (ਵਿਸ) ਹੂੰ-ਹਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਕਾਂ ਹੂਕ (ਕਿ, ਅਕ) [ : ਉੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੂਕਣਾ] :— ਹੂਕਣਾ : [ਹੂਕਣ ਹੂਕਣੋਂ] ਹੂਕਦਾ : [ਹੂਕਦੇ ਹੂਕਦਿਆਂ] ਹੂਕਿਆ : ਹੂਕੇ ਹੂਕੂ ਹੂਕੇ : ਹੂਕਣ ਹੂਕੇਗਾ : ਹੂਕਣਗੇ ਹੂਕਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਕਰਾਂ ਹੂੰਗ (ਕਿ, ਅਕ) :- ਹੂੰਗਣਾ : [ਹੂੰਗਣ ਹੁੰਗਣੋਂ] ਹੂੰਗਦਾ : [ਹੂੰਗਦੇ ਹੂੰਗਦੀ ਹੂੰਗਦੀਆਂ; ਹੂੰਗਦਿਆਂ] ਹੂੰਗਦੋਂ : [ਹੂੰਗਦੀਓਂ ਹੂੰਗਦਿਓ ਹੂੰਗਦੀਓ] ਹੂੰਗਾਂ [ਹੂੰਗੀਏ ਹੂੰਗੇਂ ਹੂੰਗੋ ਹੂੰਗੇ ਹੂੰਗਣ] ਹੂੰਗਾਂਗਾ/ਹੁੰਗਾਂਗੀ : [ਹੂੰਗਾਂਗੇ/ਹੂੰਗਾਂਗੀਆਂ ਹੂੰਗੇਂਗਾ/ਹੂੰਗੇਂਗੀ ਹੂੰਗੋਗੇ/ਹੂੰਗੋਗੀਆਂ ਹੂੰਗੇਗਾ/ਹੂੰਗੇਗੀ ਹੂੰਗਣਗੇ/ਹੂੰਗਣਗੀਆਂ] ਹੂੰਗਿਆ : [ਹੂੰਗੇ ਹੂੰਗੀ ਹੂੰਗੀਆਂ; ਹੂੰਗਿਆਂ] ਹੂੰਗੀਦਾ ਹੂੰਗੂੰ : [ਹੂੰਗੀਂ ਹੂੰਗਿਓ ਹੂੰਗੂ] ਹੂੰਗਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂੰਗਰਾਂ ਹੂੰਝ (ਕਿ, ਸਕ) :- ਹੂੰਝਣਾ : [ਹੂੰਝਣੇ ਹੂੰਝਣੀ ਹੂੰਝਣੀਆਂ; ਹੂੰਝਣ ਹੂੰਝਣੋਂ] ਹੂੰਝਦਾ : [ਹੂੰਝਦੇ ਹੂੰਝਦੀ ਹੂੰਝਦੀਆਂ; ਹੂੰਝਦਿਆਂ] ਹੂੰਝਦੋਂ : [ਹੂੰਝਦੀਓਂ ਹੂੰਝਦਿਓ ਹੂੰਝਦੀਓ] ਹੂੰਝਾਂ : [ਹੂੰਝੀਏ ਹੂੰਝੇਂ ਹੂੰਝੋ ਹੂੰਝੇ ਹੂੰਝਣ] ਹੂੰਝਾਂਗਾ/ਹੂੰਝਾਂਗੀ : [ਹੂੰਝਾਂਗੇ/ਹੂੰਝਾਂਗੀਆਂ ਹੂੰਝੋਗੇ/ਹੂੰਝੋਗੀਆਂ ਹੂੰਝੇਗਾ/ਹੂੰਝੇਗੀ ਹੂੰਝਣਗੇ/ਹੂੰਝਣਗੀਆਂ] ਹੂੰਝਿਆ : [ਹੂੰਝੇ ਹੂੰਝੀ ਹੂੰਝੀਆਂ; ਹੂੰਝਿਆਂ] ਹੂੰਝੀਦਾ : [ਹੂੰਝੀਦੇ ਹੂੰਝੀਦੀ ਹੂੰਝੀਦੀਆਂ] ਹੂੰਝੁੰ : [ਹੂੰਝੀਂ ਹੂੰਝਿਓ ਹੂੰਝੂ] ਹੂੰਝਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੂੰਝੇ ਹੂੰਝਿਆਂ ਹੂਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੂਟੇ ਹੂਟਿਆਂ ਹੂਟੇ-ਮਾਟ੍ਹੇ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹੂਟਿਆਂ-ਮਾਟ੍ਹਿਆਂ ਹੂ-ਬਹੂ (ਕਿਵਿ; ਵਿ) ਹੂਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਰਾਂ ਹੂਰਾਂ-ਪਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਰਾਂ-ਪਰੀਆਂ ਹੂਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੂਰੇ ਹੂਰਿਆਂ; ਹੂਰਾ-ਮੁੱਕੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂਰੇ-ਮੁੱਕੀ ਹੂਰੋ-ਹੂਰੀ (ਕਿਵਿ) ਹੂੜ੍ਹ-(ਅਗੇ) ਹੂੜ੍ਹਮੱਤ (ਵਿ) ਹੂੜ੍ਹਮੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੂੜ੍ਹਮੱਤੀਆ (ਵਿ, ਪੁ) ਹੂੜ੍ਹਮੱਤੀਏ ਹੂੜ੍ਹਮੱਤੀਆਂ ਹੂੜ੍ਹਮਾਰ (ਵਿ) ਹੂੜ੍ਹਮਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੇ (ਸੰਬੋ, ਨਿਪਾਤ) ਹੇਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਹੇ ਹੇਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੇਕਾਂ ਹੇਜ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਜਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਹੇਜਲੇ ਹੇਜਲੀ (ਇਲਿੰ) ਹੇਜਲੀਆਂ ਹੇਠ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠ-ਉੱਤੇ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠ-ਉੱਪਰ (ਕਿਵਿ) †ਹਿਠਾਂਹ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠਾਂ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠਾਂ-ਹੇਠਾਂ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠੋਂ (ਕਿਵਿ) ਹੇਠਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) ਹੇਠਲੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਹੇਠਲੀ (ਇਲਿੰ) ਹੇਠਲੀਆਂ] ਹੇਠੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੇਠੀਓਂ ਹੇਣੂੰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਣੂੰਆਂ ਹੇਤ (ਸੰਬੰ; ਕਿਵ) ਹੇਮਕੁੰਟ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਮਕੁੰਟੋਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਰਾਂ-ਫੇਰਾਂ; ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਓਂ] ਹੇਰਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੇਰਵੇ ਹੇਰਵੇ-ਮਾਰਿਆ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੇਰਵੇ-ਮਾਰੇ ਹੇਰਵੇ-ਮਾਰਿਆਂ ਹੇਰਵੇ-ਮਾਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹੇਰਵੇ-ਮਾਰੀਆਂ] ਹੇਰ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਗੀਤ] ਹੇਰ੍ਹੇ ਹੇਰ੍ਹਿਆਂ ਹੇੜ੍ਹ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਹੇੜ੍ਹੀਂ ਹੇੜ੍ਹੋਂ ਹੇੜੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਸ਼ਿਕਾਰੀ] ਹੇੜੀਆਂ ਹੈ (ਕਿ, ਅਪੂ) ਹੈਸੀ (ਕਿ, ਅਪੂ) ਹੈਸਣ †ਹੈਗਾ (ਕਿ, ਅਪੂ) ਹੈਣ (ਕਿ, ਅਪੂ) [ਬੋਲ] ਹੈਂ (ਕਿ, ਅਪੂ); ਵਿਸ) ਹੈਂ-ਹੈਂ (ਵਿਸ) ਹੈਂਸਿਆਰਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੈਂਸਿਆਰੇ ਹੈਂਸਿਆਰਿਆਂ ਹੈਂਸਿਆਰਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹੈਂਸਿਆਰਿਓ ਹੈਂਸਿਆਰੀ (ਇਲਿੰ) ਹੈਂਸਿਆਰੀਆਂ ਹੈਂਸਿਆਰੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹੈਂਸਿਆਰੀਓ] ਹੈਸੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hectare] ਹੈਕਟਰਾਂ ਹੈਕਟਰੋਂ ਹੈਕਟੋ-(ਅਗੇ) ਹੈਕਟੋਗ੍ਰਾਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਕਟੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਹੈਕਟੋਮੀਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਕਟੋਮੀਟਰਾਂ ਹੈਕਟੋਲਿਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਕਟੋਲਿਟਰਾਂ ਹੈਂਕਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਂਕੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਂਕੜੋਂ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ (ਵਿ) ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ਾਂ; ਹੈਕੜਬਾਜ਼ਾ (ਸੰਬੋ) ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੋ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਂਗਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਂਗਰਾਂ ਹੈਗਾ (ਕਿ, ਅਪੂ, ਪੁ) ਹੈਗੇ; ਹੈਗੀ (ਇਲਿੰ) ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਜ਼ਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਜ਼ੇ ਹੈਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਟਾਂ; ਹੈਟ-ਟ੍ਰਿਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: hat trick] ਹੈੱਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਮੁਖੀ] ਹੈੱਡਾਂ ਹੈੱਡਹੈਂਡਪੰਪ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਹੈਂਡਪੰਪੋਂ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈਂਡਬ੍ਰੇਕੋਂ ਹੈਂਡਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਂਡਲਾਂ ਹੈਂਡਲੋਂ ਹੈਡਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਬੋਲ] ਹੈਡੇ; ਹੈਡੀ (ਇਲਿੰ) ਹੈਡੀਆਂ ਹੈਦਰ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਦਰੀ (ਵਿ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਨਿਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ; ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ (ਵਿ) ਹੈਬਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਬਤਨਾਕ (ਵਿ) ਹੈਰਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਰਤ-ਅੰਗੇਜ਼ (ਵਿ) ਹੈਰਾਨ (ਵਿ) ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ (ਵਿ) ਹੈਰਾਨਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ (ਵਿ) ਹੈਰਾਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈਰੋਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈੱਲਥ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੈੱਲਥ-ਅਫ਼ਸਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈੱਲਥ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੈੱਲਥ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈੱਲਥ-ਸੈਂਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈੱਲਥ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਹੈੱਲਥ-ਸੈਂਟਰੋਂ ਹੈੱਲਥ-ਮਨਿਸਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈੱਲਮਿਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: helmet] ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਲੋ (ਵਿਸ) [ਅੰ: hello] ਹੈਵਾਨ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੈਵਾਨਾਂ, ਹੈਵਾਨਾਤ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹੈਵਾਨੀ (ਵਿ) ਹੈਵਾਨੀਅਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋ (ਕਿ, ਅਕ):- †ਹੁੰਦਾ : [ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਹੁੰਦਿਆਂ] ਹੁੰਦੋਂ : [ਹੁੰਦੀਓਂ ਹੁੰਦਿਓ ਹੁੰਦੀਓ] ਹੋਊਂ : [ਹੋਈਂ ਹੋਇਓ ਹੋਊ] ਹੋਇਆ : [ਹੋਏ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਹੋਇਆਂ] ਹੋਈਦਾ ਹੋਣਾ : [ਹੋਣੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀਆਂ; ਹੋਣ ਹੋਣੋਂ] ਹੋਵਾਂ : [ਹੋਈਏ ਹੋਏਂ ਹੋਵੋ ਹੋਏ ਹੋਣ] ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੀ : [ਹੋਵਾਂਗੇ/ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ ਹੋਏਂਗਾ/ਹੋਏਂਗੀ ਹੋਵੋਗੇ/ਹੋਵੋਗੀਆਂ ਹੋਏਗਾ/ਹੋਏਗੀ ਹੋਣਗੇ/ਹੋਣਗੀਆਂ] ਹੋ (ਕਿ, ਅਪੂ) [: ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ] ਹੋਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ] ਹੋਈਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਫ਼ਸਲ ਆਦਿ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ; ਮਲ] ਹੋਏ-ਹੋਏ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਸਟਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਸਟਲਾਂ ਹੋਸਟਲੋਂ ਹੋਸ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਸ਼ਾਂ; ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ (ਨਾਂ, ਪੁ, ਬਵ) ਹੋਸ਼ਦਾਰ (ਵਿ) ਹੋਸ਼ਮੰਦ (ਵਿ) ਹੋਸ਼ਮੰਦਾਂ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਕਰਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਕਰੇ ਹੋਕਰਿਆਂ; ਹੋਕਰ (ਇਲਿੰ) ਹੋਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਕੇ ਹੋਕਿਆਂ ਹੋਛਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੋਛੇ ਹੋਛਿਆਂ ਹੋਛਿਆ (ਸੰਬੋ) ਹੋਛਿਓ ਹੋਛੀ (ਇਲਿੰ) ਹੋਛੀਆਂ ਹੋਛੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹੋਛੀਓ] ਹੋਛਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਛੇਪਣ ਹੋਟਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਟਲਾਂ ਹੋਟਲੋਂ ਹੋਂਠ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਂਠਾਂ ਹੋਂਠੋਂ ਹੋਂਠੀ (ਵਿ) ਹੋਣਹਾਰ (ਵਿ) ਹੋਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਣੀਓਂ ਹੋਣੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹੋਤ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ] ਹੋਤਾਂ ਹੋਤਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਤਰਾਂ ਹੋਤਰੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਤਰੀਆਂ ਹੋਂਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਬਲ਼ੂ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [=ਹਵਨ] ਹੋਮਾਂ; ਹੋਮ-ਸਮਗਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਮ-ਕੁੰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ-ਕੁੰਡਾਂ ਹੋਮ-ਜੱਗ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ-ਜੱਗਾਂ ਹੋਮ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: home] ਹੋਮ-ਸਾਇੰਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ ਹੋਮ-ਗਾਰਡ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਮ-ਵਰਕ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮਿਓਪੈਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ (ਵਿ) ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕੀ (ਵਿ) ਹੈਮਿਓਪੈਥੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋਰ (ਵਿ; ਪੜ) ਹੋਰਸ (ਵਿ; ਪੜ) ਹੋਰਥੇ (ਕਿਵਿ) ਹੋਰਦਰ (ਕਿਵਿ) ਹੋਰਦਰੇ (ਕਿਵਿ) ਹੋਰਨਾਂ (ਪੜ, ਬਵ) ਹੋਰਵੇਂ (ਕਿਵਿ) ਹੋਰੀਂ (ਪੜ) [ਆਦਰ ਸੂਚਕ : ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀਂ] ਹੋਰਾਂ (ਸੰਬੰਰੂ) ਹੋਲਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਲਡਰਾਂ ਹੋਲਡਾਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਅੰ: holdall] ਹੋਲਡਾਲਾਂ ਹੋਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਲੇ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਹੋਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੋਲੀਆਂ ਹੋਲੀਓਂ] ਹੋਲ਼ਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ, ਬਵ) [ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਹੋਲ਼ (ਇਵ) ਹੋੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੋੜ (ਕਿ, ਸਕ) ਹੋੜਦਾ : [ਹੋੜਦੇ ਹੋੜਦੀ ਹੋੜਦੀਆਂ; ਹੋੜਦਿਆਂ] ਹੋੜਦੋਂ : [ਹੋੜਦੀਓਂ ਹੋੜਦਿਓ ਹੋੜਦੀਓ] ਹੋੜਨਾ : [ਹੋੜਨੇ ਹੋੜਨੀ ਹੋੜਨੀਆਂ; ਹੋੜਨ ਹੋੜਨੋਂ] ਹੋੜਾਂ : [ਹੋੜੀਏ ਹੋੜੇਂ ਹੋੜੋ ਹੋੜੇ ਹੋੜਨ] ਹੋੜਾਂਗਾ/ਹੋੜਾਂਗੀ : [ਹੋੜਾਂਗੇ/ਹੋੜਾਂਗੀਆਂ ਹੋੜੇਂਗਾ ਹੋੜੇਂਗੀ ਹੋੜੋਗੇ/ਹੋੜੋਗੀਆਂ ਹੋੜੇਗਾ/ਹੋੜੇਗੀ ਹੋੜਨਗੇ/ਹੋੜਨਗੀਆਂ] ਹੋੜਿਆ : [ਹੋੜੇ ਹੋੜੀ ਹੋੜੀਆਂ; ਹੋੜਿਆਂ] ਹੋੜੀਦਾ : [ਹੋੜੀਦੇ ਹੋੜੀਦੀ ਹੋੜੀਦੀਆਂ] ਹੋੜੂੰ : [ਹੋੜੀਂ ਹੋੜਿਓ ਹੋੜੂ] ਹੋੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੋੜੇ ਹੋੜਿਆਂ ਹੌਸਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੌਸਲੇ; ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੰਸਲਾਮੰਦ (ਵਿ) ਹੌਸਲਾਮੰਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੌਂਕ (ਕਿ, ਅਕ):- ਹੌਂਕਣਾ : [ਹੌਂਕਣ ਹੌਂਕਣੋਂ] ਹੌਂਕਦਾ : [ਹੌਂਕਦੇ ਹੌਂਕਦੀ ਹੌਂਕਦੀਆਂ; ਹੌਂਕਦਿਆਂ] ਹੌਂਕਦੋਂ : [ਹੌਂਕਦੀਓਂ ਹੌਂਕਦਿਓ ਹੌਂਕਦੀਓ] ਹੌਂਕਾਂ : [ਹੌਂਕੀਏ ਹੌਂਕੇਂ ਹੌਂਕੋ ਹੌਂਕੇ ਹੌਂਕਣ] ਹੌਂਕਾਂਗਾ/ਹੌਂਕਾਂਗੀ : [ਹੌਂਕਾਂਗੇ/ਹੌਂਕਾਂਗੀਆਂ ਹੌਂਕੇਂਗਾ/ਹੌਂਕੇਂਗੀ ਹੌਂਕੋਗੇ/ਹੌਂਕੋਗੀਆਂ ਹੌਂਕੇਗਾ/ਹੌਂਕੇਗੀ ਹੌਂਕਣਗੇ/ਹੌਂਕਣਗੀਆਂ] ਹੌਂਕਿਆ : [ਹੌਂਕੇ ਹੌਂਕੀ ਹੌਂਕੀਆਂ; ਹੌਂਕਿਆਂ] ਹੌਂਕੀਦਾ ਹੌਂਕੂੰ : [ਹੌਂਕੀਂ ਹੌਂਕਿਓ ਹੌਂਕੂ] ਹੌਂਕਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੌਕਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੌਕੇ ਹੌਕਿਆਂ; ਹੌਕੀਂ (ਕਿਵਿ) ਹੌਜ਼ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੌਜ਼ਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) [ਹੌਜ਼ਰੀਆਂ ਹੌਜ਼ਰੀਓਂ] ਹੌਦਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) [ਹੌਦੇ ਹੌਦਿਆਂ ਹੌਦੀ (ਇਲਿੰ) ਹੌਦੀਆਂ] ਹੌਲ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਹੌਲਨਾਕ (ਵਿ) ਹੌਲਦਾਰ* (ਨਾਂ, ਪੁ) *ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਹੌਲਦਾਰ' ਤੇ 'ਹਵਾਲਦਾਰ' ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ । ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਹੌਲਦਾਰਾ (ਸੰਬੋ) ਹੌਲਦਾਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੌਲਦਾਰਨੀਆਂ ਹੌਲਦਾਰਨੀਏ (ਸੰਬੋ) ਹੋਲਦਾਰਨੀਓ ਹੌਲਦਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੌਲ਼ ਹੌਲ਼ਿਆਂ ਹੌਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ੀਆਂ] ਹੌਲ਼ਦਿਲਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੌਲ਼ਦਿਲੇ ਹੌਲ਼ਦਿਲਿਆਂ ਹੌਲ਼ਦਿਲੀ (ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ਦਿਲੀਆਂ] ਹੌਲ਼ਦਿਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ਾ-ਹੌਲ਼ਾ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੌਲ਼ੇ-ਹੌਲ਼ੇ ਹੌਲ਼ਿਆਂ-ਹੌਲ਼ਿਆਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ (ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ੀਆਂ-ਹੌਲ਼ੀਆਂ] ਹੌਲ਼ਾ-ਫੁੱਲ (ਵਿ, ਪੁ) [ਹੌਲ਼ੇ-ਫੁੱਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਫੁੱਲ (ਇਲਿੰ) ਹੌਲ਼ੀਆਂ-ਫੁੱਲ ਹੌਲ਼ੀ (ਕਿਵਿ) [: ਹੌਲ਼ੀ ਤੁਰ] ਹੌਲ਼ੇ-ਭਾਰ (ਕਿਵਿ)

  • "ਕ-ਖ-ਖ਼-ਗ-ਗ਼-ਘ-ਙ"
  • ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ "ੳ"
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਰਚਨਾਵਾਂ : ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ : ਪੰਜਾਬੀ-ਕਵਿਤਾ.ਕਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ