ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ

ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
ਸ਼ੀਰੀਂ ਫ਼ਰਹਾਦਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
ਹੀਰ ਰਾਂਝਾਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
ਪੂਰਨ ਭਗਤਕਾਦਰਯਾਰ
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆਕਾਦਰਯਾਰ
ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲਕਾਦਰਯਾਰ
ਹੀਰਦਮੋਦਰ
ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ
ਜੰਗਨਾਮਾ-ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ
ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂਮਟਕ ਰਾਇ
ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ (ਸੀਹਰਫ਼ੀ)ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ
ਅਹਸਨ-ਉਲ-ਕਸਸ (ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਜ਼ੁਲੈਖ਼ਾ)ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ
ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ
ਹਸਨ-ਹੁਸੈਨਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ
ਸੈਫ਼ੁਲ-ਮਲੂਕਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼
ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਵ ਰਾਂਝਾਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ
ਹੀਰਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ
ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂਪੀਲੂ
ਹੀਰਮੁਕਬਲ
ਢੋਲ ਸੰਮੀ-ਬਾਰਾਂਮਾਹਮੁਨਸਫ਼ ਮਹਿਣੀ
ਲੂਣਾਂਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ
ਕਿੱਸਾ ਢੋਲ-ਸੰਮੀਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼
ਸੱਸੀ-ਬਾਰਾਂਮਾਹਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼
ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰਲਖਸ਼ਾਹ