Salok Dakhne Guru Arjan Dev Ji

ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਉਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ
 • ਆਸਕੁ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ਮੂ ਮਨਿ ਵਡੀ ਆਸ
 • ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਘਿ ਪਿਛਾ ਫੇਰਿ ਨ ਮੁਹਡੜਾ
 • ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਸੋਇ
 • ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਕਚੁ ਵੈਦਿਓ
 • ਸਜਣ ਸਚੁ ਪਰਖਿ ਮੁਖਿ ਅਲਾਵਣੁ ਥੋਥਰਾ
 • ਸਜਣ ਮੁਖੁ ਅਨੂਪੁ ਅਠੇ ਪਹਰ ਨਿਹਾਲਸਾ
 • ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ ਹਭ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿਤੁ
 • ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ
 • ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮਿ ਸਬਾਈ ਕੋ ਧਣੀ
 • ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੂ
 • ਸੈ ਨੰਗੇ ਨਹ ਨੰਗ ਭੁਖੇ
 • ਸੋਹੰਦੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਕੋਇ ਨ ਦਿਸੈ ਡੂਜੜੋ
 • ਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਗਡਿ ਜੋ ਚਲਾਊ ਨ ਥੀਐ
 • ਹਠ ਮਝਾਹੂ ਮਾ ਪਿਰੀ
 • ਹਭ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਜਿਉ
 • ਹਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਹੁ ਬੈਠਾ
 • ਹਿਕਸ ਕੂੰ ਤੂ ਆਹਿ
 • ਕਥੜੀਆ ਸੰਤਾਹ ਤੇ ਸੁਖਾਊ ਪੰਧੀਆ
 • ਕਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ ਏ
 • ਕਿਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ ਪਰ
 • ਕਿਆ ਤਕਹਿ ਬਿਆ ਪਾਸ
 • ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਦਿਆ ਤਲਿ ਗਾੜਾ ਮਹਰੇਰੁ
 • ਗਹਡੜੜਾ ਤ੍ਰਿਣਿ ਛਾਇਆ
 • ਗਿਲੀ ਗਿਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭਉਦੀ
 • ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ
 • ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ
 • ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ
 • ਜਾ ਛੁਟੇ ਤਾ ਖਾਕੁ ਤੂ
 • ਜਾਣੁ ਵਸੰਦੋ ਮੰਝਿ ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹੇਕੜੋ
 • ਜਾ ਮੂ ਪਸੀ ਹਠ ਮੈ
 • ਜਾ ਮੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ਤੂ
 • ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ
 • ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥੰਨਿ ਨਾਉ
 • ਜਿਨਾ ਪਿਛੈ ਹਉ ਗਈ
 • ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰੁ ਅਸਾਡੜਾ
 • ਜੇ ਤੂ ਵਤਹਿ ਅੰਙਣੇ
 • ਜੋ ਡੁਬੰਦੋ ਆਪਿ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ੍ਹ੍ਹ ਖੇ
 • ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ
 • ਠਗਾ ਨੀਹੁ ਮਤ੍ਰੋੜਿ ਜਾਣੁ ਗੰਧ੍ਰਬਾ ਨਗਰੀ
 • ਡਿਠਾ ਹਭ ਮਝਾਹਿ ਖਾਲੀ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀਐ
 • ਡਿਠੀ ਹਭ ਢੰਢੋਲਿ ਹਿਕਸੁ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ
 • ਡੂੰਗਰਿ ਜਲਾ ਥਲਾ ਭੂਮਿ ਬਨਾ ਫਲ ਕੰਦਰਾ
 • ਡੇਖਣ ਕੂ ਮੁਸਤਾਕੁ ਮੁਖੁ
 • ਢਹਦੀ ਜਾਇ ਕਰਾਰਿ
 • ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ
 • ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਘਣੇ
 • ਦੁਰਜਨ ਤੂ ਜਲੁ ਭਾਹੜੀ
 • ਦੁਰਜਨੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ
 • ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧੁ ਸੁੰਞੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ
 • ਧੂੜੀ ਮਜਨੁ ਸਾਧ ਖੇ
 • ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ
 • ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ
 • ਨਾਨਕ ਪੀਠਾ ਪਕਾ ਸਾਜਿਆ
 • ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ
 • ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਭਖੇ ਵਾਉ
 • ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆ ਪਕਾਈਆ
 • ਨੀਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲਿ
 • ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਜਪਿ
 • ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ
 • ਪਿਰੀਆ ਸੰਦੜੀ ਭੁਖ ਮੂ
 • ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਞਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ
 • ਭੋਰੇ ਭੋਰੇ ਰੂਹੜੇ ਸੇਵੇਦੇ ਆਲਕੁ
 • ਮਤੜੀ ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ ਪਾਵ ਧੋਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾ
 • ਮਾਣਿਕੂ ਮੋਹਿ ਮਾਉ ਡਿੰਨਾ
 • ਮੁਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੇਖੁ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰਿ ਜਾਨਿ
 • ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾਮੁ ਚਉ
 • ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭ ਮਰਣੁ ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਇ
 • ਮੂ ਥੀਆਊ ਸੇਜ ਨੈਣਾ
 • ਮੂ ਥੀਆਊ ਤਖਤੁ ਪਿਰੀ
 • ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ
 • ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ
 • ਲਗੜੀਆ ਪਿਰੀਅੰਨਿ ਪੇਖੰਦੀਆ ਨਾ ਤਿਪੀਆ
 • ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿਠ ਪਿਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣੀ
 • ਲੋੜੀਦੋ ਹਭ ਜਾਇ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮੀਰੰਨ ਸਿਰਿ
 • ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਡੁਖੁ ਵਿਣੁ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦਿ