Persian Poetry of Sultan Bahu
translated by
Maulvi Muhammad Shah-ud-Din Qadri Sarwari

ਫਾਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

 • ਅਹਿਦ ਵਫਾਈ ਕਰ ਦਿਖਲਾਈਂ, ਸਾਦਕਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਈਂ
 • ਆਇਆ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਦਿਲੇ ਵਿਚ, ਖ਼ਰਕਾ ਆਪਣਾ ਪਾੜਾਂ
 • ਆ ਐ ਅੱਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ, ਸਾੜਾਂ ਤਾਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ
 • ਆ ਐ ਆਕਲ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ, ਚਲੀਏ ਰਲ ਮੈਖ਼ਾਨੇ
 • ਆਪ ਦਿਖਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਭਾਰਾ
 • ਐ ਦਿਲਬਰ ਇਸ ਬੇਦਿਲ ਉੱਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਈਂ
 • ਐ ਦਿਲਬਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਇਆ
 • ਐ ਬੇ ਖ਼ਬਰਾ ਤੂਰ ਸੀਨਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ
 • ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਕੋ ਜੇਹਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤਨ ਭਾਈ
 • ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਬੇਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਰਸਤਾ ਸਬਰ ਬਤਾਇਓ
 • ਇਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ, ਓੜਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਹੀਂ
 • ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਹਵਾ ਮੁਖੜਾ, ਦਿਲਬਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ
 • ਸੂਫ਼ੀ ਜਦ ਤਕ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਗੈਰਾਂ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ
 • ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਸਜਣ ਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ
 • ਹਰ ਇਕ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾ, ਮਾਹੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹਵਾਂ
 • ਹਰ ਇਕ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਮਰ ਉਮਰ ਗਵਾਵੇ
 • ਕਾਅਬਾ ਖ਼ਾਸ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਦਮ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ
 • ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦਬੀਨੀ ਆਪਨੀ ਦਾ, ਵਾਕਫ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾਹੀਂ
 • ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਾਹੀਂ ਜੇਹੜਾ, ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ
 • ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਦ ਹੁਣ, ਵੱਜ ਵਜਾ ਸਿਰ ਦੇਸਾਂ
 • ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਾਨ ਫ਼ਿਦਾ ਕਰ ਮਰਸਾਂ
 • ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਦਾ, ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਵੱਡੀ
 • ਜਦ ਇਹ ਪਰਦਾ ਦੂਈ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ
 • ਜਦ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ
 • ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ, ਨਜ਼ਰੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈ
 • ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
 • ਜੇ ਦਿਲਬਰ ਨਾ ਲਭੇ ਤੈਨੂੰ, ਬੇਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੀਂ
 • ਜ਼ੁਲਮ ਉਠਾਏ ਬਾਝੋਂ ਰਸਤਾ, ਇਸ਼ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ
 • ਝਬ ਅਸਾਨੂੰ ਦਸੀਂ ਦਿਲਬਰ, ਮੁਖੜਾ ਅਪਨਾ ਨੂਰੀ
 • ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਉਤੇ ਜਾ ਮੂਸਾ, ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ
 • ਦਿਲ ਨੇ ਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ, ਬੇਕਰਾਰੀ ਪਾਈ
 • ਦਿਲਬਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਇਕ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ
 • ਦਿਲਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਓ ਯਾਰੋ
 • ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੁਰਦਾਰ, ਜੋ ਤਾਲਿਬ ਇਸ ਦੇ, ਕੁਤੇ ਜਾਣੀ
 • ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਮਾਲ ਮੁਕੰਮਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
 • ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਬਣ ਆਵੇ ਯਾਰਾ
 • ਪਹਿਲਾ ਕੁਫ਼ਰ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਾਨਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
 • ਫਿਤਨੇ ਬਾਝੋਂ ਮਾਲ ਉਲਾਦੋਂ, ਹਾਸਲ ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਈ
 • ਫੇਰਾ ਪਾ ਐ ਰਾਤ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼, ਵਸਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੀ
 • ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਆ ਆਜਜ਼ ਹੋ ਕੇ
 • ਬਾਝ ਵਸਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇ
 • ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਦੁਹਾਈ
 • ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜਤ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ
 • ਮਾਹੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਾਹਵਾ ਆਜਜ਼ ਤਾਈਂ
 • ਲਖਾਂ ਕਿਬਰ ਤਕੱਬਰ ਮੈਂ ਵਿਚ, ਸੌ ਅਫਸੋਸ ਪੁਕਾਰਾਂ
 • ਰਾਹ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾਹੀਂ
 • ਰਾਹੀ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਸਜਣ ਵਿਚ, ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਵਿਹਾਈ
 • ਵਸਲੋਂ ਭੁੱਖ ਲਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਵੇਂ ਇਕ ਇਕੱਲਾ
 • ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦਿਲਬਰ ਲਾਲਾ, ਨੂਰ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ
 • ਵਾਹਵਾ ਵਕਤ ਸ਼ਬਮ ਤੇ ਸਾਕੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਲਾ