Muhammad Junaid Akram ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ

ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ (੨੯ ਮਾਰਚ, ੧੯੬੪-) ਦਾ ਜਨਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਡਾ. ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ । ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਐਮ. ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ) ਅਤੇ ਐਲ. ਐਲ. ਬੀ. ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਜੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ; ਪੱਤਣ ਝਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ), ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਗੰਢੜੀ ਖੋਲ੍ਹ (ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ), ਮੈਂ ਬਹੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ (ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ), ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ (ਚੋਣਵੀਂ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ) । ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ' ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਲਿਪੀਆਂਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਨਾਬ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।