Malhian De Ber Dr Diwan Singh Kalepani

ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ

 • ਉਹ
 • ਉਹਦੀ ਛੁਹ
 • ਉਲ੍ਹਾਮਾ
 • ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
 • ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ
 • ਅਰਦਾਸ
 • ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਲਾ
 • ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਧਰ
 • ਆਨੰਦ
 • ਆਨੰਦਪੁਰੀ
 • ਐ ਬਹੂ
 • ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ
 • ਇਕ ਐਧਰ ਇਕ ਓਧਰ
 • ਇਕ ਮਦਰਾਸਣ
 • ਇਕੱਲੀ ਰੂਹ
 • ਏਹਾ ਪਛੋਤਾਓ
 • ਸਾਡੀ ਯਾਦ
 • ਸਿਦਕ
 • ਹਿੰਮਤ ਬਿਨਾਂ
 • ਹੀਰ ਦਾ ਸਰਾਪ
 • ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ
 • ਹੇ ਬੰਦੇ
 • ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ-ਕਿਸੇ ਰੱਜ ਪੀਤੀ
 • ਕਿਹੜਾ
 • ਕੀ ਲਾਹ
 • ਕੁਲੀ
 • ਗਰੀਬੀ ਦਾਵ੍ਹਾ
 • ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਨਖ਼ਰਾ
 • ਚੁਗਲ-ਖ਼ੋਰ
 • ਚੌਬਰਗਾ-ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਬੈਠਾ
 • ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ
 • ਜੋਦੜੀ
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਅੰਤ
 • ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਦੂਰ ਕਿਤੇ
 • ਡੁੱਬਦੇ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ
 • ਤੂੰ
 • ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
 • ਤੇਰੀ ਗੋਦ
 • ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
 • ਧੜਵਾਈ
 • ਪ੍ਰੀਤ-ਸੁਨੇਹੁੜਾ (ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈਂ)
 • ਪਿਆਰ
 • ਪੀਆ ਵੇ
 • ਪੁੱਛ
 • ਫ਼ਜ਼ਲ
 • ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਿਥੋਂ ਦੇ
 • ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ
 • ਬੇਸਮਝ ਬੱਚਾ-ਸਮਝਦਾਰ ਗੱਭਰੂ
 • ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ
 • ਭੇਤ
 • ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ
 • ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ
 • ਮਾਂ-ਪਿਆਰ
 • ਮਿੰਨਤ-ਮਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ
 • ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ
 • ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ ਦਿਲ
 • ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ
 • ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ
 • ਮੇਰਾ ਯਾਰ
 • ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
 • ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
 • ਮੈਂ
 • ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ
 • ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ
 • ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
 • ਮੈਨੂੰ ਵੀ
 • ਰੁਬਾਈਆਂ
 • ਲੱਦੂ ਖੋਤਾ