Guru Ram Das Ji
ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ

Guru Ram Das Ji (September 24, 1534- September 1, 1581) was born at Chuna Mandi, Lahore (Pakistan). His original name was Bhai Jetha. His father was Hari Das and mother Anup Devi (Daya Kaur). He was married to Bibi Bhani Ji (daughter of Guru Amardas Ji). He had three sons Prithi Chand Ji, Mahadev Ji and (Guru) Arjan Dev Ji. Guru Ram Das Ji installed him as the Fourth Guru of the Sikhs on September 1, 1574. He wrote 638 hymns in 30 ragas. He nominated his youngest son (Guru) Arjan Dev Ji as the fifth Guru. Poetry of Guru Ram Das Ji in ਗੁਰਮੁਖੀ, اُردُو/شاہ مکھی and हिन्दी.

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ (੨੪ ਸਿਤੰਬਰ, ੧੫੩੪-੧ ਸਿਤੰਬਰ, ੧੫੮੧) ਦਾ ਜਨਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੂਪ ਦੇਵੀ (ਦਯਾ ਕੌਰ) ਜੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਉਹ ੧ ਸਿਤੰਬਰ, ੧੫੭੪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ੩੦ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ੬੩੮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ।