Punjabi Kavita
Guru Arjan Dev Ji

Punjabi Kavita
  

Shabad Guru Arjan Dev Ji

1. Aapan Tan Nahi Ja Ko Garba
2. Achut Parbrahm Parmesur
3. Allah Agam Khudaai Bande
4. Bajigar Jaise Baji Paee
5. Bin Baaje Kaiso Niratkari
6. Bin Jal Pran Tajei Hai Meena
7. Birkhai Heth Sabh Jant Ikathe
8. Bisar Gaee Sabh Taat Praai
9. Brahm Giani Sada Nirlep
10. Chaandna Chaandan Aangan
11. Chaar Pukareh Na Tu Maneh
12. (Chaubole) Samman Jau Is Prem Ki
13. Dah Dis Chhatar Megh Ghata Ghat
14. Das Mirgi Sehje Bandh Aani
15. Dukh Bhanjan Tera Naam Ji
16. Gaee Bahor Bandi Chhor
17. Ghar Meh Thakur Nadar Na Aavai
18. Hatwani Dhan Maal Haat Keet
19. Haumai Rog Manukh Kau Deena
20. Kaaran Karan Kareem
21. Kaee Kot Khaani Ar Khand
22. Karai Duhkaram Dikhavai Hor
23. Kheer Adhaar Barik Jab Hota
24. Kia Tu Rata Dekh Kai
25. Kia Tu Socheh Kia Tu Chitveh
26. Kirpa Karhu Deen Ke Daate
27. Koee Bolai Ram Ram Koee Khudaye
28. Kot Brehmand Ko Thakur Suami
29. Mehma Na Janeh Bed
30. Mera Man Lochai
31. Mitha Kar Kai Khaaia
32. Mukh Te Parhta Teeka Sahit
33. Panch Majmi Jo Panchan Rakhai
34. Pawnai Meh Pawan Samaaia
35. Sabhe Thok Prapte
36. Sagal Bnaspat Meh Baisantar
37. Thir Ghar Baishu Har Jan Piaare
38. Tichar Vaseh Suhelari
39. Tis Basant Jis Prabh Kirpal
40. Toon Mera Pita
41. Toon Ped Saakh Teri Phooli
42. Tu Mera Pita Tuhai Mera Mata
43. Varat Na Rahu Na Meh Ramdana