Punjabi Kavita
Guru Ram Das Ji

Punjabi Kavita
  

Salok Guru Ram Das Ji

1. Aape Dharti Sajian
2. Ago De Sat Bhau Na Dichai
3. Andhe Chanan Ta Thiai
4. Antar Hau Guru Dhiaaida
5. Auguni Bharia Sarir Hai
6. Bin Satgur Seve Jia Ke Bandhana
7. Dhur Maare Poorai Satguru
8. Gur Salahi Aapna
9. Gur Satgur Ka Jo Sikh Akhaae
10. Gursikha Kai Man Bhaavdi
11. Har Bhagtan Har Aaradhia
12. Har Prabh Ka Sabh Khet Hai
13. Har Sat Niranjan Amar Hai
14. Haumai Maaia Sabh Bikh Hai
15. Hodai Partakh Guru Jo Vichhure
16. Ihu Manua Drirh Kar Rakhiai
17. Ik Man Ik Vartada
18. Jina Andar Dooja Bhau Hai
19. Jina Andar Naam Nidhan
20. Jina Andar Umarthal
21. Jin Andar Preet Piramm Ki
22. Jin Kau Aap Dei Vadiaai
23. Jis Andar Taat Praai Hovai
24. Jis Dai Andar Sach Hai
25. Jo Hondai Guru Beh Tikia
26. Jo Ninda Karei Satgur Poore Ki
27. Kar Kirpa Satgur Melion
28. Kia Savna Kia Jaagna
29. Main Man Tan Khoj Khojedia
30. Main Man Tan Prem Piramm Ka
31. Mal Jooi Bharia Neela Kala Khidholara
32. Man Antar Haumai Rog Hai
33. Manmukh Moolhu Bhulia
34. Manmukh Prani Mugdh Hai
35. Man Tan Rata Rang Siu
36. Parhar Kaam Krodh Jhooth Ninda
37. Poore Gur Ka Hukam Na Mannai
38. Saakat Jaai Nivaih Gur Aagai
39. Sabh Ras Tin Kai Ridai Haih
40. Sa Dharti Bhaee Hariavali
41. Sahib Jis Ka Nanga Bhukha Hovai
42. Sara Din Lalach Atia
43. Satgur Data Dial Hai
44. Satgur Dharti Dharam Hai
45. Satgur Har Prabh Das
46. Satgur Ke Jia Ki Saar Na Jaapai
47. Satgur Ki Sewa Nirmali
48. Satgur Purakh Agamm Hai
49. Satgur Purakh Dial Hai
50. Satgur Seti Ganat Ji Rakhai
51. Satgur Seviai Aapna
52. Satgur Vich Vadi Vadiaai
53. Satsangat Meh Har Ustat Hai
54. Sun Saajan Prem Sandesra
55. Tapa Na Hovai Andarhu Lobhi
56. Vadbhagia Sohagani
57. Vin Navai Hor Salahana