Punjabi Kavita
Guru Arjan Dev Ji

Punjabi Kavita
  

Salok Dakhne Guru Arjan Dev Ji

1. Aagaha Ku Traagh
2. Aasak Aasa Bahra
3. Bhore Bhore Roohre
4. Bhori Bharam Vanjae
5. Charh Kai Ghorrai
6. Deh Andhari Andh Sunji
7. Dekhan Ku Mustaak
8. Dhehdi Jaae Karaar
9. Dhoori Majan Sadh Khe
10. Ditha Habh Majhaahe
11. Dithi Habh Dhandol
12. Doongar Jala Thala
13. Dukhia Dard Ghane
14. Durjan Dooja Bhau Hai
15. Durjan Tu Jal Bhahri
16. Gahadarara Trin Chhaaia
17. Gilee Gilee Rodari
18. Gujhra Ladham Laal
19. Habhe Tol Suhavane
20. Habh Samaani Jot
21. Hath Majhahu Ma Piri
22. Hikas Koon Tu Aah
23. Jaan Vasando Manjh
24. Ja Chhute Ta Khaak Tu
25. Jal Thal Neer Bharei
26. Ja Moon Aavaih Chit
27. Ja Moo Pasi Hath Mai
28. Je Tu Mitar Asadara
29. Je Tu Vataih Angne
30. Jina Pichhai Hau Gaee
31. Jis Man Vasai Parbrahm
32. Jithai Koe Kathann
33. Jo Dubando Aap
34. Jo Tau Keene Aapne
35. Kapar Bhog Vikaar
36. Kathria Santah
37. Kia Galaaio Bhoochh
38. Kia Takaih Bia Paas
39. Kuriye Kuriye Vaindia
40. Lagria Piriann
41. Loin Loee Dith
42. Lorido Habh Jaae
43. Maniku Mohe Mau
44. Matri Kaandhku Aah
45. Meri Meri Kia Karaih
46. Mua Jivanda Pekh
47. Mukh Suhave Naam Chau
48. Mukhu Alaae Habh
49. Mu Thiaau Sej Naina
50. Mu Thiaau Takhat Piri
51. Nanak Baitha Bhakhe Vau
52. Nanak Bhusrian Pakaaian
53. Nanak Bijulian Chamkann
54. Nanak Jis Bin Ghari Na Jeevna
55. Nanak Kachria Siu Tor
56. Nanak Paka Peetha Saajia
57. Nihu Mahinja Tau Naal
58. Parbhaate Prabh Naam Jap
59. Pehla Maran Kabool
60. Piria Sandri Bhukh
61. Ratte Rang Parbrahm Kai
62. Saain Naam Amol
63. Sach Janai Kach Vaindio
64. Sach Suhava Kaadhiai
65. Sajan Mainda Chaaeea
66. Sajan Mukh Anoop
67. Sajan Sach Parakh
68. Sej Vichhaee Kant Ku
69. Se Nange Nah Nang Bhukhe
70. Sohandaro Habh Thaae
71. So Nivahu Gad
72. Sukh Samuha Bhog
73. Thaga Nihu Matror
74. Tu Chau Sajan Maindia
75. Uthi Jhaalu Kantre
76. Vichhora Sunei Dukh