Ishq Mera Sultan : Shammi Jalandhari

ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ : ਸ਼ਮੀ ਜਲੰਧਰੀ

Ishq Mera Sultan

2. Ishq Mera Sultan by Shammi Jalandhari