Ishq Mera Sultan : Shammi Jalandhari

ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ : ਸ਼ਮੀ ਜਲੰਧਰੀ

Ishq Mera Sultan

10. Beshak Jharne Nadian Sagar Vagde by Shammi Jalandhari