Punjabi Kavita
Guru Ram Das Ji

Punjabi Kavita
  

Chhant Guru Ram Das Ji

1. Amrit Har Har Naam Hai Meri Jinduri-ey
2. Charh Chet Basant Mere Piaare
3. Deen Dial Sun Benti
4. Deh Pavau Jeen Bujh Changa Ram
5. Deh Tejan Ji Ram Upaaia Ram
6. Ghori Tejan Deh Ram Upaaia Ram
7. Gursikha Man Har Preet Hai
8. Gursikha Man Vadhaaia
9. Gur Sundar Mohan Paae Karei
10. Ham Moorakh Mugdh Sarnagati
11. Har Amrit Bhinne Loina
12. Har Chauthri Laav Man Sehaj Bhaia
13. Har Doojri Laav Satgur Purakh Milaaia
14. Har Jan Har Liv Ubre Meri Jinduri-ey
15. Har Jug Jug Bhagat Upaaia
16. Har Keea Katha Kahania
17. Har Pehlari Laav Parvirti
18. Har Prabh Mere Babula
19. Har Prem Bani Man Maaria
20. Har Ram Ram Mere Babola
21. Har Sat Satei Mere Babula
22. Har Seti Man Bedhia Meri Jinduri-ey
23. Har Teejri Laav Man Chau Bhaia
24. Har Vekhai Sunai Nit Sabh Kichhu Meri Jinduri-ey
25. Jhim Jhime Jhim Jhim Varsai
26. Jin Antare Ram Naam Vasai
27. Jin Antar Har Har Preet Hai
28. Jini Aisa Har Naam Na Chetio
29. Jin Mastak Dhur Har Likhia
30. Jithai Jaae Bahai Mera Satguru
31. Jug Duaapar Aaia Bharam Bharmaaia
32. Kalijug Har Keea Pag Trai Khiskeea
33. Karial Mukhe Gur Ankas Paaia Ram
34. Karial Mukhe Gur Gian Driraaia Ram
35. Koi Aan Koi Aan Milavai Mera Satgur Poora
36. Koi Gavai Ragi Naadi Bedi
37. Manmukh Haumai Vichhure Meri Jinduri-ey
38. Main Prem Na Chakhia Mere Piaare
39. Mere Man Pardesi Ve
40. Mundh Iaani Pei-arai
41. Piaare Har Bin Prem Na Khelsa
42. Pir Ratiare Maide Loin
43. Sabh Toonhai Karta Sabh Teri Vadiaai
44. Satjug Sabh Santokh Sarira
45. Teta Jug Aaia Antar Jor Paaia
46. Toon Har Tera Sabh Ko
47. Vada Mera Govind Agam Agochar
48. Viaahu Hoa Mere Babula