Tara Singh Tara
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ

Punjabi Kavita
  

ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਕਾਸ਼-ਉਡਾਰੀ ਦੀ 'ਜਾਣ ਪਛਾਣ' ਵਜੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਆਕਾਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਕਾਸ਼ ਉਡਾਰੀ
ਬੇਨਤੀ
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਡਰ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀਰਾ
ਹੋ ਜਾ ਇਕ ਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਜਪੁ
ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਰੱਖ
ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ 'ਤਾਰਾ'
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋੜੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਡੀਕ
ਰਾਹ ਦਸ ਜਾਵੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ