Punjabi Kavita
Guru Arjan Dev Ji

Punjabi Kavita
  

Paurian Guru Arjan Dev Ji

1. Amrit Naam Nidhan Hai
2. Bhagat Jana Ka Rakha Har Aap Hai
3. Dhohu Na Chali Khasam Naal
4. Har Dhan Sachi Raas Hai
5. Ih Nisani Sadh Ki
6. Jamman Maran Na Tinh Kau
7. Jis Sarab Sukha Phal Loriaih
8. Jithai Baisan Sadh Jan
9. Jo Tudh Bhavai So Bhala
10. Laha Jag Mein Se Khateh
11. Lai Phaahe Raati Turaih
12. Man Rata Govind Sang
13. Nanak Vicharaih Sant Mun Janan
14. Narain Laia Nathungara
15. Othai Amrit Vandiai
16. Prabh Beant Kichhu Ant Naah
17. Rasna Uchrai Har Sravani Sunai
18. Sabhei Vastu Kauria
19. Sabh Nidhan Ghar Jisdai
20. Sei Ubre Jagai Vich
21. Simrit Saastar Sodh Sabh
22. Soi Sevihu Jiare
23. Sukh Nidhan Prabh Ek Hai
24. Tin Ki Sobha Kia Gani
25. Tisai Srevahu Praniho
26. Tus Dita Poorai Satguru