Punjabi Kavita
Guru Arjan Dev Ji

Punjabi Kavita
  

Kafian Guru Arjan Dev Ji

1. Aavhu Meet Ikatar Hoi
2. Deegan Dola Taoo Lau
3. Gobind Guni Nidhan
4. Habhei Thok Visaar
5. Ja Ka Thakur Tuhi Prabh
6. Ja Prabh Ki Hau Cheruli
7. Je Bhuli Je Chuki
8. Jinha Na Visrai Naam
9. Jis Simrat Dukh Jaae
10. Kia Soveh Naam Visaar
11. Koi Na Kis Hi Sang
12. Laakh Bhagat Aaradheh
13. Main Banda Baikharid
14. Poor Riha Srab Thaae
15. Saee Alakh Apaar
16. Santa Ki Hoi Daasri
17. Sarab Sukha Main Bhalia
18. Simrat Bed Puran
19. Sookh Sehaj Aanad Ghana
20. Udam Keea Karaaia