Baba Sheikh Farid
ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ

Punjabi Kavita
  

Audio Punjabi Poetry Baba Sheikh Farid

1. Salok (1-21) Sri Guru Granth Sahib
2. Salok (22-40) Sri Guru Granth Sahib
3. Tap Tap Luh Luh Haath Marorau (Shabad)
4. Bolai Sheikh Farid Piare Allah Lagey (Shabad)
5. Dilhu Muhabbat Jinh Sei Sachia (Shabad)
6. Bera Bandh Na Sakio Bandhan Ki Vela (Shabad)