Sabir Ali Sabir
ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ

Punjabi Kavita
  

Punjabi Poetry Sabir Ali Sabir

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ/ਕਵਿਤਾ ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ

ਓਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ
ਅਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ
ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਸ ਗਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ
ਇਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ
ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਨਈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਕੁੱਤੇ ਬਨਾਮ ਬੰਦੇ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
ਚੁੱਪ ਚੜਾਂ
ਜਦ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਏ
ਤੇਰੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ
ਤੋਤੇ
ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਏ
ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਿਕਲੇ ਚੋਰ
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ
ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਗ਼ੈਰਾ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿਆਂ ਏ ਯਾਰ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ
ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਂ-ਅੱਖਰ ਸਾਥ ਨਈਂ ਦੇਂਦੇ
ਮੈਂ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ
ਰੰਗਤ ਮਹਿਕ ਨਫਾਸਤ ਓਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ
ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
ਅੰਨ੍ਹਾ
 

To veiw this site you must have Unicode fonts. Contact Us

punjabi-kavita.com