Punjabi Humorous Poems
ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

Punjabi Kavita
  

ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਬਣ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਬੂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਭੁਲ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਚੌਧਰ ਦਾ ਝਗੜਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਖਾਣ ਦਾ ਚਟੂਰਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਨਖ਼ਰੇ ਤੋੜੂ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਪਾਟੇ ਖ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਪਹਿਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਪੌਲਿਸੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਆਣ ਦਿਓ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਸੁਥਰਾ ਜੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਧਮਕੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਮੁਨਾਰਾ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਦੂਰ ਦੀ ਸੁੱਝੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਟ੍ਰੈਜਡੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਮਾਡਰਨ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਫ਼ੋਟੋ ਤੇਰੀ ਕਰਤਬ ਸਾਡੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਗੇਜਾ ਸਰਪੰਚ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਗੋਗੜ ਮੱਲ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਖਾਂਦੇ ਚੋਬਾ ਜੀ ਆਹਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਸ਼ਰਾਬੀ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਅਨੋਖਾ ਝਗੜਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਬਚ ਖੱਚਰ ਤੋਂ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਤੰਦੂਰ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
ਜਣੇ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਪਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਰੱਬ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਸੂਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਉਲ੍ਹਾਮਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਹੀਰ ਦਾ ਸਰਾਪ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਚੁਗਲ-ਖ਼ੋਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
ਹਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ ਬਸੰਤੇ ਹੋਰੀਂ ਆਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਯਾਰਾਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਤੰਦੂ ਚਾਇਆ ਵੱਟਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੈ ਆਟਾ ਘੱਟੈ ਕਿ ਨਾ ਘੱਟੈ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਦਸੋ ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੀਰਾਂ ਹੈਨ ਖਾਧੀਆਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਵਿਚ ਉਖਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂਹਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
ਗਿਰਗਿਟ (ਅਨਤੋਨ ਚੈਖ਼ੋਵ)-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਠਵਾਲਾ
 
 

To veiw this site you must have Unicode fonts. Contact Us

punjabi-kavita.com