Punjabi Humorous Poems
ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ
 Punjabi Kavita
Punjabi Kavita
  

ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

1. ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
2. ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
3. ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
4. ਬਣ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
5. ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
6. ਬੂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
7. ਭੁਲ ਗਏ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
8. ਚੌਧਰ ਦਾ ਝਗੜਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
9. ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
10. ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
11. ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
12. ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
13. ਖਾਣ ਦਾ ਚਟੂਰਾ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
14. ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
15. ਨਖ਼ਰੇ ਤੋੜੂ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
16. ਪਾਟੇ ਖ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾਂ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
17. ਪਹਿਲ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
18. ਪੌਲਿਸੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
19. ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਆਣ ਦਿਓ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
20. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
21. ਸੁਥਰਾ ਜੀ-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
22. ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
23. ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
24. ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
25. ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
26. ਧਮਕੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
27. ਮੇਰੇ ਲਈ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
28. ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
29. ਮੁਨਾਰਾ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
30. ਦੂਰ ਦੀ ਸੁੱਝੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
31. ਟ੍ਰੈਜਡੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
32. ਮਾਡਰਨ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
33. ਫ਼ੋਟੋ ਤੇਰੀ ਕਰਤਬ ਸਾਡੇ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
34. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
35. ਗੇਜਾ ਸਰਪੰਚ-ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
36. ਗੋਗੜ ਮੱਲ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
37. ਖਾਂਦੇ ਚੋਬਾ ਜੀ ਆਹਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
38. ਸ਼ਰਾਬੀ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
39. ਅਨੋਖਾ ਝਗੜਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
40. ਬਚ ਖੱਚਰ ਤੋਂ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
41. ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
42. ਤੰਦੂਰ-ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
43. ਜਣੇ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
44. ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੂੰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
45. ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
46. ਪਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
47. ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
48. ਰੱਬ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
49. ਸੂਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
50. ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
51. ਉਲ੍ਹਾਮਾ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
52. ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
53. ਹੀਰ ਦਾ ਸਰਾਪ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
54. ਚੁਗਲ-ਖ਼ੋਰ-ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ
55. ਹਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ ਬਸੰਤੇ ਹੋਰੀਂ ਆਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
56. ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਯਾਰਾਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
57. ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
58. ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏਂ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
59. ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਤੰਦੂ ਚਾਇਆ ਵੱਟਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
60. ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
61. ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੈ ਆਟਾ ਘੱਟੈ ਕਿ ਨਾ ਘੱਟੈ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
62. ਦਸੋ ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੀਰਾਂ ਹੈਨ ਖਾਧੀਆਂ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
63. ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
64. ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਵਿਚ ਉਖਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂਹਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ-ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ 'ਭਾਈਆ'
65. ਗਿਰਗਿਟ (ਅਨਤੋਨ ਚੈਖ਼ੋਵ)-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਠਵਾਲਾ
 
 

To veiw this site you must have Unicode fonts. Contact Us

punjabi-kavita.com