Vidhata Singh Teer
ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ
 Punjabi Kavita
Punjabi Kavita
  

ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ

ਓ ਹਲਵਾਈ
ਅਰਦਾਸ
ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਏ
ਆ ਜਾ ਚੰਨ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ
ਸੁੱਚਾ ਲਾਲ
ਸੇਵਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ
ਹਵਾ
ਹਾਥੀ
ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ
ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਸੂਈ
ਖਾਂਦੇ ਚੋਬਾ ਜੀ ਆਹਾ
ਗੋਗੜ ਮੱਲ
ਘੜੀ
ਛਮ ਛਮ ਛਮ ਛਮ ਛਮ
ਜਲੇਬੀ
ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ
ਝੂਠਾ
ਤਾਰੇ
ਤਿੰਨ ਬਿੱਲੀਆਂ
ਤੋਤਾ
ਪੀਂਘ ਦਾ ਗੀਤ
ਬਜ਼ਾਰ
ਬਾਬੇ ਦਾ ਝੋਲਾ
ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ
ਬੱਚਿਓ ਸਿੱਖੋ
ਬੱਦਲ
ਭੈਣ ਦੀ ਲੋਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ
ਮੀਂਹ
ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ
ਮੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਮੇਰੀ ਗਾਂ
ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ
ਮੇਰੀ ਚਰਖੀ
ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ
ਮੇਰੀ ਪੋਥੀ
ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ
ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗਾ
ਲੋਰੀ
ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ
 
 

To veiw this site you must have Unicode fonts. Contact Us

punjabi-kavita.com