Mian Bakhsh
ਮੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼

Punjabi Kavita
  

ਮੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼

ਮੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ । ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੌਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੰਙਨ ਤੇ ਵੈਹਨ ਵੀ ਹੈ । ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਰੰਗ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਝਲਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਢੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ । ਕਵੀ ਬੁਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਕਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।


Mian Bakhsh Punjabi Poetry

 
 

To veiw this site you must have Unicode fonts. Contact Us

punjabi-kavita.com