Mastan Khan Mastan
ਮਸਤਨ ਖ਼ਾਨ ਮਸਤਨ

Punjabi Kavita
  

Kafian Mastan Khan Mastan

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਮਸਤਨ ਖ਼ਾਨ ਮਸਤਨ

1. ਮੂੰਝਾਨ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ

ਮੂੰਝਾਨ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ,
ਕੀਤੋ ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਜਾਦੂ ਕੀਤੋ ਯਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰਿਓ,
ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੈ,
ਲਾਈ ਹੈ ਭਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਇਸ਼ਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਸੇ,
ਡਿਤੋ ਡਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਗ਼ਮ ਫ਼ਿਕਰ ਸੈ ਦਰਦ ਅੰਦੇਸ਼ੇ,
ਗਏ ਨੇ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਦਿਲ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਦਮ,
ਕਾਈ ਹੈ ਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਝੋਲ ਪਿਆਲਾ ਡੁਖਾਂ ਸੂਲਾਂ ਦਾ,
ਡਿਤੋ ਪਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਰੋਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਪਾਦ ਵਰਿਹਾਂ ਦੇ,
ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਆਖਾਂ ਕਿਆ, ਤੈਂਡੜੀ ਟੋਰ ਅਦਾ ਨੇ,
ਲੁੱਟ ਘਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਪਲੇਂਦੇ,
ਨਾਹੀਂ ਨਾ ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ,
ਦਾਰੂ ਪਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਦਿਲੋਂ ਦਗ਼ਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠਾ ਘਾਲੇਂ,
ਘਿੱਧੋ ਵਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਗ਼ਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਇਸ਼ਕ ਤੈਂਡੇ ਵਿਚੋਂ,
ਕੁਝ ਨਾ ਲਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਡੋਸ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਂ ਤੇ ਹੈ ਮਾਹੀ,
ਮਿਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀਅਮ ਮਾਹੀ,
ਘਤਿਓ ਝੰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਲੰਬੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਇਓ ਮਾਹੀ,
ਘਤਿਓ ਥਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਰੋਜ਼ ਮੀਸਾਕ ਦੀ ਸਿਕ ਤੇ ਹਾਸੇ,
ਕੀਤੋ ਜੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਦੇ ਕੇ ਦਲੇੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਸੇਂਦਾ ਏਂ,
ਨਾ ਰੁਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।

ਬਾਝ ਤੈਂਡੇ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਂਦਾ,
ਕਸਮ ਚਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।
ਮਸਤਨ ਯਾਰ ਕਦੀ ਹਸ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓਂ,
ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਡਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਬਰਾ ।